Explore your Results

ThumbnailTitle
Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia.Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia.
TEXT
Can a division of lexemes according to syntactic criteria be consistent?Can a division of lexemes according to syntactic criteria be consistent?
TEXT
Język polski w sieciach komputerowychJęzyk polski w sieciach komputerowych
TEXT
Język polski w sieciach komputerowychJęzyk polski w sieciach komputerowych
TEXT
Wzbogacony korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny  współczesnejWzbogacony korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej
TEXT
Analiza morfologiczna języka polskiego w praktyceAnaliza morfologiczna języka polskiego w praktyce
TEXT
Aparat pojęciowy wybranych systemów przetwarzania tekstów polskichAparat pojęciowy wybranych systemów przetwarzania tekstów polskich
TEXT
Posłowie redaktoraPosłowie redaktora
TEXT
Posłowie redaktoraPosłowie redaktora
TEXT
Komputerowa weryfikacja opisu składni polskiejKomputerowa weryfikacja opisu składni polskiej
TEXT
Algorytmizacja fleksji polskiej - problemy i perspektywyAlgorytmizacja fleksji polskiej - problemy i perspektywy
TEXT
Wizualizacja wyników analizy syntaktycznejWizualizacja wyników analizy syntaktycznej
TEXT
Digitalizing dictionaries of PolishDigitalizing dictionaries of Polish
TEXT
Konstrukcje werbalne z `aż' w gramatyce ŚwidzińskiegoKonstrukcje werbalne z `aż' w gramatyce Świdzińskiego
TEXT
Wyrazy morfologiczne i morfosyntaktyczne w praktyceWyrazy morfologiczne i morfosyntaktyczne w praktyce
TEXT
Experiments in parsing Polish — a progress reportExperiments in parsing Polish — a progress report
TEXT
Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego zastosowanie do opisu fleksji polskiej (wersja wstępna)Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego zastosowanie do opisu fleksji polskiej (wersja wstępna)
TEXT
O pojęciu wyrazu morfologicznegoO pojęciu wyrazu morfologicznego
TEXT
Processing Polish with metamorphosis grammarsProcessing Polish with metamorphosis grammars
TEXT
Towards a parsing method for free word order languagesTowards a parsing method for free word order languages
TEXT
Komputery a język naturalnyKomputery a język naturalny
TEXT
Przyrostowa metoda dygitalizacji słownikówPrzyrostowa metoda dygitalizacji słowników
TEXT
Humanistyka cyfrowa. Wybrane przykładyHumanistyka cyfrowa. Wybrane przykłady
TEXT
Wielojęzyczność Słownika języka polskiego S.B. Lindego w oparciu o wydanie drugieWielojęzyczność Słownika języka polskiego S.B. Lindego w oparciu o wydanie drugie
TEXT
Język słoweński w słowniku LindegoJęzyk słoweński w słowniku Lindego
TEXT
djview4poliqarp  1.6djview4poliqarp 1.6
TEXT
Wstępna instrukcja użytkowania słowników w formacie DICT za pomocą edytora GNU Emacs 21 z pakietem lookupWstępna instrukcja użytkowania słowników w formacie DICT za pomocą edytora GNU Emacs 21 z pakietem lookup
TEXT
Elektroniczny indeks do słownika LindegoElektroniczny indeks do słownika Lindego
TEXT
An incremental approach to retrodigitizationAn incremental approach to retrodigitization
TEXT
Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie czasownika)Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie czasownika)
TEXT
Humanistyka cyfrowa w Katedrze Lingwistyki Formalnej UWHumanistyka cyfrowa w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW
TEXT
A Study in the Linguistics-Philosophy InterfaceA Study in the Linguistics-Philosophy Interface
TEXT
Podstawowe jednostki tekstów elektronicznychPodstawowe jednostki tekstów elektronicznych
TEXT
Kilka uwag o słownikach przyszlościKilka uwag o słownikach przyszlości
TEXT
Articles and Resource ControlArticles and Resource Control
TEXT
Protokół słownikowy DICTProtokół słownikowy DICT
TEXT
Tekstowe digitalizacje słowników tradycyjnychTekstowe digitalizacje słowników tradycyjnych
TEXT
djview4poliqarp wersja 1.2djview4poliqarp wersja 1.2
TEXT
Enhancing an English-Polish electronic dictionary for multiword expression researchEnhancing an English-Polish electronic dictionary for multiword expression research
TEXT
Przeglądanie zdygitalizowanych fiszek (na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych)Przeglądanie zdygitalizowanych fiszek (na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych)
TEXT
Zestaw testów do weryfikacji i oceny analizatorów języka polskiegoZestaw testów do weryfikacji i oceny analizatorów języka polskiego
TEXT
TexLive w sieci. Koncepcja i wykorzystanieTexLive w sieci. Koncepcja i wykorzystanie
TEXT
Przeglądanie fiszek Repozytorium Cyfrowego Instytutów NaukowychPrzeglądanie fiszek Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
TEXT
Przeglądanie fiszek Repozytorium Cyfrowego Instytutów NaukowychPrzeglądanie fiszek Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
TEXT
O pisowni optymalnej - polemicznieO "pisowni optymalnej" - polemicznie
TEXT
Słownik Lindego jako korpusSłownik Lindego jako korpus
TEXT
DjVu i dygitalizacja słowników. Prezentacja problematyki i tematów prac magisterskichDjVu i dygitalizacja słowników. Prezentacja problematyki i tematów prac magisterskich
TEXT
Od skanów do UnicodeOd skanów do Unicode
TEXT
Poliqarp (for DjVu). Wprowadzenie do składni kwerend (wersja bardzo wstępna)Poliqarp (for DjVu). Wprowadzenie do składni kwerend (wersja bardzo wstępna)
TEXT
Proof of Concept Historical Lexicon for PolishProof of Concept Historical Lexicon for Polish
TEXT
Od skanów do UnicodeOd skanów do Unicode
TEXT
W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjneW głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne
TEXT
Составление перечня сокращенных названий языков в рамках проекта дигитализации «Словаря польского языка» С.Б.ЛиндеСоставление перечня сокращенных названий языков в рамках проекта дигитализации «Словаря польского языка» С.Б.Линде
TEXT
Weryfikacja korpusu wypowiedników polskich (z wykorzystaniem gramatyki formalnej Świdzińskiego)Weryfikacja korpusu wypowiedników polskich (z wykorzystaniem gramatyki formalnej Świdzińskiego)
TEXT
Scanned publications in digital libraries: new Open Source DjVu toolsScanned publications in digital libraries: new Open Source DjVu tools
TEXT
Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznychNarzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych
TEXT
Przeglądarka materiałów leksykograficznych Maleks. Podręcznik użytkownikaPrzeglądarka materiałów leksykograficznych Maleks. Podręcznik użytkownika
TEXT
Oferta dydaktyczna 2012/2013 dla Instytutu Informatyki UWOferta dydaktyczna 2012/2013 dla Instytutu Informatyki UW
TEXT
Delivering the IMPACT project Polish Ground-Truth texts with Poliqarp for DjVuDelivering the IMPACT project Polish Ground-Truth texts with Poliqarp for DjVu
TEXT
Changes to the IMPACT project Polish Ground-Truth textsChanges to the IMPACT project Polish Ground-Truth texts
TEXT
Eksperymentalne korpusy dawnych tekstów polskichEksperymentalne korpusy dawnych tekstów polskich
TEXT
Kodowanie tekstów polskich w systemach komputerowychKodowanie tekstów polskich w systemach komputerowych
TEXT
Kodowanie tekstów polskich w systemach komputerowychKodowanie tekstów polskich w systemach komputerowych
TEXT
Rozbudowa pakietu oprogramowania DjVuLibreRozbudowa pakietu oprogramowania DjVuLibre
TEXT
Historical Polish texts and Unicode. IntroductionHistorical Polish texts and Unicode. Introduction
TEXT
Formal approaches to multiword lexemesFormal approaches to multiword lexemes
TEXT
Describing Linde’s Dictionary of Polish for Digitalisation PurposesDescribing Linde’s Dictionary of Polish for Digitalisation Purposes
TEXT
Przeglądarki materiałów leksykograficznychPrzeglądarki materiałów leksykograficznych
TEXT
Obsługa formatu PDF/A na potrzeby dygitalizacji tekstówObsługa formatu PDF/A na potrzeby dygitalizacji tekstów
TEXT
Wizualizacja lasów drzew rozbioru składniowego zdańWizualizacja lasów drzew rozbioru składniowego zdań
TEXT
Rozszerzenie pakietu RefTEX o obsługe systemu RefDBRozszerzenie pakietu RefTEX o obsługe systemu RefDB
TEXT
Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów
TEXT
Polskie zasoby językowe w projekcie IMPACT
Polskie zasoby językowe w projekcie IMPACT
TEXT
Nowe zastosowania słowników historycznychNowe zastosowania słowników historycznych
TEXT
Nowe zastosowania slowników historycznychNowe zastosowania slowników historycznych
TEXT
Dygitalizacja kartotek słownikowych
(na przykładzie słownika Knapskiego)
Dygitalizacja kartotek słownikowych (na przykładzie słownika Knapskiego)
TEXT
Wprowadzenie do systemu MARYSIAWprowadzenie do systemu MARYSIA
TEXT
Dygitalizacja kartotek słownikowych
(na przykładzie slownika Knapskiego)
Dygitalizacja kartotek słownikowych (na przykładzie slownika Knapskiego)
TEXT
Skanowane teksty jako korpusySkanowane teksty jako korpusy
TEXT
Słowniki języka polskiegoSłowniki języka polskiego
TEXT
Towards computer systems for conversing in PolishTowards computer systems for conversing in Polish
TEXT
Parsing free word order languages in PrologParsing free word order languages in Prolog
TEXT
Historical Polish texts and UnicodeHistorical Polish texts and Unicode
TEXT
Dygitalizacja słowników historycznych w Katedrze Lingwistyki Formalnej UWDygitalizacja słowników historycznych w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW
TEXT
Scanned texts as corpora - a case studyScanned texts as corpora - a case study
TEXT
Towards a bilingual lexicon of information technology multiword unitsTowards a bilingual lexicon of information technology multiword units
TEXT
Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów
TEXT
Dygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie Słownika polszczyzny XVI wiekuDygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie Słownika polszczyzny XVI wieku
TEXT
Budowa słowników elektronicznych 2010/2011Budowa słowników elektronicznych 2010/2011
TEXT
Biblioteki cyfrowe i dygitalizacja tekstów 2010/2011Biblioteki cyfrowe i dygitalizacja tekstów 2010/2011
TEXT
Functional Class (so Called Part of Speech) Assignment as a Kind of Meaning-Bound Word Syntactic InformationFunctional Class (so Called "Part of Speech") Assignment as a Kind of Meaning-Bound Word Syntactic Information
TEXT
Facilitating access to digitalized dictionaries in DjVu formatFacilitating access to digitalized dictionaries in DjVu format
TEXT
Historical Polish texts and UnicodeHistorical Polish texts and Unicode
TEXT
Historical Polish texts and UnicodeHistorical Polish texts and Unicode
TEXT
Polish language resources relevant for the IMPACT projectPolish language resources relevant for the IMPACT project
TEXT
On intensional aspects of concepts defined in rough set theoryOn intensional aspects of concepts defined in rough set theory
TEXT
Wielośrodowiskowy model języka naturalnegoWielośrodowiskowy model języka naturalnego
TEXT
Wybrane standardy przetwarzania tekstówWybrane standardy przetwarzania tekstów
TEXT
O informatyce i przyszłości polszczyznyO informatyce i przyszłości polszczyzny
TEXT
O ,,pierwszym rozbiorze polszczyzny'', Radzie Języka Polskiego  i normalizacjiO ,,pierwszym rozbiorze polszczyzny'', Radzie Języka Polskiego i normalizacji
TEXT
1 - 100 (Total Results 122)>>