Explore your Results

ThumbnailTitle
Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiegoZamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego
TEXT
AVL Simulation tools : practical applicationsAVL Simulation tools : practical applications
TEXT
Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability Vol. 14 No. 3, 2012Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability Vol. 14 No. 3, 2012
TEXT
Podstawy fizjologii : podręcznik dla studentów inżynierii biomedycznejPodstawy fizjologii : podręcznik dla studentów inżynierii biomedycznej
TEXT
Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej nr 4(4) marzec 2008Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej nr 4(4) marzec 2008
TEXT
Problemy Ekorozwoju : studia filozoficzno-sozologiczne Vol. 7, Nr 2, 2012Problemy Ekorozwoju : studia filozoficzno-sozologiczne Vol. 7, Nr 2, 2012
TEXT
Transport ładunków i właściwości strukturalne wybranych nanokompozytów matal-dielektrykTransport ładunków i właściwości strukturalne wybranych nanokompozytów matal-dielektryk
TEXT
Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej nr 3(3) październik 2007Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej nr 3(3) październik 2007
TEXT
II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjneII Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne
TEXT
Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznychZarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych
TEXT
Postępy Nauki i Techniki = Advances in Science and Technology 13/2012Postępy Nauki i Techniki = Advances in Science and Technology 13/2012
TEXT
Postępy Nauki i Techniki = Advances in Science and Technology 12/2012Postępy Nauki i Techniki = Advances in Science and Technology 12/2012
TEXT
Regional and National Energy Strategies : Scotland's Energy Revolution : Case StudyRegional and National Energy Strategies : Scotland's Energy Revolution : Case Study
TEXT
Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8
TEXT
Rachunkowość zarządcza i controllingRachunkowość zarządcza i controlling
TEXT
Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznejLaboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznej
TEXT
Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych : podstawy metody elementów skończonych i metody elementów brzegowychNumeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych : podstawy metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych
TEXT
Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 1Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 1
TEXT
Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej nr 2(2) maj 2007Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej nr 2(2) maj 2007
TEXT
Wspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnejWspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnej
TEXT
Wybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowegoWybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowego
TEXT
Proceedings of the 7th International Conference ELMECO-7 - electromagnetic devices and processes in environment protection : joint with 10th Seminar “Applications of Superconductors AoS-10”, Nałęczów, Poland, 28-30 September 2011Proceedings of the 7th International Conference ELMECO-7 - electromagnetic devices and processes in environment protection : joint with 10th Seminar “Applications of Superconductors AoS-10”, Nałęczów, Poland, 28-30 September 2011
TEXT
Biuletyn informacyjny Politechniki Lubelskiej 1(2)/1998Biuletyn informacyjny Politechniki Lubelskiej 1(2)/1998
TEXT
Miary powierzchni w dawnej PolsceMiary powierzchni w dawnej Polsce
TEXT
Pamiętnik V. Zjazdu Techników Polskich we Lwowie w roku 1910Pamiętnik V. Zjazdu Techników Polskich we Lwowie w roku 1910
TEXT
Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie : 1875-1929Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie : 1875-1929
TEXT
Maszyny i narzędzia rolnicze w mniejszem gospodarstwie rolnemMaszyny i narzędzia rolnicze w mniejszem gospodarstwie rolnem
TEXT
Słowniczek kolejowy : zestawiony na podstawie wyrażeń podanych przez inżynierów kolejowychSłowniczek kolejowy : zestawiony na podstawie wyrażeń podanych przez inżynierów kolejowych
TEXT
Rosprawa o trytwach czyli Drogach publicznych tak starożytnych jak nowych czytana na posiedzeniu publiczném Towarzystwa Naukowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1820Rosprawa o trytwach czyli Drogach publicznych tak starożytnych jak nowych czytana na posiedzeniu publiczném Towarzystwa Naukowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1820
TEXT
Hydraulika agronomiczna czyli Nauka o użytkowaniu i urządzaniu wód w gospodarstwach rolnych, a mianowicie przy wykonywaniu robót około osuszania, drenowania i nawodniania gruntów z dołączeniem szczegółowych wiadomości tyczących się wydobywania, przerabiania i wypalania na węgiel torfów. T. 1Hydraulika agronomiczna czyli Nauka o użytkowaniu i urządzaniu wód w gospodarstwach rolnych, a mianowicie przy wykonywaniu robót około osuszania, drenowania i nawodniania gruntów z dołączeniem szczegółowych wiadomości tyczących się wydobywania, przerabiania i wypalania na węgiel torfów. T. 1
TEXT
Nauka o torfie : pod względem wydobywania, użycia i znaczenia tego materyału w gospodarstwie wiejskiem podług A. BodeNauka o torfie : pod względem wydobywania, użycia i znaczenia tego materyału w gospodarstwie wiejskiem podług A. Bode
TEXT
Pierwsze kursy lotnicze : książka pamiątkowaPierwsze kursy lotnicze : książka pamiątkowa
TEXT
Księga pamiątkowa : 1877-1927 : wydana przez komisję, wybraną z łona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we LwowieKsięga pamiątkowa : 1877-1927 : wydana przez komisję, wybraną z łona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
TEXT
Garncarstwo : wyroby zwyczajne i ozdobne z glin pospolitychGarncarstwo : wyroby zwyczajne i ozdobne z glin pospolitych
TEXT
Przemysł drucianyPrzemysł druciany
TEXT
Siły przyrody : popularny wykład fizyki i jej główniejszych zastosowań : według wielu najnowszych źródeł oraz w części na podstawie dzieła Guillemina Le monde physiqueSiły przyrody : popularny wykład fizyki i jej główniejszych zastosowań : według wielu najnowszych źródeł oraz w części na podstawie dzieła Guillemina "Le monde physique"
TEXT
Drugi Zjazd Techniczny Inżynierów Wydziałów Mechanicznych w Warszawie w lipcu 1926 roku : protokół obrad i referatyDrugi Zjazd Techniczny Inżynierów Wydziałów Mechanicznych w Warszawie w lipcu 1926 roku : protokół obrad i referaty
TEXT
Pamiętnik VI zjazdu Techników Polskich : od 11 do 15 wrzesnia 1912Pamiętnik VI zjazdu Techników Polskich : od 11 do 15 wrzesnia 1912
TEXT
Uwagi o dotychczasowem wykonaniu robót kanalizacyjnych i wodociągowych w m. WarszawieUwagi o dotychczasowem wykonaniu robót kanalizacyjnych i wodociągowych w m. Warszawie
TEXT
Praca narzędzi w ziemii : (studyum teoretyczne)Praca narzędzi w ziemii : (studyum teoretyczne)
TEXT
Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej nr 1(1)/2006Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej nr 1(1)/2006
TEXT
Żniwiarka, jéj historja, budowa i użycie : podręcznik dla techników i rolnikówŻniwiarka, jéj historja, budowa i użycie : podręcznik dla techników i rolników
TEXT
Woda jako źródło siły w gospodarstwieWoda jako źródło siły w gospodarstwie
TEXT
Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej nr 1 - 1(1)/1997Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej nr 1 - 1(1)/1997
TEXT
SerowarstwoSerowarstwo
TEXT
Budownictwo wiejskie : poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsiBudownictwo wiejskie : poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsi
TEXT
Radical Management and the Modern Information WorldRadical Management and the Modern Information World
TEXT
Maszyny parowe i koleje żelazneMaszyny parowe i koleje żelazne
TEXT
Laboratorium elektrotechniki i elektroniki samochodowejLaboratorium elektrotechniki i elektroniki samochodowej
TEXT
Elektrotechnika i elektronika samochodowaElektrotechnika i elektronika samochodowa
TEXT
Wyrób smarów istota, właściwości, wyrób smarów, fabrykacja szuwaksówWyrób smarów istota, właściwości, wyrób smarów, fabrykacja szuwaksów
TEXT
Zarys mechanicznej uprawy roli oraz dodatkiem: O orce parowejZarys mechanicznej uprawy roli oraz dodatkiem: O orce parowej
TEXT
Maszyny i narzędzia służące do uprawy roli : (maszynoznawstwa t. 2)Maszyny i narzędzia służące do uprawy roli : (maszynoznawstwa t. 2)
TEXT
Maszyny i narzędzia do sprzętu ziemiopłodówMaszyny i narzędzia do sprzętu ziemiopłodów
TEXT
Numeryczne badania procesu skrawania skał izotropowychNumeryczne badania procesu skrawania skał izotropowych
TEXT
Numeryczne badania procesu skrawania skał anizotropowychNumeryczne badania procesu skrawania skał anizotropowych
TEXT
Applied Computer Science Vol. 10, No 3, 2014Applied Computer Science Vol. 10, No 3, 2014
TEXT
Fizyka. Cz.1 : instrukcje wykonania zadań na zajęciach laboratoryjnychFizyka. Cz.1 : instrukcje wykonania zadań na zajęciach laboratoryjnych
TEXT
Fizyka. Cz.2 : instrukcje wykonania zadań na zajęciach laboratoryjnychFizyka. Cz.2 : instrukcje wykonania zadań na zajęciach laboratoryjnych
TEXT
Informatyczne podstawy projektowania : instrukcje wykonania zadań na zajęciach laboratoryjnychInformatyczne podstawy projektowania : instrukcje wykonania zadań na zajęciach laboratoryjnych
TEXT
XI Lubelski Festiwal Nauki : nauka bez barierXI Lubelski Festiwal Nauki : nauka bez barier
TEXT
Politechnika dla biznesu : Wydział MechanicznyPolitechnika dla biznesu : Wydział Mechaniczny
TEXT
Politechnika dla biznesu : Wydział Elektrotechniki i InformatykiPolitechnika dla biznesu : Wydział Elektrotechniki i Informatyki
TEXT
Politechnika dla biznesu : Wydział Budownictwa i ArchitekturyPolitechnika dla biznesu : Wydział Budownictwa i Architektury
TEXT
Politechnika dla biznesu : Wydział Inżynierii ŚrodowiskaPolitechnika dla biznesu : Wydział Inżynierii Środowiska
TEXT
Politechnika dla biznesu : Wydział Podstaw TechnikiPolitechnika dla biznesu : Wydział Podstaw Techniki
TEXT
Politechnika dla biznesu : Wydział ZarządzaniaPolitechnika dla biznesu : Wydział Zarządzania
TEXT
Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo-polimerowej : opis patentowy nr 217753Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo-polimerowej : opis patentowy nr 217753
TEXT
Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopentadienu w kolumnie homogenizacyjnej : opis patentowy nr 217387Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopentadienu w kolumnie homogenizacyjnej : opis patentowy nr 217387
TEXT
Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie : opis patentowy nr 217378Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie : opis patentowy nr 217378
TEXT
Beton odporny na działanie wysokich temperatur : opis patentowy nr 217367Beton odporny na działanie wysokich temperatur : opis patentowy nr 217367
TEXT
Frez palcowy walcowo-czołwy \h : opis patentowy nr 217266Frez palcowy walcowo-czołwy \h : opis patentowy nr 217266
TEXT
Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym : opis patentowy nr 217069Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym : opis patentowy nr 217069
TEXT
Sposób wytwarzania bezuzwojeniowych indukcyjności do układów mikroelektronicznych : opis patentowy nr 216971Sposób wytwarzania bezuzwojeniowych indukcyjności do układów mikroelektronicznych : opis patentowy nr 216971
TEXT
Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn : opis patentowy nr 216900Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn : opis patentowy nr 216900
TEXT
Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w krzemowych strukturach półprzewodnikowych : opis patentowy nr 216726Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w krzemowych strukturach półprzewodnikowych : opis patentowy nr 216726
TEXT
Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi : opis patentowy nr 216432Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi : opis patentowy nr 216432
TEXT
Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych : opis patentowy nr 216421Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych : opis patentowy nr 216421
TEXT
Cienkościenna powloka porowata : opis patentowy nr 216419Cienkościenna powloka porowata : opis patentowy nr 216419
TEXT
Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych : opis patentowy nr 216312Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych : opis patentowy nr 216312
TEXT
Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 216311Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 216311
TEXT
Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 216310Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 216310
TEXT
Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca : opis patentowy nr 215929Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca : opis patentowy nr 215929
TEXT
Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi : opis patentowy nr 216309Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi : opis patentowy nr 216309
TEXT
Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi : opis patentowy nr 216258Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi : opis patentowy nr 216258
TEXT
Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych : opis patentowy nr 216076Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych : opis patentowy nr 216076
TEXT
Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków : opis patentowy nr 216075Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków : opis patentowy nr 216075
TEXT
Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym : opis patentowy nr 215953Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym : opis patentowy nr 215953
TEXT
Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi : opis patentowy nr 215890Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi : opis patentowy nr 215890
TEXT
Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi : opis patentowy nr 215888Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi : opis patentowy nr 215888
TEXT
Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznegowyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 215635Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznegowyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 215635
TEXT
Identyfikacja krajobrazu przepraw mostowych w ujęciu tożsamości miejscaIdentyfikacja krajobrazu przepraw mostowych w ujęciu tożsamości miejsca
TEXT
50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : 1964–201450 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : 1964–2014
TEXT
Programowanie aplikacji dla systemu AndroidProgramowanie aplikacji dla systemu Android
TEXT
Programowanie aplikacji dla systemu Windows PhoneProgramowanie aplikacji dla systemu Windows Phone
TEXT
Sprawozdanie z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2013/2014Sprawozdanie z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2013/2014
TEXT
Zadania do ćwiczeń rachunkowych z fizyki. Część 2Zadania do ćwiczeń rachunkowych z fizyki. Część 2
TEXT
Grafika inżynierska : zbiór zadań dla mechaników. Cz. 1, Metoda Monge'a i aksonometriaGrafika inżynierska : zbiór zadań dla mechaników. Cz. 1, Metoda Monge'a i aksonometria
TEXT
Предпринимательство в сфере финансов : текущие научные проблемы Восточной ЕвропыПредпринимательство в сфере финансов : текущие научные проблемы Восточной Европы
TEXT
Збірник задач з пору матеріалів = Zbiór zadań z wytrzymałości materiałówЗбірник задач з пору матеріалів = Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
TEXT
1 - 100 (Total Results 8245)>>