Explore your Results

ThumbnailTitle
HajótöröttekHajótöröttek
TEXT
Elmélkedések az egyházreformrólElmélkedések az egyházreformról
TEXT
Újjárendezték A XX. század magyar mesterei-kiállítást a Fővárosi KéptárbanÚjjárendezték "A XX. század magyar mesterei"-kiállítást a Fővárosi Képtárban
TEXT
A talmudzsidóA talmudzsidó
TEXT
Gróf Széchenyi István a nemzeti bölcs emléke egy könyörgésben és egyházi beszédben melyet az erdélyi unitáriusok kolozsvári templomában 1860 április 29-kén tartott istentisztelet alkalmával mondott Ferencz JózsiGróf Széchenyi István a nemzeti bölcs emléke egy könyörgésben és egyházi beszédben melyet az erdélyi unitáriusok kolozsvári templomában 1860 április 29-kén tartott istentisztelet alkalmával mondott Ferencz Józsi
TEXT
Egy magyar lángész tragédiájaEgy magyar lángész tragédiája
TEXT
Lose Blätter aus meinem Tagebuche ...Lose Blätter aus meinem Tagebuche ...
TEXT
Az iparos tanulók iskolái szervezeteAz iparos tanulók iskolái szervezete
TEXT
Zágráb Magyar országbanZágráb Magyar országban
TEXT
Születésnapi látogatás a 80 éves Végh GusztávnálSzületésnapi látogatás a 80 éves Végh Gusztávnál
TEXT
Közgazdaságunk életfeltételei és a munkásosztályok föbb teendőiKözgazdaságunk életfeltételei és a munkásosztályok föbb teendői
TEXT
Ünnepség Budavár visszavételének 100-ik évfordulójánÜnnepség Budavár visszavételének 100-ik évfordulóján
TEXT
Gróf Teleki Pál József téri palotáját megvásárolta a HitelbankGróf Teleki Pál József téri palotáját megvásárolta a Hitelbank
TEXT
Az Országos Lelenc-ügyi Társulat alapszabályainak tervezeteAz Országos Lelenc-ügyi Társulat alapszabályainak tervezete
TEXT
Die ArbeiterfrageDie Arbeiterfrage
TEXT
A magyar-galicziai összekötő vasút érdekébenA magyar-galicziai összekötő vasút érdekében
TEXT
A marsalai ezerA marsalai ezer
TEXT
Téli műkiállításokTéli műkiállítások
TEXT
Urban' ProclamatiojiUrban' Proclamatioji
TEXT
A szabadalmazott magyar nemzeti bank ügyének népszerü tárgyalásaA szabadalmazott magyar nemzeti bank ügyének népszerü tárgyalása
TEXT
Der entlarvte Priester, vielleicht noch zu rechter ZeitDer entlarvte Priester, vielleicht noch zu rechter Zeit
TEXT
Az alsóház ideiglenes rendszabályaiAz alsóház ideiglenes rendszabályai
TEXT
A nőkről a nőknekA nőkről a nőknek
TEXT
Magyar zsidó, vagy zsidó magyar?Magyar zsidó, vagy zsidó magyar?
TEXT
AblakmosóAblakmosó
TEXT
Alispáni jelentés Moson megye 1874-dik évi állapotárólAlispáni jelentés Moson megye 1874-dik évi állapotáról
TEXT
Méltóságos Gróf Ur! Tisztelt pártvezéremMéltóságos Gróf Ur! Tisztelt pártvezérem
TEXT
Közlemény Dr. László Zsigmond igazságügyminiszteri titkárnak az angol törvénykezési eljárás tárgyában az igazságügyminiszter urhoz intézett előterjesztésébőlKözlemény Dr. László Zsigmond igazságügyminiszteri titkárnak az angol törvénykezési eljárás tárgyában az igazságügyminiszter urhoz intézett előterjesztéséből
TEXT
Ungarische Briefe über die Theiss-EisenbahnUngarische Briefe über die Theiss-Eisenbahn
TEXT
Gedächtnissrede auf den ... verstorbenen Grafen Stephan Széchenyi gehalten ... 1860 ... in KlausenburgGedächtnissrede auf den ... verstorbenen Grafen Stephan Széchenyi gehalten ... 1860 ... in Klausenburg
TEXT
Az 1863. évi aszályosság a magyar AlföldönAz 1863. évi aszályosság a magyar Alföldön
TEXT
A magyar közjog 1867 előttA magyar közjog 1867 előtt
TEXT
Tisza gyilkosainak nyomábanTisza gyilkosainak nyomában
TEXT
Die Nebelritter von gestern Karl SomossyDie Nebelritter von gestern Karl Somossy
TEXT
A magyar gazdák Székesfehérváron 1879. éávi junius 3-5. napján tartott II. Országos Értekezletén tárgyalt negyedik kérdés: A nemzetközi gabnakereskedés fejlődése, történelmi és statistikai oldalról megvilágitvaA magyar gazdák Székesfehérváron 1879. éávi junius 3-5. napján tartott II. Országos Értekezletén tárgyalt negyedik kérdés: "A nemzetközi gabnakereskedés fejlődése, történelmi és statistikai oldalról megvilágitva"
TEXT
Was ist die Wahrheit?Was ist die Wahrheit?
TEXT
Szlavonia és vasutjának ügyeSzlavonia és vasutjának ügye
TEXT
A Honvéd kiállításrólA Honvéd kiállításról
TEXT
A közép ipartanoda szervezeteA közép ipartanoda szervezete
TEXT
A magyar népalkotmány vázlata, felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal, közjogi szempontból tekintveA magyar népalkotmány vázlata, felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal, közjogi szempontból tekintve
TEXT
A magyar katholika egyháznak Martius-forradalom utáni sérelmeiA magyar katholika egyháznak Martius-forradalom utáni sérelmei
TEXT
Ein Beitrag zum ungarischen StaatsrechtEin Beitrag zum ungarischen Staatsrecht
TEXT
Zur Organisirung der Schwesterstädte Pest und OfenZur Organisirung der Schwesterstädte Pest und Ofen
TEXT
Alkotmány vagy absolutizmus?Alkotmány vagy absolutizmus?
TEXT
Plaidoyer des Alois Ruzicska Vertheidigers des Jacob in der vor dem Schwurgerichte in Wien vom 25. october bis 29. november 1875 durchgeführten Hauptverhandlung wider die Vertreter der Elementar-Versicherungs-AktienbankPlaidoyer des Alois Ruzicska Vertheidigers des Jacob in der vor dem Schwurgerichte in Wien vom 25. october bis 29. november 1875 durchgeführten Hauptverhandlung wider die Vertreter der Elementar-Versicherungs-Aktienbank
TEXT
ParticularismusParticularismus
TEXT
Eszmék a büntetés végrehajtásának reformjáhozEszmék a büntetés végrehajtásának reformjához
TEXT
Az egyesbirósági rendszer és igazságügyi politikánkAz egyesbirósági rendszer és igazságügyi politikánk
TEXT
Deák Ferencz életrajzDeák Ferencz életrajz
TEXT
Az ember és a' pénz, vagy a' kereset és házgazdaság mindenek előtt!Az ember és a' pénz, vagy a' kereset és házgazdaság mindenek előtt!
TEXT
Képzőművészeti kiállításokKépzőművészeti kiállítások
TEXT
Nemzeti dalokNemzeti dalok
TEXT
Az Iparművészeti Múzeum újabb szerzeményeinek kiállításaAz Iparművészeti Múzeum újabb szerzeményeinek kiállítása
TEXT
Szellemi nyilvánulatokSzellemi nyilvánulatok
TEXT
A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai múzeum újabb szerzeményeiA Hopp Ferenc Kelet-ázsiai múzeum újabb szerzeményei
TEXT
Tiszai sulyomTiszai sulyom
TEXT
Rede des ungarischen Landtags-AbgeordnetenRede des ungarischen Landtags-Abgeordneten
TEXT
GaribaldiGaribaldi
TEXT
A szabad kőművesség lényege s feladata különös tekintettel honi viszonyainkraA szabad kőművesség lényege s feladata különös tekintettel honi viszonyainkra
TEXT
Die wahre Richtung der ungarischen National-PolitikDie wahre Richtung der ungarischen National-Politik
TEXT
Die Capitalarmuth und Creditnoth der Landwirthe Ungarns, deren Ursachen und AbhülfsmittelDie Capitalarmuth und Creditnoth der Landwirthe Ungarns, deren Ursachen und Abhülfsmittel
TEXT
Kik a valódi fertálymágnások?Kik a valódi fertálymágnások?
TEXT
A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok és alapítványok jogi természetének megvizsgálására a képviselőház 1880. szept. 30-iki kirendelt bizottság előadóinak gróf Apponyi Albert és Apáthy István orsz. képviselőknek jelentéseiA magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok és alapítványok jogi természetének megvizsgálására a képviselőház 1880. szept. 30-iki kirendelt bizottság előadóinak gróf Apponyi Albert és Apáthy István orsz. képviselőknek jelentései
TEXT
A felsőház reformjaA felsőház reformja
TEXT
Magyar-mutató tükör mellyet ama ... Horváth János úrtól ... feltett ... kérdésre: ki a' magyar történeti, törvényes és polgári értelemben? 's mi az ő kötelessége mint magyarnak?Magyar-mutató tükör mellyet ama ... Horváth János úrtól ... feltett ... kérdésre: ki a' magyar történeti, törvényes és polgári értelemben? 's mi az ő kötelessége mint magyarnak?
TEXT
Széchenyi és a közegészségügySzéchenyi és a közegészségügy
TEXT
Pest-Józsefváros választóihozPest-Józsefváros választóihoz
TEXT
A Josephinismus és az egyházat illető legujabb császári rendelvényA Josephinismus és az egyházat illető legujabb császári rendelvény
TEXT
A növekedő uj világhatalomA növekedő uj világhatalom
TEXT
Észrevételek gróf Lónyay Menyhért Közügyeinkről szóló munka felettÉszrevételek gróf Lónyay Menyhért "Közügyeinkről" szóló munka felett
TEXT
A magyarok és románok feladata a keleti kérdésbenA magyarok és románok feladata a keleti kérdésben
TEXT
A volt erdélyi királyi főkormányszék kebelében fennállott katholikus bizottság hatásköréről és az erdélyi kath. status-gyülés és igazgató-tanács által követendő eljárási módozatról eredeti okmányok alapjánA volt erdélyi királyi főkormányszék kebelében fennállott katholikus bizottság hatásköréről és az erdélyi kath. status-gyülés és igazgató-tanács által követendő eljárási módozatról eredeti okmányok alapján
TEXT
Kossuth albumKossuth album
TEXT
Die ungarischen Publicisten über die Broschüre ein Haupthinderniss des Fortschrittes in UngarnDie ungarischen Publicisten über die Broschüre ein Haupthinderniss des Fortschrittes in Ungarn
TEXT
A magyarországi helv. hitv. tanitóknak az 1881.-ik évben tartott helv. hitv. Zsinathoz intézett emlékirata a népisk. tanügy emelése és a tanítóikar helyzetének javítása tárgyábanA magyarországi helv. hitv. tanitóknak az 1881.-ik évben tartott helv. hitv. Zsinathoz intézett emlékirata a népisk. tanügy emelése és a tanítóikar helyzetének javítása tárgyában
TEXT
Lehet-e reformpárt?Lehet-e reformpárt?
TEXT
Wlassics Gyula m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrhozWlassics Gyula m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrhoz
TEXT
Kisérlet a katholikus egyházi autonom-szervezet kérdésének megoldása irántKisérlet a katholikus egyházi autonom-szervezet kérdésének megoldása iránt
TEXT
Erdély Magyarország kiegészitő részeErdély Magyarország kiegészitő része
TEXT
Észrevételek a magyar nemzeti politika helyes iránya czimü röpirat szerzőjétőlÉszrevételek a magyar nemzeti politika helyes iránya czimü röpirat szerzőjétől
TEXT
Zur Beleuchtung der siebenbürgischen EisenbahnfrageZur Beleuchtung der siebenbürgischen Eisenbahnfrage
TEXT
Mi a magyar gyáripar és kereskedelem, ha nem magyar és nem nemzeti?Mi a magyar gyáripar és kereskedelem, ha nem magyar és nem nemzeti?
TEXT
Ein Echo aus Ungarn auf den Petitions-Beschluss der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft zu Wien vom 7. Februar 1865.Ein Echo aus Ungarn auf den Petitions-Beschluss der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft zu Wien vom 7. Februar 1865.
TEXT
Törvényjavaslat Pest város törvényhatósága rendezésérőlTörvényjavaslat Pest város törvényhatósága rendezéséről
TEXT
Historische Skizzen über UngarnHistorische Skizzen über Ungarn
TEXT
A telepitési kérdésről tekintettel a kivándorlásra, bukovinai véreink visszatelepitésére, czélszerűbb hazai néposzlatra s a mezőiparos nagy községek elhomlitásáraA" telepitési kérdésről" tekintettel a kivándorlásra, bukovinai véreink visszatelepitésére, czélszerűbb hazai néposzlatra s a mezőiparos nagy községek elhomlitására
TEXT
A főméltóságu herceg-primásnak három irata és függelékül B. Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter úr ő excellentiájának levele a herczeg-primáshozA főméltóságu herceg-primásnak három irata és függelékül B. Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter úr ő excellentiájának levele a herczeg-primáshoz
TEXT
Múzeum-véletlenségbőlMúzeum-véletlenségből
TEXT
Kossuth Lajos september 28. leveléreKossuth Lajos september 28. levelére
TEXT
Szalmás Piroska  /1898-1941/Szalmás Piroska /1898-1941/
TEXT
A nemzeti mivelődés alapjaA nemzeti mivelődés alapja
TEXT
Ivánka Zsigmond és a pánszlávizmusIvánka Zsigmond és a pánszlávizmus
TEXT
Simonyi Zsigmond emlékének megtiszteléseSimonyi Zsigmond emlékének megtisztelése
TEXT
Szózat a baranya-megyei képviselő-választókhozSzózat a baranya-megyei képviselő-választókhoz
TEXT
Deutsche Xenien aus und für UngarnDeutsche Xenien aus und für Ungarn
TEXT
A könyvtártudomány első női doktora a KGM MTTI-nélA könyvtártudomány első női doktora a KGM MTTI-nél
TEXT
Deutsche Xenien aus und für UngarnDeutsche Xenien aus und für Ungarn
TEXT
ÖrökváltságÖrökváltság
TEXT
Instruction für Staatsbürger der österreichisch-ungarischen Monarchie ...Instruction für Staatsbürger der österreichisch-ungarischen Monarchie ...
TEXT
Javaslat államháztartásunk küzdelmeibenJavaslat államháztartásunk küzdelmeiben
TEXT
1 - 100 (Total Results 3051)>>