Explore your Results

ThumbnailTitle
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok XIV, nr 3Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok XIV, nr 3
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 4Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 4
TEXT
Autorytet w wychowaniu domowem i szkolnemAutorytet w wychowaniu domowem i szkolnem
TEXT
Zasady dydaktyki w zastosowaniu do zadań kursów uzupełniających dla praktykantów zawodowych : podręcznik dla organizatorów i nauczycieli szkół dokształcającychZasady dydaktyki w zastosowaniu do zadań kursów uzupełniających dla praktykantów zawodowych : podręcznik dla organizatorów i nauczycieli szkół dokształcających
TEXT
Nauka fizyki : podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 2Nauka fizyki : podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 2
TEXT
Jak realizować nowy program matematyki. Cz. 2Jak realizować nowy program matematyki. Cz. 2
TEXT
Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 11-24Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 11-24
TEXT
Rola ekoinnowacji w strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 309-319Rola ekoinnowacji w strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 309-319
TEXT
Zarządzanie rezerwami walutowymi Chin - problemy i wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 73-83Zarządzanie rezerwami walutowymi Chin - problemy i wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 73-83
TEXT
Potencjał rozwojowy (inwestycyjny) MŚP na terenie województwa łódzkiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 253-259Potencjał rozwojowy (inwestycyjny) MŚP na terenie województwa łódzkiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 253-259
TEXT
Proekologiczne podejście do energetyki i jej wpływ na handel zagraniczny Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 200-209Proekologiczne podejście do energetyki i jej wpływ na handel zagraniczny Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 200-209
TEXT
Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 2, s. 39-48Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 2, s. 39-48
TEXT
Wybrane problemy budowy i wdrażania zrównoważonej karty wyników w szpitalu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 265, s. 77-89Wybrane problemy budowy i wdrażania zrównoważonej karty wyników w szpitalu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 265, s. 77-89
TEXT
Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 264, s. 57-70Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 264, s. 57-70
TEXT
Podręczny poradnik dla kierowników i nauczycieli szkół powszechnychPodręczny poradnik dla kierowników i nauczycieli szkół powszechnych
TEXT
Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 1Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 1
TEXT
Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 2Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 2
TEXT
Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów - przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 277, s. 144-154Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów - przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 277, s. 144-154
TEXT
Koncepcja sieci w zarządzaniu publicznym: pomiar efektywności partnerstw lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 277, s. 360-366Koncepcja sieci w zarządzaniu publicznym: pomiar efektywności partnerstw lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 277, s. 360-366
TEXT
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - istota i współczesne wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 274, s. 28-38Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - istota i współczesne wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 274, s. 28-38
TEXT
Aktywność funduszy venture capital w ramach alternatywnych systemów obrotu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 2, s. 488-497Aktywność funduszy venture capital w ramach alternatywnych systemów obrotu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 2, s. 488-497
TEXT
Ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 1, s. 480-489Ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 1, s. 480-489
TEXT
On the quality of regular correlated pairs (R(K), R0(k)), measured by the value of the coefficient r2(k). Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 9-14On the quality of regular correlated pairs (R(K), R0(k)), measured by the value of the coefficient r2(k). Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 9-14
TEXT
Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 126-138Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 126-138
TEXT
Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125
TEXT
Possibility of using meta-analysis in econometrics. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 15-23Possibility of using meta-analysis in econometrics. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 15-23
TEXT
Masking problem in identification of service quality determinants with an application of the CART model - an example of the public services quality research in Poland. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 24-31Masking problem in identification of service quality determinants with an application of the CART model - an example of the public services quality research in Poland. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 24-31
TEXT
Some remarks on the original price index inspired by the notes of Peter von der Lippe. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 40-54Some remarks on the original price index inspired by the notes of Peter von der Lippe. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 40-54
TEXT
The applications of the Kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 55-64The applications of the Kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 55-64
TEXT
Determinants of poverty - binary logit model with interaction terms approach. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 65-77Determinants of poverty - binary logit model with interaction terms approach. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 65-77
TEXT
Income tax: A comparison of the forecasting methodologies. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 104-112Income tax: A comparison of the forecasting methodologies. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 104-112
TEXT
Identity economics and higher education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 95-103Identity economics and higher education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 95-103
TEXT
On the non-monetary benefits of tertiary education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 78-94On the non-monetary benefits of tertiary education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 78-94
TEXT
Distance function between structure of variants in consensus determining process in supply chain management systems. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 131-140Distance function between structure of variants in consensus determining process in supply chain management systems. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 131-140
TEXT
Uwarunkowania i metody zarządzania wypłacalnością małych i średnich przedsiębiorstwUwarunkowania i metody zarządzania wypłacalnością małych i średnich przedsiębiorstw
TEXT
On measuring the real value of production. Reflections on the economic order of the real world on occasion of the financial crisis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 162-183On measuring the real value of production. Reflections on the economic order of the real world on occasion of the financial crisis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 162-183
TEXT
Comparative analysis of accuracy of selected methods of building of combined forecasts and meta-forecast. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 152-161Comparative analysis of accuracy of selected methods of building of combined forecasts and meta-forecast. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 152-161
TEXT
End of life in Europe: An empirical analysis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 184-197End of life in Europe: An empirical analysis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 184-197
TEXT
Geometrical perspective on rotation and data structure diagnosis in factor analysis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 198-209Geometrical perspective on rotation and data structure diagnosis in factor analysis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 198-209
TEXT
Forecasting the critical points of stock market's indices using Log-Periodic Power Law. Ekonometria = Econometrcis, 2013, Nr 1 (39), s. 100-110Forecasting the critical points of stock market's indices using Log-Periodic Power Law. Ekonometria = Econometrcis, 2013, Nr 1 (39), s. 100-110
TEXT
An attempt at identification sources of variation in monthly net incomes among persons with tertiary education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 210-221An attempt at identification sources of variation in monthly net incomes among persons with tertiary education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 210-221
TEXT
Zero-inflated claim count modeling and testing - a case study. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 144-151Zero-inflated claim count modeling and testing - a case study. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 144-151
TEXT
Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 111-120Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 111-120
TEXT
Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residental markets. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 121-132Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residental markets. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 121-132
TEXT
The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 133-143The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 133-143
TEXT
Forecasting risk of decision - making processes. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 30-39Forecasting risk of decision - making processes. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 30-39
TEXT
Forecasting industrial production in Poland - a comparison of different methods. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 40-51Forecasting industrial production in Poland - a comparison of different methods. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 40-51
TEXT
Demand forecasting in a business based on experts' opinions - an application of Weibull distributions. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 52-60Demand forecasting in a business based on experts' opinions - an application of Weibull distributions. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 52-60
TEXT
Geostatistical model (2D) of the surface distribution of electricity transmission marginal costs. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 85-99Geostatistical model (2D) of the surface distribution of electricity transmission marginal costs. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 85-99
TEXT
Demand forecasting in an enterprise - the forecasted variable selection problem. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 61-70Demand forecasting in an enterprise - the forecasted variable selection problem. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 61-70
TEXT
Structural analysis of variation of electricity transmission marginal costs. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 71-84Structural analysis of variation of electricity transmission marginal costs. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 71-84
TEXT
Space-time analysis of the phenomenon of unemployment in the group of new EU member states. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 11-21Space-time analysis of the phenomenon of unemployment in the group of new EU member states. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 11-21
TEXT
Podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktów na rynku. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 95-102Podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktów na rynku. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 95-102
TEXT
Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 103-114Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 103-114
TEXT
Identyfikacja stresorów i zarządzanie stresem w firmie. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 87-94Identyfikacja stresorów i zarządzanie stresem w firmie. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 87-94
TEXT
Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 62-73Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 62-73
TEXT
Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 48-61Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 48-61
TEXT
Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 36-47Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 36-47
TEXT
Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 22-35Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 22-35
TEXT
System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wybranych krajach europejskich. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 9-21System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wybranych krajach europejskich. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 9-21
TEXT
Ocena wiarygodności prognoz makroekonomicznych - doświadczenia paktu stabilności i wzrostu a wieloletnie planowanie budżetowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 1, s. 152-161Ocena wiarygodności prognoz makroekonomicznych - doświadczenia paktu stabilności i wzrostu a wieloletnie planowanie budżetowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 1, s. 152-161
TEXT
Obszary zarządzania płynnością finansową w publicznej szkole wyższej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 1, s. 256-264Obszary zarządzania płynnością finansową w publicznej szkole wyższej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 1, s. 256-264
TEXT
Nowoprogramowy rozkład materjału nauczania : ze wszystkich przedmiotów na klasę VII-ą szkoły powszechnej : materjał rozprowadzony na poszczególne miesiące roku szkolnego i zaopatrzony odpowiedniemi wskazówkami praktycznemiNowoprogramowy rozkład materjału nauczania : ze wszystkich przedmiotów na klasę VII-ą szkoły powszechnej : materjał rozprowadzony na poszczególne miesiące roku szkolnego i zaopatrzony odpowiedniemi wskazówkami praktycznemi
TEXT
Drukowanie stemplem jako środek wychowawczyDrukowanie stemplem jako środek wychowawczy
TEXT
Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieliDusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieli
TEXT
O wychowanie gospodarczeO wychowanie gospodarcze
TEXT
O wychowaniu dzieci i kształceniu siebieO wychowaniu dzieci i kształceniu siebie
TEXT
Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie przepisów ustawy o podatku obrotowym w Niemczech. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 247, s. 120-129Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie przepisów ustawy o podatku obrotowym w Niemczech. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 247, s. 120-129
TEXT
Rachunkowość spółdzielni uczniowskiejRachunkowość spółdzielni uczniowskiej
TEXT
Elektroniczne deklaracje jako dogodna forma rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 247, s. 260−273Elektroniczne deklaracje jako dogodna forma rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 247, s. 260−273
TEXT
Jak ma gimnazjum ogólnokształcące uczyć i wychowywać młodzież? : komentarze i rozważania na tle statutu nowego gimnazjumJak ma gimnazjum ogólnokształcące uczyć i wychowywać młodzież? : komentarze i rozważania na tle statutu nowego gimnazjum
TEXT
Badania eksperymentalne nad ortografją : z doświadczeń na terenie szkoły powszechnej w KatowicachBadania eksperymentalne nad ortografją : z doświadczeń na terenie szkoły powszechnej w Katowicach
TEXT
Wychowanie estetyczne w nowoczesnej szkole. Cz. 2, (Praktyczna)Wychowanie estetyczne w nowoczesnej szkole. Cz. 2, (Praktyczna)
TEXT
Wychowanie estetyczne w nowoczesnej szkole. Cz. 1, (Teoretyczna)Wychowanie estetyczne w nowoczesnej szkole. Cz. 1, (Teoretyczna)
TEXT
Instynkt wychowawczyInstynkt wychowawczy
TEXT
Koszty jakości jako miara efektywności działań w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 262, s. 440-447Koszty jakości jako miara efektywności działań w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 262, s. 440-447
TEXT
Ograniczanie złożoności jako uwarunkowanie osiągania efektywności organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 262, s. 277-292Ograniczanie złożoności jako uwarunkowanie osiągania efektywności organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 262, s. 277-292
TEXT
Wspólny rynek europejski a możliwości rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 262, s. 202-210Wspólny rynek europejski a możliwości rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 262, s. 202-210
TEXT
Efektywne zarządzanie firmą rodzinną - kompetencyjne wyzwania sukcesji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 262, s. 11-24Efektywne zarządzanie firmą rodzinną - kompetencyjne wyzwania sukcesji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 262, s. 11-24
TEXT
Realizacja wychowania obywatelskiego w szkoleRealizacja wychowania obywatelskiego w szkole
TEXT
Jak uczyć się do egzaminu kwalifikacyjnego : poradnik dla nauczycieli szkół powszechnychJak uczyć się do egzaminu kwalifikacyjnego : poradnik dla nauczycieli szkół powszechnych
TEXT
Zarys pedagogiki eksperymentalnejZarys pedagogiki eksperymentalnej
TEXT
Nauka o dziecku : zarys podręcznika przystosowanego do programu M. W. R. i O. P. : do użytku w seminariach nauczycielskich i dla nauczycieli szkół powszechnychNauka o dziecku : zarys podręcznika przystosowanego do programu M. W. R. i O. P. : do użytku w seminariach nauczycielskich i dla nauczycieli szkół powszechnych
TEXT
Organizacja nauczania w szkołach powszechnych niższych stopniOrganizacja nauczania w szkołach powszechnych niższych stopni
TEXT
Samodzielność i odpowiedzialność dzieckaSamodzielność i odpowiedzialność dziecka
TEXT
Modele wyceny bilansowej aktywów jednostki gospodarczej - zakres stosowania, skutki sprawozdawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 251, s. 418-428Modele wyceny bilansowej aktywów jednostki gospodarczej - zakres stosowania, skutki sprawozdawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 251, s. 418-428
TEXT
Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i ich przydatność w podejmowaniu decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 252, s. 223-236Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i ich przydatność w podejmowaniu decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 252, s. 223-236
TEXT
Podręcznik do dziejów literatury polskiejPodręcznik do dziejów literatury polskiej
TEXT
Rysunek zawodowy : dla 1 klasy szkół stolarskichRysunek zawodowy : dla 1 klasy szkół stolarskich
TEXT
Modelowanie drzewa w szkole powszechnej i gimnazjum : przyczynek do zajęć praktycznyc z.1Modelowanie drzewa w szkole powszechnej i gimnazjum : przyczynek do zajęć praktycznyc z.1
TEXT
Ćwiczenia z zakresu geometrji w nowym programieĆwiczenia z zakresu geometrji w nowym programie
TEXT
Metoda szkiców i zagadnieńMetoda szkiców i zagadnień
TEXT
O istotną i życiową (a nie teoretycznio-biurową) reformę szkolnictwa : artykuły oraz wywiady z profesorami uniwersytetu zebraneO istotną i życiową (a nie teoretycznio-biurową) reformę szkolnictwa : artykuły oraz wywiady z profesorami uniwersytetu zebrane
TEXT
Dziecko włóczęgaDziecko włóczęga
TEXT
Przewodnik pracy społecznej i oświatowejPrzewodnik pracy społecznej i oświatowej
TEXT
Kłamstwo dziecięce, przyczyny, zapobieganieKłamstwo dziecięce, przyczyny, zapobieganie
TEXT
Kształcenie młodzieży do handlu według systemu BatyKształcenie młodzieży do handlu według systemu Baty
TEXT
Ogród przy szkole powszechnej i jego zastosowanieOgród przy szkole powszechnej i jego zastosowanie
TEXT
Zasady organizacji pracy w szkołach powszechnych dostosowane do statutu publicznych szkół powszechnych i nowych programów naukiZasady organizacji pracy w szkołach powszechnych dostosowane do statutu publicznych szkół powszechnych i nowych programów nauki
TEXT
Program nauki (tymczasowy) w państwowym liceum pedagogicznym z polskim językiem nauczaniaProgram nauki (tymczasowy) w państwowym liceum pedagogicznym z polskim językiem nauczania
TEXT
1 - 100 (Total Results 34737)>>