Explore your Results

ThumbnailTitle
Bratnia Pomoc. Pismo NZS PW, nr 3Bratnia Pomoc. Pismo NZS PW, nr 3
TEXT
Bratnia Pomoc. Pismo NZS PW, nr 2Bratnia Pomoc. Pismo NZS PW, nr 2
TEXT
Bratnia Pomoc. Pismo NZS PW, nr [1]Bratnia Pomoc. Pismo NZS PW, nr [1]
TEXT
List Jana Lechonia do Julka Kamlera o zdawanych egzaminach [nazwa red.].List Jana Lechonia do Julka Kamlera o zdawanych egzaminach [nazwa red.].
TEXT
List Jana Lechonia do Julka Kamlera [nazwa red.].List Jana Lechonia do Julka Kamlera [nazwa red.].
TEXT
List Jana Lechonia do Julka Kamlera z życzeniami zwycięstwa i wierszem [nazwa red.].List Jana Lechonia do Julka Kamlera z życzeniami zwycięstwa i wierszem [nazwa red.].
TEXT
Pismo skierowane do Przedstawiciela Rady Komisarzy Ludowych Komi ASSR dotyczące środków finansowych pochodzących z byłych funduszy polskich [nazwa red.]Pismo skierowane do Przedstawiciela Rady Komisarzy Ludowych Komi ASSR dotyczące środków finansowych pochodzących z byłych funduszy polskich [nazwa red.]
TEXT
Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 7Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 7
TEXT
Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 6Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 6
TEXT
Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 4Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 4
TEXT
Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o zleceniu ekspertom Pracowni Fonoskopii Zakładu Kryminalistyki KGMO w Warszawie przebadania materiałów dowodowych [nazwa red.]Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o zleceniu ekspertom Pracowni Fonoskopii Zakładu Kryminalistyki KGMO w Warszawie przebadania materiałów dowodowych [nazwa red.]
TEXT
Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 3Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 3
TEXT
Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 2Ciernie: Wydanie specjalne wyborcze, nr 2
TEXT
Ciernie. Pismo NSZZ Solidarność w Tychach, nr 24Ciernie. Pismo NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 24
TEXT
Ciernie. Pismo NSZZ Solidarność w Tychach, nr 23Ciernie. Pismo NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 23
TEXT
Ciernie. Pismo NSZZ Solidarność w Tychach, nr 22Ciernie. Pismo NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 22
TEXT
Ciernie. Pismo NSZZ Solidarność w Tychach, nr 21Ciernie. Pismo NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 21
TEXT
Ciernie. Pismo NSZZ Solidarność w Tychach, nr 20Ciernie. Pismo NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 20
TEXT
Ciernie. Pismo NSZZ Solidarność w Tychach, nr 19Ciernie. Pismo NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 19
TEXT
Ciernie. Pismo NSZZ Solidarność w Tychach, nr 18Ciernie. Pismo NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 18
TEXT
Ciernie, nr 17Ciernie, nr 17
TEXT
Postanowienie Warszawskiego Sądu Wojskowego w Warszawie o nieuwzględnieniu zażalenia adwokata Jerzego Woźniaka na postanowienie Prokuratora z 2 grudnia 1982 w przedmiocie przedłużenia aresztu tymczasowego w stosunku do Jacka Kuronia [nazwa red.]Postanowienie Warszawskiego Sądu Wojskowego w Warszawie o nieuwzględnieniu zażalenia adwokata Jerzego Woźniaka na postanowienie Prokuratora z 2 grudnia 1982 w przedmiocie przedłużenia aresztu tymczasowego w stosunku do Jacka Kuronia [nazwa red.]
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 16Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 16
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 15Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 15
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 14Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 14
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 13Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 13
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 12Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 12
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 11Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 11
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 10Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 10
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 9Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 9
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 8Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 8
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 7Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 7
TEXT
Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o przedłużeniu terminu tymczasowego aresztowania Adama Michnika [nazwa red.]Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o przedłużeniu terminu tymczasowego aresztowania Adama Michnika [nazwa red.]
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 6Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 6
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 5Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 5
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 4Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 4
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 3Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 3
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 2Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 2
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 1Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 1
TEXT
Ciernie. Pismo MKZ NSZZ Solidarność w Tychach, nr 00Ciernie. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach, nr 00
TEXT
Listy do Tomasza Urzykowskiego dotyczące wydarzeń marcowych [nazwa red.]Listy do Tomasza Urzykowskiego dotyczące wydarzeń marcowych [nazwa red.]
TEXT
Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o przedłużeniu terminu tymczasowego aresztowania Jacka Kuronia [nazwa red.]Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o przedłużeniu terminu tymczasowego aresztowania Jacka Kuronia [nazwa red.]
TEXT
Rysunek satyryczny [nazwa red.]Rysunek satyryczny [nazwa red.]
TEXT
Odpis orzeczenia Komisji Orzekającej przy Wydziale Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu przyznającego Władysławowi Grocholi uprawnienia do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkaniowej ze względu na stan zdrowia [nazwa red.]Odpis orzeczenia Komisji Orzekającej przy Wydziale Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu przyznającego Władysławowi Grocholi uprawnienia do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkaniowej ze względu na stan zdrowia [nazwa red.]
TEXT
Świadectwa szkolne Anny Krassowskiej z lat 1928-30 [nazwa red.]Świadectwa szkolne Anny Krassowskiej z lat 1928-30 [nazwa red.]
TEXT
Pismo Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie do Władysława Grocholi. Zawiadomienie o doręczeniu wypisu wyroku z dn. 4 IX 1952 [nazwa red.]Pismo Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie do Władysława Grocholi. Zawiadomienie o doręczeniu wypisu wyroku z dn. 4 IX 1952 [nazwa red.]
TEXT
Pismo Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie do Władysława Grocholi. Wezwanie do uzupełnienia skargi przez złożenie odpisów skargi i załączników [nazwa red.]Pismo Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie do Władysława Grocholi. Wezwanie do uzupełnienia skargi przez złożenie odpisów skargi i załączników [nazwa red.]
TEXT
Orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy Centralnej Przychodni Lekarskiej MON ws. odwołania od orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej przy Szpitalu Rejonowym w Poznaniu [nazwa red.]Orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy Centralnej Przychodni Lekarskiej MON ws. odwołania od orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej przy Szpitalu Rejonowym w Poznaniu [nazwa red.]
TEXT
Świadectwo szkolne [Anny Krassowskiej, rok szkolny 1931/32 - red.]Świadectwo szkolne [Anny Krassowskiej, rok szkolny 1931/32 - red.]
TEXT
Świadectwo szkolne [Anny Krassowskiej, rok szkolny 1927/28 - red.]Świadectwo szkolne [Anny Krassowskiej, rok szkolny 1927/28 - red.]
TEXT
Wiadomości o Hance Krassowskiej oraz sprawozdanie wydane przez szkołę Dworek Cisowy dla rodziców [nazwa red.]Wiadomości o Hance Krassowskiej oraz sprawozdanie wydane przez szkołę Dworek Cisowy dla rodziców [nazwa red.]
TEXT
Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o zasięgnięciu opinii Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu w sprawie Instytutu Literackiego, Radio „Wolna Europa”, organizacji „Funduszu Wolnego Słowa”, kwartalnika „Pomost” i dziennika „Russkaja Myśl” [nazwa red.]Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o zasięgnięciu opinii Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu w sprawie Instytutu Literackiego, Radio „Wolna Europa”, organizacji „Funduszu Wolnego Słowa”, kwartalnika „Pomost” i dziennika „Russkaja Myśl” [nazwa red.]
TEXT
Pismo do Szefa Departamentu Służby Zdrowia MON przez Szefa Departamentu Personalnego. Zażalenie na brak informacji o wydaniu zaocznego orzeczenia o stanie zdrowia [nazwa red.]Pismo do Szefa Departamentu Służby Zdrowia MON przez Szefa Departamentu Personalnego. Zażalenie na brak informacji o wydaniu zaocznego orzeczenia o stanie zdrowia [nazwa red.]
TEXT
Pismo Władysława Grocholi do Szefa Departamentu Służby Zdrowia MON przez Szefa Departamentu Personalnego. Odwołanie od orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej przy Szpitalu Rejonowym w Poznaniu [nazwa red.]Pismo Władysława Grocholi do Szefa Departamentu Służby Zdrowia MON przez Szefa Departamentu Personalnego. Odwołanie od orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej przy Szpitalu Rejonowym w Poznaniu [nazwa red.]
TEXT
Orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej przy Szpitalu Rejonowym w Poznaniu Nr 16/Okr/1951 nieuznające wpływu służby wojskowej na ówczesny stan zdrowia Władysława Grocholi [nazwa red.]Orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej przy Szpitalu Rejonowym w Poznaniu Nr 16/Okr/1951 nieuznające wpływu służby wojskowej na ówczesny stan zdrowia Władysława Grocholi [nazwa red.]
TEXT
Wspomnienie o Halinie SemenowiczWspomnienie o Halinie Semenowicz
TEXT
Wspomnienie o późnej przyjaźni dotyczące przyjaźni autorki z Marią Jezierską wraz z dołączonym Wspomnieniem o Marynce oraz biogramem Marii Jezierskiej"Wspomnienie o późnej przyjaźni" dotyczące przyjaźni autorki z Marią Jezierską wraz z dołączonym "Wspomnieniem o Marynce" oraz biogramem Marii Jezierskiej
TEXT
Tekst dotyczący uroczystości nadania imienia Olgi Małkowskiej Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych [nazwa red.]Tekst dotyczący uroczystości nadania imienia Olgi Małkowskiej Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych [nazwa red.]
TEXT
Limanowa - Kraków 24-26 października 1986. [Wspomnienia dotyczące harcerstwa - red.]Limanowa - Kraków 24-26 października 1986. [Wspomnienia dotyczące harcerstwa - red.]
TEXT
Nieformalna grupa wychowanek Dworku Cisowego, Szkoły Pracy Harcerskiej założonej i prowadzonej przez Olgę Małkowską w latach 1925-39Nieformalna grupa wychowanek Dworku Cisowego, Szkoły Pracy Harcerskiej założonej i prowadzonej przez Olgę Małkowską w latach 1925-39
TEXT
Krościenko 1986. Dziennik z wakacji wraz z zapisemi wydatków [nazwa red.]Krościenko 1986. Dziennik z wakacji wraz z zapisemi wydatków [nazwa red.]
TEXT
Krościenko, wrzesień 1984. [Dziennik z wakacji - red.]Krościenko, wrzesień 1984. [Dziennik z wakacji - red.]
TEXT
List Naczelnej Prokuratury Wojskowej do Elżbiety Boruckiej-Kuroń w sprawie widzenia z mężem [nazwa red.]List Naczelnej Prokuratury Wojskowej do Elżbiety Boruckiej-Kuroń w sprawie widzenia z mężem [nazwa red.]
TEXT
Pierwszy rok na emeryturze. [Praca konkursowa - red.]Pierwszy rok "na emeryturze". [Praca konkursowa - red.]
TEXT
Wspomnienia Babci [zawierające rozważania nt. świąt narodowych - red.]Wspomnienia Babci [zawierające rozważania nt. świąt narodowych - red.]
TEXT
Moja praca w redakcji Acta Biochimica Polonica. [Tekst wspomnieniowy - red.]Moja praca w redakcji "Acta Biochimica Polonica". [Tekst wspomnieniowy - red.]
TEXT
BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 2(40)BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 2(40)
TEXT
BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 36BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 36
TEXT
BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 35BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 35
TEXT
BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 33/34BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 33/34
TEXT
BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 29BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 29
TEXT
BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 21BIS Biuletyn Informacyjny Studentów NZS, nr 21
TEXT
Wspomnienie o współpracy z Druhną Zofią FlorczakWspomnienie o współpracy z Druhną Zofią Florczak
TEXT
List Naczelnej Prokuratury Wojskowej do Macieja Kuronia w sprawie widzenia z ojcem [nazwa red.]List Naczelnej Prokuratury Wojskowej do Macieja Kuronia w sprawie widzenia z ojcem [nazwa red.]
TEXT
Sygnał z wnętrza organizmu. [Wspomnienia dotyczące pobytu w Szczawnicy w 1949 r. - red.]Sygnał z wnętrza organizmu. [Wspomnienia dotyczące pobytu w Szczawnicy w 1949 r. - red.]
TEXT
Losy Małej Hanki. [Wspomnienia dotyczące Hanny Anieli Pachowicz - red.]Losy "Małej Hanki". [Wspomnienia dotyczące Hanny Anieli Pachowicz - red.]
TEXT
Relacje z Powstania Warszawskiego: Zapiski o sierpniu 1944 r., Zapiski Anny Krassowskiej, Uzupełnienie do zapisków o sierpniu 1944 r., uwagi do tych tekstów Tadeusza Olszańskiego, Exodus OchotyRelacje z Powstania Warszawskiego: "Zapiski o sierpniu 1944 r.", "Zapiski Anny Krassowskiej", "Uzupełnienie do zapisków o sierpniu 1944 r.", uwagi do tych tekstów Tadeusza Olszańskiego, "Exodus Ochoty"
TEXT
Na zapleczu konspiracjiNa zapleczu konspiracji
TEXT
Pobyt we Lwowie - październik 1939 r. [wspomnienia - red.]Pobyt we Lwowie - październik 1939 r. [wspomnienia - red.]
TEXT
List do redakcji Historii i Życia zawierająca relację z pobytu we Lwowie w czasie II wojny światowej [nazwa red.]List do redakcji "Historii i Życia" zawierająca relację z pobytu we Lwowie w czasie II wojny światowej [nazwa red.]
TEXT
Wspomnienia [Karoliny z Załęskich Olszańskiej - red.] z Dworku Cisowego i pierwszych miesięcy wojny w 1939 r.Wspomnienia [Karoliny z Załęskich Olszańskiej - red.] z Dworku Cisowego i pierwszych miesięcy wojny w 1939 r.
TEXT
Wrzesień 1939. Notatki Hanki KrassowskiejWrzesień 1939. Notatki Hanki Krassowskiej
TEXT
Relacja z wędrówki Druhny Olgi Małkowskiej i druhen dworkowych ze Sromowiec do Kosowa we wrześniu 1939 r.Relacja z wędrówki Druhny Olgi Małkowskiej i druhen dworkowych ze Sromowiec do Kosowa we wrześniu 1939 r.
TEXT
Dworek i gaździna (wypowiedź przygotowana na spotkanie harcerskie w dn. 7 października 1979 r. poświęcona pamięci Druhny Olgi Małkowskiej)Dworek i gaździna (wypowiedź przygotowana na spotkanie harcerskie w dn. 7 października 1979 r. poświęcona pamięci Druhny Olgi Małkowskiej)
TEXT
List Naczelnej Prokuratury Wojskowej do Elżbiety Boruckiej-Kuroń w sprawie widzenia z mężem [nazwa red.]List Naczelnej Prokuratury Wojskowej do Elżbiety Boruckiej-Kuroń w sprawie widzenia z mężem [nazwa red.]
TEXT
Z harcerskich wspomnieńZ harcerskich wspomnień
TEXT
Wypowiedź [wygłoszona - red.] na spotkaniu w Klubie Inteligencji Katolickiej w dn. 15 listopada 1988 r. na temat szkoły prowadzonej przez panie Szczuka w Rabce w latach 1926-29Wypowiedź [wygłoszona - red.] na spotkaniu w Klubie Inteligencji Katolickiej w dn. 15 listopada 1988 r. na temat szkoły prowadzonej przez panie Szczuka w Rabce w latach 1926-29
TEXT
Wspomnienia z pobytu w Rabce w latach 1933-1935 [nazwa red.]Wspomnienia z pobytu w Rabce w latach 1933-1935 [nazwa red.]
TEXT
Wspomnienia o dziwnych wrażeniach z dzieciństwaWspomnienia o dziwnych wrażeniach z dzieciństwa
TEXT
Zapiski rodzinne. [Wspomnienia z 1939 r. - red.]Zapiski rodzinne. [Wspomnienia z 1939 r. - red.]
TEXT
Zapiski rodzinne [część druga - red.]Zapiski rodzinne [część druga - red.]
TEXT
Kwestionariusz osobowy dla żołnierzy uwolnionych z oflagu VI B Dössel wypełniony przez Władysława Grocholę [nazwa red.]Kwestionariusz osobowy dla żołnierzy uwolnionych z oflagu VI B Dössel wypełniony przez Władysława Grocholę [nazwa red.]
TEXT
Życzenia od Kapelana Polaków dla byłych jeńców powracających do Polski [nazwa red.]Życzenia od Kapelana Polaków dla byłych jeńców powracających do Polski [nazwa red.]
TEXT
Pamiątka opłatka koła Navcz. z oflagu VI B Dössel [nazwa red.]Pamiątka opłatka koła Navcz. z oflagu VI B Dössel [nazwa red.]
TEXT
Zapiski rodzinne [część pierwsza - red.]Zapiski rodzinne [część pierwsza - red.]
TEXT
Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów Jackowi Kuroniowi w związku ze śledztwem przeciwko przywódcom KSS „KOR” [nazwa red.]Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów Jackowi Kuroniowi w związku ze śledztwem przeciwko przywódcom KSS „KOR” [nazwa red.]
TEXT
Karta z okazji Świąt Bożego Narodzenia z oflagu VI B Dössel-Warburg [nazwa red.]Karta z okazji Świąt Bożego Narodzenia z oflagu VI B Dössel-Warburg [nazwa red.]
IMAGE
Życzenia od Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku [nazwa red.]Życzenia od Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku [nazwa red.]
TEXT
Poświadczenie odebrania płaszcza mundurowego w oflagu II E/K Neubrandenburg [nazwa red.]Poświadczenie odebrania płaszcza mundurowego w oflagu II E/K Neubrandenburg [nazwa red.]
IMAGE
Karta z okazji Świąt Bożego Narodzenia z oflagu VI B Dössel [nazwa red.]Karta z okazji Świąt Bożego Narodzenia z oflagu VI B Dössel [nazwa red.]
TEXT
1 - 100 (Total Results 26960)>>