Explore your Results

ThumbnailTitle
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1938 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1938 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1937 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1937 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1930 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1930 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1911 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1911 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1908 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1908 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1910 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1910 r.
TEXT
Szkolnictwo Katolickie w Diecezji Sandomierskiej w latach 1918-1965. Studium historyczno-prawne.Szkolnictwo Katolickie w Diecezji Sandomierskiej w latach 1918-1965. Studium historyczno-prawne.
TEXT
Spójnia, Rok XI, 1930 r.Spójnia, Rok XI, 1930 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1929 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1929 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1914 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1914 r.
TEXT
Spójnia, Rok XX, 1937 r.Spójnia, Rok XX, 1937 r.
TEXT
Spójnia, Rok XIX, 1936 r.Spójnia, Rok XIX, 1936 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1913 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1913 r.
TEXT
Liturgika czyli Wykład Obrzędów Katolickiego Kościoła. Podręcznik do nauki religii dla użytku młodzieżyLiturgika czyli Wykład Obrzędów Katolickiego Kościoła. Podręcznik do nauki religii dla użytku młodzieży
TEXT
Kazania przez Ks. Jozefa Szpaderskiego. Tom III. Nauki o męce Pańskiej i mowy przygodneKazania przez Ks. Jozefa Szpaderskiego. Tom III. Nauki o męce Pańskiej i mowy przygodne
TEXT
Spójnia, Rok II/Rok III, 1918 r.Spójnia, Rok II/Rok III, 1918 r.
TEXT
Spójnia, czerwiec 1925 r.Spójnia, czerwiec 1925 r.
TEXT
Spójnia, Rok II, 1917 r.Spójnia, Rok II, 1917 r.
TEXT
Spójnia, Rok VIII, 1924 r.Spójnia, Rok VIII, 1924 r.
TEXT
Spójnia, Rok V, 1921 r.Spójnia, Rok V, 1921 r.
TEXT
Spójnia, Rok VII, 1922 r.Spójnia, Rok VII, 1922 r.
TEXT
Dzieje parafii Baligród w latach 1872 - 1939Dzieje parafii Baligród w latach 1872 - 1939
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XIII, 2006 r., zeszyt 4Studia Sandomierskie, Tom XIII, 2006 r., zeszyt 4
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom X, 2003 r.Studia Sandomierskie, Tom X, 2003 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XII, 2005 r., zeszyt 2Studia Sandomierskie, Tom XII, 2005 r., zeszyt 2
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XII, 2005 r., zeszyt 1Studia Sandomierskie, Tom XII, 2005 r., zeszyt 1
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XIII, 2006 r., zeszyt 3Studia Sandomierskie, Tom XIII, 2006 r., zeszyt 3
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XII, 2005 r., zeszyt 3Studia Sandomierskie, Tom XII, 2005 r., zeszyt 3
TEXT
Siewca Prawdy, Rocznik V, rok 1935Siewca Prawdy, Rocznik V, rok 1935
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XIV, 2007 r., zeszyt 1Studia Sandomierskie, Tom XIV, 2007 r., zeszyt 1
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom IX, 2002 r.Studia Sandomierskie, Tom IX, 2002 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XIII, 2006 r., zeszyt 1Studia Sandomierskie, Tom XIII, 2006 r., zeszyt 1
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XI, 2004 r., zeszyt 2Studia Sandomierskie, Tom XI, 2004 r., zeszyt 2
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XI, 2004 r., zeszyt 1Studia Sandomierskie, Tom XI, 2004 r., zeszyt 1
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XV, 2008 r., zeszyt 1Studia Sandomierskie, Tom XV, 2008 r., zeszyt 1
TEXT
Spójnia, Rok IV/Rok V, 1920 r.Spójnia, Rok IV/Rok V, 1920 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XV, 2008 r., zeszyt 2-3Studia Sandomierskie, Tom XV, 2008 r., zeszyt 2-3
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XI, 2004 r., zeszyt 4Studia Sandomierskie, Tom XI, 2004 r., zeszyt 4
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XII, 2005 r., zeszyt 4Studia Sandomierskie, Tom XII, 2005 r., zeszyt 4
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XI, 2004 r., zeszyt 3Studia Sandomierskie, Tom XI, 2004 r., zeszyt 3
TEXT
Spójnia, Rok III/Rok IV, 1919 r.Spójnia, Rok III/Rok IV, 1919 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XIII, 2006 r., zeszyt 2Studia Sandomierskie, Tom XIII, 2006 r., zeszyt 2
TEXT
Spójnia, Rok X, 1929 r.Spójnia, Rok X, 1929 r.
TEXT
Sandomierzanin, Rocznik II, rok 1913Sandomierzanin, Rocznik II, rok 1913
TEXT
Spójnia, Rok VII/Rok VIII, 1923 r.Spójnia, Rok VII/Rok VIII, 1923 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom XIV, 2007 r., zeszyt 2-4Studia Sandomierskie, Tom XIV, 2007 r., zeszyt 2-4
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1926 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1926 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom VI, 1990-1996 r.Studia Sandomierskie, Tom VI, 1990-1996 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1928 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1928 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom VIII, 2001 r.Studia Sandomierskie, Tom VIII, 2001 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1936 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1936 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1927 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1927 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1916 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1916 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1915 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1915 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1935 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1935 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom III, 1982 r.Studia Sandomierskie, Tom III, 1982 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1909 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1909 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom V, 1985-1989 r.Studia Sandomierskie, Tom V, 1985-1989 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom II, 1981 r.Studia Sandomierskie, Tom II, 1981 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1931 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1931 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom I, 1980 r.Studia Sandomierskie, Tom I, 1980 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom IV, 1983-1984 r.Studia Sandomierskie, Tom IV, 1983-1984 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1941 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1941 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1933 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1933 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1943-1947 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1943-1947 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1934 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1934 r.
TEXT
Studia Sandomierskie, Tom VII, 1997-2000 r.Studia Sandomierskie, Tom VII, 1997-2000 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1942 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1942 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1950 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1950 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1948 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1948 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1940 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1940 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1949 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1949 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1939 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1939 r.
TEXT
Kronika Diecezji Sandomierskiej 1932 r.Kronika Diecezji Sandomierskiej 1932 r.
TEXT
Pobyt prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w Sandomierzu.Pobyt prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w Sandomierzu.
IMAGE
Pobyt prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w Sandomierzu.Pobyt prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w Sandomierzu.
IMAGE
Pobyt prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w Sandomierzu.Pobyt prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w Sandomierzu.
IMAGE
Ksiądz Jan Wiśniewski (1876-1943) w 140. rocznicę urodzin : wybór : poematy, bajki, rymy, aforyzmy.Ksiądz Jan Wiśniewski (1876-1943) w 140. rocznicę urodzin : wybór : poematy, bajki, rymy, aforyzmy.
TEXT
Pałac Ktory sobie wystawiła w Niebie [...] Zophia Szczawińska [...], Woiewodzina Brzeska Kuiawska [...] / Żałobnym piorem [...] Hiacyntha Przetockiego [...] Odrysowany w Łenczycy na Pogrzebnym Kazaniu 22. Marca Y przez tegoż [...] z przydatkiem tego, co się tam dla krotkości czasu opuścić musiało, do Druku (ponieważ trochę woyna ucichła) podany. A. M. D. G. Roku [...] 1649.Pałac Ktory sobie wystawiła w Niebie [...] Zophia Szczawińska [...], Woiewodzina Brzeska Kuiawska [...] / Żałobnym piorem [...] Hiacyntha Przetockiego [...] Odrysowany w Łenczycy na Pogrzebnym Kazaniu 22. Marca Y przez tegoż [...] z przydatkiem tego, co się tam dla krotkości czasu opuścić musiało, do Druku (ponieważ trochę woyna ucichła) podany. A. M. D. G. Roku [...] 1649.
TEXT
Diodoro Sicvlo delle antiche historie favolose novamente con somma diligenza stampato con la tavola.Diodoro Sicvlo delle antiche historie favolose novamente con somma diligenza stampato con la tavola.
TEXT
Sandomierz stolicą!Sandomierz stolicą!
TEXT
Superexlibrisy Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.Superexlibrisy Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.
TEXT
Process kryminalny o Niewinne Dziecię Jerzego Krasnowskiego...Process kryminalny o Niewinne Dziecię Jerzego Krasnowskiego...
TEXT
Pocztówki wielkanocne.Pocztówki wielkanocne.
TEXT
Stare królestwo czarnej topoli. Dawny rezerwat Sochy - Stalowa WolaStare królestwo czarnej topoli. Dawny rezerwat Sochy - Stalowa Wola
TEXT
Lvcerna Perfectionis Christianæ, Siue Vita B. Ladislai Gielnovii [...] : Collecta Ex variis Chronicis, eiusdem Ordinis alijsq[ue] scripturis deprompta, a multis fide dignis prolatis confirmata testimonijs / Authore [...] Vincentio Morawski [...] Anno Domini 1633.Lvcerna Perfectionis Christianæ, Siue Vita B. Ladislai Gielnovii [...] : Collecta Ex variis Chronicis, eiusdem Ordinis alijsq[ue] scripturis deprompta, a multis fide dignis prolatis confirmata testimonijs / Authore [...] Vincentio Morawski [...] Anno Domini 1633.
TEXT
Armamentarium Instructissimum In quo Panoplia, Seu perfecta Militis Christiani Armatura Recodnitur [...] : Accedit seorsim Pium Foedus Cum Deo ex probatissimis auctoribus depromptum / opera & studio R. P. Aloysii Drews [...].Armamentarium Instructissimum In quo Panoplia, Seu perfecta Militis Christiani Armatura Recodnitur [...] : Accedit seorsim Pium Foedus Cum Deo ex probatissimis auctoribus depromptum / opera & studio R. P. Aloysii Drews [...].
TEXT
Fasciculus Devotionis Ad Salvatorem Mundi a Sancto Damaso, Ponitfice Maximo, Primum Stylo Ligato, Excitatus : Nunc vero Soluto In orationum formulas paulo longius, Deductus, ac sub auspicijs Illustrissimi [...] Domini D. Adami Comitiis de Te[n]czyn & Czekarzowice Tarło Palatini Lublinensis [...], Oblatus. [...].Fasciculus Devotionis Ad Salvatorem Mundi a Sancto Damaso, Ponitfice Maximo, Primum Stylo Ligato, Excitatus : Nunc vero Soluto In orationum formulas paulo longius, Deductus, ac sub auspicijs Illustrissimi [...] Domini D. Adami Comitiis de Te[n]czyn & Czekarzowice Tarło Palatini Lublinensis [...], Oblatus. [...].
TEXT
Charatker nowy, dawnieyszey proby piora, addytamentami niektorych kazań, z należytą poprawą / przez X. Gwilhelma Robertsona [...] illustrowany y [...] podany Roku Pańskiego 1744.Charatker nowy, dawnieyszey proby piora, addytamentami niektorych kazań, z należytą poprawą / przez X. Gwilhelma Robertsona [...] illustrowany y [...] podany Roku Pańskiego 1744.
TEXT
Powtorna męka Chrystusa Jezusa, w Nayswiętszym Sakramencie [...] reprezentowana y pod sławnym jmieniem [...] Mateusza Damiana Kostrzewskiego [...] / przez X. Fortunata Łosiewskiego [...] podana [...] 1729.Powtorna męka Chrystusa Jezusa, w Nayswiętszym Sakramencie [...] reprezentowana y pod sławnym jmieniem [...] Mateusza Damiana Kostrzewskiego [...] / przez X. Fortunata Łosiewskiego [...] podana [...] 1729.
TEXT
Catéchisme du diocèse de Meaux par le commandement de […] Jacques Bénigne Bossuet evesque de Meaux […].Catéchisme du diocèse de Meaux par le commandement de […] Jacques Bénigne Bossuet evesque de Meaux […].
TEXT
Pobozne Pragnienia / Trzema Xięgami Przez [...] Hermana Hvgona [...] Łacińskim opisane Ięzykiem, I. Ięczenia Dusze Pokutuiącey, II. Żądze Dusze Świętey, III. Wzdychania Dusze Konaiącey ; A Przez [...] Alexandra Teodora Lackiego [...] Polskim przetłumaczone Wierßem.Pobozne Pragnienia / Trzema Xięgami Przez [...] Hermana Hvgona [...] Łacińskim opisane Ięzykiem, I. Ięczenia Dusze Pokutuiącey, II. Żądze Dusze Świętey, III. Wzdychania Dusze Konaiącey ; A Przez [...] Alexandra Teodora Lackiego [...] Polskim przetłumaczone Wierßem.
TEXT
Powtorna męka Chrystusa Jezusa, w Nayswiętszym Sakramencie [...] reprezentowana y pod sławnym jmieniem [...] Mateusza Damiana Kostrzewskiego [...] / przez X. Fortunata Łosiewskiego [...] podana [...] 1729.Powtorna męka Chrystusa Jezusa, w Nayswiętszym Sakramencie [...] reprezentowana y pod sławnym jmieniem [...] Mateusza Damiana Kostrzewskiego [...] / przez X. Fortunata Łosiewskiego [...] podana [...] 1729.
TEXT
M. Eliae Cüchleri P.C. Dissertatio de problemate verené an autumno mundus sit conditus? : In Augusto Gorlicensenium gymnasio ante LL. scholasticar. recitationem publ. habita, anno O.R.M. DC. XIII. 20. d. Mai[i].M. Eliae Cüchleri P.C. Dissertatio de problemate verené an autumno mundus sit conditus? : In Augusto Gorlicensenium gymnasio ante LL. scholasticar. recitationem publ. habita, anno O.R.M. DC. XIII. 20. d. Mai[i].
TEXT
Kompas w życiu Jezusowym krwawe godziny skazuiący. Do kompassyi nad cierpiącym Zbawicielem serca ludzkie reguluiący. Na publiczny widok żałosnym oczom wystawiony. Na fortunne zaś czasy [...] X. Antoniemu na Grzegorzowicach Grzegorzewskiemu [...] / Od W. X. Ignacego Łazniewskiego [...]ofiarowany. Roku [...] 1742.Kompas w życiu Jezusowym krwawe godziny skazuiący. Do kompassyi nad cierpiącym Zbawicielem serca ludzkie reguluiący. Na publiczny widok żałosnym oczom wystawiony. Na fortunne zaś czasy [...] X. Antoniemu na Grzegorzowicach Grzegorzewskiemu [...] / Od W. X. Ignacego Łazniewskiego [...]ofiarowany. Roku [...] 1742.
TEXT
Collegii Complutensis Fr. Discalceatorum B. M. de Monte Carmeli Artium cursus […]. Tomus quartus […].Collegii Complutensis Fr. Discalceatorum B. M. de Monte Carmeli Artium cursus […]. Tomus quartus […].
TEXT
Metaphysica ad mentem Aristotelis et angelici praeceptoris D. Thomae Aqvinatis ex thomisticis collecta doctoribvs / per F. Iosephvm Mariam Zvcchi a Crema [...].Metaphysica ad mentem Aristotelis et angelici praeceptoris D. Thomae Aqvinatis ex thomisticis collecta doctoribvs / per F. Iosephvm Mariam Zvcchi a Crema [...].
TEXT
Vita del Venerabile Seruo di dio P. Baldassarre Nardi nobile aqvilano, fondatore della Congregazione dell' Oratorio nella Città dell'Aquila, / raccolta da'processi fatti con autorità di Monsignor Gasparo Gaioso [...] per opera di Lvigi Orsolini [...].Vita del Venerabile Seruo di dio P. Baldassarre Nardi nobile aqvilano, fondatore della Congregazione dell' Oratorio nella Città dell'Aquila, / raccolta da'processi fatti con autorità di Monsignor Gasparo Gaioso [...] per opera di Lvigi Orsolini [...].
TEXT
Caius Suetonius Tranquillus ad optimas editiones collatus praemittitur notitia literaria accedit index studiis societatis Bipontinae.Caius Suetonius Tranquillus ad optimas editiones collatus praemittitur notitia literaria accedit index studiis societatis Bipontinae.
TEXT
Navka bez cenzvry z cenzurą życia pospolitego na katedrze krzyża uformowana, życiem wszystkich żyiących to iest przykładem umieraiącego Zabwiciela, siedmią ostatnich słow rezonuiącego wyprobowana do vniwersalney ludzi reformy przy quadragezymalnym cwiczeniu [...] przez X. Iana Franciszka od S. Iozefa [...] ogłoszona, a przy protekcyonalnych faworach [...] Iozefa Franciszka z Otfinowa Otfinowskiego [...] dla publicznego pożytku wydana [...] 1736.Navka bez cenzvry z cenzurą życia pospolitego na katedrze krzyża uformowana, życiem wszystkich żyiących to iest przykładem umieraiącego Zabwiciela, siedmią ostatnich słow rezonuiącego wyprobowana do vniwersalney ludzi reformy przy quadragezymalnym cwiczeniu [...] przez X. Iana Franciszka od S. Iozefa [...] ogłoszona, a przy protekcyonalnych faworach [...] Iozefa Franciszka z Otfinowa Otfinowskiego [...] dla publicznego pożytku wydana [...] 1736.
TEXT
1 - 100 (Total Results 1454)>>