Explore your Results

ThumbnailTitle
Törvényhatósági közgyűlési jegyzőkönyv kivonata tiszti ügyész és főjegyző választásáról, 1906Törvényhatósági közgyűlési jegyzőkönyv kivonata tiszti ügyész és főjegyző választásáról, 1906
TEXT
Szervezési szabályzat a magyar királyi államrendőrség őrsége számára, 1893Szervezési szabályzat a magyar királyi államrendőrség őrsége számára, 1893
TEXT
Szózat a magyar nemzethez (A Függetlenségi és 48-as párt 1891. évi gyűléséről), 1892Szózat a magyar nemzethez (A Függetlenségi és 48-as párt 1891. évi gyűléséről), 1892
TEXT
Dr. Nagy Dezső választási propaganda röplapja (levelezőlap), 1906Dr. Nagy Dezső választási propaganda röplapja (levelezőlap), 1906
TEXT
A Függetlenségi és 48-as Párt felhívása a választási szervező bizottság tagjaihoz, 1918A Függetlenségi és 48-as Párt felhívása a választási szervező bizottság tagjaihoz, 1918
TEXT
Meghívó a Függetlenségi és 48-as Párt választmányi ülésére, 1917Meghívó a Függetlenségi és 48-as Párt választmányi ülésére, 1917
TEXT
Szabad királyi Pest város tanácsához a városi számvevőszék, 1870Szabad királyi Pest város tanácsához a városi számvevőszék, 1870
TEXT
Vázsonyi Vilmos két beszéde a budapesti törvényhatósági közgyűlésen, 1912Vázsonyi Vilmos két beszéde a budapesti törvényhatósági közgyűlésen, 1912
TEXT
Zabrincsák János pallérmester a József u. 5. sz. házról, 1897Zabrincsák János pallérmester a József u. 5. sz. házról, 1897
TEXT
Tisza István levele Bárczy Istvánhoz a fiákkeresek kéréséről, 1910Tisza István levele Bárczy Istvánhoz a fiákkeresek kéréséről, 1910
TEXT
Zichy Jenő levele Huszár Adolfhoz, 1883Zichy Jenő levele Huszár Adolfhoz, 1883
TEXT
Budó Jusztin: Budapest alpolgármesterei 1873 óta, 1934Budó Jusztin: Budapest alpolgármesterei 1873 óta, 1934
TEXT
Teleki László levele Buda város közgyűléséhez, 1861Teleki László levele Buda város közgyűléséhez, 1861
TEXT
Deák Ferenc levele a főpolgármesterhez, 1861Deák Ferenc levele a főpolgármesterhez, 1861
TEXT
Eötvös József levele Haynald kalocsai érsekhez, 1868Eötvös József levele Haynald kalocsai érsekhez, 1868
TEXT
Eötvös József levele Pesty Frigyeshez, 1868Eötvös József levele Pesty Frigyeshez, 1868
TEXT
Andrássy levele gr. Szapáry Antalnak, 1867Andrássy levele gr. Szapáry Antalnak, 1867
TEXT
Székely Árpád köszönő sorai apja ravatalához küldött koszorúkért, 1910Székely Árpád köszönő sorai apja ravatalához küldött koszorúkért, 1910
TEXT
Karika aláírású írás a Székely gulyás eredetéről és receptjével, é.n. [19. sz. második fele]Karika aláírású írás a Székely gulyás eredetéről és receptjével, é.n. [19. sz. második fele]
TEXT
Budapest köztörvényhatósági bizottsági tagjainak névsora, 1873Budapest köztörvényhatósági bizottsági tagjainak névsora, 1873
TEXT
Rendelet az egyházi anyakönyvezésről, csonka, é.n.Rendelet az egyházi anyakönyvezésről, csonka, é.n.
TEXT
Az egyházi anyakönyvezésről - I. Circular Verordnung, 1851Az egyházi anyakönyvezésről - I. Circular Verordnung, 1851
TEXT
Rökk Szilárd levele Nagy János verebélyi ügyvédhez, 1888Rökk Szilárd levele Nagy János verebélyi ügyvédhez, 1888
TEXT
Rökk Szilárd levele Nagy János verebélyi ügyvéd nejéhez, 1883Rökk Szilárd levele Nagy János verebélyi ügyvéd nejéhez, 1883
TEXT
Türr tábornok kísérőlevele Nádaynénak ajándéköv tárgyában, é.n.Türr tábornok kísérőlevele Nádaynénak ajándéköv tárgyában, é.n.
TEXT
Boríték Pest város Tanácsához címezve, német, é.n.Boríték Pest város Tanácsához címezve, német, é.n.
TEXT
Meghívó Rudolf trónörökös szobrának felavatására, 1908Meghívó Rudolf trónörökös szobrának felavatására, 1908
TEXT
Emlékirat Budapest főváros alakításáról és rendezéséről szóló 1872/XXXVI. Tv.cikk reformjáról, 1899Emlékirat Budapest főváros alakításáról és rendezéséről szóló 1872/XXXVI. Tv.cikk reformjáról, 1899
TEXT
Jegyzék a budai olvasó-egylet könyvtárában létező könyvekről, magyar és német, 1881Jegyzék a budai olvasó-egylet könyvtárában létező könyvekről, magyar és német, 1881
TEXT
Magyar virágnyelv, 1869Magyar virágnyelv, 1869
TEXT
A Tudományos Akadémia Igazgatótanácsának jelentése, 1875/76A Tudományos Akadémia Igazgatótanácsának jelentése, 1875/76
TEXT
A felolvasó társulat értesítője 1893/94, hátoldalán kéziratos feljegyzésA felolvasó társulat értesítője 1893/94, hátoldalán kéziratos feljegyzés
TEXT
A felolvasó társulat programja 1893/94, hátoldalán kéziratos feljegyzésA felolvasó társulat programja 1893/94, hátoldalán kéziratos feljegyzés
TEXT
Évjegy a budapesti Népszerű Fölolvasásokat Rendező Társulatba, 1900/01Évjegy a budapesti Népszerű Fölolvasásokat Rendező Társulatba, 1900/01
TEXT
Akadémiai Értesítő 77. füzet, 1896Akadémiai Értesítő 77. füzet, 1896
TEXT
Károlyi Árpád levele, 1934Károlyi Árpád levele, 1934
TEXT
A pesti A Szellemi Búvárok Pesti Egylete házirendje, 1873A pesti "A Szellemi Búvárok Pesti Egylete házirendje, 1873
TEXT
Greguss Ágost: Az egyetlen tudományról, 1872Greguss Ágost: Az egyetlen tudományról, 1872
TEXT
Athenaeum nyomda számlája az MTA kiadványairól, 1875Athenaeum nyomda számlája az MTA kiadványairól, 1875
TEXT
Tréfás meghívó az akadémiai bálra - Thallóczy, Pulszky, Keszler, 1880Tréfás meghívó az akadémiai bálra - Thallóczy, Pulszky, Keszler, 1880
TEXT
Toldy Ferenc levele, Összegyűjtött munkái, VIII. kötete megjelenésekor, 1874Toldy Ferenc levele, Összegyűjtött munkái, VIII. kötete megjelenésekor, 1874
TEXT
Ipolyi Arnold protectiót kérő levele barátjához, 1886Ipolyi Arnold protectiót kérő levele barátjához, 1886
TEXT
Akadémiai Értesítő XXXVI. kötet 421--425. füzet, 1925Akadémiai Értesítő XXXVI. kötet 421--425. füzet, 1925
TEXT
Köszöntő vers az Akadémia nyitóünnepségére (latin), 1865Köszöntő vers az Akadémia nyitóünnepségére (latin), 1865
TEXT
Toldy Ferenc levele a városi községtanácshoz az Akadémia telke ügyében, 1860Toldy Ferenc levele a városi községtanácshoz az Akadémia telke ügyében, 1860
TEXT
Grósz Emil: A szemészet újabb haladása, öt előadás, 1912Grósz Emil: A szemészet újabb haladása, öt előadás, 1912
TEXT
Névsor tudósok és akadémikusok neveivel, é.n. [19. sz. vége?]Névsor tudósok és akadémikusok neveivel, é.n. [19. sz. vége?]
TEXT
Meghívó a Magyar Királyi Tudományegyetem újjáalakításának 84-ik évfordulójára, 1864Meghívó a Magyar Királyi Tudományegyetem újjáalakításának 84-ik évfordulójára, 1864
TEXT
Németh Antal joghallgató leckekönyve, 1853-1857Németh Antal joghallgató leckekönyve, 1853-1857
TEXT
A Magyar Királyi Tudományegyetem nyári tanrendje, 1864A Magyar Királyi Tudományegyetem nyári tanrendje, 1864
TEXT
Tájékoztató a felső kereskedelmi iskolák szervezetére és rendtartására vonatkozóan, 1914Tájékoztató a felső kereskedelmi iskolák szervezetére és rendtartására vonatkozóan, 1914
TEXT
A Királyi Magyar Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzata, 1900A Királyi Magyar Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzata, 1900
TEXT
Marczell Kálmán joghallgató leckekönyve, 1900-1904Marczell Kálmán joghallgató leckekönyve, 1900-1904
TEXT
Marczell Kálmán oklevele bírói képesítéséről, 1913Marczell Kálmán oklevele bírói képesítéséről, 1913
TEXT
A Dugonics Kör alapszabályai, József Műegyetem, 1868A Dugonics Kör alapszabályai, József Műegyetem, 1868
TEXT
Roder Alajos és Szabó József dékán beszéde a Magyar Királyi Tudományegyetem újjáalakításának évfordulóján, 1868Roder Alajos és Szabó József dékán beszéde a Magyar Királyi Tudományegyetem újjáalakításának évfordulóján, 1868
TEXT
A Budapesti Magyar Királyi Állatorvosi Tanintézet értesítője, 1877A Budapesti Magyar Királyi Állatorvosi Tanintézet értesítője, 1877
TEXT
A Budapesti Magyar Királyi Állatorvosi Tanintézet értesítője, 1876A Budapesti Magyar Királyi Állatorvosi Tanintézet értesítője, 1876
TEXT
Felsmann József reáltanodai tanképesítő bizonyítványa, 1864Felsmann József reáltanodai tanképesítő bizonyítványa, 1864
TEXT
Viczinális dugóhúzó, harmadik rendkívüli évfolyam, 1901Viczinális dugóhúzó, harmadik rendkívüli évfolyam, 1901
TEXT
Megfagyott muzsikus, IV. évf. 1. szám, é.n.Megfagyott muzsikus, IV. évf. 1. szám, é.n.
TEXT
Emlékirat a pesti egyetem újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslat tárgyában, 1870Emlékirat a pesti egyetem újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslat tárgyában, 1870
TEXT
Bellaagh Aladár bölcsészkari indexe, 1874/75Bellaagh Aladár bölcsészkari indexe, 1874/75
TEXT
Matyéka Béla bizonyítványa a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanfolyamányak záróvizsgájáról, 1911Matyéka Béla bizonyítványa a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanfolyamányak záróvizsgájáról, 1911
TEXT
Jog- és politikatudományi szigorlati tételek a pesti egyetemen, Major János, 1857Jog- és politikatudományi szigorlati tételek a pesti egyetemen, Major János, 1857
TEXT
Jog- és politikatudományi szigorlati tételek a pesti egyetemen, Ebner Eduard, 1855Jog- és politikatudományi szigorlati tételek a pesti egyetemen, Ebner Eduard, 1855
TEXT
Wenczel Gusztáv évnyitó beszéde a Magyar Királyi Egyetemen, 1869Wenczel Gusztáv évnyitó beszéde a Magyar Királyi Egyetemen, 1869
TEXT
Toldy Ferenc: A Magyar Tudományegyetem első szüksége; beszéd rektorrá választása alkalmából, 1871Toldy Ferenc: A Magyar Tudományegyetem első szüksége; beszéd rektorrá választása alkalmából, 1871
TEXT
Szász Károly ódája az egyetem újjáalakításának 100-ik évfordulójára, 1880Szász Károly ódája az egyetem újjáalakításának 100-ik évfordulójára, 1880
TEXT
Ányos Pál költeménye az egyetem 1780-ban történt újbóli megnyitására, 1880Ányos Pál költeménye az egyetem 1780-ban történt újbóli megnyitására, 1880
TEXT
A József-Műegyetem programja az 1874/75-ös tanévre, 1874A József-Műegyetem programja az 1874/75-ös tanévre, 1874
TEXT
A József-Műegyetem programja az 1873/74-es tanévre, 1873A József-Műegyetem programja az 1873/74-es tanévre, 1873
TEXT
A József-Műegyetem programja az 1871/72-es tanévben, 1871A József-Műegyetem programja az 1871/72-es tanévben, 1871
TEXT
A József-Műegyetemen 1870/71-es tanévben tartandó előadások rendje, 1870A József-Műegyetemen 1870/71-es tanévben tartandó előadások rendje, 1870
TEXT
A József-Műegyetemen 1868/69-es tanévben tartandó előadások rendje, 1868A József-Műegyetemen 1868/69-es tanévben tartandó előadások rendje, 1868
TEXT
Sztoczek József évnyitó beszéde a József-Műegyetemen, 1876Sztoczek József évnyitó beszéde a József-Műegyetemen, 1876
TEXT
Óda a Magyar Tudományos Akadémia épületének felavatására, 1865Óda a Magyar Tudományos Akadémia épületének felavatására, 1865
TEXT
Weil Jakab izraelita főtanodai bizonyítványa, 1851Weil Jakab izraelita főtanodai bizonyítványa, 1851
TEXT
Kálniczky József végbizonyítványa az orvos-sebészeti karon, 1866Kálniczky József végbizonyítványa az orvos-sebészeti karon, 1866
TEXT
Kálniczky József orvosegyetemi leckekönyve, 1860-1865Kálniczky József orvosegyetemi leckekönyve, 1860-1865
TEXT
Eisenmáyer Sándor: Törvényszéki állatorvostan, 1866-67Eisenmáyer Sándor: Törvényszéki állatorvostan, 1866-67
TEXT
Kuttner Sándor: KIs általános földirat, 1862Kuttner Sándor: KIs általános földirat, 1862
TEXT
Dr. Göőz József: Magyar nemzeti irodalomismertető, 1902Dr. Göőz József: Magyar nemzeti irodalomismertető, 1902
TEXT
Az Országos Kiállítás helyszínrajza, 1885Az Országos Kiállítás helyszínrajza, 1885
TEXT
Tájékoztató múzeumok és könyvtárak építésére és berendezésére, 1908Tájékoztató múzeumok és könyvtárak építésére és berendezésére, 1908
TEXT
Vezérlapok a szépírásban, első füzet, 11. kiadás, 19. század második feleVezérlapok a szépírásban, első füzet, 11. kiadás, 19. század második fele
TEXT
Példánylevelek a szépírásra, 1855?Példánylevelek a szépírásra, 1855?
TEXT
Ballai (Blasutigh) Károly életrajza, 1930 k.Ballai (Blasutigh) Károly életrajza, 1930 k.
TEXT
A szovjet kezdő- és középiskolák rendszerének tervezett átszervezése, 1918A szovjet kezdő- és középiskolák rendszerének tervezett átszervezése, 1918
TEXT
Ballai Károly: Az I. Nemzetközi Kisdednevelési Kongresszus tervezete -- A Magyar Gyermektanulmányi Társaság körirata, 1912Ballai Károly: Az I. Nemzetközi Kisdednevelési Kongresszus tervezete -- A Magyar Gyermektanulmányi Társaság körirata, 1912
TEXT
A Magyar Nemzeti Múzeum története (1802-1895), Lauffer és Stolp hirdetésével, 1896A Magyar Nemzeti Múzeum története (1802-1895), Lauffer és Stolp hirdetésével, 1896
TEXT
Magyar viselettörténeti kiállítás (Höllrigl) az Iparművészeti Múzeumban, 1938Magyar viselettörténeti kiállítás (Höllrigl) az Iparművészeti Múzeumban, 1938
TEXT
A fővárosi IV. kerületi adóhivatal által 1848-ban kiállított előzetes adófizetési nyugták jegyzéke, 1899A fővárosi IV. kerületi adóhivatal által 1848-ban kiállított előzetes adófizetési nyugták jegyzéke, 1899
TEXT
A Budapesti Kereskedelmi Múzeum angol nyelvű tájékoztató füzete, 1906A Budapesti Kereskedelmi Múzeum angol nyelvű tájékoztató füzete, 1906
TEXT
Meghívó a Mezőgazdasági Múzeum megnyitására, Szukováthy Istvánné, 1907Meghívó a Mezőgazdasági Múzeum megnyitására, Szukováthy Istvánné, 1907
TEXT
Meghívó az Országgyűlési Múzeum megnyitására, 1929Meghívó az Országgyűlési Múzeum megnyitására, 1929
TEXT
Meghívó az Iparművészeti Múzeum megnyitására, Szukováthy István, 1896Meghívó az Iparművészeti Múzeum megnyitására, Szukováthy István, 1896
TEXT
A Plasztikon (Városliget) kiállításának tárgymutatója, 1930-as évek közepeA Plasztikon (Városliget) kiállításának tárgymutatója, 1930-as évek közepe
TEXT
A Plasticon útmutatója, kiállítás a régi Műcsarnok palotájában, 1896A "Plasticon" útmutatója, kiállítás a régi Műcsarnok palotájában, 1896
TEXT
Református történeti kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1934Református történeti kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1934
TEXT
1 - 100 (Total Results 1319)>>