Explore your Results

ThumbnailTitle
Instytut Geodezji i Kartografii ukończył 60 lat działalnościInstytut Geodezji i Kartografii ukończył 60 lat działalności
TEXT
Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze środków rzutu dla aerotriangulacjiPrzedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze środków rzutu dla aerotriangulacji
TEXT
Ocena przydatności danych wysokościowych z misji SRTM do generowania NMT na obszarze PolskiOcena przydatności danych wysokościowych z misji SRTM do generowania NMT na obszarze Polski
TEXT
Wpływ skali mapy i sposobu kartograficznej prezentacji na odzwierciedlenie struktury pokrywy glebowejWpływ skali mapy i sposobu kartograficznej prezentacji na odzwierciedlenie struktury pokrywy glebowej
TEXT
Metodyka integracji i analizy wieloźródłowych danych kartograficznych do oceny zmian użytkowania ziemi w PolsceMetodyka integracji i analizy wieloźródłowych danych kartograficznych do oceny zmian użytkowania ziemi w Polsce
TEXT
Analiza metod klasyfikacji obszarów miejskich zobrazowanych na wysokorozdzielczych zdjęciach satelitarnychAnaliza metod klasyfikacji obszarów miejskich zobrazowanych na wysokorozdzielczych zdjęciach satelitarnych
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 2006 z. 110 - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 2006 z. 110 - wprowadzenie
TEXT
Wykorzystanie informacji zapisanych w układzie pól odniesienia przestrzennego do sporządzania wektorowych map tematycznychWykorzystanie informacji zapisanych w układzie pól odniesienia przestrzennego do sporządzania wektorowych map tematycznych
TEXT
Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznychZasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych
TEXT
Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz QuickbirdOkreślenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz Quickbird
TEXT
Analiza wieloletniego ciągu wyznaczeń czasu obrotowego w Borowej GórzeAnaliza wieloletniego ciągu wyznaczeń czasu obrotowego w Borowej Górze
TEXT
Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłościMetoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 2004 z. 107 – wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 2004 z. 107 – wprowadzenie
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 2005 z. 109 - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 2005 z. 109 - wprowadzenie
TEXT
Podstawy metodyczne tworzenia indeksu nazw geograficznych występujących w Starym i Nowym TestamenciePodstawy metodyczne tworzenia indeksu nazw geograficznych występujących w Starym i Nowym Testamencie
TEXT
Precyzja i niezawodność pomiaru środków rzutów w rzeczywistych aerotriangulacjachPrecyzja i niezawodność pomiaru środków rzutów w rzeczywistych aerotriangulacjach
TEXT
Ocena jakości poprawek terenowych „1992” oraz analiza ich przydatności do obliczenia poprawek terenowych na obszarze Polski spełniających wymagania centymetrowej geoidyOcena jakości poprawek terenowych „1992” oraz analiza ich przydatności do obliczenia poprawek terenowych na obszarze Polski spełniających wymagania centymetrowej geoidy
TEXT
Zmiana pola magnetycznego Ziemi w latach 1980–2005 na przykładzie dynamicznych modeli zmian jego dwóch wybranych elementówZmiana pola magnetycznego Ziemi w latach 1980–2005 na przykładzie dynamicznych modeli zmian jego dwóch wybranych elementów
TEXT
Centymetrowa geoida na obszarze Polski – realia i perspektywyCentymetrowa geoida na obszarze Polski – realia i perspektywy
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 2007 z. 111 - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 2007 z. 111 - wprowadzenie
TEXT
Implementacja zmienności cech biblijnych obiektów geograficznych do czasowo przestrzennego systemu informacjiImplementacja zmienności cech biblijnych obiektów geograficznych do czasowo przestrzennego systemu informacji
TEXT
Kartograficzna koncepcja map przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznychKartograficzna koncepcja map przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych
TEXT
Przesłanki projektowania aerotriangulacji z fotopunktami niesygnalizowanymiPrzesłanki projektowania aerotriangulacji z fotopunktami niesygnalizowanymi
TEXT
Badanie zdeformowania fundamentu podczas jego przemieszczeniaBadanie zdeformowania fundamentu podczas jego przemieszczenia
TEXT
Implementacja długo-, średnio i krótkofalowych składowych sygnałów funkcjonałów potencjału zakłócającego w procesie modelowania geoidyImplementacja długo-, średnio i krótkofalowych składowych sygnałów funkcjonałów potencjału zakłócającego w procesie modelowania geoidy
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 2008 z. 112 - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 2008 z. 112 - wprowadzenie
TEXT
Analysis of extent and effects caused by the flood wave in May and June 2010 in the Vistula and Odra River ValleysAnalysis of extent and effects caused by the flood wave in May and June 2010 in the Vistula and Odra River Valleys
TEXT
The influence of the Bible geographic objects peculiarities on the concept of the spatiotemporal geoinformation systemThe influence of the Bible geographic objects peculiarities on the concept of the spatiotemporal geoinformation system
TEXT
Interactive map of movable cultural heritageInteractive map of movable cultural heritage
TEXT
Zastosowanie lotniczych zdjęć spektrostrefowych do określania stref przemysłowego zagrożenia drzewostanów sosnowychZastosowanie lotniczych zdjęć spektrostrefowych do określania stref przemysłowego zagrożenia drzewostanów sosnowych
TEXT
Application of object-oriented method for classification of VHR satellite images using rule-based approach and texture measuresApplication of object-oriented method for classification of VHR satellite images using rule-based approach and texture measures
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1980 t. 27 z. 3(66) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1980 t. 27 z. 3(66) - wprowadzenie
TEXT
Wykorzystanie rastrów cyfrowych w procesie komputerowej analizy obrazówWykorzystanie rastrów cyfrowych w procesie komputerowej analizy obrazów
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1981 t. 28 z.2 (68) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1981 t. 28 z.2 (68) - wprowadzenie
TEXT
Numeryczna metoda aktualizacji zdjęcia deklinacji magnetycznej obszaru Polski (część II)Numeryczna metoda aktualizacji zdjęcia deklinacji magnetycznej obszaru Polski (część II)
TEXT
The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity NetworkThe use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1981 t. 28 z.1 (67) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1981 t. 28 z.1 (67) - wprowadzenie
TEXT
Remote sensing as the information source for thematic cartographyRemote sensing as the information source for thematic cartography
TEXT
Revision of large scalę mapsRevision of large scalę maps
TEXT
Thematic elaborations in the field of digital analysis of satellite imagesThematic elaborations in the field of digital analysis of satellite images
TEXT
Thematic maps in the information system of the town and country planningThematic maps in the information system of the town and country planning
TEXT
An integrated system for acąuisition, processing and displaying cartographic informationAn integrated system for acąuisition, processing and displaying cartographic information
TEXT
The Institute of Geodesy and Cartography — its scientific outline,cartographic investigations and international activityThe Institute of Geodesy and Cartography — its scientific outline,cartographic investigations and international activity
TEXT
Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography 1982 Vol. 29 No 1 (69) - introductionProceedings of the Institute of Geodesy and Cartography 1982 Vol. 29 No 1 (69) - introduction
TEXT
Geoinformation Issues 2010 No 1(2) - introductionGeoinformation Issues 2010 No 1(2) - introduction
TEXT
The digital method for presentation of the classification results inspecified coloursThe digital method for presentation of the classification results inspecified colours
TEXT
Application of aerial photographs for determination of crop acreage within the borders of large administrative unitsApplication of aerial photographs for determination of crop acreage within the borders of large administrative units
TEXT
The use of digital image processing system for forest mappingThe use of digital image processing system for forest mapping
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1982 t. 29 z. 2 (70) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1982 t. 29 z. 2 (70) - wprowadzenie
TEXT
Metoda badania naturalnej nawigacji u ptakówMetoda badania naturalnej nawigacji u ptaków
TEXT
Umieszczanie danych pochodzących z teledetekcji w polach układu odniesień przestrzennychUmieszczanie danych pochodzących z teledetekcji w polach układu odniesień przestrzennych
TEXT
Geometryzacja zdjęć satelitarnychGeometryzacja zdjęć satelitarnych
TEXT
Mechaniczne własności łat do niwelacji precyzyjnej(dane techniczne i metodyka badań)Mechaniczne własności łat do niwelacji precyzyjnej(dane techniczne i metodyka badań)
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1988 z. 1(80) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1988 z. 1(80) - wprowadzenie
TEXT
Obliczanie poziomych przemieszczeń punktów sieci kontrolnychObliczanie poziomych przemieszczeń punktów sieci kontrolnych
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1983 t. 30 z. 1 (71) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1983 t. 30 z. 1 (71) - wprowadzenie
TEXT
Rezolucje Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU)Rezolucje Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU)
TEXT
Porównanie wyników różnych metod prognozowania parametrów orientacji ZiemiPorównanie wyników różnych metod prognozowania parametrów orientacji Ziemi
TEXT
Rocznik Astronomiczny IGIK wobec najnowszych rezolucji IAURocznik Astronomiczny IGIK wobec najnowszych rezolucji IAU
TEXT
Nowy model precesyjno-nutacyjnyNowy model precesyjno-nutacyjny
TEXT
Nowe skale czasu i idea pośredniego systemu odniesieniaNowe skale czasu i idea pośredniego systemu odniesienia
TEXT
Relacje pomiędzy systemami niebieskimi i systemem ziemskimRelacje pomiędzy systemami niebieskimi i systemem ziemskim
TEXT
Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacjeZiemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje
TEXT
Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomiiSystemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii
TEXT
Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje - wprowadzenieNowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje - wprowadzenie
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2014Rocznik Astronomiczny na rok 2014
TEXT
Pole testowe dla geometrycznej korekcji wielkoskalowych zdjęć fotogrametrycznychPole testowe dla geometrycznej korekcji wielkoskalowych zdjęć fotogrametrycznych
TEXT
Mapa użytkowania ziemi w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000Mapa użytkowania ziemi w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000
TEXT
Teledetekcyjna metoda szacowania struktury upraw w granicach dużych jednostek administracyjnychTeledetekcyjna metoda szacowania struktury upraw w granicach dużych jednostek administracyjnych
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1983 t. 30 z. 2 (72) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1983 t. 30 z. 2 (72) - wprowadzenie
TEXT
Wykorzystanie metod teledetekcyjnych do badania wilgotności gleby na obszarze testowym Sadłowice i GrabówWykorzystanie metod teledetekcyjnych do badania wilgotności gleby na obszarze testowym Sadłowice i Grabów
TEXT
Orientacja średniowiecznych kościołów w WielkopolsceOrientacja średniowiecznych kościołów w Wielkopolsce
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1984 t. 31 z. 1 (73) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1984 t. 31 z. 1 (73) - wprowadzenie
TEXT
O nawigacji ptaków w magnetycznym polu ZiemiO nawigacji ptaków w magnetycznym polu Ziemi
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1986 z. 1(76) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1986 z. 1(76) - wprowadzenie
TEXT
Spatial Distribution of Information Society Development in PolandSpatial Distribution of Information Society Development in Poland
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2013Rocznik Astronomiczny na rok 2013
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2012Rocznik Astronomiczny na rok 2012
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2011Rocznik Astronomiczny na rok 2011
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2010Rocznik Astronomiczny na rok 2010
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2009Rocznik Astronomiczny na rok 2009
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2008Rocznik Astronomiczny na rok 2008
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2007Rocznik Astronomiczny na rok 2007
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2006Rocznik Astronomiczny na rok 2006
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2005Rocznik Astronomiczny na rok 2005
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2004Rocznik Astronomiczny na rok 2004
TEXT
Method for Acquiring Building Registry Vector Data with Modern Photogrammetric TechniquesMethod for Acquiring Building Registry Vector Data with Modern Photogrammetric Techniques
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2003Rocznik Astronomiczny na rok 2003
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2002Rocznik Astronomiczny na rok 2002
TEXT
Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacjiSposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji
TEXT
Metoda blokowego wyrównania obserwacji stereogramów o bazie czasowej do wyznaczania przemieszczeń punktówMetoda blokowego wyrównania obserwacji stereogramów o bazie czasowej do wyznaczania przemieszczeń punktów
TEXT
Przemieszczenia poziome w sieci testowej Near Hollister (Kalifornia) w świetle analiz przeprowadzonych metodą WJPrzemieszczenia poziome w sieci testowej Near Hollister (Kalifornia) w świetle analiz przeprowadzonych metodą WJ
TEXT
Wkład Instytutu Geodezji i Kartografii do rozwoju metod obliczeń geodezyjnychWkład Instytutu Geodezji i Kartografii do rozwoju metod obliczeń geodezyjnych
TEXT
Secular Variations of the Geomagnetic Field in EuropeSecular Variations of the Geomagnetic Field in Europe
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1985 t. 32 z. 1-2 (74-75) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1985 t. 32 z. 1-2 (74-75) - wprowadzenie
TEXT
Zjawiskowe i metrologiczne aspekty analizy szeregów czasowych rozwiązań pozycyjnych GPS i szeregów czasowych obserwacji grawimetrycznychZjawiskowe i metrologiczne aspekty analizy szeregów czasowych rozwiązań pozycyjnych GPS i szeregów czasowych obserwacji grawimetrycznych
TEXT
The visual search method in map perception researchThe visual search method in map perception research
TEXT
Monitoring of forest damages in Poland and Slovakia based on Terra.MODIS satellite imagesMonitoring of forest damages in Poland and Slovakia based on Terra.MODIS satellite images
TEXT
System of determination of horizontal displacements of pressure pipeline supports along the slope of the hillSystem of determination of horizontal displacements of pressure pipeline supports along the slope of the hill
TEXT
The use of GPS data at T-T Zone for the verification of the recent terrestrial reference frames considering possible geodynamic processesThe use of GPS data at T-T Zone for the verification of the recent terrestrial reference frames considering possible geodynamic processes
TEXT
1 - 100 (Total Results 287)>>