Explore your Results

ThumbnailTitle
Sinodik´´ = Pomănnik´´= PominkarzSinodik´´ = Pomănnik´´= Pominkarz
TEXT
Echa Przeszłości XIV, 2013Echa Przeszłości XIV, 2013
TEXT
Устав обдержнаго христианского жительства [Ustav obderžanogo hristianskogo žitel'stva]Устав обдержнаго христианского жительства [Ustav obderžanogo hristianskogo žitel'stva]
TEXT
СВЯТЦЫ из коллекции Войновского монастыря [SVÂTCY iz kollekcii Vojnovskogo monastyra]СВЯТЦЫ из коллекции Войновского монастыря [SVÂTCY iz kollekcii Vojnovskogo monastyra]
TEXT
Katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w PolsceKatalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce
TEXT
Psaltyr´ iz psaltyri drêvlêpêčatannoj pri Iosifě moskovsko(m) i vsêă Rossìi = PsałterzPsaltyr´ iz psaltyri drêvlêpêčatannoj pri Iosifě moskovsko(m) i vsêă Rossìi = Psałterz
TEXT
Svătcy = [Kalendarium]Svătcy = [Kalendarium]
TEXT
Die Bedeutung landwirtschaftlicher Meliorationen in Ostpreußen im Rahmen eines allgemeinen Arbeitsbeschaffungs-ProgrammsDie Bedeutung landwirtschaftlicher Meliorationen in Ostpreußen im Rahmen eines allgemeinen Arbeitsbeschaffungs-Programms
TEXT
[Zbornik´´ duhovnyh stihov] = Zbiór wierszy duchownych[Zbornik´´ duhovnyh stihov] = Zbiór wierszy duchownych
TEXT
[Azbuka] = [Elementarz dla staroobrzędowców][Azbuka] = [Elementarz dla staroobrzędowców]
TEXT
Mleczarstwo : (krótki podręcznik dla rolników)Mleczarstwo : (krótki podręcznik dla rolników)
TEXT
Die wirtschaftliche Lage Ostpreußens : VortragDie wirtschaftliche Lage Ostpreußens : Vortrag
TEXT
Učebnyj Časoslov´´= Czasosłow ćwiczebnyUčebnyj Časoslov´´= Czasosłow ćwiczebny
TEXT
Pisma pomniejsze Jana Majorkiewicza. Cz. 1.Pisma pomniejsze Jana Majorkiewicza. Cz. 1.
TEXT
Pamiętniki lekarza Polaka z wypadków za granicą doznanych. T. 5Pamiętniki lekarza Polaka z wypadków za granicą doznanych. T. 5
TEXT
Zasady ekonomji politycznej czyli Wykład głównych wiadomości tej naukiZasady ekonomji politycznej czyli Wykład głównych wiadomości tej nauki
TEXT
Prêdanїă s[vă]tyh´´o[tê]c´´kako podobaêt´´inokom´´i hr[i](s)tїănom´´ žiti i o obhoždênїi vsêlětnago kruga = Przekazy ojców świętych jak należy żyć mnichom i chrześcijanom i o obchodach cyklu całorocznego,Prêdanїă s[vă]tyh´´o[tê]c´´kako podobaêt´´inokom´´i hr[i](s)tїănom´´ žiti i o obhoždênїi vsêlětnago kruga = Przekazy ojców świętych jak należy żyć mnichom i chrześcijanom i o obchodach cyklu całorocznego,
TEXT
Sbornik´´ sočinênìi o brakah raznyh rêvnostnyh´´ mužêj. Čast´ 1. = Zbiór rozpraw o związkach małżeńskich różnych mężów świątobliwych. Cz. 1Sbornik´´ sočinênìi o brakah raznyh rêvnostnyh´´ mužêj. Čast´ 1. = Zbiór rozpraw o związkach małżeńskich różnych mężów świątobliwych. Cz. 1
TEXT
[Stihi duhovyê] = [Wiersze duchowne][Stihi duhovyê] = [Wiersze duchowne]
TEXT
Têtro Êva[n](g)[ê]lїê, = Ewangeliarz = TetraewangeliaTêtro Êva[n](g)[ê]lїê, = Ewangeliarz = Tetraewangelia
TEXT
Trefoloj, sêntê[m]vrїă - novênbrїâ: [część uzupełniająca] = Mineja świąteczna na IX-XITrefoloj, sêntê[m]vrїă - novênbrїâ: [część uzupełniająca] = Mineja świąteczna na IX-XI
TEXT
Azbuka = Elementarz. Wyd. 18Azbuka = Elementarz. Wyd. 18
TEXT
Kanon´´ pr[ê]p[o]](d)[o]bnomu Sêrgїû = Kanon do św. Sergiusza z RadoneżaKanon´´ pr[ê]p[o]](d)[o]bnomu Sêrgїû = Kanon do św. Sergiusza z Radoneża
TEXT
Kanon´´ s[vă]tomu ap[o(s)to]lu i êva[n(g)ê]listu Ìoannu b[o]goslovu = Kanon do św. Apostoła i Ewangelisty JanaKanon´´ s[vă]tomu ap[o(s)to]lu i êva[n(g)ê]listu Ìoannu b[o]goslovu = Kanon do św. Apostoła i Ewangelisty Jana
TEXT
Kanon´´ s[vă]tomu m[u]č[ê]niku Ìoannu voinstvênniku = Kanon do św. męczennika Jana WojnoKanon´´ s[vă]tomu m[u]č[ê]niku Ìoannu voinstvênniku = Kanon do św. męczennika Jana Wojno
TEXT
Pravil´nik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]Pravil´nik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]
TEXT
Pravilnik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]Pravilnik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]
TEXT
Sinodik´´ = Synodyk= PominkarzSinodik´´ = Synodyk= Pominkarz
TEXT
Kniga glagolêmaă Zbornik´´ d[u]hovnyh´´ stihov´´. V´´treh´´knigah´´. Kniga, 2. = Zbiór wierszy duchownychKniga glagolêmaă Zbornik´´ d[u]hovnyh´´ stihov´´. V´´treh´´knigah´´. Kniga, 2. = Zbiór wierszy duchownych
TEXT
Kniga g[lago]lêmaă Zbornik d[u]hovnyh´´ stihov´´. V´´ trêh´´ knigah´´. Kniga, 1. = Zbiór wierszy duchownychKniga g[lago]lêmaă Zbornik d[u]hovnyh´´ stihov´´. V´´ trêh´´ knigah´´. Kniga, 1. = Zbiór wierszy duchownych
TEXT
[Svâtcy] = [Kalendarium][Svâtcy] = [Kalendarium]
TEXT
Svâtcy s´´ tropari i kondaki voskre(s)ny =Kalendarium z troparami i kondakami świątecznymiSvâtcy s´´ tropari i kondaki voskre(s)ny =Kalendarium z troparami i kondakami świątecznymi
TEXT
Polens Zugang zum Meere und die Interessen OstpreussensPolens Zugang zum Meere und die Interessen Ostpreussens
TEXT
Sinodik = [Synodyk, Pomiannik, Pominkarz]Sinodik = [Synodyk, Pomiannik, Pominkarz]
TEXT
Azbuka načalnoê učenїê čelovĕko(m) hotăŝim učiti să knig´´ b[o]ž[e](s)tvênnago pisanїă = Elementarz staroobrzędowyAzbuka načalnoê učenїê čelovĕko(m) hotăŝim učiti să knig´´ b[o]ž[e](s)tvênnago pisanїă = Elementarz staroobrzędowy
TEXT
Istina = Prawda. Nr 3 [gazeta]Istina = Prawda. Nr 3 [gazeta]
TEXT
[Pravilo kelejnoe] = [Reguła modlitewna w klasztorze][Pravilo kelejnoe] = [Reguła modlitewna w klasztorze]
TEXT
Istina = Prawda. Knižka tretїâ [Nr 3]Istina = Prawda. Knižka tretїâ [Nr 3]
TEXT
Kanony, dva za edinoumeršago i obščij za umeršich'' = Kanony, dwa za zmarłego i wspólny za zmarłych. Wyd. 2Kanony, dva za edinoumeršago i obščij za umeršich'' = Kanony, dwa za zmarłego i wspólny za zmarłych. Wyd. 2
TEXT
Psalm´´118. Kafisma 17 = Psalm 118. Katyzma 17Psalm´´118. Kafisma 17 = Psalm 118. Katyzma 17
TEXT
Ustav´´ obderžnago hr[i(s)]tїâanskago žitel´stva = Reguła przykładnego żywota chrześcijaninaUstav´´ obderžnago hr[i(s)]tїâanskago žitel´stva = Reguła przykładnego żywota chrześcijanina
TEXT
Istina = Prawda. Knižka četvertaâ [Nr 4]Istina = Prawda. Knižka četvertaâ [Nr 4]
TEXT
Fischereiwirtschaftliche Untersuchungen über die Kleine Maräne (Coregonus albula L.) des MauerseegebietesFischereiwirtschaftliche Untersuchungen über die Kleine Maräne (Coregonus albula L.) des Mauerseegebietes
TEXT
Istina = Prawda. Knižka pervaâ [Nr 1]Istina = Prawda. Knižka pervaâ [Nr 1]
TEXT
Zbornik = [Sbornik]Zbornik = [Sbornik]
TEXT
Ostpreussen, Lettland, Finnland, eine fischereiliche BetrachtungOstpreussen, Lettland, Finnland, eine fischereiliche Betrachtung
TEXT
Die kleine Maräne (Coregonus albula L.) in OstpreussenDie kleine Maräne (Coregonus albula L.) in Ostpreussen
TEXT
Ostpreußisches BrauchtumOstpreußisches Brauchtum
TEXT
Olsztyn Economic Journal 2/2012, 2012Olsztyn Economic Journal 2/2012, 2012
TEXT
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11(3), 2012Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11(3), 2012
TEXT
Polish Journal of Natural Sciences 27 (3/2012)Polish Journal of Natural Sciences 27 (3/2012)
TEXT
Humanistyka i Przyrodoznawstwo 18, 2012Humanistyka i Przyrodoznawstwo 18, 2012
TEXT
Studia Warmińskie 49/2012Studia Warmińskie 49/2012
TEXT
Media, Kultura, Komunikacja społeczna : zeszyty naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM 8 (2012)Media, Kultura, Komunikacja społeczna : zeszyty naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM 8 (2012)
TEXT
Acta Polono-Ruthenica XVII, 2012Acta Polono-Ruthenica XVII, 2012
TEXT
Acta Neophilologica XIV (2), 2012Acta Neophilologica XIV (2), 2012
TEXT
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11 (4), 2012Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11 (4), 2012
TEXT
Acta Neophilologica XV (1), 2013Acta Neophilologica XV (1), 2013
TEXT
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 3 (2012)Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 3 (2012)
TEXT
Studia Prawnoustrojowe 19, 2013Studia Prawnoustrojowe 19, 2013
TEXT
Technical Sciences 15 (2), 2012Technical Sciences 15 (2), 2012
TEXT
Studia Prawnoustrojowe 17, 2012Studia Prawnoustrojowe 17, 2012
TEXT
Prace Językoznawcze XV/2, 2013Prace Językoznawcze XV/2, 2013
TEXT
Przegląd Wschodnioeuropejski IV, 2013Przegląd Wschodnioeuropejski IV, 2013
TEXT
Prace Językoznawcze, XV/1, 2013Prace Językoznawcze, XV/1, 2013
TEXT
Polish Journal of Natural Sciences 27 (4/2012)Polish Journal of Natural Sciences 27 (4/2012)
TEXT
Studia Prawnoustrojowe 20, 2013Studia Prawnoustrojowe 20, 2013
TEXT
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 12 (1), 2013Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 12 (1), 2013
TEXT
Polish Journal of Natural Sciences 28 (1/2013)Polish Journal of Natural Sciences 28 (1/2013)
TEXT
Prace Językoznawcze XIV, 2012Prace Językoznawcze XIV, 2012
TEXT
Studia Prawnoustrojowe 18, 2012Studia Prawnoustrojowe 18, 2012
TEXT
Pszczelarz praktyczny czyli nauka pszczelarstwa postępowego w zwięzłem streszczeniuPszczelarz praktyczny czyli nauka pszczelarstwa postępowego w zwięzłem streszczeniu
TEXT
Služby i žitїê i čûdêsa ...Nikoly arhїêp[i(s)]k[o]pa mir´´likìjski(h) čudotvo(r)ca = Służba do św. Mikołaja, z żywotem i cudami. Wyd.2Služby i žitїê i čûdêsa ...Nikoly arhїêp[i(s)]k[o]pa mir´´likìjski(h) čudotvo(r)ca = Służba do św. Mikołaja, z żywotem i cudami. Wyd.2
TEXT
Psaltyr´ s´´ dopolnênїêm´´dvoh´´ kanonov´´, za bolăŝago i na ishod´´ duši = Psałterz uzupełniony dwoma kanonami, za chorego i umierającegoPsaltyr´ s´´ dopolnênїêm´´dvoh´´ kanonov´´, za bolăŝago i na ishod´´ duši = Psałterz uzupełniony dwoma kanonami, za chorego i umierającego
TEXT
Skitskoê pokaănїê = Pokuta pustelniczaSkitskoê pokaănїê = Pokuta pustelnicza
TEXT
Čin´´ pogrêbênїăm´´ umêršim´´ mirănom´´, mladêncêm´´ inokom´´, i na pashu. [...].kanony za bolăŝago na ishod´´ duši, za êdinoumêršago i za umêršyh´´ = Porządek obrzędu pogrzebowego osób świeckich, mnichów i na Paschę. […] Kanony za chorego, umierającego, zmarłego i za zmarłychČin´´ pogrêbênїăm´´ umêršim´´ mirănom´´, mladêncêm´´ inokom´´, i na pashu. [...].kanony za bolăŝago na ishod´´ duši, za êdinoumêršago i za umêršyh´´ = Porządek obrzędu pogrzebowego osób świeckich, mnichów i na Paschę. […] Kanony za chorego, umierającego, zmarłego i za zmarłych
TEXT
Psaltyr´ = PsałterzPsaltyr´ = Psałterz
TEXT
Psaltyr´ = PsałterzPsaltyr´ = Psałterz
TEXT
Čin´´ dvanadêsăti ps[a]lmov´´, i o m[o]l[i]tvě domašněj, i kělejnom´´ praviě = Porządek śpiewu dwunastu psalmów, i o modlitwie domowej i prawie klasztornymČin´´ dvanadêsăti ps[a]lmov´´, i o m[o]l[i]tvě domašněj, i kělejnom´´ praviě = Porządek śpiewu dwunastu psalmów, i o modlitwie domowej i prawie klasztornym
TEXT
Čin´´ pogrêbênїăm´´ umêršim´´ mirănom´´, mladêncêm´´ inokom´´, i na pashu. [...].kanony za bolăŝago na ishod´´ duši, za êdinoumêršago i za umêršyh´´ = Porządek obrzędu pogrzebowego osób świeckich, mnichów i na Paschę. […] Kanony za chorego, umierającego, zmarłego i za zmarłychČin´´ pogrêbênїăm´´ umêršim´´ mirănom´´, mladêncêm´´ inokom´´, i na pashu. [...].kanony za bolăŝago na ishod´´ duši, za êdinoumêršago i za umêršyh´´ = Porządek obrzędu pogrzebowego osób świeckich, mnichów i na Paschę. […] Kanony za chorego, umierającego, zmarłego i za zmarłych
TEXT
Časovnik´´ = CzasownikČasovnik´´ = Czasownik
TEXT
[Prolog, m[ê](s)[a]c´´ sêptêbrїj, oktăbr´´, noăbr´] = [Prolog, miesiąc IX-XI][Prolog, m[ê](s)[a]c´´ sêptêbrїj, oktăbr´´, noăbr´] = [Prolog, miesiąc IX-XI]
TEXT
[Ŝit´´ věry ili otvěty na voprosy popovŝiny]. Čast´ vtoraă, trêtїă, čêtvêrtaă = [Puklerz wiary czyli odpowiedzi na pytania popowszczyzny]. Część 2, 3, 4[Ŝit´´ věry ili otvěty na voprosy popovŝiny]. Čast´ vtoraă, trêtїă, čêtvêrtaă = [Puklerz wiary czyli odpowiedzi na pytania popowszczyzny]. Część 2, 3, 4
TEXT
M[o]l[i]tva pr[ê(s)[vă]těi B[ogaro(d)[i]cy = Modlitwa do Przenajświętszej BogurodzicyM[o]l[i]tva pr[ê(s)[vă]těi B[ogaro(d)[i]cy = Modlitwa do Przenajświętszej Bogurodzicy
TEXT
Geschichte der Stadt Allenstein : Beiträge zur Geschichte Allensteins : Festschrift zur Feier des 550 jährigen Stadtjubiläums am 31. Oktober 1903Geschichte der Stadt Allenstein : Beiträge zur Geschichte Allensteins : Festschrift zur Feier des 550 jährigen Stadtjubiläums am 31. Oktober 1903
TEXT
Carskїi put´ = Droga ZbawieniaCarskїi put´ = Droga Zbawienia
TEXT
Echa Przeszłości XIII, 2012Echa Przeszłości XIII, 2012
TEXT
Azbuka = Elementarz. Wyd. 6Azbuka = Elementarz. Wyd. 6
TEXT
Azbuka = Elementarz. Wyd. 17Azbuka = Elementarz. Wyd. 17
TEXT
Zasady anatomii porównawczej. T. 2, Anatomia porównawcza zwierząt kręgowychZasady anatomii porównawczej. T. 2, Anatomia porównawcza zwierząt kręgowych
TEXT
Sendschreiben über einige Mängel der Preussischen Schulverwaltung an den Nachfolger des Staatsministers Freiherrn von Stein zum AltensteinSendschreiben über einige Mängel der Preussischen Schulverwaltung an den Nachfolger des Staatsministers Freiherrn von Stein zum Altenstein
TEXT
Zasady anatomii porównawczej. T. 1, Wiadomości wstępne i Anatomia porównawcza zwierząt bezkręgowychZasady anatomii porównawczej. T. 1, Wiadomości wstępne i Anatomia porównawcza zwierząt bezkręgowych
TEXT
Ch. Ph. Reiffa grammatyka rossyyska dla użytku cudzoziemców napisanaCh. Ph. Reiffa grammatyka rossyyska dla użytku cudzoziemców napisana
TEXT
O przyozdobieniu siedlisk wieyskich : rzecz zastosowana do Polski. T. 1O przyozdobieniu siedlisk wieyskich : rzecz zastosowana do Polski. T. 1
TEXT
Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des landwirtschaftlichen Centralverein für Littauen und Masuren im Jahre 1871Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des landwirtschaftlichen Centralverein für Littauen und Masuren im Jahre 1871
TEXT
Książeczka moralna dla dzieci przetł. z niem. oryginału IPana Kampe na francuski, a s tego na polski ięzyk.Książeczka moralna dla dzieci przetł. z niem. oryginału IPana Kampe na francuski, a s tego na polski ięzyk.
TEXT
Rzut oka polityczny na obecny stan Wolnego Miasta Krakowa i jego okręguRzut oka polityczny na obecny stan Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu
TEXT
Pierwsze zasady grammatyki języka polskiegoPierwsze zasady grammatyki języka polskiego
TEXT
Krótka nauka praktycznego chodowania owiecKrótka nauka praktycznego chodowania owiec
TEXT
Historya rewolucyi francuskiej od roku 1789 do 1814. T. 1Historya rewolucyi francuskiej od roku 1789 do 1814. T. 1
TEXT
1 - 100 (Total Results 2415)>>