Explore your Results

ThumbnailTitle
Belépőkártya a pesti Kereskedelmi Csarnokba egy évre Sám. v. Wodianer részére, 1848Belépőkártya a pesti Kereskedelmi Csarnokba egy évre Sám. v. Wodianer részére, 1848
TEXT
Köszöntővers Joseph Lanner bécsi zeneszerző pest-budai látogatása alkalmából, 1834Köszöntővers Joseph Lanner bécsi zeneszerző pest-budai látogatása alkalmából, 1834
TEXT
Messi Klára szalonjának számlafejléce, 1840-es évekMessi Klára szalonjának számlafejléce, 1840-es évek
TEXT
Bérletjegy az Ős-Budavára kiállításra, 1898Bérletjegy az Ős-Budavára kiállításra, 1898
TEXT
Kossuth emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1924Kossuth emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1924
TEXT
Tartalomjegyzék [orvosi könyvhöz?], a pesti egyetem rektorának címezve, é.n.Tartalomjegyzék [orvosi könyvhöz?], a pesti egyetem rektorának címezve, é.n.
TEXT
A pesti görög templom díszítéséhez kötelezettségvállalás, 1804A pesti görög templom díszítéséhez kötelezettségvállalás, 1804
TEXT
Újoncozási körlevél Irsai Szabó Mózes kapitány részére kitöltve, 1799Újoncozási körlevél Irsai Szabó Mózes kapitány részére kitöltve, 1799
TEXT
Szatmár vármegyei közvitéz dala, 1809Szatmár vármegyei közvitéz dala, 1809
TEXT
Lilienthal Jakab mű- és géphímzőterme, hirdetés, Király u. 14.Lilienthal Jakab mű- és géphímzőterme, hirdetés, Király u. 14.
TEXT
Hassenstab pesti növény-nagykereskedő árjegyzékeHassenstab pesti növény-nagykereskedő árjegyzéke
TEXT
Geittner és Rausch műszaki nagykereskedés üzleti levélpapírján magánlevél, 1881Geittner és Rausch műszaki nagykereskedés üzleti levélpapírján magánlevél, 1881
TEXT
Jelentés a Pesti Magyar Színház építésére ügyelő küldöttségnek a színészeti pénztár mibenlétéről, 1837Jelentés a Pesti Magyar Színház építésére ügyelő küldöttségnek a színészeti pénztár mibenlétéről, 1837
TEXT
Felhívás a pesti iparosokhoz és kereskedőkhöz az árvíz miatt, 1838Felhívás a pesti iparosokhoz és kereskedőkhöz az árvíz miatt, 1838
TEXT
Meghívó medikus-bálra, Janny Gyula részére, 1896Meghívó medikus-bálra, Janny Gyula részére, 1896
TEXT
Gretschl József Károly budai ezüstműves értesítője üzlete áthelyezésérőlGretschl József Károly budai ezüstműves értesítője üzlete áthelyezéséről
TEXT
Meghívó a Budai Zenekör tizennyolcadik hangversenyére, 1900. máj. 7.Meghívó a Budai Zenekör tizennyolcadik hangversenyére, 1900. máj. 7.
TEXT
Balogh István színész-színigazgató levele lányához, 1867Balogh István színész-színigazgató levele lányához, 1867
TEXT
A Balaton-klub felhívása tagdíjfizetésre, 1913A Balaton-klub felhívása tagdíjfizetésre, 1913
TEXT
Sebészi vizsgaoklevél Herbály Imre részére, 1831Sebészi vizsgaoklevél Herbály Imre részére, 1831
TEXT
Bérletjegy az Országos Kiállításra, Berinkey Gyuláné, 1885Bérletjegy az Országos Kiállításra, Berinkey Gyuláné, 1885
TEXT
Carmen Soterion Augustissimus Imperatoribus…, 1814Carmen Soterion Augustissimus Imperatoribus…, 1814
TEXT
Az egyházi anyakönyvezésről - I. Circular Verordnung, 1851Az egyházi anyakönyvezésről - I. Circular Verordnung, 1851
TEXT
Buda város tanácsának engedélye ecet és bor behozataláraBuda város tanácsának engedélye ecet és bor behozatalára
TEXT
Ismeretlen rendezvény rendezőbizottságát felsoroló kártya, é.n.Ismeretlen rendezvény rendezőbizottságát felsoroló kártya, é.n.
TEXT
Fejér György beszéde Pest felfegyverkezett polgáraihoz, 1809Fejér György beszéde Pest felfegyverkezett polgáraihoz, 1809
TEXT
Ballai (Blasutigh) Károly életrajza, 1930 k.Ballai (Blasutigh) Károly életrajza, 1930 k.
TEXT
Orvosi recept, Szent Teréz gyógyszertár, Pest, 1846Orvosi recept, Szent Teréz gyógyszertár, Pest, 1846
TEXT
Vahot Imre: Szerelmi és házaséleti ismeretek tára, címlap, 1845Vahot Imre: Szerelmi és házaséleti ismeretek tára, címlap, 1845
TEXT
Jog- és politikatudományi doktori tézisek, Konek Sándor, 1842Jog- és politikatudományi doktori tézisek, Konek Sándor, 1842
TEXT
Martinovics Ignác halottlevele, kiállítva 1909-benMartinovics Ignác halottlevele, kiállítva 1909-ben
TEXT
Oesterreichischer Beobachter 218. szám, 1831Oesterreichischer Beobachter 218. szám, 1831
TEXT
Vers Simor János győri püspöknek a tatai kegyesrendi gimnáziumtól, 1858Vers Simor János győri püspöknek a tatai kegyesrendi gimnáziumtól, 1858
TEXT
Tűzrendészeti előírások a pesti polgárság részére, 1749Tűzrendészeti előírások a pesti polgárság részére, 1749
TEXT
Felsmann József reáltanodai tanképesítő bizonyítványa, 1864Felsmann József reáltanodai tanképesítő bizonyítványa, 1864
TEXT
Megfagyott muzsikus, IV. évf. 1. szám, é.n.Megfagyott muzsikus, IV. évf. 1. szám, é.n.
TEXT
Örömszózat Andrássy József királyi tanácsos esztergomi látogatása alkalmából, 1845Örömszózat Andrássy József királyi tanácsos esztergomi látogatása alkalmából, 1845
TEXT
Gyáralapító Rt  ideiglenes részvényjegy, 1845Gyáralapító Rt ideiglenes részvényjegy, 1845
TEXT
A Pest-Budai Dalárda kirándulása Palotára, meghívó Weinberger István részére, 1858A Pest-Budai Dalárda kirándulása Palotára, meghívó Weinberger István részére, 1858
TEXT
Örömdal a Pesti Királyi Magyar Egyetem kétszázados ünnepére, 1836Örömdal a Pesti Királyi Magyar Egyetem kétszázados ünnepére, 1836
TEXT
Lotz Károly meghatalmazza Lotz Hermannt, hogy bécsi gyárában őt teljhatalmúan képviselje, 1875Lotz Károly meghatalmazza Lotz Hermannt, hogy bécsi gyárában őt teljhatalmúan képviselje, 1875
TEXT
Az első pesti kereskedelmi iskola és nevelőintézet programja, J. E. Bibanco, 1835Az első pesti kereskedelmi iskola és nevelőintézet programja, J. E. Bibanco, 1835
TEXT
Polgáreskü német szövegű űrlapja, Pest, é.n.Polgáreskü német szövegű űrlapja, Pest, é.n.
TEXT
Kimutatás az árvíz-segélyről megyénként, 1839Kimutatás az árvíz-segélyről megyénként, 1839
TEXT
Balogh István színész-színigazgató levele lányához, 1867Balogh István színész-színigazgató levele lányához, 1867
TEXT
Örömdal Grosser János látogatása alkalmából a váci rendházban, Szőllősy István, 1846Örömdal Grosser János látogatása alkalmából a váci rendházban, Szőllősy István, 1846
TEXT
A József-Műegyetem programja az 1874/75-ös tanévre, 1874A József-Műegyetem programja az 1874/75-ös tanévre, 1874
TEXT
Emlékbeszéd Mitterpacher Lajos tiszteletére, Schmidt János György, 1830Emlékbeszéd Mitterpacher Lajos tiszteletére, Schmidt János György, 1830
TEXT
Liedemann lottó-nyereményjegyzéke, 1836Liedemann lottó-nyereményjegyzéke, 1836
TEXT
Karika aláírású írás a Székely gulyás eredetéről és receptjével, é.n. [19. sz. második fele]Karika aláírású írás a Székely gulyás eredetéről és receptjével, é.n. [19. sz. második fele]
TEXT
Bibliai történet - iskolai könyv, 1862Bibliai történet - iskolai könyv, 1862
TEXT
Emlékvers Scitovszky B. János pécsi püspök tiszteletére, 1839Emlékvers Scitovszky B. János pécsi püspök tiszteletére, 1839
TEXT
Kritsek Márton kocsmáros fiának árvává nyilvánítása, 1848Kritsek Márton kocsmáros fiának árvává nyilvánítása, 1848
TEXT
Kötelezvény Anna Catharina Scherbin részére, 1771Kötelezvény Anna Catharina Scherbin részére, 1771
TEXT
A Budai Dalárda hangversenye a Fácánban (Víziváros), Schweida Rezső, 1882A Budai Dalárda hangversenye a Fácánban (Víziváros), Schweida Rezső, 1882
TEXT
A Pest-Budai Dalárda meghívója kirándulásra, 1858A Pest-Budai Dalárda meghívója kirándulásra, 1858
TEXT
Beethoven-centenáriumi dísz-hangverseny a Vigadóban, 1870Beethoven-centenáriumi dísz-hangverseny a Vigadóban, 1870
TEXT
A Plasztikon (Városliget) kiállításának tárgymutatója, 1930-as évek közepeA Plasztikon (Városliget) kiállításának tárgymutatója, 1930-as évek közepe
TEXT
Meghívó Brázay Kálmán táncestélyére, 1901Meghívó Brázay Kálmán táncestélyére, 1901
TEXT
Lenkei Gyula levele Balogh Istvánhoz, Trencsén, 1866Lenkei Gyula levele Balogh Istvánhoz, Trencsén, 1866
TEXT
L. Braun pesti likőr-, rozsolió- és ecetgyáros számlája, 1848L. Braun pesti likőr-, rozsolió- és ecetgyáros számlája, 1848
TEXT
Postai csomagfeladási vevény, 1848Postai csomagfeladási vevény, 1848
TEXT
Bécsi bank napi árfolyamjelentése, 1848Bécsi bank napi árfolyamjelentése, 1848
TEXT
Tagsági jegy, Fővárosi VI. és VII. kerületi kör, 1800-as évek végeTagsági jegy, Fővárosi VI. és VII. kerületi kör, 1800-as évek vége
TEXT
Nyílt parancs, 1809. nov. 4.Nyílt parancs, 1809. nov. 4.
TEXT
Bellaagh József a Budapesti Ügyvédi Egylet rendes tagja, 1870Bellaagh József a Budapesti Ügyvédi Egylet rendes tagja, 1870
TEXT
Meghívó és tárgyjegyzék budai művészeti árverésre, 1845Meghívó és tárgyjegyzék budai művészeti árverésre, 1845
TEXT
A Pesti Első Magyar Képző Művészetek Academiája kitüntető oklevele Gran Ottó részére, 1856A Pesti Első Magyar Képző Művészetek Academiája kitüntető oklevele Gran Ottó részére, 1856
TEXT
Haliczky András Frigyes: Levél Stunder János Jakabhoz, költemény, 1797Haliczky András Frigyes: Levél Stunder János Jakabhoz, költemény, 1797
TEXT
Balogh István színész-színigazgató levele vejéhez (Bakonyi), 1868Balogh István színész-színigazgató levele vejéhez (Bakonyi), 1868
TEXT
Schumichraszt Mihály beszéde Szt. István ünnepén, 1865Schumichraszt Mihály beszéde Szt. István ünnepén, 1865
TEXT
Leichamschneider divatkereskedő számlája (a Frantzia Császárné cím alatt), én.Leichamschneider divatkereskedő számlája (a Frantzia Császárné cím alatt), én.
TEXT
Emlékirat Budapest főváros alakításáról és rendezéséről szóló 1872/XXXVI. Tv.cikk reformjáról, 1899Emlékirat Budapest főváros alakításáról és rendezéséről szóló 1872/XXXVI. Tv.cikk reformjáról, 1899
TEXT
Patikacímke a segítő Szűz Máriához KiscellbenPatikacímke a segítő Szűz Máriához Kiscellben
TEXT
Hirt Pál szabó számlája, Egyetem u. 6., 1874Hirt Pál szabó számlája, Egyetem u. 6., 1874
TEXT
Siráky papírkereskedő nyugátja, 1882Siráky papírkereskedő nyugátja, 1882
TEXT
A Császár-fürdő alapkőletételére mondott beszéd, Spécz József dr., 1842A Császár-fürdő alapkőletételére mondott beszéd, Spécz József dr., 1842
TEXT
Előfizetési felhívás az Uj Magyar Muzeum ötödik évfolyamára, Heckenast, 1854Előfizetési felhívás az Uj Magyar Muzeum ötödik évfolyamára, Heckenast, 1854
TEXT
Mindszenty Gedeon verse az Immaculata-szobor felavatására, 1867Mindszenty Gedeon verse az Immaculata-szobor felavatására, 1867
TEXT
Engelmann Henrik pesti nyomdász hirdetéseEngelmann Henrik pesti nyomdász hirdetése
TEXT
Klement Lipót polgárlevele, 1834Klement Lipót polgárlevele, 1834
TEXT
Neuschlosz, A régi hivek páholy névjegyzéke, 1906"Neuschlosz, A régi hivek" páholy névjegyzéke, 1906
TEXT
Tűzoltási útmutató és árlista, Pest, 1805Tűzoltási útmutató és árlista, Pest, 1805
TEXT
Fuchs dohánygyári lerakata (Az amerikaihoz) számlája és hirdetése, 1825Fuchs dohánygyári lerakata (Az amerikaihoz) számlája és hirdetése, 1825
TEXT
Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat tagsági jegye, Nagy József, 1923Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat tagsági jegye, Nagy József, 1923
TEXT
Lechner Péter budai polgáresküjének szöveg, 1809Lechner Péter budai polgáresküjének szöveg, 1809
TEXT
Kézirat a kolera elleni védekezésről, 1831Kézirat a kolera elleni védekezésről, 1831
TEXT
Peleskei notárius. Színműtár 2. füzet. Kiadja Nagy Ignác, 1839Peleskei notárius. Színműtár 2. füzet. Kiadja Nagy Ignác, 1839
TEXT
Alois Pichl pályamunkája az 1844-es Országház-tervpályázatra, a modell leírása, 1845Alois Pichl pályamunkája az 1844-es Országház-tervpályázatra, a modell leírása, 1845
TEXT
Meghívó lövészbálra, 1865Meghívó lövészbálra, 1865
TEXT
Dr. Nagy Dezső választási propaganda röplapja (levelezőlap), 1906Dr. Nagy Dezső választási propaganda röplapja (levelezőlap), 1906
TEXT
Végrendelet másolata, 1811Végrendelet másolata, 1811
TEXT
Meghívó Bernthaller Antal mesterdarabjának megtekintéséreMeghívó Bernthaller Antal mesterdarabjának megtekintésére
TEXT
Bellaagh Aladár bölcsészkari indexe, 1874/75Bellaagh Aladár bölcsészkari indexe, 1874/75
TEXT
Bérletjegy az Országos Kiállításra, Berinkey Gyula, 1885Bérletjegy az Országos Kiállításra, Berinkey Gyula, 1885
TEXT
Budai átmenő forgalom vámtarifájaBudai átmenő forgalom vámtarifája
TEXT
Alagya -- a nemzeti iskolák tanítói Grosser János piarista rendfőnök úrnak, 1835Alagya -- a nemzeti iskolák tanítói Grosser János piarista rendfőnök úrnak, 1835
TEXT
Alszeghy József pesti polgárlevele, 1847Alszeghy József pesti polgárlevele, 1847
TEXT
Matyéka Béla bizonyítványa a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanfolyamányak záróvizsgájáról, 1911Matyéka Béla bizonyítványa a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanfolyamányak záróvizsgájáról, 1911
TEXT
Liedemann kereskedő árjegyzéke az 1840-es évekbőlLiedemann kereskedő árjegyzéke az 1840-es évekből
TEXT
1 - 100 (Total Results 1605)>>