Explore your Results

ThumbnailTitle
Zapisul jupânesei Neaga, fiica lui Bogdan, postelnic din Săhăteni, prin care mărturiseşte că Dumitru, logofăt din Căldăruşani, are voie să ia o ţigancă de la Mănăstirea Snagov; 1625 (7133) ianuarie 24. Zapisul jupânesei Neaga, fiica lui Bogdan, postelnic din Săhăteni, prin care mărturiseşte că Dumitru, logofăt din Căldăruşani, are voie să ia o ţigancă de la Mănăstirea Snagov; 1625 (7133) ianuarie 24.
IMAGE
Hrisov prin care Ioan Gheorghe Caragea vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte drepturile moştenitorilor banului Dimitrie Ghica; 1813 mai 10, Bucureşti Hrisov prin care Ioan Gheorghe Caragea vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte drepturile moştenitorilor banului Dimitrie Ghica; 1813 mai 10, Bucureşti
IMAGE
Beratul sultanului Mahmud II prin care acordă privilegii călugărului Iosif; 1809 octombrie 12 (1224 Ramazan 3). Beratul sultanului Mahmud II prin care acordă privilegii călugărului Iosif; 1809 octombrie 12 (1224 Ramazan 3).
IMAGE
Beratul sultanului Selim III acordat Patriarhiei din Constantinopol privind situaţia clerului din Târnova; 1801 aprilie (1216 Zilhidje 16). Beratul sultanului Selim III acordat Patriarhiei din Constantinopol privind situaţia clerului din Târnova; 1801 aprilie (1216 Zilhidje 16).
IMAGE
Diplomă prin care Paul Deschanel, Preşedintele Franţei, conferă Regelui Ferdinand Medalia Militară; 1920 august 18. Diplomă prin care Paul Deschanel, Preşedintele Franţei, conferă Regelui Ferdinand "Medalia Militară"; 1920 august 18.
IMAGE
Atestat prin care Divanul Moldovei reînnoieşte starea de boierie a lui Vasile Coroiu, fost mare paharnic, descendent din Coroiu, mare comis; 1816 noiembrie 20, Iaşi. Atestat prin care Divanul Moldovei reînnoieşte starea de boierie a lui Vasile Coroiu, fost mare paharnic, descendent din Coroiu, mare comis; 1816 noiembrie 20, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Scarlat Ghica vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte Mănăstirii şi Spitalului Sfântul Pantelimon din Bucureşti, ctitorii ale tatălui său, stăpânirea moşiilor Floreşti, Vărăşti, Căzăneasca, Gologanul, Ocnele Mari din jud. Vâlcea, precum şi scutiri de dări, vămi de târg şi alte venituri; 1759 iulie 9, Bucureşti. Hrisov prin care Scarlat Ghica vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte Mănăstirii şi Spitalului Sfântul Pantelimon din Bucureşti, ctitorii ale tatălui său, stăpânirea moşiilor Floreşti, Vărăşti, Căzăneasca, Gologanul, Ocnele Mari din jud. Vâlcea, precum şi scutiri de dări, vămi de târg şi alte venituri; 1759 iulie 9, Bucureşti.
IMAGE
Diplomă cu titlul de doctor în drept civil acordată de Academia din Pisa lui Ştefan Pherekyde, juristconsult, primul avocat titrat şi primul prfesor al cursului despre Codul Caragea; 1829 iunie 10, Pisa. Diplomă cu titlul de doctor în drept civil acordată de Academia din Pisa lui Ştefan Pherekyde, juristconsult, primul avocat titrat şi primul prfesor al cursului despre Codul Caragea; 1829 iunie 10, Pisa.
IMAGE
Hrisov prin care Ştefăniţă vv., domnul Moldovei, întăreşte panului Grozav, vornic, satul Poiana, unde a fost Bâda, cumpărat de la Dumca şi surorile lui, Urita, Anuşca şi Văsilica, copiii Dragalinei, nepoţii lui Nan, clucer, cu 70 de zloţi tătăreşti; 1522 (7030) iulie 4, Hârlău Hrisov prin care Ştefăniţă vv., domnul Moldovei, întăreşte panului Grozav, vornic, satul Poiana, unde a fost Bâda, cumpărat de la Dumca şi surorile lui, Urita, Anuşca şi Văsilica, copiii Dragalinei, nepoţii lui Nan, clucer, cu 70 de zloţi tătăreşti; 1522 (7030) iulie 4, Hârlău
IMAGE
Hrisov prin care Bogdan Lăpuşneanu vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ignat şi soţiei sale, Titea, a opta parte din jumătatea satului Muncelul Rodnei, cu loc de moară şi prisacă, cumparată de la Tecla, fiica lui Petriman, cu 200 de zloţi tătăreşti, precum şi a patra parte, două părţi, din cealaltă jumătate a satului Muncelul Rodnei, cumpărată de la Dumitru şi Cârstea, fiii Neacşei, cu 200 de zloţi tătăreşti; 1569 (7077) aprilie 2, Iaşi Hrisov prin care Bogdan Lăpuşneanu vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ignat şi soţiei sale, Titea, a opta parte din jumătatea satului Muncelul Rodnei, cu loc de moară şi prisacă, cumparată de la Tecla, fiica lui Petriman, cu 200 de zloţi tătăreşti, precum şi a patra parte, două părţi, din cealaltă jumătate a satului Muncelul Rodnei, cumpărată de la Dumitru şi Cârstea, fiii Neacşei, cu 200 de zloţi tătăreşti; 1569 (7077) aprilie 2, Iaşi
IMAGE
Hrisov prin care Constantin Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Cozma Plop, diac, fraţilor şi surorilor sale stăpânirea unei jumătăţi din satul Iadinţi, pe Racovăţ, şi o parte din Căpoteni, în ţinutul Hotin, cu locuri de iazuri şi de mori; 1609 (7117) august 18, Iaşi. Hrisov prin care Constantin Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Cozma Plop, diac, fraţilor şi surorilor sale stăpânirea unei jumătăţi din satul Iadinţi, pe Racovăţ, şi o parte din Căpoteni, în ţinutul Hotin, cu locuri de iazuri şi de mori; 1609 (7117) august 18, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Iancu Sasul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Condrea Bucium, vornic al Ţării de Jos, și soţiei sale, Antemia, stăpânirea unei jumătăţi din satul Năneşti, partea „ dinspre apus, cu iazuri şi mori în Răcătău”, iar dinspre răsărit „a patra parte, cu iazuri şi cu vad de moară”, cumpărate de la Neacşa, soţia lui Sturdza, hatman, cu 900 de zloţi tătăreşti; 1581 (7089) august 21, Suceava Hrisov prin care Iancu Sasul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Condrea Bucium, vornic al Ţării de Jos, și soţiei sale, Antemia, stăpânirea unei jumătăţi din satul Năneşti, partea „ dinspre apus, cu iazuri şi mori în Răcătău”, iar dinspre răsărit „a patra parte, cu iazuri şi cu vad de moară”, cumpărate de la Neacşa, soţia lui Sturdza, hatman, cu 900 de zloţi tătăreşti; 1581 (7089) august 21, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Constantin Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte preotului Ion stăpânirea unor părţi din satele Cioboteşti, pe Crasna, şi Tatomireşti, precum şi seliştea Şipăşea, cu locuri de iazuri şi de mori, cumpărate de la strănepoţii lui Pătru Gug; 1609 (7117) mai 21, Iaşi. Hrisov prin care Constantin Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte preotului Ion stăpânirea unor părţi din satele Cioboteşti, pe Crasna, şi Tatomireşti, precum şi seliştea Şipăşea, cu locuri de iazuri şi de mori, cumpărate de la strănepoţii lui Pătru Gug; 1609 (7117) mai 21, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Moise Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Dima, cojocar din târgul Iaşi, stăpânirea moşiilor sale din satul Lungani, în ţinutul Cârligătura, după vechile lor hotare; 1631 (7139) aprilie 7, Iaşi. Hrisov prin care Moise Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Dima, cojocar din târgul Iaşi, stăpânirea moşiilor sale din satul Lungani, în ţinutul Cârligătura, după vechile lor hotare; 1631 (7139) aprilie 7, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Despot Vodă (Ioan Iacob Heraclid), domnul Moldovei, întărește preotului Sava, Neagăi, lui Gavril, Alexa, Țirul, Trifan și Ignat stăpânirea unei treimi din satul Sărăcinești, partea dinspre răsărit, cea din câmp, la gura pârâului Țarinei, cumpărată de la Stanca cu 300 de zloți tătărești; 1563 (7071) mai 19, Huși Hrisov prin care Despot Vodă (Ioan Iacob Heraclid), domnul Moldovei, întărește preotului Sava, Neagăi, lui Gavril, Alexa, Țirul, Trifan și Ignat stăpânirea unei treimi din satul Sărăcinești, partea dinspre răsărit, cea din câmp, la gura pârâului Țarinei, cumpărată de la Stanca cu 300 de zloți tătărești; 1563 (7071) mai 19, Huși
IMAGE
Hrisov de la Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Ignat şi fratelui său, Ion Tintiul, jumătate din seliştea Şopârleni, cumpărată de la Neacşa, şi o prisacă mai sus de Hlăpeşti, unde a fost Văleşoaie, cumpărată de la Bâlco Bârlădescul; 1483 (6991) septembrie 20, Suceava Hrisov de la Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Ignat şi fratelui său, Ion Tintiul, jumătate din seliştea Şopârleni, cumpărată de la Neacşa, şi o prisacă mai sus de Hlăpeşti, unde a fost Văleşoaie, cumpărată de la Bâlco Bârlădescul; 1483 (6991) septembrie 20, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Alexa, diac, o selişte la Cârligătură, unde a fost jude Iuga, , cumpărată de la Ciorciolina, fiica lui Drăgoci de la Cârligătură, nepoata lui Şerb Răspop, cu 110 zloţi tătăreşti; 1493 (7001) martie 26, Suceava Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Alexa, diac, o selişte la Cârligătură, unde a fost jude Iuga, , cumpărată de la Ciorciolina, fiica lui Drăgoci de la Cârligătură, nepoata lui Şerb Răspop, cu 110 zloţi tătăreşti; 1493 (7001) martie 26, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Iliaş Rareş vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ion Cărbure, Dragul, Moisi şi Soare, stăpânirea peste jumătate din satul Scoposeani, partea de jos, din ţinutul Cârligătura, cumpărată de la Parasca, fiica lui Nechita, nepoata lui Lazea şi a Martei, cu 140 de zloţi tătăreşti; 1548 (7056) martie 3, Iaşi Hrisov prin care Iliaş Rareş vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ion Cărbure, Dragul, Moisi şi Soare, stăpânirea peste jumătate din satul Scoposeani, partea de jos, din ţinutul Cârligătura, cumpărată de la Parasca, fiica lui Nechita, nepoata lui Lazea şi a Martei, cu 140 de zloţi tătăreşti; 1548 (7056) martie 3, Iaşi
IMAGE
Hrisov prin care Bogdan al III-lea vv., domnul Moldovei, întăreşte boierului Cozma Şarpe, postelnic, stăpânirea satului Laţcani, pe Bahlui, cu moară la Bahlui, şi un loc de prisacă, în acelaşi hotar, cumpărate de la surorile Maruşca şi Zoica, fiicele Fedorei, nepoatele lui Giurgiu, cu 160 de zloţi tătăreşti; 1516 (7024) decembrie 10, Hârlău Hrisov prin care Bogdan al III-lea vv., domnul Moldovei, întăreşte boierului Cozma Şarpe, postelnic, stăpânirea satului Laţcani, pe Bahlui, cu moară la Bahlui, şi un loc de prisacă, în acelaşi hotar, cumpărate de la surorile Maruşca şi Zoica, fiicele Fedorei, nepoatele lui Giurgiu, cu 160 de zloţi tătăreşti; 1516 (7024) decembrie 10, Hârlău
IMAGE
Hrisov prin care Iliaş Rareş vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Borcea, vornic, fratelui său, Toader, precum şi surorii lor lor, Sora, satul Fâşcanii, pe Crasna; 1547 (7055) aprilie 1, Huşi Hrisov prin care Iliaş Rareş vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Borcea, vornic, fratelui său, Toader, precum şi surorii lor lor, Sora, satul Fâşcanii, pe Crasna; 1547 (7055) aprilie 1, Huşi
IMAGE
Hrisov de la ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Nicoară Romanescul jumătate din satul Hăndreşti, între Bujor şi între Seaca, cumpărat de la Ion Sacşa şi de la nepoţii acestuia, One şi Cârstiana, cu 40 de zloţi tătărăşti; 1490 (6998) ianuarie 9, Suceava Hrisov de la ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Nicoară Romanescul jumătate din satul Hăndreşti, între Bujor şi între Seaca, cumpărat de la Ion Sacşa şi de la nepoţii acestuia, One şi Cârstiana, cu 40 de zloţi tătărăşti; 1490 (6998) ianuarie 9, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, cu binecuvântarea mitropolitului Sucevei, chir Gheorghe, a episcopului de Roman, chir Agaton, şi a episcopului de Rădăuţi, chir Ghedeon, dăruieşte M-rii Moldoviţa satul Onţeni, fost domnesc, din ocolul târgului Botoşani; 1588 (7097) decembrie 20, Iaşi. Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, cu binecuvântarea mitropolitului Sucevei, chir Gheorghe, a episcopului de Roman, chir Agaton, şi a episcopului de Rădăuţi, chir Ghedeon, dăruieşte M-rii Moldoviţa satul Onţeni, fost domnesc, din ocolul târgului Botoşani; 1588 (7097) decembrie 20, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Alexandru Lăpușneanu vv., domnul Moldovei, întărește lui Lazor, pitar, săpânirea peste șapte optimi din satul Ceucanii şi din seliștea Diviceanii, cu moară pe Tutova, cumpărate de la copiii lui Dragoș și Dragotă Teleagă cu 700 de zloți tătărești; 1558 (7066) aprilie 16, Iași Hrisov prin care Alexandru Lăpușneanu vv., domnul Moldovei, întărește lui Lazor, pitar, săpânirea peste șapte optimi din satul Ceucanii şi din seliștea Diviceanii, cu moară pe Tutova, cumpărate de la copiii lui Dragoș și Dragotă Teleagă cu 700 de zloți tătărești; 1558 (7066) aprilie 16, Iași
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte fraţilor Ion, Nichita și Mihul, „a patra parte din satul de pe Tutova, anume Făureşti, unde a fost Stanco, în partea de jos”, cumpărată de la Mircea Ezereanul, fiul Drăguţei, nepotul lui Gradea, cu 50 de zloți tătăreşti; 1502 (7010) martie 14, Vaslui Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte fraţilor Ion, Nichita și Mihul, „a patra parte din satul de pe Tutova, anume Făureşti, unde a fost Stanco, în partea de jos”, cumpărată de la Mircea Ezereanul, fiul Drăguţei, nepotul lui Gradea, cu 50 de zloți tătăreşti; 1502 (7010) martie 14, Vaslui
IMAGE
Hrisov prin care Petru Rareş vv., domnul Moldovei, întăreşte Teclei, fiica lui Isaico, nepoata lui Toader, pârcălab, satul Micleştii, la obârşia Podragăi, şi poiana Corostova; 1546 (7054) iunie 22, Iaşi. Hrisov prin care Petru Rareş vv., domnul Moldovei, întăreşte Teclei, fiica lui Isaico, nepoata lui Toader, pârcălab, satul Micleştii, la obârşia Podragăi, şi poiana Corostova; 1546 (7054) iunie 22, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte fraților Sima și Onica, satul Boteşti, pe Ialan, cumpărat de la Sima Benea și sora lui, Muşa, și de la alte rude ale lor, cu 70 de zloţi tătăreşti; 1500 (7008) martie 25, Iaşi Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte fraților Sima și Onica, satul Boteşti, pe Ialan, cumpărat de la Sima Benea și sora lui, Muşa, și de la alte rude ale lor, cu 70 de zloţi tătăreşti; 1500 (7008) martie 25, Iaşi
IMAGE
Hrisov de la Alexăndrel vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte negustorilor braşoveni și din Ţara Bârsei privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun; 1452 (6960) august 12, Vaslui Hrisov de la Alexăndrel vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte negustorilor braşoveni și din Ţara Bârsei privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun; 1452 (6960) august 12, Vaslui
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ilea Nafşă satul Măgdăşani, pe Crasna unde a fost Mic Ruptură, cumpărat de la Nastea şi Sofia, fiicele lui Steţco Dămăcuş, cu 80 de zloţi tătărăşti; 1490 (6998) martie 7, Suceava Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ilea Nafşă satul Măgdăşani, pe Crasna "unde a fost Mic Ruptură", cumpărat de la Nastea şi Sofia, fiicele lui Steţco Dămăcuş, cu 80 de zloţi tătărăşti; 1490 (6998) martie 7, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Moghilă, ceaşnic, un sat pe Smila, unde a fos Balaci, cumpărat de la Stana, fiica lui Dragomir Caşotă, şi de la nepoţii ei de frate, Ion şi sora lui, Fedca, cu 130 de zloţi tătăreşti; 1491 (6999) ianuarie 16, Suceava Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Moghilă, ceaşnic, un sat pe Smila, unde a fos Balaci, cumpărat de la Stana, fiica lui Dragomir Caşotă, şi de la nepoţii ei de frate, Ion şi sora lui, Fedca, cu 130 de zloţi tătăreşti; 1491 (6999) ianuarie 16, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Alexandru Iliaş vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte egumenia lui Parthenie la Mănăstirea Snagov şi decide împreună cu Sfatul ţării, să nu o închine metoh M-rii Pantocrator; 1628 (7136) martie 6, Bucureşti. Hrisov prin care Alexandru Iliaş vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte egumenia lui Parthenie la Mănăstirea Snagov şi decide împreună cu Sfatul ţării, să nu o închine metoh M-rii Pantocrator; 1628 (7136) martie 6, Bucureşti.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Şerban vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte lui Preda, mare ban al Craiovei, satele: Făureştii, Novacii, Şuşanii, Rudariul şi Seaca, cu vecini şi cu tot venitul, cumpărate în vremea lui Mihai vv.; 1608 (7116) mai 19, Târgovişte. Hrisov prin care Radu Şerban vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte lui Preda, mare ban al Craiovei, satele: Făureştii, Novacii, Şuşanii, Rudariul şi Seaca, cu vecini şi cu tot venitul, cumpărate în vremea lui Mihai vv.; 1608 (7116) mai 19, Târgovişte.
IMAGE
Hrisov prin care Antonie Ruset vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ionaşco, clucer, soţiei sale, Nastasia, şi fraţilor săi, Constantin, Vasilie şi Dumitraşco Cojan părţi din satele: Băloşani, ţinutul Dorohoi, Başcăuţi, Prodăneşti şi Vintileşti, pe Horincea, din ţinutul Hârlăului ş.a.; 1677 (7185) aprilie 8, Iaşi Hrisov prin care Antonie Ruset vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ionaşco, clucer, soţiei sale, Nastasia, şi fraţilor săi, Constantin, Vasilie şi Dumitraşco Cojan părţi din satele: Băloşani, ţinutul Dorohoi, Başcăuţi, Prodăneşti şi Vintileşti, pe Horincea, din ţinutul Hârlăului ş.a.; 1677 (7185) aprilie 8, Iaşi
IMAGE
Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Pătraşco Ciogolea, fost logofăt, stăpânirea asupra moşiilor sale; 1646 (7154) martie 24 Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Pătraşco Ciogolea, fost logofăt, stăpânirea asupra moşiilor sale; 1646 (7154) martie 24
IMAGE
Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Racoviţă Cehan, logofătul al doilea, şi soţiei sale, Tofana, satele Balaşineşti, ţinutul Hotin, Soleşti, Moineşti, Vâlneşti, Fereşti, Fâstâci, ţinutul Vaslui, Stănileşti, Crâstânici, Stoeneşti, Bărboşi, Silişteni, Bănceni şi Răspopi, ţinutul Fălciu etc; 1641 (7149) aprilie 21, Iaşi Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Racoviţă Cehan, logofătul al doilea, şi soţiei sale, Tofana, satele Balaşineşti, ţinutul Hotin, Soleşti, Moineşti, Vâlneşti, Fereşti, Fâstâci, ţinutul Vaslui, Stănileşti, Crâstânici, Stoeneşti, Bărboşi, Silişteni, Bănceni şi Răspopi, ţinutul Fălciu etc; 1641 (7149) aprilie 21, Iaşi
IMAGE
Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Pătraşco Ciogolea, fost logofăt, pârcălab de Hotin, satele Hudeştii Mari, pe Başeu, ţinutul Dorohoi etc; 1635 (7143) martie 27, Iaşi Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Pătraşco Ciogolea, fost logofăt, pârcălab de Hotin, satele Hudeştii Mari, pe Başeu, ţinutul Dorohoi etc; 1635 (7143) martie 27, Iaşi
IMAGE
Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Ionaşco Cehan, fost mare vornic de Ţara de Jos, şi lui Duca, fost comis, satul Novaci, ţinutul Fălciu; 1635 (7143) martie 10, Iaşi Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Ionaşco Cehan, fost mare vornic de Ţara de Jos, şi lui Duca, fost comis, satul Novaci, ţinutul Fălciu; 1635 (7143) martie 10, Iaşi
IMAGE
Hrisov de la Petru al II-lea vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte lui pan Ion Porcu satele unde se află curtea lui, cu hotarele lor vechi, moara lui Andreicu, seliştea lui Manuil, casa lui Frâham din Târgul de Jos şi 11 ţigani; 1448 (6956) iulie 27, Suceava Hrisov de la Petru al II-lea vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte lui pan Ion Porcu satele unde se află curtea lui, cu hotarele lor vechi, moara lui Andreicu, seliştea lui Manuil, casa lui Frâham din Târgul de Jos şi 11 ţigani; 1448 (6956) iulie 27, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Moise Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Gheorghiţă Jora, fost pârcălab, stăpânirea moşiilor sale din satele: Fetioneşti, Străoani, Coţmăneşti, Bleşcenăuţi, Zubricéni, Brânzéni, Volodéni, Căzăcicani, Volcineţ, Demeşeuţi şi Varatec, din ţinuturile Iaşi, Hotin şi Soroca; 1631 (7139) aprilie 8. Hrisov prin care Moise Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Gheorghiţă Jora, fost pârcălab, stăpânirea moşiilor sale din satele: Fetioneşti, Străoani, Coţmăneşti, Bleşcenăuţi, Zubricéni, Brânzéni, Volodéni, Căzăcicani, Volcineţ, Demeşeuţi şi Varatec, din ţinuturile Iaşi, Hotin şi Soroca; 1631 (7139) aprilie 8.
IMAGE
Hrisov prin care Moise Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Iordachie stăpânirea unor părţi din satele: Cucuténi, ţinutul Roman, Strâmbi şi Cârligi, din ţinutul Neamţ, după vechile lor hotare, dobândite anterior prin cumpărături; 1631 (7139) aprilie 5, Iaşi. Hrisov prin care Moise Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Iordachie stăpânirea unor părţi din satele: Cucuténi, ţinutul Roman, Strâmbi şi Cârligi, din ţinutul Neamţ, după vechile lor hotare, dobândite anterior prin cumpărături; 1631 (7139) aprilie 5, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan Tomşa II vv., domnul Moldovei, întăreşte mănăstirii Solca stăpânirea satului Storeştii, din ţinutul Hârlău, fost domnesc, ascultător de ocolul târgului Hârlău; 1623 (7131) iunie 25, Iaşi. Hrisov prin care Ştefan Tomşa II vv., domnul Moldovei, întăreşte mănăstirii Solca stăpânirea satului Storeştii, din ţinutul Hârlău, fost domnesc, ascultător de ocolul târgului Hârlău; 1623 (7131) iunie 25, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan Tomşa II vv., domnul Moldovei, dăruieşte lui Sacotă, medelnicer, satul Prigorceni, în ţinutul Vaslui, cu iazuri şi cu loc de moară pe pârâul Sărăţei, pierdut în hiclenie de Ionaşco Bolea, vornic de gloată; 1623 (7131) februarie 28, Iaşi. Hrisov prin care Ştefan Tomşa II vv., domnul Moldovei, dăruieşte lui Sacotă, medelnicer, satul Prigorceni, în ţinutul Vaslui, cu iazuri şi cu loc de moară pe pârâul Sărăţei, pierdut în hiclenie de Ionaşco Bolea, vornic de gloată; 1623 (7131) februarie 28, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Alexandru Iliaş vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Apostol Cehan părţi din satele Grumăzeşti, Faurii şi Prigorceani, cu vaduri de moară şi locuri de heleşteu în ţinutul Vaslui, din cumpărături; 1621 (7129) martie 13, Iaşi. Hrisov prin care Alexandru Iliaş vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Apostol Cehan părţi din satele Grumăzeşti, Faurii şi Prigorceani, cu vaduri de moară şi locuri de heleşteu în ţinutul Vaslui, din cumpărături; 1621 (7129) martie 13, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Petre Cehan, vătaf, seliştea Străhoeştii şi părţi din satele Mărăţei şi Răei, pe pârâul Vaslui, ţinutul Vaslui, din cumpărături; 1618 (7126) ianuarie 30, Iaşi. Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Petre Cehan, vătaf, seliştea Străhoeştii şi părţi din satele Mărăţei şi Răei, pe pârâul Vaslui, ţinutul Vaslui, din cumpărături; 1618 (7126) ianuarie 30, Iaşi.
IMAGE
Hrisov al Buzneştilor pentru o ocină; 1610 (7119) decembrie 7, Iaşi Hrisov al Buzneştilor pentru o ocină; 1610 (7119) decembrie 7, Iaşi
IMAGE
Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte lui Apostol Catargiul, mare postelnic, satul Peştera, care s-a numit în vechime Movilova, ţinutul Orhei, ascultător de ocolul târgului Orhei; 1640 (7148) martie 30, Iaşi Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte lui Apostol Catargiul, mare postelnic, satul Peştera, care s-a numit în vechime Movilova, ţinutul Orhei, ascultător de ocolul târgului Orhei; 1640 (7148) martie 30, Iaşi
IMAGE
Diplomă emisă de Obşteasca Adunare Extraordinară de Revizie vornicului Barbu Ştirbei pentru seviciile aduse ţării în calitate de secretar al statului şi pentru contribuţia avută la alcătuirea Regulamentului; 1831 aprilie 30, Bucureşti. Diplomă emisă de Obşteasca Adunare Extraordinară de Revizie vornicului Barbu Ştirbei pentru seviciile aduse ţării în calitate de secretar al statului şi pentru contribuţia avută la alcătuirea Regulamentului; 1831 aprilie 30, Bucureşti.
IMAGE
Diplomă prin care împăratul Ferdinand I de Habsburg, la cererea lui Valentin Nagh, întăreşte actul de proprietate asupra posesiunii Janospanfalwa, comitatul Castriferrei, dat de Capitlul din Castriferrei în anul 1549; 1553 ian 15, Gracz (Graz). Diplomă prin care împăratul Ferdinand I de Habsburg, la cererea lui Valentin Nagh, întăreşte actul de proprietate asupra posesiunii Janospanfalwa, comitatul Castriferrei, dat de Capitlul din Castriferrei în anul 1549; 1553 ian 15, Gracz (Graz).
IMAGE
Diplomă prin care împăratul Leopold I de Habsburg întăreşte nobilei Eva Anyos şi copiilor ei, Ioan şi Magdalena Balogh, stăpânirea asupra mai multor posesiuni; 1700 septembrie 13, Viena. Diplomă prin care împăratul Leopold I de Habsburg întăreşte nobilei Eva Anyos şi copiilor ei, Ioan şi Magdalena Balogh, stăpânirea asupra mai multor posesiuni; 1700 septembrie 13, Viena.
IMAGE
Hrisov prin care Constantin Movilă vv., domnul Moldovei, dăruieşte lui Petraşco, mare vornic al Ţării de Sus, satul Storeşti, fost domnesc, din ocolul târgului Hârlău şi seliştea Broşteni, cu loc de moară, din ocolul târgului Sucevii; Petraşco dăruieşte domnului pentru cele două sate 8 cai buni şi 450 de galbeni ungureşti pentru vistieria ţării; 1609 (7111) mai 6, Iaşi. Hrisov prin care Constantin Movilă vv., domnul Moldovei, dăruieşte lui Petraşco, mare vornic al Ţării de Sus, satul Storeşti, fost domnesc, din ocolul târgului Hârlău şi seliştea Broşteni, cu loc de moară, din ocolul târgului Sucevii; Petraşco dăruieşte domnului pentru cele două sate 8 cai buni şi 450 de galbeni ungureşti pentru vistieria ţării; 1609 (7111) mai 6, Iaşi.
IMAGE
Legatul arhimanditului Hrisant Penetis, din ostrovul Andros, Grecia, prin care dăruieşte Bisericii cu hramul Schimbarea la Faţă din Sibiu muntele Cocora, cumpărat de arhimandrit cu zapis de la răzeşii mălăeni, pentru ajutorul şi susţinerea acestei biserici; 1850 ianuarie 1. Legatul arhimanditului Hrisant Penetis, din ostrovul Andros, Grecia, prin care dăruieşte Bisericii cu hramul Schimbarea la Faţă din Sibiu muntele Cocora, cumpărat de arhimandrit cu zapis de la răzeşii mălăeni, pentru ajutorul şi susţinerea acestei biserici; 1850 ianuarie 1.
IMAGE
Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de Mihail Apafi I, principele Transilvaniei, fraţilor Ioan şi Sava Gliga de Remetea; 1666 iunie 4, Alba-Iulia. Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de Mihail Apafi I, principele Transilvaniei, fraţilor Ioan şi Sava Gliga de Remetea; 1666 iunie 4, Alba-Iulia.
IMAGE
Diplomă prin care Acaţiu Barcsay, principele Transilvaniei, îi înnobilează pe: Theodor Bozga, Zaharia Bratan, Abraham Rada, Ioan Buzogany, Laurenţiu Ungor, toţi din Kovás (Coaş), Achim Gross de Rékápolnuk (Vad), Ladislau Csiurka (Ciurca) de Kölese (Culcea), Cosmus Haragos şi pe Toma Ferencz de Szakálasfalva (Săcălăşeni), le acordă blazon nobiliar, iar prin intermediul lor, fraţilor acestora: Andrei Bozga, Nicolae Bratan, Ştefan Rada, Mihai Buzogany, Dumitru Gross şi Petrus Haragos; 1659 august 23, Turda. Diplomă prin care Acaţiu Barcsay, principele Transilvaniei, îi înnobilează pe: Theodor Bozga, Zaharia Bratan, Abraham Rada, Ioan Buzogany, Laurenţiu Ungor, toţi din Kovás (Coaş), Achim Gross de Rékápolnuk (Vad), Ladislau Csiurka (Ciurca) de Kölese (Culcea), Cosmus Haragos şi pe Toma Ferencz de Szakálasfalva (Săcălăşeni), le acordă blazon nobiliar, iar prin intermediul lor, fraţilor acestora: Andrei Bozga, Nicolae Bratan, Ştefan Rada, Mihai Buzogany, Dumitru Gross şi Petrus Haragos; 1659 august 23, Turda.
IMAGE
Diplomă de înnobilare şi blazon acordată de Gheorghe Rákóczi II, principele Transilvaniei, lui Ioan Fonnai, preot al bisericii româneşti din Remetea Chioarului şi, prin intermediul lui, fiului său, Dumitru Fonnai, soţiei sale, Elisabeta Pokul şi copiilor lor, Constantin Paka (sic!), Maria, Ana şi Petru Fonnai; 1658 februarie 19, Alba-Iulia. Diplomă de înnobilare şi blazon acordată de Gheorghe Rákóczi II, principele Transilvaniei, lui Ioan Fonnai, preot al bisericii româneşti din Remetea Chioarului şi, prin intermediul lui, fiului său, Dumitru Fonnai, soţiei sale, Elisabeta Pokul şi copiilor lor, Constantin Paka (sic!), Maria, Ana şi Petru Fonnai; 1658 februarie 19, Alba-Iulia.
IMAGE
Diplomă de înnobilare şi balzon acordată de împăratul Francisc al II-lea lui Salomon Edler von Herz; 1797 noiembrie 6, Viena. Diplomă de înnobilare şi balzon acordată de împăratul Francisc al II-lea lui Salomon Edler von Herz; 1797 noiembrie 6, Viena.
IMAGE
Diplomă prin care împăratul Iosif al II-lea de Habsburg-Lothringen conferă anumite privilegii consilierului Joseph Ürmény de Eadem asupra posesiunilor din comitatele Pozsony, Trenesin şi Bars din Ungaria; 1785 martie 18, Viena. Diplomă prin care împăratul Iosif al II-lea de Habsburg-Lothringen conferă anumite privilegii consilierului Joseph Ürmény de Eadem asupra posesiunilor din comitatele Pozsony, Trenesin şi Bars din Ungaria; 1785 martie 18, Viena.
IMAGE
Hrisov prin care Ieremia Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Cehan, vătaf, şi rudelor sale satele Bosănciani, în ţinutul Chigheci, la gura Căpăţinoaiei, pe Sărata, şi Horjeşti, în ţinutul Lăpuşna, cu loc de iaz şi de moară pe Lăpuşna; 1598 (7106) aprilie 15, Suceava. Hrisov prin care Ieremia Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Cehan, vătaf, şi rudelor sale satele Bosănciani, în ţinutul Chigheci, la gura Căpăţinoaiei, pe Sărata, şi Horjeşti, în ţinutul Lăpuşna, cu loc de iaz şi de moară pe Lăpuşna; 1598 (7106) aprilie 15, Suceava.
IMAGE
Hrisov de la Iliaş vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte lui pan Fete satul Mărgineni, pe Iucaş, cu vechile lui hotare; 1440 (6948) august 6, Suceava Hrisov de la Iliaş vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte lui pan Fete satul Mărgineni, pe Iucaş, cu vechile lui hotare; 1440 (6948) august 6, Suceava
IMAGE
Hrisov de la Petru Aron vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte lui pan Trifu Borzescu satele: Beţeşti, Ştefăneşti, Bolceşti, jumătate din Marişeşti și Ceretiani, cu vechile lor hotare; 1455 (6963) august 20, Suceava Hrisov de la Petru Aron vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte lui pan Trifu Borzescu satele: Beţeşti, Ştefăneşti, Bolceşti, jumătate din Marişeşti și Ceretiani, cu vechile lor hotare; 1455 (6963) august 20, Suceava
IMAGE
Diplomă privilegială prin care Leopold I, împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, scuteşte locuitorii oraşului Vajda-hunyad (Hunedoara) din Transilvania de plata unor impozite; 1699 mai 15, Luxemburg. Diplomă privilegială prin care Leopold I, împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, scuteşte locuitorii oraşului Vajda-hunyad (Hunedoara) din Transilvania de plata unor impozite; 1699 mai 15, Luxemburg.
IMAGE
Hrisov prin care Ieremia Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Cehan, vătaf, şi rudelor sale satul Comăneşti, la gura Lăpuşniţei, cu loc de iaz şi de mori pe Lăpuşna, jumătate din satul Stridza, satul Bosănciani, pe Sărata, jumătate din seliştea de la gura Cogălnicelului şi seliştea unde a fost Toader Ologu, cu loc de iaz şi de mori; 1598 (7106) aprilie 10, Suceava. Hrisov prin care Ieremia Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Cehan, vătaf, şi rudelor sale satul Comăneşti, la gura Lăpuşniţei, cu loc de iaz şi de mori pe Lăpuşna, jumătate din satul Stridza, satul Bosănciani, pe Sărata, jumătate din seliştea de la gura Cogălnicelului şi seliştea unde a fost Toader Ologu, cu loc de iaz şi de mori; 1598 (7106) aprilie 10, Suceava.
IMAGE
Francisc I, împăratul Austriei, conferă Ordinul regal Sfântul Ştefan de Ungaria rege apostolic lui Joseph Urmény de Eadem; 1806 septembrie 8, Viena Francisc I, împăratul Austriei, conferă Ordinul regal "Sfântul Ştefan de Ungaria rege apostolic" lui Joseph Urmény de Eadem; 1806 septembrie 8, Viena
IMAGE
Diplomă prin care împăratul Maximilian II reconfirmă nobilitatea lui Christofor Waÿda de Joswa, căpitan de Iaurinum (Györ) care s-a distins în luptele contra turcilor, conferindu-i blazon nobiliar; 1572 august 21, Wolckberstorff . Diplomă prin care împăratul Maximilian II reconfirmă nobilitatea lui Christofor Waÿda de Joswa, căpitan de Iaurinum (Györ) care s-a distins în luptele contra turcilor, conferindu-i blazon nobiliar; 1572 august 21, Wolckberstorff .
IMAGE
Diplomă de înnobilare şi blazon acordată de împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg fraţilor Johann Friderich, Johan Jacob şi Johan Geörg Sintzl; 1625 mai 22, Viena. Diplomă de înnobilare şi blazon acordată de împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg fraţilor Johann Friderich, Johan Jacob şi Johan Geörg Sintzl; 1625 mai 22, Viena.
IMAGE
Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de Mihail Apafy I, principele Transilvaniei, lui Ştefan Pap, alias Hegestrii de Arman, şi fiului său, Ioan; 1674 iulie 22, Radnoth (Iernut). Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de Mihail Apafy I, principele Transilvaniei, lui Ştefan Pap, alias Hegestrii de Arman, şi fiului său, Ioan; 1674 iulie 22, Radnoth (Iernut).
IMAGE
Hrisov prin care Aron Tiranul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Onciu Herţea, vătaf, satul Cernăcâul, cu mori, în ţinutul Cernăuţi, cumpărat de la Drăghici Borotco, fost mare vătaf de Suceava, cu 1200 taleri de argint; 1592 (7100) mai 3, Iaşi. Hrisov prin care Aron Tiranul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Onciu Herţea, vătaf, satul Cernăcâul, cu mori, în ţinutul Cernăuţi, cumpărat de la Drăghici Borotco, fost mare vătaf de Suceava, cu 1200 taleri de argint; 1592 (7100) mai 3, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ion Potlog, cămăraş, fraţilor şi surorilor sale, jumătate din satul Bodeşti, din ţinutul Soroca; 1617 (7125) martie 8, Iaşi. Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ion Potlog, cămăraş, fraţilor şi surorilor sale, jumătate din satul Bodeşti, din ţinutul Soroca; 1617 (7125) martie 8, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan Rareş vv., domnul Moldovei, întăreşte Stancăi satele Lăzeşti şi Sărăcineşti, iar fratelui său, Petrea Hâră, satele Spireni şi Drăgomăneşti, în urma împărţirii între ce doi a ocinelor moştenite de la rudele lor; 1552 (7060) aprilie 11, Huşi Hrisov prin care Ştefan Rareş vv., domnul Moldovei, întăreşte Stancăi satele Lăzeşti şi Sărăcineşti, iar fratelui său, Petrea Hâră, satele Spireni şi Drăgomăneşti, în urma împărţirii între ce doi a ocinelor moştenite de la rudele lor; 1552 (7060) aprilie 11, Huşi
IMAGE
Hrisov prin care Alexandru Lăpuşneanu vv., domnul Moldovei, întăreşte Maricăi, soţia lui Gavril, fost vornic, jumătate din satul Oţeleşti, pe Berheaciu, al cărui uric l-a pierdut panul ei Gavril, fost vornic, când i s-au jefuit la Şipote şi alte multe privilegii şi comori; 1554 (7062) martie 2, Bârlad Hrisov prin care Alexandru Lăpuşneanu vv., domnul Moldovei, întăreşte Maricăi, soţia lui Gavril, fost vornic, jumătate din satul Oţeleşti, pe Berheaciu, al cărui uric "l-a pierdut panul ei Gavril, fost vornic, când i s-au jefuit la Şipote şi alte multe privilegii şi comori"; 1554 (7062) martie 2, Bârlad
IMAGE
Diplomă de absolvire cu specializarea în farmacie acordată de Facultatea de Medicină din Viena lui August Stenner din Focşani; 1876 iulie 22, Viena. Diplomă de absolvire cu specializarea în farmacie acordată de Facultatea de Medicină din Viena lui August Stenner din Focşani; 1876 iulie 22, Viena.
IMAGE
Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Leopold al II-lea de Habsburg medicului Mathei Philadelphi din Iaşi, pentru serviciile aduse armatei imperiale şi regale în războiului împotriva turcilor; 1790 noiembrie 18, Posoni (Bratislava). Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Leopold al II-lea de Habsburg medicului Mathei Philadelphi din Iaşi, pentru serviciile aduse armatei imperiale şi regale în războiului împotriva turcilor; 1790 noiembrie 18, Posoni (Bratislava).
IMAGE
Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, întăreşte nepoţilor lui Vaşco Mihăilaş satele: Chindeşti, Herţea, Mărişani şi Şijcăuţi; 1590 (7098) mai 6, Iaşi. Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, întăreşte nepoţilor lui Vaşco Mihăilaş satele: Chindeşti, Herţea, Mărişani şi Şijcăuţi; 1590 (7098) mai 6, Iaşi.
IMAGE
Diplomă prin care Universitatea din Viena conferă lui Carol Hoffmann titlul de doctor în medicină şi chirurgie; 1850 decembrie 15, Viena. Diplomă prin care Universitatea din Viena conferă lui Carol Hoffmann titlul de doctor în medicină şi chirurgie; 1850 decembrie 15, Viena.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte nepoţilor lui Vlad Şofrac satul Şofrăceşti, cu heleşteu şi moară, în ţinutul Neamţ; 1617 (7125) martie 18, Iaşi. Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte nepoţilor lui Vlad Şofrac satul Şofrăceşti, cu heleşteu şi moară, în ţinutul Neamţ; 1617 (7125) martie 18, Iaşi.
IMAGE
Oliverius, episcop, acordă lui Valentin Faber, parohul Bisericii Sfânta Fecioară din Cincul Mare, unele favoruri privind cultul; 1499 martie 20, Roma. Oliverius, episcop, acordă lui Valentin Faber, parohul Bisericii Sfânta Fecioară din Cincul Mare, unele favoruri privind cultul; 1499 martie 20, Roma.
IMAGE
Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de Mihail Apafi I, principele Transilvaniei, lui Ioan Gálacz de Leblek; 1676 iunie 2, Alba Iulia. Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de Mihail Apafi I, principele Transilvaniei, lui Ioan Gálacz de Leblek; 1676 iunie 2, Alba Iulia.
IMAGE
Capitlul din Strigoniu, în urma judecăţii pricinii dintre Gregorÿ Borsÿ şi Thomam Pasffÿ de Erdewd (Erdeud), confirmă introducerea lui Gregorÿ Borsÿ în posesia moşiilor Bod şi Gaan; 1578 martei 15 <Strigoniu>. Capitlul din Strigoniu, în urma judecăţii pricinii dintre Gregorÿ Borsÿ şi Thomam Pasffÿ de Erdewd (Erdeud), confirmă introducerea lui Gregorÿ Borsÿ în posesia moşiilor Bod şi Gaan; 1578 martei 15 .
IMAGE
Diplomă prin care împăratul Iosif al II-lea de Habsburg-Lothringen conferă lui Iosif Ürmény de Eadem rangul de comite suprem al comitatului Bihor; 1782 martie 1, Viena. Diplomă prin care împăratul Iosif al II-lea de Habsburg-Lothringen conferă lui Iosif Ürmény de Eadem rangul de comite suprem al comitatului Bihor; 1782 martie 1, Viena.
IMAGE
Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ignat, lui Isac şi soţiilor lor, Anghelina şi Pietra, părţi din satul Comăneşti, în ţinutul Vaslui, cumpărate de la Ana, fiica lui Zaharia, cu 420 de zloţi; 1588 (7096) aprilie 2, Iaşi Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Ignat, lui Isac şi soţiilor lor, Anghelina şi Pietra, părţi din satul Comăneşti, în ţinutul Vaslui, cumpărate de la Ana, fiica lui Zaharia, cu 420 de zloţi; 1588 (7096) aprilie 2, Iaşi
IMAGE
Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Matthias de Habsburg numiţilor Ioan Klaszouicz, Nicolae şi Martin Homolichkz; 1618 octombrie 25, Viena. Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Matthias de Habsburg numiţilor Ioan Klaszouicz, Nicolae şi Martin Homolichkz; 1618 octombrie 25, Viena.
IMAGE
Jean Thomas Bailly de Roisin, mareşal, şi Antoine Ottelart sunt martor şi întăresc obligaţia luată de Gaspart Ottelart de la Flamangrie de a plăti renta lunară de 60 de livre pentru o proprietate cumpărată; 1622. Jean Thomas Bailly de Roisin, mareşal, şi Antoine Ottelart sunt martor şi întăresc obligaţia luată de Gaspart Ottelart de la Flamangrie de a plăti renta lunară de 60 de livre pentru o proprietate cumpărată; 1622.
IMAGE
Judecătorii din Boussu întăresc obligaţia luată de Michiel Lay, agricultor, de a plăti lui Jean Gauttier, negustor de postav din Mons, o arendă pentru livada de de lângă Boussu; 1598. Judecătorii din Boussu întăresc obligaţia luată de Michiel Lay, agricultor, de a plăti lui Jean Gauttier, negustor de postav din Mons, o arendă pentru livada de de lângă Boussu; 1598.
IMAGE
Sebastien Waulde şi Jean Thomas sunt martori la încheierea actului notarial prin care seniorul des Bocqueaux vinde un loc lui Gaspart Hostelart de la Flamangrie, cu obligaţia acestuia de a efectua plata în două rate; 1618. Sebastien Waulde şi Jean Thomas sunt martori la încheierea actului notarial prin care seniorul des Bocqueaux vinde un loc lui Gaspart Hostelart de la Flamangrie, cu obligaţia acestuia de a efectua plata în două rate; 1618.
IMAGE
Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg lui Ştefan Nykora (Nicoară), soţiei sale, Susanna Vilaky, şi fiului lor, Mihai; 1627 decembrie 7, Praga. Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg lui Ştefan Nykora (Nicoară), soţiei sale, Susanna Vilaky, şi fiului lor, Mihai; 1627 decembrie 7, Praga.
IMAGE
Jean Thomas Bailly de Roisin, mareşal, şi Antoine Hostelari judecă pricina dintre Pierre Sapurieux, senior des Bocqueaux, cu Antoine Villette de la Flamangrie pentru o datorie de bani dintr-o rentă; 1623 martie 28. Jean Thomas Bailly de Roisin, mareşal, şi Antoine Hostelari judecă pricina dintre Pierre Sapurieux, senior des Bocqueaux, cu Antoine Villette de la Flamangrie pentru o datorie de bani dintr-o rentă; 1623 martie 28.
IMAGE
Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Grozav stăpânirea unor părţi din satele Găunoasa, pe Ciulucul Mic, şi Diaci; <1586 septembrie 1 - 1587 august 31> 7095 Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Grozav stăpânirea unor părţi din satele Găunoasa, pe Ciulucul Mic, şi Diaci; <1586 septembrie 1 - 1587 august 31> 7095
IMAGE
Hrisov prin care Ştefăniţă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Barbu, fiul lui Ivaşcu Plop, satul Sârbi, la gura Oancei, unde a fost jude Jula şi Şcheii de Sus cu jumătate de iezercan şi jumătate din satul Grăpeni, pe Horincea, care i-au revenit la împărţeala dreptelor lor ocine cu fratele său, Şerban; 1521 (7029) aprilie 20, Hârlău Hrisov prin care Ştefăniţă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Barbu, fiul lui Ivaşcu Plop, "satul Sârbi, la gura Oancei, unde a fost jude Jula şi Şcheii de Sus cu jumătate de iezercan şi jumătate din satul Grăpeni, pe Horincea", care i-au revenit la împărţeala "dreptelor lor ocine" cu fratele său, Şerban; 1521 (7029) aprilie 20, Hârlău
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Gavril Bălţatul şi surorii sale, Greaca, părţi din satele: Dilţigani, Pogăneşti, Cârsteşti, Glodéni, Hălmăjéni şi Strâmba, din ţinutul Tutova; 1617 (7125) martie 2, Iaşi. Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Gavril Bălţatul şi surorii sale, Greaca, părţi din satele: Dilţigani, Pogăneşti, Cârsteşti, Glodéni, Hălmăjéni şi Strâmba, din ţinutul Tutova; 1617 (7125) martie 2, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan Tomşa II vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Mihail Tăutul, pârcălab de Hotin, stăpânirea mai multor sate, părţi de sate şi nişte vii moştenite sau cumpărate; 1623 (7131) aprilie 12, Iaşi. Hrisov prin care Ştefan Tomşa II vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Mihail Tăutul, pârcălab de Hotin, stăpânirea mai multor sate, părţi de sate şi nişte vii moştenite sau cumpărate; 1623 (7131) aprilie 12, Iaşi.
IMAGE
Hrisov de la Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Micul Şoşa a treia parte din satul Măsteacâru, în Câmpul lui Dragoş, şi poiana de fânaţ, numită Poiana Lungă, cumpărate de la Măgdălina, fiica lui Ilea Ureache; 1475 (6983) iunie 5, Iaşi Hrisov de la Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Micul Şoşa a treia parte din satul Măsteacâru, în Câmpul lui Dragoş, şi poiana de fânaţ, numită Poiana Lungă, cumpărate de la Măgdălina, fiica lui Ilea Ureache; 1475 (6983) iunie 5, Iaşi
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Dumitru Buhuş stăpânirea satelor Hulpăşeşti şi Gadinţi, <din ţinutul Roman>, vii la Cotnari, mori pe Siret etc; 1617 (7125) aprilie 9, Iaşi. Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Dumitru Buhuş stăpânirea satelor Hulpăşeşti şi Gadinţi, , vii la Cotnari, mori pe Siret etc; 1617 (7125) aprilie 9, Iaşi.
IMAGE
Capitlul Bisericii din Agria, prin porunca împăratului Ferdinand I de Habsburg, consemnează introducerea lui Demetriu Phylep de Mykla, căpitan, în stăpânirea unor părţi din moşiile Kysrede şi Almaş din districtele Heves şi Nevgrad; 1562 februarie 22, Agrie. Capitlul Bisericii din Agria, prin porunca împăratului Ferdinand I de Habsburg, consemnează introducerea lui Demetriu Phylep de Mykla, căpitan, în stăpânirea unor părţi din moşiile Kysrede şi Almaş din districtele Heves şi Nevgrad; 1562 februarie 22, Agrie.
IMAGE
Capitlul din Agria confirmă vînzarea proprietăţii lui Caspar Thaabÿ din Thaab, comitatul Newgrad, lui Demetrio Phylep de Mÿkla, căpitan, pentru suma de 200 de galbeni; 1569 iunie 13, Agria (Eger). Capitlul din Agria confirmă vînzarea proprietăţii lui Caspar Thaabÿ din Thaab, comitatul Newgrad, lui Demetrio Phylep de Mÿkla, căpitan, pentru suma de 200 de galbeni; 1569 iunie 13, Agria (Eger).
IMAGE
Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, dăruieşte lui Lupu Stroici, mare logofăt, seliştea Strahoeşti, în sus de târgul Vasluiului, pe pârâul Vaslui, pentru a-şi întemeia sat; 1587 (7095) mai 7, Iaşi Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, dăruieşte lui Lupu Stroici, mare logofăt, seliştea Strahoeşti, în sus de târgul Vasluiului, pe pârâul Vaslui, pentru a-şi întemeia sat; 1587 (7095) mai 7, Iaşi
IMAGE
Ludovic I de Anjou întăreşte lui Ştefan, voievod de Maramureş, şi fratelui său Ioan o scrisoare privilegială a capitlului din Agria referitoare la alegerea hotarelor moşiei Cuhea din Maramureş; 1360 iunie 24. Ludovic I de Anjou întăreşte lui Ştefan, voievod de Maramureş, şi fratelui său Ioan o scrisoare privilegială a capitlului din Agria referitoare la alegerea hotarelor moşiei Cuhea din Maramureş; 1360 iunie 24.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Pentelei Lupul o parte din satul Clugleanca, din ţinutul Hotin, cumpărat de la ruda sa, Ionaşco, fiul lui Isac Bilava, cu 40 taleri bătuţi; 1617 (7125) august 3, Suceava. Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Pentelei Lupul o parte din satul Clugleanca, din ţinutul Hotin, cumpărat de la ruda sa, Ionaşco, fiul lui Isac Bilava, cu 40 taleri bătuţi; 1617 (7125) august 3, Suceava.
IMAGE
Hrisov de la Iliaş vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte boierului Toder Pobrăteanul, pentru slujba lui credincioasă, satul Giulești, aflat mai jos de oraşul Hârlău; 1437 (6945) iunie 30, Suceava Hrisov de la Iliaş vv., domnul Moldovei, prin care dăruieşte boierului Toder Pobrăteanul, pentru slujba lui credincioasă, satul Giulești, aflat mai jos de oraşul Hârlău; 1437 (6945) iunie 30, Suceava
IMAGE
Conventul Bisericii Sfintei Cruci din Lelesz, urmând porunca regelui Ludovic dată la 11 august 1373 în Szilvásvárad, confirmă introducerea lui Balc, Drag şi Ioan, fiii voievodului Sas, în posesia moşiilor: Cuhea, Bocicoiul Mare, Biserica Albă, Taras şi Buştina, din comitatul Maramureş, alegându-se hotarele moşiilor: Ieud, Borşa, Vişeu etc; <1373> septembrie 4, <Lelesz>. Conventul Bisericii Sfintei Cruci din Lelesz, urmând porunca regelui Ludovic dată la 11 august 1373 în Szilvásvárad, confirmă introducerea lui Balc, Drag şi Ioan, fiii voievodului Sas, în posesia moşiilor: Cuhea, Bocicoiul Mare, Biserica Albă, Taras şi Buştina, din comitatul Maramureş, alegându-se hotarele moşiilor: Ieud, Borşa, Vişeu etc; <1373> septembrie 4, .
IMAGE
Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Drăghici, ilişar, lui Ursu, lui Gavril şi soţiei sale, Tudosia, preotului Gavril şi lui Anton, stăpânirea peste „jumătatea de sus” din satul Răciuleşti, de pe Prut, cumpărată de la nepoţii şi strănepoţii Ilcăi şi ai lui Oană, vornic, cu 500 de zloţi tătăreşti; 1583 (7091) aprilie 23 Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Drăghici, ilişar, lui Ursu, lui Gavril şi soţiei sale, Tudosia, preotului Gavril şi lui Anton, stăpânirea peste „jumătatea de sus” din satul Răciuleşti, de pe Prut, cumpărată de la nepoţii şi strănepoţii Ilcăi şi ai lui Oană, vornic, cu 500 de zloţi tătăreşti; 1583 (7091) aprilie 23
IMAGE
Hrisov de la Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Petru Negrea satele Dzemeşti şi Sicălişeşti, ambele la gura Tazlăului, precum şi a patra parte din satul Filipeşti, pe Oituz; 1462 (6970) octombrie 6, Suceava Hrisov de la Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Petru Negrea satele Dzemeşti şi Sicălişeşti, ambele la gura Tazlăului, precum şi a patra parte din satul Filipeşti, pe Oituz; 1462 (6970) octombrie 6, Suceava
IMAGE
Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Leopold I de Habsburg lui Ioan Boia din Valahia, stabilit în Ţara Făgăraşului la Persány (Perşani), soţiei şi fiilor săi, Ioan şi Gabriel; 1703 aprilie 23, Viena. Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Leopold I de Habsburg lui Ioan Boia din Valahia, stabilit în Ţara Făgăraşului la Persány (Perşani), soţiei şi fiilor săi, Ioan şi Gabriel; 1703 aprilie 23, Viena.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 9422)>>