Explore your Results

ThumbnailTitle
Guide du voyageur en Espagne / par M. Bory de Saint-Vincent.Guide du voyageur en Espagne / par M. Bory de Saint-Vincent.
TEXT
Euskeraz ikasteko bide erraza / Arrutza'tar Mikel.Euskeraz ikasteko bide erraza / Arrutza'tar Mikel.
TEXT
Santo Tomasco Feriya : almanaque bilingüe para el año de 1878.Santo Tomasco Feriya : almanaque bilingüe para el año de 1878.
TEXT
Memoria sobre lo absurdo del sistema métrico decimal / por Joaquín de Irízar.Memoria sobre lo absurdo del sistema métrico decimal / por Joaquín de Irízar.
TEXT
Decretos celebrados por esta M.N. y M.L. Provincia de Álava, en sus Juntas Generales Ordinarias de mayo de este año de 1776, en el lugar de Zurbano..Decretos celebrados por esta M.N. y M.L. Provincia de Álava, en sus Juntas Generales Ordinarias de mayo de este año de 1776, en el lugar de Zurbano..
TEXT
Euskel abestiak.Euskel abestiak.
TEXT
Euzko-Alderdi Jeltzaliaren itunkiderazko eralgundia = Organización confederal del Partido Nacionalista Vasco.Euzko-Alderdi Jeltzaliaren itunkiderazko eralgundia = Organización confederal del Partido Nacionalista Vasco.
TEXT
Exercicios espirituales de N.P. S. Ignacio / explicados en latín por el Padre Jacobo Nouet...aora traducidos en castellano.Exercicios espirituales de N.P. S. Ignacio / explicados en latín por el Padre Jacobo Nouet...aora traducidos en castellano.
TEXT
L'Espagne contemporaine : jounal d'un voyageur / par Louis Teste.L'Espagne contemporaine : jounal d'un voyageur / par Louis Teste.
TEXT
Guernikako-arbola : chant patriotique basque / notes par Emmanuel Contamine de Latour.Guernikako-arbola : chant patriotique basque / notes par Emmanuel Contamine de Latour.
TEXT
Donokirako bide zuzena eta eskijerra : kistar-otoidija / Claret Andoni Ma. Aba Deunki...erderaz idatzi ebana eredutzat arturik egiña ; [itzultzaile] Zabala-Arana'tar Joseba.Donokirako bide zuzena eta eskijerra : kistar-otoidija / Claret Andoni Ma. Aba Deunki...erderaz idatzi ebana eredutzat arturik egiña ; [itzultzaile] Zabala-Arana'tar Joseba.
TEXT
Misionetako eta erretretako kantikak.Misionetako eta erretretako kantikak.
TEXT
L'Espagne : d'Irun à Madrid.L'Espagne : d'Irun à Madrid.
TEXT
Decretos celebrados por esta M.N. y M.L. Provincia de alava en sus Juntas Generales Ordinarias llamadas de Sta. Cathalina del año de 1777..Decretos celebrados por esta M.N. y M.L. Provincia de alava en sus Juntas Generales Ordinarias llamadas de Sta. Cathalina del año de 1777..
TEXT
Eskualdun kantaria.Eskualdun kantaria.
TEXT
Euskal-edestia / Estornes Lasa'tar Beñat'ek egiña ; ta Artzelus'tar Ander'ek euskeratua.Euskal-edestia / Estornes Lasa'tar Beñat'ek egiña ; ta Artzelus'tar Ander'ek euskeratua.
TEXT
Zeanuri-ko elexan abestuten diran otoi-eskariak.Zeanuri-ko elexan abestuten diran otoi-eskariak.
TEXT
El Cantor de los fueros : homenaje al patriota Iparraguirre.El Cantor de los fueros : homenaje al patriota Iparraguirre.
TEXT
Edesti Deuna / Ibargutxi'tar Jon Gurutz idatzita.Edesti Deuna / Ibargutxi'tar Jon Gurutz idatzita.
TEXT
Les Vieilles villes d'Espagne : notes et souvenirs / par A. Robida.Les Vieilles villes d'Espagne : notes et souvenirs / par A. Robida.
TEXT
Negarrez igaro zan atsua : udabarriko aselia, W.B. Yeats olerkari erindarraren Kathleen-ni-Howlihan'tzazkua / Sota-Aburto'tar Imanol'ak idatzija ; Altuna'tar Joseba'k euzkeralduba ; [ilustrazioak Martínez Ortiz].Negarrez igaro zan atsua : udabarriko aselia, W.B. Yeats olerkari erindarraren "Kathleen-ni-Howlihan"'tzazkua / Sota-Aburto'tar Imanol'ak idatzija ; Altuna'tar Joseba'k euzkeralduba ; [ilustrazioak Martínez Ortiz].
TEXT
Itzaldiak : seigarren salla / [Urreta'tar Mikel...(et al.] ; itzaldi oek Euskal Esnalea'k eratu zituan...Itzaldiak : seigarren salla / [Urreta'tar Mikel...(et al.] ; itzaldi oek Euskal Esnalea'k eratu zituan...
TEXT
Goiz-aize / Muniategi'tar Sabin.Goiz-aize / Muniategi'tar Sabin.
TEXT
Zumalakarregi : edestiari buruz zortzi bertso-saletan eratutako poematxoa / Zubimendi'tar Joseba.Zumalakarregi : edestiari buruz zortzi bertso-saletan eratutako poematxoa / Zubimendi'tar Joseba.
TEXT
Bertsolari-guduak : 1935-1936'gn Ilbeltzeko 20 eta 19'an ospatuak / Zubimendi'tar Yoseba idazle ; Aitzol'dar Y'ren itzaurrea.Bertsolari-guduak : 1935-1936'gn Ilbeltzeko 20 eta 19'an ospatuak / Zubimendi'tar Yoseba idazle ; Aitzol'dar Y'ren itzaurrea.
TEXT
Decretos celebrados por la M. N. y M. L. provincia de Álava en sus Juntas Generales Ordinarias de el mes de mayo de 1767...Decretos celebrados por la M. N. y M. L. provincia de Álava en sus Juntas Generales Ordinarias de el mes de mayo de 1767...
TEXT
Lenbiziko Jaunartzerako kristau ikasbidea / Muniz eta Pablos'tar Tomas Iruñako Gotzai Jaun guziz agurgarrien aginduz ; Aita Astete'tik berexia, oar eta erakusgaiez osotua, ta apez jaun batzuek euskerara itzulia.Lenbiziko Jaunartzerako kristau ikasbidea / Muniz eta Pablos'tar Tomas Iruñako Gotzai Jaun guziz agurgarrien aginduz ; Aita Astete'tik berexia, oar eta erakusgaiez osotua, ta apez jaun batzuek euskerara itzulia.
TEXT
Girichtinoaren elizako liburua.Girichtinoaren elizako liburua.
TEXT
Irugarren Ordena edo Prantziskotar Irugarren Senidetzako araudia (erregla) eta barkapenak / Jose Maria Azkuek eratuta.Irugarren Ordena edo Prantziskotar Irugarren Senidetzako araudia (erregla) eta barkapenak / Jose Maria Azkuek eratuta.
TEXT
Arantzazu.Arantzazu.
TEXT
Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña ; Eguzki'tar Jon U. jaupariak bizkayeraztuta.Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña ; Eguzki'tar Jon U. jaupariak bizkayeraztuta.
TEXT
Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña ta Argiaren batzaldian saritua.Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña ta "Argia"ren batzaldian saritua.
TEXT
Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña.Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña.
TEXT
Urteko igande guztietarako Goizpar edo Ebangelioak / Izurrategi'tar Jon Elorrio'ko Txanburu Jaunak egiñak.Urteko igande guztietarako Goizpar edo Ebangelioak / Izurrategi'tar Jon Elorrio'ko Txanburu Jaunak egiñak.
TEXT
Loyala'tarr Iñaki Deuna / [Norbait'ek (Ganguren'darr Kepa) idatzija].Loyala'tarr Iñaki Deuna / [Norbait'ek (Ganguren'darr Kepa) idatzija].
TEXT
V Congreso de Estudios Vascos : Vergara.V Congreso de Estudios Vascos : Vergara.
TEXT
Kimia / egillea, Jauregi'tar Gabirel.Kimia / egillea, Jauregi'tar Gabirel.
TEXT
Ordonnances synodales du Diocèse de Bayonne : publiées par monseigneur l'illustrissime & reverendissime messire Guillaume d'Arche dans son Synode, tenu le 12 mars 1749.Ordonnances synodales du Diocèse de Bayonne : publiées par monseigneur l'illustrissime & reverendissime messire Guillaume d'Arche dans son Synode, tenu le 12 mars 1749.
TEXT
Gurutzea eta kalbarioa : atsekabetua / J.L.'ko Van Tricht'tar Bitor Abeak egiña ; eta Isusi'tar Koldobika'k euzkeralduta.Gurutzea eta kalbarioa : atsekabetua / J.L.'ko Van Tricht'tar Bitor Abeak egiña ; eta Isusi'tar Koldobika'k euzkeralduta.
TEXT
Bahnar deithu Salbaiak / Aita P. Dourisurek egina ; Jean Elissalde apezak, eskuararatua.Bahnar deithu Salbaiak / Aita P. Dourisurek egina ; Jean Elissalde apezak, eskuararatua.
TEXT
Gizarte-auzia : ugazaba ta langille arteko gora-berak / egillea Eguzkitza'tar Jon.Gizarte-auzia : ugazaba ta langille arteko gora-berak / egillea Eguzkitza'tar Jon.
TEXT
Sortze Garbiko Andre Mariaren eta Gonzagatar Luis Santuaren Laguntaldeko euskaldun mutillak gorde bear duten legia..Sortze Garbiko Andre Mariaren eta Gonzagatar Luis Santuaren Laguntaldeko euskaldun mutillak gorde bear duten legia..
TEXT
Pisia / egillea, Jauregi'tarr Gabirel.Pisia / egillea, Jauregi'tarr Gabirel.
TEXT
Luistarren eliz liburua / Agirre'tar Jorke.Luistarren eliz liburua / Agirre'tar Jorke.
TEXT
Dabiden eres-abestiak : latekeraz, gerkeraz eta iberkeraz artu--- eta euskeraz ipiñi ditu / idazteunetan irakasle dan Y. L. Galdos'tar Erromalek.Dabiden eres-abestiak : latekeraz, gerkeraz eta iberkeraz artu--- eta euskeraz ipiñi ditu / idazteunetan irakasle dan Y. L. Galdos'tar Erromalek.
TEXT
Reglamento para la conservación del nuevo camino fabricado a expensas del Real Erario desde la ciudad de Burgos hasta el confín de la Provincia de Álava.Reglamento para la conservación del nuevo camino fabricado a expensas del Real Erario desde la ciudad de Burgos hasta el confín de la Provincia de Álava.
TEXT
Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del extranjero con las del sistema métrico dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa / por Policarpo de Balzola.Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del extranjero con las del sistema métrico dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa / por Policarpo de Balzola.
TEXT
Manuale Sacramentorum : euskeraz. Lenengo atala, Gexoen Elexakoak / Lekuona'tar Imanol, eta Oar-Arteta'r Joseba Andoni jaupariak.Manuale Sacramentorum : euskeraz. Lenengo atala, Gexoen Elexakoak / Lekuona'tar Imanol, eta Oar-Arteta'r Joseba Andoni jaupariak.
TEXT
Belgiako apezpikuen iardukia : etzaiela zillegi Alemaniarrei angoak nai eta nai ez urrunerat eramatea / [D. J. Mercier].Belgiako apezpikuen iardukia : etzaiela zillegi Alemaniarrei angoak nai eta nai ez urrunerat eramatea / [D. J. Mercier].
TEXT
Kristauak jakin bear duana / Malinas'ko Artxigotzai Mercier Kardinal'ak ; Lekuona'tar Im. Apaizak erderatik."Kristauak jakin bear duana" / Malinas'ko Artxigotzai Mercier Kardinal'ak ; Lekuona'tar Im. Apaizak erderatik.
TEXT
Goi argi : iru ekitalditan antzerkia / Bariola'tar Abelin.Goi argi : iru ekitalditan antzerkia / Bariola'tar Abelin.
TEXT
Aurrazkuntza-irakastia / Eusko-Ikaskuntza = Cartilla de puericultura / Sociedad de Estudios Vascos.Aurrazkuntza-irakastia / Eusko-Ikaskuntza = Cartilla de puericultura / Sociedad de Estudios Vascos.
TEXT
Congreso de Estudios Vascos : Oñate 1918.Congreso de Estudios Vascos : Oñate 1918.
TEXT
Dictionnaire français-basque = hizthegi eskuara-frantses / Fenaille Mispiratçeguy.Dictionnaire français-basque = hizthegi eskuara-frantses / Fenaille Mispiratçeguy.
TEXT
Itz-lauz / Agirre'tar Joseba Mirena Lizardi'tar Xabier."Itz-lauz" / Agirre'tar Joseba Mirena "Lizardi'tar Xabier".
TEXT
Atsotitz, zuhur-hitz eta erran-zahar / Jean Elissalde.Atsotitz, zuhur-hitz eta erran-zahar / Jean Elissalde.
TEXT
Carta pastoral que escribe el Ilustrísimo Señor D. Pedro Luis Ozta y Músquiz ... a los vicarios, párrocos, beneficiados y demás fieles de su diócesis.Carta pastoral que escribe el Ilustrísimo Señor D. Pedro Luis Ozta y Músquiz ... a los vicarios, párrocos, beneficiados y demás fieles de su diócesis.
TEXT
Olerkiak / Errenderi' tar Erraimunda Aba.Olerkiak / Errenderi' tar Erraimunda Aba.
TEXT
Maria'ren alaben eliz liburua / Agirre Jorke.Maria'ren alaben eliz liburua / Agirre Jorke.
TEXT
Misio santuetarako kantak.Misio santuetarako kantak.
TEXT
Arantzazuko Amaren umetxoen Alkartasunezko Euskal-Meza / I.O. Arantzazuko Aita Prantziskotarrak eratua."Arantzazuko Amaren umetxoen" Alkartasunezko Euskal-Meza / I.O. Arantzazuko Aita Prantziskotarrak eratua.
TEXT
La Poesía popular vasca / por Manuel de Lecuona.La Poesía popular vasca / por Manuel de Lecuona.
TEXT
Saski-naski : representación del espectáculo folklórico de escenas, bailes y costumbres vascas / Bergara, 1930, V'g. Eusko-Ikaskuntza-Batzarra = V Congreso de Estudios Vascos.Saski-naski : representación del espectáculo folklórico de escenas, bailes y costumbres vascas / Bergara, 1930, V'g. Eusko-Ikaskuntza-Batzarra = V Congreso de Estudios Vascos.
TEXT
Nekazaritzako irakurraldiak : mendi-aldeko ikastolaentzat.Nekazaritzako irakurraldiak : mendi-aldeko ikastolaentzat.
TEXT
Uztaro / Agirre'tar Toma.Uztaro / Agirre'tar Toma.
TEXT
Batzarrari aurkestutako lege-gaia irabazietan langileak parte izan dezala, sendia mantentzeko diña izan dedila lan saria, kitatzeko, kutxak, nagusiratzeko bidea / Eusko-Aldundien Elkartea = Proposición de ley presentada a las Cortes sobre participación de los obreros en los beneficios de las empresas, salario, subsidio familiar, cajas de compensación, accionariado / Minoría Nacionalista Vasca.Batzarrari aurkestutako lege-gaia irabazietan langileak parte izan dezala, sendia mantentzeko diña izan dedila lan saria, kitatzeko, kutxak, nagusiratzeko bidea / Eusko-Aldundien Elkartea = Proposición de ley presentada a las Cortes sobre participación de los obreros en los beneficios de las empresas, salario, subsidio familiar, cajas de compensación, accionariado / Minoría Nacionalista Vasca.
TEXT
Buruchkak / Jean Etchepare ; Pierre Lafitte-n aintzin-solas batekin ; eta egileak Pierre Etchepare bere anaiaz moldatu lerro-alde batekin.Buruchkak / Jean Etchepare ; Pierre Lafitte-n aintzin-solas batekin ; eta egileak Pierre Etchepare bere anaiaz moldatu lerro-alde batekin.
TEXT
Carta pastoral que escribe el Ilustrísimo Señor D. Pedro Luis Ozta y Músquiz ... al clero y demás fieles de su diócesis.Carta pastoral que escribe el Ilustrísimo Señor D. Pedro Luis Ozta y Músquiz ... al clero y demás fieles de su diócesis.
TEXT
Eleiz abestiak.Eleiz abestiak.
TEXT
Jesu-Kristoren bizitzea edo Ebanjelio ttipia / P. Lafitte argitarat emana.Jesu-Kristoren bizitzea edo Ebanjelio ttipia / P. Lafitte argitarat emana.
TEXT
Arrats-beran / Urkiaga'tar Estepan Lauaxeta.Arrats-beran / Urkiaga'tar Estepan Lauaxeta.
TEXT
Plano y guía del viajero en Bilbao y Orduña / Emilio Valverde y Alvarez.Plano y guía del viajero en Bilbao y Orduña / Emilio Valverde y Alvarez.
TEXT
Les Proverbes basques recueillis par le Sr. D'Oihenart, plus les poesies basques du mesme auteur.Les Proverbes basques recueillis par le Sr. D'Oihenart, plus les poesies basques du mesme auteur.
TEXT
Firi-Firi : (ipuin ta naste) : irugarren liburu barre-zalea / Zamáripa Abadeak egiñiko irugarren liburu barre-zalea.Firi-Firi : (ipuin ta naste) : irugarren liburu barre-zalea / Zamáripa Abadeak egiñiko irugarren liburu barre-zalea.
TEXT
Olerkiak. 1, Uzkutz gayak / Arrese eta Beitia'tar Pillipa.Olerkiak. 1, Uzkutz gayak / Arrese eta Beitia'tar Pillipa.
TEXT
Breve reseña biográfica de los Señores de Bizcaya : tal como se lee al pie de los respectivos retratos de cada uno de ellos en el Palacio de la Antigua de Guernica, donde se congregaban para celebrar sus Juntas so el histórico roble los apoderados del Señorío.Breve reseña biográfica de los Señores de Bizcaya : tal como se lee al pie de los respectivos retratos de cada uno de ellos en el Palacio de la Antigua de Guernica, donde se congregaban para celebrar sus Juntas so el histórico roble los apoderados del Señorío.
TEXT
Euskaldunen lorategia : XVI garren mendetik hunateko liburuetarik bildua. Lehen zathia (1645-1800) / P. Lafitte.Euskaldunen lorategia : XVI garren mendetik hunateko liburuetarik bildua. Lehen zathia (1645-1800) / P. Lafitte.
TEXT
Euskal edestia / Estornes Lasa'tar Beñat'ek egiña ; ta Artzelus'tar Ander'ek euskeratua.Euskal edestia / Estornes Lasa'tar Beñat'ek egiña ; ta Artzelus'tar Ander'ek euskeratua.
TEXT
Real Provisión de los Señores del Supremo Consejo de Castilla de once de marzo de 1783 : en que se declaran, y deciden diferentes dudas propuestas a la Diputación de esa M.N. y M.L. Provincia de Guipuzcoa, sobre la observancia de la anterior Provisión de doce de mayo de 1771, que trata de reforma de abusos, y gastos en entierros, y funerales ; y manda recoger, y enviar al mismo Consejo el Edicto, o Monitorio original expedido por el Señor Obispo de Pamplona en 12 de agosto del citado año de 1771.Real Provisión de los Señores del Supremo Consejo de Castilla de once de marzo de 1783 : en que se declaran, y deciden diferentes dudas propuestas a la Diputación de esa M.N. y M.L. Provincia de Guipuzcoa, sobre la observancia de la anterior Provisión de doce de mayo de 1771, que trata de reforma de abusos, y gastos en entierros, y funerales ; y manda recoger, y enviar al mismo Consejo el Edicto, o Monitorio original expedido por el Señor Obispo de Pamplona en 12 de agosto del citado año de 1771.
TEXT
Euskalerri'ko leen-gizona : (eusko-lurretan lenengo izan ziran gizonen edesti laburra) / Barandiaran'dar Joseba Mikel'ek.Euskalerri'ko leen-gizona : (eusko-lurretan lenengo izan ziran gizonen edesti laburra) / Barandiaran'dar Joseba Mikel'ek.
TEXT
Ihautiri solas : oraisons funèbres de carnaval / Sauveur Harruguet.Ihautiri solas : oraisons funèbres de carnaval / Sauveur Harruguet.
TEXT
Les Verbes auxiliaires dans le Nouveau Testament de Liçarrague / par W.J. van Eys.Les Verbes auxiliaires dans le Nouveau Testament de Liçarrague / par W.J. van Eys.
TEXT
[Txirrita'ren testamentua].[Txirrita'ren testamentua].
TEXT
Motxa erriyan : (bakarizketa) / José Artola.Motxa erriyan : (bakarizketa) / José Artola.
TEXT
Elerti-literatura. 1 / Arturo Campión.Elerti-literatura. 1 / Arturo Campión.
TEXT
Grammaire basque [Manuscrito] : cours moyen / par l'Abbé Eyheramendy.Grammaire basque [Manuscrito] : cours moyen / par l'Abbé Eyheramendy.
TEXT
Yesu-Kristo Gure Yaunaren bizia : lau Ebangelioetatik itzez-itz atera ta / Iraizoz'ko Polikarpo A. Kaputxinoak euskeraz yarria.Yesu-Kristo Gure Yaunaren bizia : lau Ebangelioetatik itzez-itz atera ta / Iraizoz'ko Polikarpo A. Kaputxinoak euskeraz yarria.
TEXT
Voulez-vous parler le basque? / Dr. Bimendi ; dessins de Txiki.Voulez-vous parler le basque? / Dr. Bimendi ; dessins de Txiki.
TEXT
Garoa / Domingo Agirre Apaizak egindako irakurgaia.Garoa / Domingo Agirre Apaizak egindako irakurgaia.
TEXT
I. Asamblea Mariana Diocesana : Oñate, 30 junio al 5 de julio, 1936 : programa oficial.I. Asamblea Mariana Diocesana : Oñate, 30 junio al 5 de julio, 1936 : programa oficial.
TEXT
Historia del venerable y antiquísimo Santuario de Nuestra Señora de Valvanera, en la provincia de La Rioja : felicísimo hallazgo de la Celestial Imagen de María Santísima en los Montes Distercios : su culto y veneración en la Orden de San Benito.Historia del venerable y antiquísimo Santuario de Nuestra Señora de Valvanera, en la provincia de La Rioja : felicísimo hallazgo de la Celestial Imagen de María Santísima en los Montes Distercios : su culto y veneración en la Orden de San Benito.
TEXT
Saski-naski : Vitoria, 1930, representación del espectáculo folklórico de escenas, bailes y costumbres vascas.Saski-naski : Vitoria, 1930, representación del espectáculo folklórico de escenas, bailes y costumbres vascas.
TEXT
Yesu Kisto, gure yaun eta Yainkoaren bizitza ta Berri Ona / Oiartzabal'dar Martin Apaizak idatzi ; Larrañaga'tar Bitoren idazteun-irakasle danak itzaurrea ipiñi.Yesu Kisto, gure yaun eta Yainkoaren bizitza ta Berri Ona / Oiartzabal'dar Martin Apaizak idatzi ; Larrañaga'tar Bitoren idazteun-irakasle danak itzaurrea ipiñi.
TEXT
Saski-naski, poxpoliña, jolas-abestiak, lenengo ingurraztia.Saski-naski, poxpoliña, jolas-abestiak, lenengo ingurraztia.
TEXT
[Spanish Meeting] / Iron and Steel Institute.[Spanish Meeting] / Iron and Steel Institute.
TEXT
Euskaltzaindiak, Naparroako Aldundi Agurgarriaren laguntzaz, agorraren 7, 8 eta 9-an Donesteben ospatuko dituan euskalegunen egitarau (programa), 1923-garen urtean = Programa de los días del euskera que la Academia de la Lengua Vasca, subvencionada por la Exma. Diputación Foral de Navarra, celebrará en Santesteban los días 7, 8 y 9 de septiembre 1923.Euskaltzaindiak, Naparroako Aldundi Agurgarriaren laguntzaz, agorraren 7, 8 eta 9-an Donesteben ospatuko dituan euskalegunen egitarau (programa), 1923-garen urtean = Programa de los días del euskera que la Academia de la Lengua Vasca, subvencionada por la Exma. Diputación Foral de Navarra, celebrará en Santesteban los días 7, 8 y 9 de septiembre 1923.
TEXT
Burruntziya : atal bateko antzerkia / T. Alzaga.Burruntziya : atal bateko antzerkia / T. Alzaga.
TEXT
Aratuzte'ko iru-urrena : Jesus Sakramentukuai, egun aonetan, egiten yakozan iraiñen ordainketa / Oar-arte'tar J. Antonio.Aratuzte'ko iru-urrena : Jesus Sakramentukuai, egun aonetan, egiten yakozan iraiñen ordainketa / Oar-arte'tar J. Antonio.
TEXT
Primera Asamblea de Pesca Maritima Vasca : San Sebastián 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 1923 : programa general de materias sobre las que se admiten trabajos = Lenengo Eusko-Arrantza Batzarra : Donostia'n, 1923 abenduaren 13, 14, 15 eta 16'an : erabiliko diran gaien azalpena.Primera Asamblea de Pesca Maritima Vasca : San Sebastián 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 1923 : programa general de materias sobre las que se admiten trabajos = Lenengo Eusko-Arrantza Batzarra : Donostia'n, 1923 abenduaren 13, 14, 15 eta 16'an : erabiliko diran gaien azalpena.
TEXT
Esaera-zarrak. V / [biltzaile] Intza'r Damaso An.Esaera-zarrak. V / [biltzaile] Intza'r Damaso An.
TEXT
1 - 100 (Total Results 4736)>>