Explore your Results

ThumbnailTitle
Vinterövning, attack på skidor i skydd av rök i fjällterräng vid Ånnlägret. FBU-utbildning 1960.Vinterövning, attack på skidor i skydd av rök i fjällterräng vid Ånnlägret. FBU-utbildning 1960.
IMAGE
Militärpolis övervakar trafiken i Sollefteå, förmodligen strax efter högeromläggningen 1967.Militärpolis övervakar trafiken i Sollefteå, förmodligen strax efter högeromläggningen 1967.
IMAGE
Soldater iförda uniform m/1910, hjälm m/1921 och gasmask övar skjutning med kulsprutegevär i terräng.Soldater iförda uniform m/1910, hjälm m/1921 och gasmask övar skjutning med kulsprutegevär i terräng.
IMAGE
Göta livgardes honnörsvakt vid prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas ankomst till Stockholms central efter vigseln i Coburg 1932. Fanförare är kapten F. Trulsson.Göta livgardes honnörsvakt vid prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas ankomst till Stockholms central efter vigseln i Coburg 1932. Fanförare är kapten F. Trulsson.
IMAGE
Soldat 694 Englund beskådar en ballongkorg vid ballongkompaniet i Frösunda.Soldat 694 Englund beskådar en ballongkorg vid ballongkompaniet i Frösunda.
IMAGE
PA-ballong med korg och spanare vid Frösunda. Ballongen har tre fenor.PA-ballong med korg och spanare vid Frösunda. Ballongen har tre fenor.
IMAGE
Rast i skogsparti? Fyra män samlad kring teodolit.Rast i skogsparti? Fyra män samlad kring teodolit.
IMAGE
Soldater putsar fönster på barrack eller stallänga.Soldater putsar fönster på barrack eller stallänga.
IMAGE
Soldat ligger gömd i buskage och med spaningskamera i handen.Soldat ligger gömd i buskage och med spaningskamera i handen.
IMAGE
Sergeant Mats Fransson, furir Gustav Bengtsson och furir Lars Rosengren betraktar utsikten vid Gottskärslägret där soldatövningar hålls.Sergeant Mats Fransson, furir Gustav Bengtsson och furir Lars Rosengren betraktar utsikten vid Gottskärslägret där soldatövningar hålls.
IMAGE
Matlagning i kokgrop.Matlagning i kokgrop.
IMAGE
Tältläger på Utnäs Löt, mötesplats för Livregementets grenadjärkorps till 1893 då det slogs ihop med Närkes regemente. Till vänster i bild officerspaviljongen(?)Tältläger på Utnäs Löt, mötesplats för Livregementets grenadjärkorps till 1893 då det slogs ihop med Närkes regemente. Till vänster i bild officerspaviljongen(?)
IMAGE
Tältläger på Utnäs Löt, mötesplats för Livregementets grenadjärkorps till 1893 då det slogs ihop med Närkes regemente.Tältläger på Utnäs Löt, mötesplats för Livregementets grenadjärkorps till 1893 då det slogs ihop med Närkes regemente.
IMAGE
Två soldater från Södermanlands pansarregemente P 10, övar sjuktransport med bår mellan cyklar.Två soldater från Södermanlands pansarregemente P 10, övar sjuktransport med bår mellan cyklar.
IMAGE
Soldat poserar i uniform m/1960 för ingenjörstrupperna.Soldat poserar i uniform m/1960 för ingenjörstrupperna.
IMAGE
Soldat poserar i uniform m/1960 för infanteriet.Soldat poserar i uniform m/1960 för infanteriet.
IMAGE
Soldat poserar i uniform m/1960 för Svea livgarde.Soldat poserar i uniform m/1960 för Svea livgarde.
IMAGE
Fanjunkare provsmakar middagsmålet vid kokgroparna på Sanna hed 1902.Fanjunkare provsmakar middagsmålet vid kokgroparna på Sanna hed 1902.
IMAGE
Jämtlands fältjägare I 23 vid Dalamanövern 1897.Jämtlands fältjägare I 23 vid Dalamanövern 1897.
IMAGE
Trupp från P 10 cykeltolkar efter fordon.Trupp från P 10 cykeltolkar efter fordon.
IMAGE
Soldater från P 10 lastar av cykeltransportkärra inför cykeltolkning.Soldater från P 10 lastar av cykeltransportkärra inför cykeltolkning.
IMAGE
Serie om 12 numrerade fotografier med vyer från Ladugårdsgärde.Serie om 12 numrerade fotografier med vyer från Ladugårdsgärde.
IMAGE
Södermanlands regemente I 10 signalavdelning med heliograf.Södermanlands regemente I 10 signalavdelning med heliograf.
IMAGE
Södermanlands regemente I 10 signalavdelning.Södermanlands regemente I 10 signalavdelning.
IMAGE
Södermanlands regemente I 10 signalavdelning demonstrerar morsesignalering med liten flagg.Södermanlands regemente I 10 signalavdelning demonstrerar morsesignalering med liten flagg.
IMAGE
Södermanlands regementes, I 10, tävlingsgrupp har erövrat Dr. Kellgrens vandringspris.Södermanlands regementes, I 10, tävlingsgrupp har erövrat Dr. Kellgrens vandringspris.
IMAGE
Soldater ur Västmanlands regemente I 18 uppställda utanför tält i lägret vid Utnäs löt efter ordernas uppläsande för dagen. Längst till höger i bild står en kvinna och längst fram tre trumslagarpojkar.Soldater ur Västmanlands regemente I 18 uppställda utanför tält i lägret vid Utnäs löt efter ordernas uppläsande för dagen. Längst till höger i bild står en kvinna och längst fram tre trumslagarpojkar.
IMAGE
Soldater ur Västmanlands regemente I 18 samlade utanför tältläger vid Utnäs Löt vid tiden då Henrik Falkenberg var sekundchef. Sittande längst t.v. med uppknäppt syrtut: Zethelius, Holmén och längst till höger Wrangel.Soldater ur Västmanlands regemente I 18 samlade utanför tältläger vid Utnäs Löt vid tiden då Henrik Falkenberg var sekundchef. Sittande längst t.v. med uppknäppt syrtut: Zethelius, Holmén och längst till höger Wrangel.
IMAGE
Soldater ur Västmanlands regemente I 18 samlade utanför tältläger vid Utnäs Löt vid tiden då Henrik Falkenberg var sekundchef.Soldater ur Västmanlands regemente I 18 samlade utanför tältläger vid Utnäs Löt vid tiden då Henrik Falkenberg var sekundchef.
IMAGE
Soldater ur Västmanlands regemente I 18 samlade utanför tältläger vid Utnäs Löt vid tiden då Henrik Falkenberg var sekundchef.Soldater ur Västmanlands regemente I 18 samlade utanför tältläger vid Utnäs Löt vid tiden då Henrik Falkenberg var sekundchef.
IMAGE
Officerare samlade i skog för genomgång.Officerare samlade i skog för genomgång.
IMAGE
Officerare samlade i skog för genomgång.Officerare samlade i skog för genomgång.
IMAGE
Soldater uppställda utanför regementsbyggnad(?) inför militärövning i september 1901.Soldater uppställda utanför regementsbyggnad(?) inför militärövning i september 1901.
IMAGE
Göta livgarde I 2, kommissariekurs. Beväringar utanför bivack, på Järvafältet(?).Göta livgarde I 2, kommissariekurs. Beväringar utanför bivack, på Järvafältet(?).
IMAGE
Soldater på logement, troligen på Marma.Soldater på logement, troligen på Marma.
IMAGE
Öppen ångbåt med namnet Atle på väg in till hamn med bogsertross efter sig. Besättningen från Karlskrona grenadjärregemente I 7.Öppen ångbåt med namnet "Atle" på väg in till hamn med bogsertross efter sig. Besättningen från Karlskrona grenadjärregemente I 7.
IMAGE
Norra Skånska regementet I 24 uppställt på Kvidinge hed under fältmanövern 1889.Norra Skånska regementet I 24 uppställt på Kvidinge hed under fältmanövern 1889.
IMAGE
En del av sjukvårdskompaniet vid Västernorlands regemente I 28, övar vid Hutvad förbandsplats under mobiliseringen i Sollefteå 1900. I bakgrunden syns sjukvårdstält och sjukvårdskärror dragna av hästar.En del av sjukvårdskompaniet vid Västernorlands regemente I 28, övar vid Hutvad förbandsplats under mobiliseringen i Sollefteå 1900. I bakgrunden syns sjukvårdstält och sjukvårdskärror dragna av hästar.
IMAGE
Värmlands regemente I 22,  1:a Bataljonen i reserv övar vid Ljungstorp 1905.Värmlands regemente I 22, 1:a Bataljonen i reserv övar vid Ljungstorp 1905.
IMAGE
Värmlands regemente I 22 marscherar förbi regementschefen i dubbelkolonn på Trossnäs fält. I bakgrunden syns två rekrytbaracker i f d Värmlands fältjägarkårs läger.Värmlands regemente I 22 marscherar förbi regementschefen i dubbelkolonn på Trossnäs fält. I bakgrunden syns två rekrytbaracker i f d Värmlands fältjägarkårs läger.
IMAGE
Kung Oscar II överlämnar nya fanor till Livregementets grenadjärer I 3 på Sanna hed. I bakgrunden syns officerspaviljongen.Kung Oscar II överlämnar nya fanor till Livregementets grenadjärer I 3 på Sanna hed. I bakgrunden syns officerspaviljongen.
IMAGE
Fältbegravning i Gunnebo omkring 1905. Västgöta-Dals regemente uppställt kring begravningskapellet.Fältbegravning i Gunnebo omkring 1905. Västgöta-Dals regemente uppställt kring begravningskapellet.
IMAGE
Grenadjärvakten vid Karlskrona grenadjärregemente(?) I 7. Civila åskådare ser på i bakgrunden.Grenadjärvakten vid Karlskrona grenadjärregemente(?) I 7. Civila åskådare ser på i bakgrunden.
IMAGE
Livregementets grenadjärer I 3 uppställda ute på fält under kyrkoparaden vid Fjugesta år 1900.Livregementets grenadjärer I 3 uppställda ute på fält under kyrkoparaden vid Fjugesta år 1900.
IMAGE
Kung Oscar II delar ut fanor åt Göta livgarde I 2 utanför regementet på Storgatan i Stockholm. Civila åskådare ser på i bakgrunden.Kung Oscar II delar ut fanor åt Göta livgarde I 2 utanför regementet på Storgatan i Stockholm. Civila åskådare ser på i bakgrunden.
IMAGE
Göta livgardes, I 2, avlämning i april 1896. Den avgående sekundchefen generalmajor J. Z. Rudbeck avtackar och den pågående överste P.C.L. Lovén avlämnar regementet i dess gymnastiksal.Göta livgardes, I 2, avlämning i april 1896. Den avgående sekundchefen generalmajor J. Z. Rudbeck avtackar och den pågående överste P.C.L. Lovén avlämnar regementet i dess gymnastiksal.
IMAGE
Livkompaniet vid Livregementet till fot (I 3) paraderar vid ingången till officerarnas matpaviljong den 29/8 1897, då officerskåren gav middag för sin avgående chef, överste Johan Lilliehöök. I bakgrunden spelar musikkåren.Livkompaniet vid Livregementet till fot (I 3) paraderar vid ingången till officerarnas matpaviljong den 29/8 1897, då officerskåren gav middag för sin avgående chef, överste Johan Lilliehöök. I bakgrunden spelar musikkåren.
IMAGE
Överste Johan Lilliehööks avsked från Livregementet till fot (I 3) vid Sanna hed den 29/8 1897. Fotografiet visar Lilliehöök framför regementet i öppen fyrkant.Överste Johan Lilliehööks avsked från Livregementet till fot (I 3) vid Sanna hed den 29/8 1897. Fotografiet visar Lilliehöök framför regementet i öppen fyrkant.
IMAGE
Överste Johan Lilliehööks avsked från Livregementet till fot (I 3) vid Sanna hed den 29/8 1897. Fotografiet visar Lilliehöök framför III bataljonen kommenderad av stabsadjutant Holmberg.Överste Johan Lilliehööks avsked från Livregementet till fot (I 3) vid Sanna hed den 29/8 1897. Fotografiet visar Lilliehöök framför III bataljonen kommenderad av stabsadjutant Holmberg.
IMAGE
Hertigen av Västerbotten, Gustaf (VI) Adolf, läser Svea livgardes, I 1, kompaniorder vid regementets jubileum  1913. De två barnen är sönerna prins Sigvard till vänster och arvprins Gustaf Adolf till höger.Hertigen av Västerbotten, Gustaf (VI) Adolf, läser Svea livgardes, I 1, kompaniorder vid regementets jubileum 1913. De två barnen är sönerna prins Sigvard till vänster och arvprins Gustaf Adolf till höger.
IMAGE
Avsyning av officerstillverkade(?) gevär m/1896 i Karlsborg.Avsyning av officerstillverkade(?) gevär m/1896 i Karlsborg.
IMAGE
Soldater ur Hälsinge regemente I 14 har slagit läger i lada.Soldater ur Hälsinge regemente I 14 har slagit läger i lada.
IMAGE
Soldater ur Hälsinge regemente I 14 har slagit läger i lada.Soldater ur Hälsinge regemente I 14 har slagit läger i lada.
IMAGE
Grupporträtt på soldater ur Hälsinge regemente I 14. Längst fram i mitten ligger en hund.Grupporträtt på soldater ur Hälsinge regemente I 14. Längst fram i mitten ligger en hund.
IMAGE
Soldater ur Hälsinge regemente I 14 har matrast under ett träd. Soldaterna i bakgrunden lagar mat i kokgrop.Soldater ur Hälsinge regemente I 14 har matrast under ett träd. Soldaterna i bakgrunden lagar mat i kokgrop.
IMAGE
Fältkompani på marsch på slingrig väg under mobiliseringen i Sollefteå 1900.Fältkompani på marsch på slingrig väg under mobiliseringen i Sollefteå 1900.
IMAGE
Bogsering av tre pråmar fulla med manskap på öppet vatten.Bogsering av tre pråmar fulla med manskap på öppet vatten.
IMAGE
Kvinna säljer tidskriften Landstormsmannen vid försäljningsstånd.Kvinna säljer tidskriften Landstormsmannen vid försäljningsstånd.
IMAGE
Officer vid Hälsinge regemente I 14 sitter till häst framför stor byggnad bredvid björkallé.Officer vid Hälsinge regemente I 14 sitter till häst framför stor byggnad bredvid björkallé.
IMAGE
Soldater vid Hälsinge regemente I 14, med kvinnligt sällskap utanför tält framför byggnad med bemannad vaktkur.Soldater vid Hälsinge regemente I 14, med kvinnligt sällskap utanför tält framför byggnad med bemannad vaktkur.
IMAGE
Förberedelser inför Svea livgardes, I 1, fälttjänstövningar i Uppland 1927. Major K A Bratt inspekterar truppens matkärl, snuskburkar.Förberedelser inför Svea livgardes, I 1, fälttjänstövningar i Uppland 1927. Major K A Bratt inspekterar truppens matkärl, snuskburkar.
IMAGE
Infanteriförband iklädda snödräkt på skidor tolkar efter bandvagn 202.Infanteriförband iklädda snödräkt på skidor tolkar efter bandvagn 202.
IMAGE
Infanteriförband iklädda snödräkt på skidor efter bandvagn 202.Infanteriförband iklädda snödräkt på skidor efter bandvagn 202.
IMAGE
2:a Bataljon vid Värmlands regemente ligger nedgrävda i skyttegrav på skyttelinje vid Ljungstorp.2:a Bataljon vid Värmlands regemente ligger nedgrävda i skyttegrav på skyttelinje vid Ljungstorp.
IMAGE
Älvsborgs regemente I 15 samlat till grupporträtt på Fristad hed.Älvsborgs regemente I 15 samlat till grupporträtt på Fristad hed.
IMAGE
Älvsborgs regemente I 15 samlat till grupporträtt på Fristad hed.Älvsborgs regemente I 15 samlat till grupporträtt på Fristad hed.
IMAGE
Officerare vid Älvsborgs regemente I 15 samlade till grupporträtt utanför byggnad på Fristad hed, I främre raden näst längst till höger sitter en präst.Officerare vid Älvsborgs regemente I 15 samlade till grupporträtt utanför byggnad på Fristad hed, I främre raden näst längst till höger sitter en präst.
IMAGE
Officerare vid Älvsborgs regemente I 15 dricker kaffe på verandan utanför mässen på Fristad hed,Officerare vid Älvsborgs regemente I 15 dricker kaffe på verandan utanför mässen på Fristad hed,
IMAGE
Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 vid utomhusgymnastikredskap på Fristad hed.Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 vid utomhusgymnastikredskap på Fristad hed.
IMAGE
Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 vid utomhusgymnastikredskap på Fristad hed.Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 vid utomhusgymnastikredskap på Fristad hed.
IMAGE
Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 i framför omkringbyggd majstång på Fristad hed.Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 i framför omkringbyggd majstång på Fristad hed.
IMAGE
Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 i skyttelinje framför omkringbyggd majstång på Fristad hed.Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 i skyttelinje framför omkringbyggd majstång på Fristad hed.
IMAGE
Vakt och trumslagare står utanför logement på Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed. Unionsflaggan är hissad på tornet i bildens mitt.Vakt och trumslagare står utanför logement på Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed. Unionsflaggan är hissad på tornet i bildens mitt.
IMAGE
Vy över Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed. Soldater uppställda framför byggnaderna.Vy över Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed. Soldater uppställda framför byggnaderna.
IMAGE
Vy över Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed.Vy över Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed.
IMAGE
Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 uppställda utanför tält på Fristad hed.Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 uppställda utanför tält på Fristad hed.
IMAGE
Soldat sitter på stol bredvid byrå i sovrum.Soldat sitter på stol bredvid byrå i sovrum.
IMAGE
Soldat balanserar på tunna på Fristad hed, Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats.Soldat balanserar på tunna på Fristad hed, Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats.
IMAGE
Paviljonger med veranda på Fristad hed, Älvsborgs regementes, I 15, övningsområde. Soldat på cykel och flera män passerar utanför. I bildens nedre högra hörn går en hund.Paviljonger med veranda på Fristad hed, Älvsborgs regementes, I 15, övningsområde. Soldat på cykel och flera män passerar utanför. I bildens nedre högra hörn går en hund.
IMAGE
Lummig vägkorsning vid Fristad hed, Älvsborgs regementes, I 15, övningsområde.Lummig vägkorsning vid Fristad hed, Älvsborgs regementes, I 15, övningsområde.
IMAGE
Träbyggnad på Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed. Till vänster bakom byggnaden skymtar ett tältläger.Träbyggnad på Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed. Till vänster bakom byggnaden skymtar ett tältläger.
IMAGE
Tältläger på Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed.Tältläger på Älvsborgs regementes, I 15, övningsplats Fristad hed.
IMAGE
Officerare vid Älvsborgs regemente I 15 sitter runt bord på Fristad hed och dricker öl(?).Officerare vid Älvsborgs regemente I 15 sitter runt bord på Fristad hed och dricker öl(?).
IMAGE
Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 står bland tälten på Fristad hed.Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 står bland tälten på Fristad hed.
IMAGE
Officer vid Älvsborgs regemente I 15 går framför marscherande trupp på Fristads hed.Officer vid Älvsborgs regemente I 15 går framför marscherande trupp på Fristads hed.
IMAGE
Officer vid Älvsborgs regemente I 15 är på väg in i ett tält vid Fristad hed.Officer vid Älvsborgs regemente I 15 är på väg in i ett tält vid Fristad hed.
IMAGE
Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 övar brottning på på Fristads hed. Officerare i uniform ser på vid sidan om.Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 övar brottning på på Fristads hed. Officerare i uniform ser på vid sidan om.
IMAGE
Officer vid Älvsborgs regemente ligger i sängen och läser en bok och röker en cigarr. På golvet nedanför sitter en hund.Officer vid Älvsborgs regemente ligger i sängen och läser en bok och röker en cigarr. På golvet nedanför sitter en hund.
IMAGE
Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 på badar i sjö på Fristads hed. Bakom männen står en hund.Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 på badar i sjö på Fristads hed. Bakom männen står en hund.
IMAGE
Officer Bertil Sandström på hästen Sabel under dressyruppvisning.Officer Bertil Sandström på hästen Sabel under dressyruppvisning.
IMAGE
Vy över vattendrag med pontonbro. Brevkort.Vy över vattendrag med pontonbro. Brevkort.
IMAGE
Officerare på skidor under officersövningarna i Duved, Mångtjärn, 1919. Femte mannen från vänster är E E Nystedt.Officerare på skidor under officersövningarna i Duved, Mångtjärn, 1919. Femte mannen från vänster är E E Nystedt.
IMAGE
Soldater i korridor på logemente hos Västmanlands regemente I 18.Soldater i korridor på logemente hos Västmanlands regemente I 18.
IMAGE
Soldater poserar med kulsprutepistol m/1945.Soldater poserar med kulsprutepistol m/1945.
IMAGE
Soldat står på knä med eldberedd kulsprutepistol m/1945 i händerna. I bakgrungen brinner en rökfackla.Soldat står på knä med eldberedd kulsprutepistol m/1945 i händerna. I bakgrungen brinner en rökfackla.
IMAGE
Frivillig Befälsutbildning (FBU) genomför skjutövning med kulsprutepistol m/1945.Frivillig Befälsutbildning (FBU) genomför skjutövning med kulsprutepistol m/1945.
IMAGE
Soldater åker skidor och hundar drar pulkor med utrustning.Soldater åker skidor och hundar drar pulkor med utrustning.
IMAGE
Gruppfoto av Västmanlands regemente I 18 framför monument över regementet. Soldaterna iförda uniform m/1910.Gruppfoto av Västmanlands regemente I 18 framför monument över regementet. Soldaterna iförda uniform m/1910.
IMAGE
Ringränning mellan stallbyggnader på kasernområde. Officerare och civila ser på vid sidan om.Ringränning mellan stallbyggnader på kasernområde. Officerare och civila ser på vid sidan om.
IMAGE
Vy mot kyrka vid vattendrag i Växjötrakten(?).Vy mot kyrka vid vattendrag i Växjötrakten(?).
IMAGE
1 - 100 (Total Results 88524)>>