Explore your Results

ThumbnailTitle
[Carta de Pau Casals adreçada a destinatari desconegut][Carta de Pau Casals adreçada a destinatari desconegut]
TEXT
[Contracte  entre l'Orfeó Català i Víctor Colomer][Contracte entre l'Orfeó Català i Víctor Colomer]
TEXT
[Carta de l'Obispat de Barcelona adreçada a Joaquim Cabot][Carta de l'Obispat de Barcelona adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta del president de l'Orfeó Català, Joaquim Cabot, i del secretari, Manuel Rocamora, a Antoni Nicolau][Carta del president de l'Orfeó Català, Joaquim Cabot, i del secretari, Manuel Rocamora, a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Jan Roman Novotuy adreçada a la direcció de l'Orfeó Català][Carta de Jan Roman Novotuy adreçada a la direcció de l'Orfeó Català]
TEXT
[Cartes d'Isaac Albéniz adreçades a Joaquim Cabot][Cartes d'Isaac Albéniz adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Lluís Domènech i Montaner adreçades a la presidència de l'Orfeó Català sobre el seguiment de les obres del Palau de la Música Catalana][Cartes de Lluís Domènech i Montaner adreçades a la presidència de l'Orfeó Català sobre el seguiment de les obres del Palau de la Música Catalana]
TEXT
[Carta de Maria Luisa Güell adreçada a destinatari desconegut][Carta de Maria Luisa Güell adreçada a destinatari desconegut]
TEXT
[Carta del governador civil de Barcelona adreçada a Joaquim Cabot][Carta del governador civil de Barcelona adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Salvador Raurich a Antoni Nicolau][Cartes de Salvador Raurich a Antoni Nicolau]
TEXT
[Escrit de Domènech i Montaner sobre de les obres del Palau de la Música Catalana][Escrit de Domènech i Montaner sobre de les obres del Palau de la Música Catalana]
TEXT
[Carta de Ricard Viñes adreçada a destinatari desconegut][Carta de Ricard Viñes adreçada a destinatari desconegut]
TEXT
[Carta d'Antoni Nicolau al prsident de l'Orfeó Català][Carta d'Antoni Nicolau al prsident de l'Orfeó Català]
TEXT
[Cartes d'Eduard Toda adreçades a Joaquim Cabot][Cartes d'Eduard Toda adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de Joan Llongueras adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Joan Llongueras adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de Lluís Masriera adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Lluís Masriera adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta del rector de l'església de Sant Francesc de Paula i de la Junta Directiva de l'Orfeó Català adreçada al Ministre de Gobernació][Carta del rector de l'església de Sant Francesc de Paula i de la Junta Directiva de l'Orfeó Català adreçada al Ministre de Gobernació]
TEXT
[Carta dels alumnes de l'Escola Municipal de Música a Antoni Nicolau][Carta dels alumnes de l'Escola Municipal de Música a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta d'autor desconegut a Antoni Nicolau][Carta d'autor desconegut a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta del president de la Sociedad Musical de Alicante a Antoni Nicolau][Carta del president de la Sociedad Musical de Alicante a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta autògrafa de Josep Maria Folch i Torras a Joaquim Cabot][Carta autògrafa de Josep Maria Folch i Torras a Joaquim Cabot]
TEXT
[Resum de la liquidació de les tasques dels paletes per a la construcció del Palau de la Música Catalana][Resum de la liquidació de les tasques dels paletes per a la construcció del Palau de la Música Catalana]
TEXT
[Escritura de Emisión de obligaciones por la sociedad Orfeó Català][Escritura de Emisión de obligaciones por la sociedad Orfeó Català]
TEXT
[Carta de Joan Tomàs adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Joan Tomàs adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Miquel dels Sants Oliver adreçades a Joaquim Cabot][Cartes de Miquel dels Sants Oliver adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de Pau Casals adreçada a Francesc Pujol][Carta de Pau Casals adreçada a Francesc Pujol]
TEXT
[Cartes de Narcís Oller adreçades a Joaquim Cabot][Cartes de Narcís Oller adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Maria del Pilar Aulet (víuda de Marian Vayreda) adreçades a Joaquim Cabot][Cartes de Maria del Pilar Aulet (víuda de Marian Vayreda) adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de R. Suriñach adreçada Joaquim Cabot][Carta de R. Suriñach adreçada Joaquim Cabot]
TEXT
[Postals i cartes de Lluís Millet i Pagès adreçades a Frederic Lliurat][Postals i cartes de Lluís Millet i Pagès adreçades a Frederic Lliurat]
TEXT
[Carta de Gregori Maria Suñol adreçada a  Joaquim Cabot][Carta de Gregori Maria Suñol adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Rupert Maria Manresa adreçada a Joaquim Cabot][Cartes de Rupert Maria Manresa adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Gregori Maria Suñol a Antoni Nicolau][Cartes de Gregori Maria Suñol a Antoni Nicolau]
TEXT
[Cartes de Miquel Mateu Pla adreçada a Joaquim Cabot][Cartes de Miquel Mateu Pla adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Manuel de Falla adreçades a Frederic Lliurat][Cartes de Manuel de Falla adreçades a Frederic Lliurat]
TEXT
[Carta de Francesc Viñas adreçada Joaquim Cabot][Carta de Francesc Viñas adreçada Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de Justin Pépratx adreçada a  Joaquim Cabot][Carta de Justin Pépratx adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de Francesc Matheu adreçada a l'alcalde de Barcelona][Carta de Francesc Matheu adreçada a l'alcalde de Barcelona]
TEXT
[Carta del director de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música][Carta del director de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música]
TEXT
[Carta de Vicenç Maria de Gibert adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Vicenç Maria de Gibert adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Lluís Maria Millet i Millet adreçades a Frederic Lliurat][Cartes de Lluís Maria Millet i Millet adreçades a Frederic Lliurat]
TEXT
[Cartes de Marià Vayreda adreçades a Joaquim Cabot][Cartes de Marià Vayreda adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Contracte de les obres de fusteria del Palau de la Música][Contracte de les obres de fusteria del Palau de la Música]
TEXT
[Carta del Banco Alemán Transatlántico de Madrid  a Kuno Kocherthaler][Carta del Banco Alemán Transatlántico de Madrid a Kuno Kocherthaler]
TEXT
[Carta de Giuseppe Ippolito Rostagno a Antoni Nicolau][Carta de Giuseppe Ippolito Rostagno a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Pau Casals adreçada al president de l'Orfeó Català][Carta de Pau Casals adreçada al president de l'Orfeó Català]
TEXT
[Carta de Josep Morató i Grau adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Josep Morató i Grau adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Guillem Maria de Brocà adreçades a Joaquim Cabot][Cartes de Guillem Maria de Brocà adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de la Junta Directiva adreçada a Amadeu Vives contestant la sol·licidut de dimisió][Carta de la Junta Directiva adreçada a Amadeu Vives contestant la sol·licidut de dimisió]
TEXT
[Cartes de Narcís Oller a Antoni Nicolau][Cartes de Narcís Oller a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Joan Francesc Chia i Alba, del Círculo Artístico de Barcelona, a Antoni Nicolau][Carta de Joan Francesc Chia i Alba, del Círculo Artístico de Barcelona, a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Rafael Patxot adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Rafael Patxot adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de Miquel d'Esplugues adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Miquel d'Esplugues adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta del president de l'Orquestra Pau Casals de Barcelona, Josep Soldevila Casas, a Antoni Nicolau][Carta del president de l'Orquestra Pau Casals de Barcelona, Josep Soldevila Casas, a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Roser Matheu adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Roser Matheu adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta adreçada a  Lluís Domènech i Montaner  sobre la finalització de les obres del Palau de la Música][Carta adreçada a Lluís Domènech i Montaner sobre la finalització de les obres del Palau de la Música]
TEXT
[Carta de G. Hartmann a Antoni Nicolau][Carta de G. Hartmann a Antoni Nicolau]
TEXT
[Cartes i targetes postals de Joan Salvat adreçades a Frederic Lliurat][Cartes i targetes postals de Joan Salvat adreçades a Frederic Lliurat]
TEXT
[Cartes d'Enric Serra adreçades a Joaquim Cabot][Cartes d'Enric Serra adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Joaquim Cabot adreçades a  Lluís Domènech i Montaner sobre el seguiment de les obres del Palau de la Música][Cartes de Joaquim Cabot adreçades a Lluís Domènech i Montaner sobre el seguiment de les obres del Palau de la Música]
TEXT
[Carta de Cristòfor Taltabull adreçada al secretari de l'Orfeó Català][Carta de Cristòfor Taltabull adreçada al secretari de l'Orfeó Català]
TEXT
[Cartes d'Enrique Fernández Arbós a Antoni Nicolau][Cartes d'Enrique Fernández Arbós a Antoni Nicolau]
TEXT
[Pressupostos, factures i rebuts corresponents a les obres de construcció del Palau de la Música Catalana][Pressupostos, factures i rebuts corresponents a les obres de construcció del Palau de la Música Catalana]
TEXT
[Carta de Lluís Domènech i Montaner adreçada a Vicens Moragas sobre els contractistes de les obres del Palau de la Música][Carta de Lluís Domènech i Montaner adreçada a Vicens Moragas sobre els contractistes de les obres del Palau de la Música]
TEXT
[Carta de Gregorio de la Revilla, alcalde de Bilbao, a Antoni Nicolau][Carta de Gregorio de la Revilla, alcalde de Bilbao, a Antoni Nicolau]
TEXT
[Documentació sobre la mort del corista Joan Benet Casals, assassinat per militants del partit Liga Patriótica, amb motiu de l'Assemblea d'Ajuntaments celebrada el 26 de gener de 1919]
[Documentació sobre la mort del corista Joan Benet Casals, assassinat per militants del partit Liga Patriótica, amb motiu de l'Assemblea d'Ajuntaments celebrada el 26 de gener de 1919]
[Documentació sobre la mort del corista Joan Benet Casals, assassinat per militants del partit Liga Patriótica, amb motiu de l'Assemblea d'Ajuntaments celebrada el 26 de gener de 1919][Documentació sobre la mort del corista Joan Benet Casals, assassinat per militants del partit Liga Patriótica, amb motiu de l'Assemblea d'Ajuntaments celebrada el 26 de gener de 1919] [Documentació sobre la mort del corista Joan Benet Casals, assassinat per militants del partit Liga Patriótica, amb motiu de l'Assemblea d'Ajuntaments celebrada el 26 de gener de 1919] [Documentació sobre la mort del corista Joan Benet Casals, assassinat per militants del partit Liga Patriótica, amb motiu de l'Assemblea d'Ajuntaments celebrada el 26 de gener de 1919]
TEXT
[Cartes d' Eberat Vogel adreçades a Joaquim Cabot][Cartes d' Eberat Vogel adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de Rafael Cañellas Tomás, president de la comissió de l'Ajuntament de Tarregona, a Antoni Nicolau][Carta de Rafael Cañellas Tomás, president de la comissió de l'Ajuntament de Tarregona, a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de l'editorial Jos. Aibl Verlag a Antoni Nicolau][Carta de l'editorial Jos. Aibl Verlag a Antoni Nicolau]
TEXT
[Cartes  de José María de Pereda a Joaquim Cabot][Cartes de José María de Pereda a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta d'Alfred Cortot adreçada a destinatari desconegut][Carta d'Alfred Cortot adreçada a destinatari desconegut]
TEXT
[Carta de Rossend Llates adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Rossend Llates adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Llistat de factures a liquidar a les obres del Palau de la Música][Llistat de factures a liquidar a les obres del Palau de la Música]
TEXT
[Carta de Lluís Millet i Pagès a Antoni Nicolau][Carta de Lluís Millet i Pagès a Antoni Nicolau]
TEXT
[Cartes de Enric Morera a Antoni Nicolau][Cartes de Enric Morera a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Josep Campos adreçada a la Junta de l'Orfeó Català sobre les tasques de pintura del Palau de la Música][Carta de Josep Campos adreçada a la Junta de l'Orfeó Català sobre les tasques de pintura del Palau de la Música]
TEXT
[Carta de José Gabriel, constructor del Palau de la Música, adreçada al President de l'Orfeó Català][Carta de José Gabriel, constructor del Palau de la Música, adreçada al President de l'Orfeó Català]
TEXT
[Carta de Bernard Crocé-Spinelli, director del Conservatori de Toulouse, a Antoni Nicolau][Carta de Bernard Crocé-Spinelli, director del Conservatori de Toulouse, a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Jordi Rubió adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Jordi Rubió adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Tarja postal de Jules Depont a Joaquim Cabot][Tarja postal de Jules Depont a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta M. Alcántara Colomé a Antoni Nicolau][Carta M. Alcántara Colomé a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Pascual Marquina adreçada a Joaquim Cabot][Carta de Pascual Marquina adreçada a Joaquim Cabot]
TEXT
[Relació jurada de béns immobles propietat de l'Orfeó Català per satisfer la contribució sobre edifiis i solars][Relació jurada de béns immobles propietat de l'Orfeó Català per satisfer la contribució sobre edifiis i solars]
TEXT
[Carta autògrafa de Mercè Capsir a Joaquim Cabot][Carta autògrafa de Mercè Capsir a Joaquim Cabot]
TEXT
[Rebut de pagament de Agustín Torelló a la casa Vidal Llimona y Boceta][Rebut de pagament de Agustín Torelló a la casa Vidal Llimona y Boceta]
TEXT
[Cartes de Lluís Maria Millet i Millet adreçades a Joaquim Cabot][Cartes de Lluís Maria Millet i Millet adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes del constructor Francesc Guardia adreçades a Joaquim Cabot][Cartes del constructor Francesc Guardia adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Cartes de Josep Berga adreçades a Joaquim Cabot][Cartes de Josep Berga adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
[Carta de Paul Demeny a Antoni Nicolau][Carta de Paul Demeny a Antoni Nicolau]
TEXT
[Liquidació general de les obres de del Palau de la Música Catalana][Liquidació general de les obres de del Palau de la Música Catalana]
TEXT
[Carta de José Segura a Antoni Nicolau][Carta de José Segura a Antoni Nicolau]
TEXT
[Pressupostos parcials per a la construcció del Palau de la Música Catalana][Pressupostos parcials per a la construcció del Palau de la Música Catalana]
TEXT
[Carta de Fernand Castelbon de Beauxhostes a Antoni Nicolau][Carta de Fernand Castelbon de Beauxhostes a Antoni Nicolau]
TEXT
Clàusul·les testamentàries del testament del constructor del Palau de la Música Josep Gabriel ]Clàusul·les testamentàries del testament del constructor del Palau de la Música Josep Gabriel ]
TEXT
[Carta  d'autor desconegut][Carta d'autor desconegut]
TEXT
[Carta d'autor Mahillon &Co a Antoni Nicolau][Carta d'autor Mahillon &Co a Antoni Nicolau]
TEXT
[Carta de Joaquim Riera, president dels Joscs Florals, adreçada a Joaquim Cabot sobre la I Festa de la Música Catalana][Carta de Joaquim Riera, president dels Joscs Florals, adreçada a Joaquim Cabot sobre la I Festa de la Música Catalana]
TEXT
[Carta de Joan Alcover i Maspons adreçada a Frederic Lliurat][Carta de Joan Alcover i Maspons adreçada a Frederic Lliurat]
TEXT
[Cartes de Vicens de Moragas adreçades a Joaquim Cabot][Cartes de Vicens de Moragas adreçades a Joaquim Cabot]
TEXT
Relació dels documents que la Caja de Ahorros y Monte Pio Barcelonés, conserva en virtud del debitori per l'Orfeó CatalàRelació dels documents que la ""Caja de Ahorros y Monte Pio Barcelonés"", conserva en virtud del debitori per l'Orfeó Català
TEXT
1 - 100 (Total Results 11754)>>