Explore your Results

ThumbnailTitle
Nežinomas fotografas. Žiogų kaimo jaunimas. 1940Nežinomas fotografas. Žiogų kaimo jaunimas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Padvarninkų kapinės. 1940Nežinomas fotografas. Padvarninkų kapinės. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Skiemonių angelaičiai ir pavasarininkai. 1938Nežinomas fotografas. Skiemonių angelaičiai ir pavasarininkai. 1938
IMAGE
Nežinomas fotografas. Želtiškių kaimo jaunimas. 1940Nežinomas fotografas. Želtiškių kaimo jaunimas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Stanislovas Didžiulis. 1922Nežinomas fotografas. Stanislovas Didžiulis. 1922
IMAGE
Nežinomas fotografas. Anykštėnai prie Puntuko akmens. 1940Nežinomas fotografas. Anykštėnai prie Puntuko akmens. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1920Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1920
IMAGE
S. Koganas. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai su anūke Liudyte Albrechtaite. 1922-07-04S. Koganas. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai su anūke Liudyte Albrechtaite. 1922-07-04
IMAGE
Nežinomas fotografas. Angelaičiai ir pavasarininkai Skiemonių klebonijos kieme. 1938Nežinomas fotografas. Angelaičiai ir pavasarininkai Skiemonių klebonijos kieme. 1938
IMAGE
Nežinomas fotografas. Skiemonių krašto jaunimas. 1927-07-17Nežinomas fotografas. Skiemonių krašto jaunimas. 1927-07-17
IMAGE
Nežinomas fotografas. Michalina ir Aldona Didžiulytės. 1912Nežinomas fotografas. Michalina ir Aldona Didžiulytės. 1912
IMAGE
Nežinomas fotografas. Namų ruošos kursų dalyvės Skiemonyse. 1939-11-26Nežinomas fotografas. Namų ruošos kursų dalyvės Skiemonyse. 1939-11-26
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1916Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1916
IMAGE
Kauno pašto telegrafo įstaigos darbuotojaiKauno pašto telegrafo įstaigos darbuotojai
IMAGE
Kauno pašto žinybos technikinis personalasKauno pašto žinybos technikinis personalas
IMAGE
Vytautas Ivanauskas. A. Žukauskas-Vienuolis su abiturientais. 1945Vytautas Ivanauskas. A. Žukauskas-Vienuolis su abiturientais. 1945
IMAGE
Nežinomas fotografas. B. Buivydaitė su operos „Pavasaris” atlikėjais. 1927Nežinomas fotografas. B. Buivydaitė su operos „Pavasaris” atlikėjais. 1927
IMAGE
Juozas Survila. Skiemonių pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojai. 1932-04-30Juozas Survila. Skiemonių pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojai. 1932-04-30
IMAGE
Nežinomas fotografas. Stasys Žukauskas. 1916Nežinomas fotografas. Stasys Žukauskas. 1916
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bulviakasis Anykščiuose. 1915Nežinomas fotografas. Bulviakasis Anykščiuose. 1915
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kulinarijos kursų dalyvės Anykščiuose. 1940Nežinomas fotografas. Kulinarijos kursų dalyvės Anykščiuose. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Antakščių kaimo merginos. 1940Nežinomas fotografas. Antakščių kaimo merginos. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Antakščių kaimo jaunimas. 1940Nežinomas fotografas. Antakščių kaimo jaunimas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kunigas J. Švejis. 1940Nežinomas fotografas. Kunigas J. Švejis. 1940
IMAGE
Icikas Melnikas. Ona Šumylaitė. 1936Icikas Melnikas. Ona Šumylaitė. 1936
IMAGE
Nežinomas fotografas. Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai. 1925-01-18Nežinomas fotografas. Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai. 1925-01-18
IMAGE
Nežinomas fotografas. Juškonių pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojas. 1940Nežinomas fotografas. Juškonių pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Steponas Buivydas. 1925Nežinomas fotografas. Steponas Buivydas. 1925
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona Jaltoje. 1920Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona Jaltoje. 1920
IMAGE
Nežinomas fotografas. Sieliai Šventojoje. 1940Nežinomas fotografas. Sieliai Šventojoje. 1940
IMAGE
Vanda DidžiulytėVanda Didžiulytė
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona su vaikais. 1912Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona su vaikais. 1912
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1924Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1924
IMAGE
Juozas Survila. Veronikos ir Aniceto Tumasonių vestuvės. 1940Juozas Survila. Veronikos ir Aniceto Tumasonių vestuvės. 1940
IMAGE
Icikas Melnikas. Ona Šumylaitė. 1932Icikas Melnikas. Ona Šumylaitė. 1932
IMAGE
Smirnovas. Vanda Didžiulytė prie dukters Vandytės kapo Jaltoje. 1913-06Smirnovas. Vanda Didžiulytė prie dukters Vandytės kapo Jaltoje. 1913-06
IMAGE
Nežinomas fotografas. A. Vienuolis Kaukazo kalnuose. 1903Nežinomas fotografas. A. Vienuolis Kaukazo kalnuose. 1903
IMAGE
Karlas Šulcas. J. Biliūnas su Tartu universiteto studentais. 1901Karlas Šulcas. J. Biliūnas su Tartu universiteto studentais. 1901
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kunigas A. Meškauskas su skiemoniečiais. 1940Nežinomas fotografas. Kunigas A. Meškauskas su skiemoniečiais. 1940
IMAGE
Ukmergės gimnazijos penktos klasės mokiniai ir mokytojaiUkmergės gimnazijos penktos klasės mokiniai ir mokytojai
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kunigas P. Liepa su skiemoniečiais. 1935Nežinomas fotografas. Kunigas P. Liepa su skiemoniečiais. 1935
IMAGE
Nežinomas fotografas. Skiemonių pavasarininkai Kaune. 1940Nežinomas fotografas. Skiemonių pavasarininkai Kaune. 1940
IMAGE
1 - 42 (Total Results 42)