Explore your Results

ThumbnailTitle
Belépőkártya a pesti Kereskedelmi Csarnokba egy évre Sám. v. Wodianer részére, 1848Belépőkártya a pesti Kereskedelmi Csarnokba egy évre Sám. v. Wodianer részére, 1848
TEXT
Köszöntővers Joseph Lanner bécsi zeneszerző pest-budai látogatása alkalmából, 1834Köszöntővers Joseph Lanner bécsi zeneszerző pest-budai látogatása alkalmából, 1834
TEXT
Tartalomjegyzék [orvosi könyvhöz?], a pesti egyetem rektorának címezve, é.n.Tartalomjegyzék [orvosi könyvhöz?], a pesti egyetem rektorának címezve, é.n.
TEXT
A pesti görög templom díszítéséhez kötelezettségvállalás, 1804A pesti görög templom díszítéséhez kötelezettségvállalás, 1804
TEXT
Hassenstab pesti növény-nagykereskedő árjegyzékeHassenstab pesti növény-nagykereskedő árjegyzéke
TEXT
Felhívás a pesti iparosokhoz és kereskedőkhöz az árvíz miatt, 1838Felhívás a pesti iparosokhoz és kereskedőkhöz az árvíz miatt, 1838
TEXT
Gretschl József Károly budai ezüstműves értesítője üzlete áthelyezésérőlGretschl József Károly budai ezüstműves értesítője üzlete áthelyezéséről
TEXT
Balogh István színész-színigazgató levele lányához, 1867Balogh István színész-színigazgató levele lányához, 1867
TEXT
Buda város tanácsának engedélye ecet és bor behozataláraBuda város tanácsának engedélye ecet és bor behozatalára
TEXT
Orvosi recept, Szent Teréz gyógyszertár, Pest, 1846Orvosi recept, Szent Teréz gyógyszertár, Pest, 1846
TEXT
Vahot Imre: Szerelmi és házaséleti ismeretek tára, címlap, 1845Vahot Imre: Szerelmi és házaséleti ismeretek tára, címlap, 1845
TEXT
Martinovics Ignác halottlevele, kiállítva 1909-benMartinovics Ignác halottlevele, kiállítva 1909-ben
TEXT
Örömszózat Andrássy József királyi tanácsos esztergomi látogatása alkalmából, 1845Örömszózat Andrássy József királyi tanácsos esztergomi látogatása alkalmából, 1845
TEXT
Gyáralapító Rt  ideiglenes részvényjegy, 1845Gyáralapító Rt ideiglenes részvényjegy, 1845
TEXT
Polgáreskü német szövegű űrlapja, Pest, é.n.Polgáreskü német szövegű űrlapja, Pest, é.n.
TEXT
Balogh István színész-színigazgató levele lányához, 1867Balogh István színész-színigazgató levele lányához, 1867
TEXT
Liedemann lottó-nyereményjegyzéke, 1836Liedemann lottó-nyereményjegyzéke, 1836
TEXT
Kritsek Márton kocsmáros fiának árvává nyilvánítása, 1848Kritsek Márton kocsmáros fiának árvává nyilvánítása, 1848
TEXT
L. Braun pesti likőr-, rozsolió- és ecetgyáros számlája, 1848L. Braun pesti likőr-, rozsolió- és ecetgyáros számlája, 1848
TEXT
Postai csomagfeladási vevény, 1848Postai csomagfeladási vevény, 1848
TEXT
Bécsi bank napi árfolyamjelentése, 1848Bécsi bank napi árfolyamjelentése, 1848
TEXT
Meghívó és tárgyjegyzék budai művészeti árverésre, 1845Meghívó és tárgyjegyzék budai művészeti árverésre, 1845
TEXT
Balogh István színész-színigazgató levele vejéhez (Bakonyi), 1868Balogh István színész-színigazgató levele vejéhez (Bakonyi), 1868
TEXT
Leichamschneider divatkereskedő számlája (a Frantzia Császárné cím alatt), én.Leichamschneider divatkereskedő számlája (a Frantzia Császárné cím alatt), én.
TEXT
Patikacímke a segítő Szűz Máriához KiscellbenPatikacímke a segítő Szűz Máriához Kiscellben
TEXT
Engelmann Henrik pesti nyomdász hirdetéseEngelmann Henrik pesti nyomdász hirdetése
TEXT
Klement Lipót polgárlevele, 1834Klement Lipót polgárlevele, 1834
TEXT
Fuchs dohánygyári lerakata (Az amerikaihoz) számlája és hirdetése, 1825Fuchs dohánygyári lerakata (Az amerikaihoz) számlája és hirdetése, 1825
TEXT
Lechner Péter budai polgáresküjének szöveg, 1809Lechner Péter budai polgáresküjének szöveg, 1809
TEXT
Alois Pichl pályamunkája az 1844-es Országház-tervpályázatra, a modell leírása, 1845Alois Pichl pályamunkája az 1844-es Országház-tervpályázatra, a modell leírása, 1845
TEXT
Végrendelet másolata, 1811Végrendelet másolata, 1811
TEXT
Meghívó Bernthaller Antal mesterdarabjának megtekintéséreMeghívó Bernthaller Antal mesterdarabjának megtekintésére
TEXT
Alszeghy József pesti polgárlevele, 1847Alszeghy József pesti polgárlevele, 1847
TEXT
Liedemann kereskedő árjegyzéke az 1840-es évekbőlLiedemann kereskedő árjegyzéke az 1840-es évekből
TEXT
Budai tanácsi jegyzőkönyvi kivonat a himlőoltásról, 1832Budai tanácsi jegyzőkönyvi kivonat a himlőoltásról, 1832
TEXT
Hídbelépő a Lánchídra, 1840-es évekHídbelépő a Lánchídra, 1840-es évek
TEXT
Üdvözlő beszéd és tószt a Budai Nyári Színkör felavatására, é.n. [1843?]Üdvözlő beszéd és tószt a Budai Nyári Színkör felavatására, é.n. [1843?]
TEXT
Az Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évekAz Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évek
TEXT
Bécsi tőzsdehírlap (2. évf. 154. szám), 1849Bécsi tőzsdehírlap (2. évf. 154. szám), 1849
TEXT
Postai csomagfeladási vevény, 1850Postai csomagfeladási vevény, 1850
TEXT
Részvényjegy Staffenberger részére és a Pest-budai Színházigazgatóság alapszabálya, 1821Részvényjegy Staffenberger részére és a Pest-budai Színházigazgatóság alapszabálya, 1821
TEXT
Előfizetési fölhívás a Hölgyfutár-ra, 1854Előfizetési fölhívás a Hölgyfutár-ra, 1854
TEXT
Sváb gúnyvers a vasútról, 1843Sváb gúnyvers a vasútról, 1843
TEXT
Budai és pesti cipész-árjegyzékBudai és pesti cipész-árjegyzék
TEXT
A pesti görög templom díszítéséhez szerződés-terv (1801?)A pesti görög templom díszítéséhez szerződés-terv (1801?)
TEXT
Jules Darier pesti fűszeres számlája (L. W. Forster utódja), 1848Jules Darier pesti fűszeres számlája (L. W. Forster utódja), 1848
TEXT
Kivonat a pesti tanácsülési jegyzőkönyvből a Rókus kórház rendtartásából, 1841Kivonat a pesti tanácsülési jegyzőkönyvből a Rókus kórház rendtartásából, 1841
TEXT
Budai tanácsi jegyzőkönyv kivonata a Császár-malom telkén építendő fürdő tárgyában, 1846Budai tanácsi jegyzőkönyv kivonata a Császár-malom telkén építendő fürdő tárgyában, 1846
TEXT
Útlevél Verderber Antal részére, Buda, 1838Útlevél Verderber Antal részére, Buda, 1838
TEXT
Kézművesek bérének maximálásáról, 1813Kézművesek bérének maximálásáról, 1813
TEXT
Prandtner ezüstműves számlája, 1808Prandtner ezüstműves számlája, 1808
TEXT
Goldner M. pesti férfiruha-készítő hirdetéseGoldner M. pesti férfiruha-készítő hirdetése
TEXT
Tőzsdecédula (Börse-Cours-Bericht), 1848Tőzsdecédula (Börse-Cours-Bericht), 1848
TEXT
Középponti Vasút napi menetrend, 1846. júl. 15--aug. 15. között, utazási feltételekkelKözépponti Vasút napi menetrend, 1846. júl. 15--aug. 15. között, utazási feltételekkel
TEXT
Levél Hengelmüller Mihály ügyvédnek a Kellenhoffer gyár dolgában, 1842Levél Hengelmüller Mihály ügyvédnek a Kellenhoffer gyár dolgában, 1842
TEXT
Eötvös József levele a Védegylet választmányához, 1847Eötvös József levele a Védegylet választmányához, 1847
TEXT
Felhívás a Kölcsey-emlékmű ügyében, 1840Felhívás a Kölcsey-emlékmű ügyében, 1840
TEXT
Nyugta a Nemzeti Casino tagdíjának megfizetéséről -- Zichy Ödön, 1848Nyugta a Nemzeti Casino tagdíjának megfizetéséről -- Zichy Ödön, 1848
TEXT
Latkóczy Lajos levele volt feleségéhez (Hivatal Anikó), é.n.Latkóczy Lajos levele volt feleségéhez (Hivatal Anikó), é.n.
TEXT
Főjegyzői hitelesítés, 1819Főjegyzői hitelesítés, 1819
TEXT
Jégviszonyok a Dunán 1847/48-ban, grafikonJégviszonyok a Dunán 1847/48-ban, grafikon
TEXT
Krebsz György házvásárlási szerződése, 1739Krebsz György házvásárlási szerződése, 1739
TEXT
Téritvény (Tértivevény), Pest-Eperjesi Gyorsutazási-Intézet, 1845Téritvény (Tértivevény), Pest-Eperjesi Gyorsutazási-Intézet, 1845
TEXT
Elismervény kronométer átvételéről a Nemzeti Múzeum részére, 1841Elismervény kronométer átvételéről a Nemzeti Múzeum részére, 1841
TEXT
Illetékbélyeg-nyugta, é.n.Illetékbélyeg-nyugta, é.n.
TEXT
Sturm Pál polgárlevele, Buda, 1824Sturm Pál polgárlevele, Buda, 1824
TEXT
Váltócédula, Pest, 1842Váltócédula, Pest, 1842
TEXT
Árverési hirdetmény, 1843Árverési hirdetmény, 1843
TEXT
Postai levélfeladási vevény, hátoldalán szabályzattal, 1843Postai levélfeladási vevény, hátoldalán szabályzattal, 1843
TEXT
Desseöffy László: Divertissement Hermann Chotek és Brunszvik Henriette esküvőjére, 1813Desseöffy László: Divertissement Hermann Chotek és Brunszvik Henriette esküvőjére, 1813
TEXT
A Magyar Tudós Társaság hirdetménye, 1834A Magyar Tudós Társaság hirdetménye, 1834
TEXT
Temetési számla, Lipótváros, é.n.Temetési számla, Lipótváros, é.n.
TEXT
Köszöntővers, 1789Köszöntővers, 1789
TEXT
Felhívás adományra József Nádor nemzeti képcsarnokához, Széchenyi Istvánhoz, 1847Felhívás adományra József Nádor nemzeti képcsarnokához, Széchenyi Istvánhoz, 1847
TEXT
Vasárnapi Újság, 1842. április 24.Vasárnapi Újság, 1842. április 24.
TEXT
Kultsár István felhívása a Nemzeti Színház felépítésére, 1815Kultsár István felhívása a Nemzeti Színház felépítésére, 1815
TEXT
Az Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évekAz Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évek
TEXT
A Humboldt-páholy névjegyzéke Deák Ferenc részére, 1887A Humboldt-páholy névjegyzéke Deák Ferenc részére, 1887
TEXT
Keresztelési anyakönyvi kivonat -- Gröber Mátyás, Kecskemét, 1834Keresztelési anyakönyvi kivonat -- Gröber Mátyás, Kecskemét, 1834
TEXT
Hídbelépő a Lánchídra, é.n.Hídbelépő a Lánchídra, é.n.
TEXT
Színházi évkönyv a budai és pesti színház műsorával, 1816Színházi évkönyv a budai és pesti színház műsorával, 1816
TEXT
Adónyugta a pesti szitakészítő céh részére, 1840Adónyugta a pesti szitakészítő céh részére, 1840
TEXT
Kirner József pesti puskaműves reklámjaKirner József pesti puskaműves reklámja
TEXT
Felhívás az iparműkiállításon való részvételre, 1842Felhívás az iparműkiállításon való részvételre, 1842
TEXT
Számla a Pesther Tageblatt-ban elhelyezett hirdetésről, 1842Számla a Pesther Tageblatt-ban elhelyezett hirdetésről, 1842
TEXT
Forster Lajos Vilmos pesti fűszeres számlája, 1841Forster Lajos Vilmos pesti fűszeres számlája, 1841
TEXT
Pest város piaci hirdetményePest város piaci hirdetménye
TEXT
Beutaló blanketta a budai Nep. János nőkórházba, 1800-as évekBeutaló blanketta a budai Nep. János nőkórházba, 1800-as évek
TEXT
Meghívó táncmulatságra Karácsonyi gróféknak, 1820Meghívó táncmulatságra Karácsonyi gróféknak, 1820
TEXT
Vörösmarty: Szózat, é.n. [1836k.]Vörösmarty: Szózat, é.n. [1836k.]
TEXT
Nyomtatott képecske egy társasági ülésrőlNyomtatott képecske egy társasági ülésről
TEXT
Esküvői értesítés: gr. Sándor Móric és hg. Metternich-Winneburg Leontina, 1833Esküvői értesítés: gr. Sándor Móric és hg. Metternich-Winneburg Leontina, 1833
TEXT
Az Aranysas fogadó számlája és reklámja, 1820Az Aranysas fogadó számlája és reklámja, 1820
TEXT
Swoboda szőnyeg- és tapétakereskedő két hirdetése, 1827Swoboda szőnyeg- és tapétakereskedő két hirdetése, 1827
TEXT
Pesti váltó, 1786Pesti váltó, 1786
TEXT
Hartleben könyvkereskedés (Váci utca, Pest) illatszereket hirdet, é.n.Hartleben könyvkereskedés (Váci utca, Pest) illatszereket hirdet, é.n.
TEXT
Liedemann számlakivonata a munkácsi Schönborn-uradalom részére, 1834Liedemann számlakivonata a munkácsi Schönborn-uradalom részére, 1834
TEXT
Arany Oroszlánhoz Patika címkéi (címketervei?)Arany Oroszlánhoz Patika címkéi (címketervei?)
TEXT
Pátria páholy névjegyzéke, 1907Pátria páholy névjegyzéke, 1907
TEXT
Meghívó a Világ páholy páholyavatójára, 1909Meghívó a Világ páholy páholyavatójára, 1909
TEXT
1 - 100 (Total Results 1605)>>