Explore your Results

ThumbnailTitle
Jeseniauskų šeimaJeseniauskų šeima
IMAGE
Penki ulonai už stalo fotoateljėPenki ulonai už stalo fotoateljė
IMAGE
Alytaus valdininkai ir tarnautojai Kostro sodeAlytaus valdininkai ir tarnautojai Kostro sode
IMAGE
Vandos Markeliūnaitės ir Antano Stankevičiaus vestuvėsVandos Markeliūnaitės ir Antano Stankevičiaus vestuvės
IMAGE
Ulonų paradas Alytuje Rinkos aikštėjeUlonų paradas Alytuje Rinkos aikštėje
IMAGE
Alytiškių ekskursija prie demarkacinės linijos I VarėnojeAlytiškių ekskursija prie demarkacinės linijos I Varėnoje
IMAGE
ParduotuvėjeParduotuvėje
IMAGE
Trys moterys Alytaus miesto sodeTrys moterys Alytaus miesto sode
IMAGE
Šeimos portretas Alytaus miesto sode prie fontanoŠeimos portretas Alytaus miesto sode prie fontano
IMAGE
Vytauto Didžiojo paveikslas Ukmergės rajoneVytauto Didžiojo paveikslas Ukmergės rajone
IMAGE
Mokiniai klasėje su mokytoju NedzinskuMokiniai klasėje su mokytoju Nedzinsku
IMAGE
Lietuvos pirmoji valstybinė džiovos sanatorija VarėnojeLietuvos pirmoji valstybinė džiovos sanatorija Varėnoje
IMAGE
Alytaus pradžios mokyklos mokiniai Pirmosios Komunijos dieną su vikaru TumosaAlytaus pradžios mokyklos mokiniai Pirmosios Komunijos dieną su vikaru Tumosa
IMAGE
Keturios merginos ir du ulonai parkeKeturios merginos ir du ulonai parke
IMAGE
Moksleiviai žengia į bažnyčiąMoksleiviai žengia į bažnyčią
IMAGE
Pedagoginio darbo kursų ekskursija ant Merkinės piliakalnioPedagoginio darbo kursų ekskursija ant Merkinės piliakalnio
IMAGE
Šventinė eisena Bažnyčios gatveŠventinė eisena Bažnyčios gatve
IMAGE
Gimnazistų eisena Bažnyčios gatvėjeGimnazistų eisena Bažnyčios gatvėje
IMAGE
Dviejų nežinomų moterų portretasDviejų nežinomų moterų portretas
IMAGE
Ministras pirmininkas K. Grinius su lydinčiais asmenimis Alytaus miesteMinistras pirmininkas K. Grinius su lydinčiais asmenimis Alytaus mieste
IMAGE
Ministras pirmininkas K. Grinius su lydinčiais asmenimis Alytaus miesteMinistras pirmininkas K. Grinius su lydinčiais asmenimis Alytaus mieste
IMAGE
Ministras pirmininkas K. Grinius su lydinčiais asmenimis Alytaus Vilniaus gatvėjeMinistras pirmininkas K. Grinius su lydinčiais asmenimis Alytaus Vilniaus gatvėje
IMAGE
Nežinomų asmenų grupė prie miesto tiltoNežinomų asmenų grupė prie miesto tilto
IMAGE
Alytiškiai prieš išvyką į Valstiečių liaudininkų suvažiavimą KauneAlytiškiai prieš išvyką į Valstiečių liaudininkų suvažiavimą Kaune
IMAGE
Stasė Jurgelionytė su draugėmis miškeStasė Jurgelionytė su draugėmis miške
IMAGE
Trys nežinomos moterys su mergaiteTrys nežinomos moterys su mergaite
IMAGE
Maslauskaitės portretasMaslauskaitės portretas
IMAGE
Keturios merginos su beretėmisKeturios merginos su beretėmis
IMAGE
Mergaitės portretas prie vežimėlioMergaitės portretas prie vežimėlio
IMAGE
Miškininkai po praktinio užsiėmimoMiškininkai po praktinio užsiėmimo
IMAGE
Dvi pamergės ir pabrolysDvi pamergės ir pabrolys
IMAGE
Keturios moterys fotoateljėKeturios moterys fotoateljė
IMAGE
Grupė mokytojų prie Seinų „Žiburio“ gimnazijosGrupė mokytojų prie Seinų „Žiburio“ gimnazijos
IMAGE
Grupė žmonių prie Lazdijų pradedamosios mokyklosGrupė žmonių prie Lazdijų pradedamosios mokyklos
IMAGE
Juzė ir Balys Lučinskai fotoateljėJuzė ir Balys Lučinskai fotoateljė
IMAGE
Alytaus gimnazijos moksleivių chorasAlytaus gimnazijos moksleivių choras
IMAGE
Šventė AlytujeŠventė Alytuje
IMAGE
Niveliacijos praktikos darbaiNiveliacijos praktikos darbai
IMAGE
Ateitininkai ir svečiai prie A. Juozapavičiaus kapoAteitininkai ir svečiai prie A. Juozapavičiaus kapo
IMAGE
Alytaus I pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja A. ŠapokieneAlytaus I pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja A. Šapokiene
IMAGE
Alytaus turgusAlytaus turgus
IMAGE
Alytaus miesto savivaldybės ugniagesių komandaAlytaus miesto savivaldybės ugniagesių komanda
IMAGE
Nepriklausomybės dienos minėjimas MerkinėjeNepriklausomybės dienos minėjimas Merkinėje
IMAGE
Nežinomos moters portetasNežinomos moters portetas
IMAGE
Ekskursija prie demarkacinės linijosEkskursija prie demarkacinės linijos
IMAGE
Alytaus miesto savivaldybės ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko ugniagesių komandosAlytaus miesto savivaldybės ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko ugniagesių komandos
IMAGE
Alytaus savanorių ugniagesių komanda gegužinės metuAlytaus savanorių ugniagesių komanda gegužinės metu
IMAGE
Priešgaisrinės savaitės renginiai AlytujePriešgaisrinės savaitės renginiai Alytuje
IMAGE
Alytaus šaulės Turgaus aikštėjeAlytaus šaulės Turgaus aikštėje
IMAGE
Alytaus šaulių rikiuotė Turgaus aikštėjeAlytaus šaulių rikiuotė Turgaus aikštėje
IMAGE
Dvi moterys su vaikais Alytaus miesto sodeDvi moterys su vaikais Alytaus miesto sode
IMAGE
Moksleivių karinis rengimas prie Kaniūkų tiltoMoksleivių karinis rengimas prie Kaniūkų tilto
IMAGE
Krikštynos alytiškių šeimojeKrikštynos alytiškių šeimoje
IMAGE
Alytaus vaikų bažnytinis chorasAlytaus vaikų bažnytinis choras
IMAGE
Alytaus bažnytinis chorasAlytaus bažnytinis choras
IMAGE
Alytaus jaunalietuvių choras repeticijos metuAlytaus jaunalietuvių choras repeticijos metu
IMAGE
Julija ir Jonas Lenkevičiai Pirmosios Komunijos dienąJulija ir Jonas Lenkevičiai Pirmosios Komunijos dieną
IMAGE
Prie kortų staloPrie kortų stalo
IMAGE
Velykos pas TaškūnusVelykos pas Taškūnus
IMAGE
Valė Anikinaitė ir Verutė Cikanaitė Pirmosios Komunijos dienąValė Anikinaitė ir Verutė Cikanaitė Pirmosios Komunijos dieną
IMAGE
Jaunučio Žilinsko krikštynų vaišėsJaunučio Žilinsko krikštynų vaišės
IMAGE
Zonė Pavlavičiūtė Pirmosios Komunijos dienąZonė Pavlavičiūtė Pirmosios Komunijos dieną
IMAGE
Janina Neverauskaitė ir Regina Vansevičiūtė Pirmosios Komunijos dienąJanina Neverauskaitė ir Regina Vansevičiūtė Pirmosios Komunijos dieną
IMAGE
Moters laidotuvėsMoters laidotuvės
IMAGE
Vargonininko Vaclovo Dvilinsko (?) laidotuvėsVargonininko Vaclovo Dvilinsko (?) laidotuvės
IMAGE
Arklių priežiūros darbai prie Saratovo kareiviniųArklių priežiūros darbai prie Saratovo kareivinių
IMAGE
Nežinomos poros portetasNežinomos poros portetas
IMAGE
Alytaus aukštesniosios miškų mokyklos mokinių bendrabutisAlytaus aukštesniosios miškų mokyklos mokinių bendrabutis
IMAGE
Martyno Leonavičiaus portretasMartyno Leonavičiaus portretas
IMAGE
Aušrininkai pas KlimavičiusAušrininkai pas Klimavičius
IMAGE
Kazys Klimavičius su pašto tarnautojais RačkuoseKazys Klimavičius su pašto tarnautojais Račkuose
IMAGE
Joana Klimavičienė su sūnumisJoana Klimavičienė su sūnumis
IMAGE
Alytaus gimnazijos III a klasės mokiniai su mokytojaAlytaus gimnazijos III a klasės mokiniai su mokytoja
IMAGE
Alytaus gimnazijos IV b klasės mokiniai su mokytojaisAlytaus gimnazijos IV b klasės mokiniai su mokytojais
IMAGE
Alytaus gimnazijos aštuntokės su auklėtojaAlytaus gimnazijos aštuntokės su auklėtoja
IMAGE
Alytaus valstybinės gimnazijos gimnazistai su klasės auklėtoju K. RudzikuAlytaus valstybinės gimnazijos gimnazistai su klasės auklėtoju K. Rudziku
IMAGE
Alytaus valstybinės gimnazijos gimnazistės su mokytojuAlytaus valstybinės gimnazijos gimnazistės su mokytoju
IMAGE
Alytaus miesto burmistras E. Neverauskas su tarnautojais ir jų žmonomisAlytaus miesto burmistras E. Neverauskas su tarnautojais ir jų žmonomis
IMAGE
Alytaus miesto burmistras E. Neverauskas su tarnautojaisAlytaus miesto burmistras E. Neverauskas su tarnautojais
IMAGE
Mykolas ir Janina NeverauskaiMykolas ir Janina Neverauskai
IMAGE
Neverauskų šeimaNeverauskų šeima
IMAGE
Janina ir Mykolas NeverauskaiJanina ir Mykolas Neverauskai
IMAGE
Neverauskų šeimos portretasNeverauskų šeimos portretas
IMAGE
Jaunavedžiai Sabina Markeliūnaitė ir Edvardas NeverauskasJaunavedžiai Sabina Markeliūnaitė ir Edvardas Neverauskas
IMAGE
Edvardo Neverausko portretasEdvardo Neverausko portretas
IMAGE
Alytaus gimnazijos ateitininkų kuopos 10-ties metų sukakties dalyviaiAlytaus gimnazijos ateitininkų kuopos 10-ties metų sukakties dalyviai
IMAGE
Alytaus 1-osios pradžios mokyklos trečiokų mankštaAlytaus 1-osios pradžios mokyklos trečiokų mankšta
IMAGE
Lietuvos Nepriklausomybės 10-ties metų sukaktuvių iškilmės AlytujeLietuvos Nepriklausomybės 10-ties metų sukaktuvių iškilmės Alytuje
IMAGE
Antano Smetonos apsilankymas AlytujeAntano Smetonos apsilankymas Alytuje
IMAGE
Ulono Rimgaudo Radveikio ir Marytės Matulevičiūtės vestuvėsUlono Rimgaudo Radveikio ir Marytės Matulevičiūtės vestuvės
IMAGE
Stasys Raštikis ir Vladas Mironas sveikina garbės kuopą prie PrezidentūrosStasys Raštikis ir Vladas Mironas sveikina garbės kuopą prie Prezidentūros
IMAGE
Ulonas pratyboseUlonas pratybose
IMAGE
Trys vyriškiai fotoateljėTrys vyriškiai fotoateljė
IMAGE
Didžiosios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko kariškiai prie štaboDidžiosios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko kariškiai prie štabo
IMAGE
Didžiosios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko paradas Alytuje Vilniaus gatvėjeDidžiosios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko paradas Alytuje Vilniaus gatvėje
IMAGE
Didžiosios kunigaikštienės Birutės 2-asis ulonų pulkas Tautos šventėjeDidžiosios kunigaikštienės Birutės 2-asis ulonų pulkas Tautos šventėje
IMAGE
Didžiosios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko arklidės AlytujeDidžiosios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko arklidės Alytuje
IMAGE
Paradinė ulonų rikiuotėParadinė ulonų rikiuotė
IMAGE
Ulonų maršasUlonų maršas
IMAGE
Kariuomenės šventė prie įgulos bažnyčios AlytujeKariuomenės šventė prie įgulos bažnyčios Alytuje
IMAGE
1 - 100 (Total Results 194)>>