Explore your Results

ThumbnailTitle
Bedriegt den boer of de Kunst om appelen voor citroenen te verkoopen open brief van eenen werkman aan AnseeleBedriegt den boer of de Kunst om appelen voor citroenen te verkoopen open brief van eenen werkman aan Anseele
IMAGE
Aan de inwoners der wijk Akkergem. De Chineesche Muur. ... vrijdag, 14 juni, te 7.30 uur, Groote Volksvergadering ..Aan de inwoners der wijk Akkergem. De Chineesche Muur. ... vrijdag, 14 juni, te 7.30 uur, Groote Volksvergadering ..
IMAGE
[Uitnodiging voor de voordracht door B. Van Genechten over 'De beteekenis van eene VNP als politiek organisme', ingericht door de Vlaamsch-Nationale Partij][Uitnodiging voor de voordracht door B. Van Genechten over 'De beteekenis van eene VNP als politiek organisme', ingericht door de Vlaamsch-Nationale Partij]
IMAGE
'S Rijks Hoogeschool te Gent programma der lessen 1917-1918'S Rijks Hoogeschool te Gent programma der lessen 1917-1918
TEXT
[Begeleidend schrijven gericht aan Professor L. Dosfel. Besluit over de aanstelling van het College van Curatoren][Begeleidend schrijven gericht aan Professor L. Dosfel. Besluit over de aanstelling van het College van Curatoren]
IMAGE
Dans l'air qui trembleDans l'air qui tremble
TEXT
De Herstelling van de Oorlogschade Wet-besluiten van 8 en 23 oktober, 11 en 12 november 1918De Herstelling van de Oorlogschade Wet-besluiten van 8 en 23 oktober, 11 en 12 november 1918
TEXT
[Drie gedichten van René de Clercq met aankondinging van een liederavond in de feestzaal van het Koninklijk Conservatorium, gevolgd door een openbare volksvergadering met speech van prof. Steven-Prenau][Drie gedichten van René de Clercq met aankondinging van een liederavond in de feestzaal van het Koninklijk Conservatorium, gevolgd door een openbare volksvergadering met speech van prof. Steven-Prenau]
IMAGE
Het Militair verbond met Frankrijk Vrije TribuunHet Militair verbond met Frankrijk Vrije Tribuun
IMAGE
Nicholas II, czar of RussiaNicholas II, czar of Russia
TEXT
Verklaring aan het Vlaamsche volkVerklaring aan het Vlaamsche volk
TEXT
Wordt Staatsburgers van Vlaanderen door onderstaande inschrijvingsbewijs in te vullen ... Bewijs van toetreding tot den Nationalistischen Bond ..Wordt Staatsburgers van Vlaanderen door onderstaande inschrijvingsbewijs in te vullen ... Bewijs van toetreding tot den Nationalistischen Bond ..
IMAGE
Aan de inwoners der wijk Akkegem ... Eene Meeting ... vrijdag 9 oogst te 7.30 uur ... in den Kinema Flora, HolstraatAan de inwoners der wijk Akkegem ... Eene Meeting ... vrijdag 9 oogst te 7.30 uur ... in den Kinema Flora, Holstraat
IMAGE
[Strooibriefje:] Sire, il n'y a pas de Belges (J. Destrée - Lettre au Roi). Wij eischen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool[Strooibriefje:] Sire, il n'y a pas de Belges (J. Destrée - Lettre au Roi). Wij eischen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
IMAGE
Belgium's choiceBelgium's choice
IMAGE
[Aankondiging] Komt zaterdag 27 april te 8 uur naar de groote Volksvergadering ... komt elken maandag te 7.30 uur naar de groote Debat-Avond ... Leest De Vlaamsche Smeder ..[Aankondiging] Komt zaterdag 27 april te 8 uur naar de groote Volksvergadering ... komt elken maandag te 7.30 uur naar de groote Debat-Avond ... Leest De Vlaamsche Smeder ..
IMAGE
Histoire de La Libre Belgique clandestineHistoire de La Libre Belgique clandestine
TEXT
[Werkdocumenten van de Staats-Commissie tot Vertaling der Wetboeken][Werkdocumenten van de Staats-Commissie tot Vertaling der Wetboeken]
IMAGE
[Verzameling van gravuren, tekeningen en spotprenten betreffende de oorlog 1914-1918 - volume 15[Verzameling van gravuren, tekeningen en spotprenten betreffende de oorlog 1914-1918 - volume 15
TEXT
Souvenirs d'un forcat de la GuerreSouvenirs d'un forcat de la Guerre
TEXT
M. PoincaréM. Poincaré
TEXT
[Oproep:] Indrukwekkende Vredesbetooging op Zondag 23 December 1917 in ... De Nieuwe Cirkus[Oproep:] Indrukwekkende Vredesbetooging op Zondag 23 December 1917 in ... De Nieuwe Cirkus
IMAGE
Vlaanderens Weezang aan Zuid- en Noord-NederlandVlaanderens Weezang aan Zuid- en Noord-Nederland
TEXT
Eene deugenietsbende in Vlaanderen!Eene deugenietsbende in Vlaanderen!
IMAGE
Onze TaakOnze Taak
IMAGE
[Extract uit een Duitse krant, waarschijnlijk 'Jugend'][Extract uit een Duitse krant, waarschijnlijk 'Jugend']
TEXT
De aktieve Flaminganten en de vervlaamsing van de Gentse Hogeschool IIDe aktieve Flaminganten en de vervlaamsing van de Gentse Hogeschool II
IMAGE
Informe presentado a las Cámaras Legislativas por El Sr. Ministro de Negocios Extranjeros sobre ciertas conclusiones de la Comisión del Reichstag encargada de informar respecto a los hechos de Guerra de 1914. Camara de los representantes. Sesión del 23 de Junio de 1927Informe presentado a las Cámaras Legislativas por El Sr. Ministro de Negocios Extranjeros sobre ciertas conclusiones de la Comisión del Reichstag encargada de informar respecto a los hechos de Guerra de 1914. Camara de los representantes. Sesión del 23 de Junio de 1927
TEXT
Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongensHoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens
TEXT
Programma der feestelijkheden ter gelegenheid van het bezoek onzer Ijzerjongens aan Gent, zaterdag 28 september en zondag 29 septemberProgramma der feestelijkheden ter gelegenheid van het bezoek onzer Ijzerjongens aan Gent, zaterdag 28 september en zondag 29 september
IMAGE
II. Le Réveil FlamandII. Le Réveil Flamand
IMAGE
Mijnheer, Den Heer Van Roy zal waarschijnlijk niet kunnen komen dezen namiddag ...Mijnheer, Den Heer Van Roy zal waarschijnlijk niet kunnen komen dezen namiddag ...
IMAGE
Eene deugenietsbende in Vlaanderen!Eene deugenietsbende in Vlaanderen!
IMAGE
Aan onze Vlaamsche Broeders en Zusters, in armoe, onwetendheid en verdrukking zuchtend als wij! Groote Volksvergadering op dinsdag 15 januari in den Cinema Royal, Slijpstraat ... bewijs van toetreding tot den Nationalistischen BondAan onze Vlaamsche Broeders en Zusters, in armoe, onwetendheid en verdrukking zuchtend als wij! Groote Volksvergadering op dinsdag 15 januari in den Cinema Royal, Slijpstraat ... bewijs van toetreding tot den Nationalistischen Bond
IMAGE
Une Curiosité de Guerre Fac-similé du numéro du journal clandestin La Libre BelgiqueUne "Curiosité de Guerre" Fac-similé du numéro du journal clandestin "La Libre Belgique"
TEXT
L'Orientation nouvelle du mouvement flamandL'Orientation nouvelle du mouvement flamand
TEXT
La façadeLa façade
TEXT
Wie draagt de verantwoordelijkheid voor den oorlog en waarom ?Wie draagt de verantwoordelijkheid voor den oorlog en waarom ?
TEXT
German Inhumanity Officials declaration by the british Government that the Germans would let the people in Belgium starveGerman Inhumanity Officials declaration by the british Government that the Germans would let the people in Belgium starve
IMAGE
[Programma van de Vlaamsch-Nationale Partij Gent][Programma van de Vlaamsch-Nationale Partij Gent]
IMAGE
Wij eischen Vrede! Vrouwen en mannen van Gent, die wilt en durft! Tot U gaat onze kreet om hulp!Wij eischen Vrede! Vrouwen en mannen van Gent, die wilt en durft! Tot U gaat onze kreet om hulp!
IMAGE
Kriegs-Album von GentKriegs-Album von Gent
TEXT
My little onesMy little ones
IMAGE
De Vlaamsche hoogeschool te Gent. Inlichtingsboekje voor hen die gedurende het academisch jaar 1917-1918 aan de Staatsuniversiteit te Gent willen studeerenDe Vlaamsche hoogeschool te Gent. Inlichtingsboekje voor hen die gedurende het academisch jaar 1917-1918 aan de Staatsuniversiteit te Gent willen studeeren
TEXT
La salle de jeuLa salle de jeu
TEXT
Het Antwoord der Belgische Regeering op het Duitsche Witboek van 10 Mei 1915 analytische studie der ambtelijke uitgave van de Belgische RegeeringHet Antwoord der Belgische Regeering op het Duitsche Witboek van 10 Mei 1915 analytische studie der ambtelijke uitgave van de Belgische Regeering
TEXT
Vlaanderens Weezang aan Zuid- en Noord-NederlandVlaanderens Weezang aan Zuid- en Noord-Nederland
TEXT
[Brief van M. Ecker, voorzitter van het Burgerlijk bestuur voor Oost-Vlaanderen, aan zijn vriend en medewerker de Heer Dr. Flerey][Brief van M. Ecker, voorzitter van het Burgerlijk bestuur voor Oost-Vlaanderen, aan zijn vriend en medewerker de Heer Dr. Flerey]
IMAGE
[Handgeschreven notitie][Handgeschreven notitie]
IMAGE
Vlaamsch-Nationale Partij (V.N.P.) Gent ToetredingsbulletinVlaamsch-Nationale Partij (V.N.P.) Gent Toetredingsbulletin
IMAGE
Aktivisme in het Belgisch LegerAktivisme in het Belgisch Leger
IMAGE
La bibliothèqueLa bibliothèque
TEXT
Entree des Belges à Paris ..Entree des Belges à Paris ..
IMAGE
Flamenpolitik suprême espoir allemand de domination en Belgique d'après des documents de la Section politique du Gouvernement général du Grand quartier général allemand et de la IVe Armée allemandeFlamenpolitik suprême espoir allemand de domination en Belgique d'après des documents de la "Section politique" du Gouvernement général du Grand quartier général allemand et de la IVe Armée allemande
TEXT
Marcel Devenijns. Student aan de HoogeschoolMarcel Devenijns. Student aan de Hoogeschool
IMAGE
Stijn Streuvels als patriotStijn Streuvels als patriot
IMAGE
Aux étudiants morts pour la patrie 1914-1918Aux étudiants morts pour la patrie 1914-1918
TEXT
Groot-Gent. Beknopt overzicht der werkzaamheden van de Lokale Commissie tot hulp en onderstand aan opgeëischten gedurende de duitsche bezettingGroot-Gent. Beknopt overzicht der werkzaamheden van de Lokale Commissie tot hulp en onderstand aan opgeëischten gedurende de duitsche bezetting
TEXT
Séance du Conseil Communal de Gand, 28 janvier 1918Séance du Conseil Communal de Gand, 28 janvier 1918
IMAGE
De Walen en de Bestuurlijke ScheidingDe Walen en de Bestuurlijke Scheiding
IMAGE
De allereerste taak der neutralenDe allereerste taak der neutralen
TEXT
[Redevoering]: Université Flamande de Gand Séance d'ouverture[Redevoering]: Université Flamande de Gand Séance d'ouverture
IMAGE
[Uitnodiging voor de voordracht door Jan J.-M. de Paepe over 'Vaderlandsliefde', ingericht door de Vlaamsch-Nationale Partij][Uitnodiging voor de voordracht door Jan J.-M. de Paepe over 'Vaderlandsliefde', ingericht door de Vlaamsch-Nationale Partij]
IMAGE
[Werkdocumenten van de Staats-Commissie tot Vertaling der Wetboeken] Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Eerste gedeelte. Rechtsvordering voor Rechtbanken. Eerste gedeelte[Werkdocumenten van de Staats-Commissie tot Vertaling der Wetboeken] Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Eerste gedeelte. Rechtsvordering voor Rechtbanken. Eerste gedeelte
IMAGE
Les deux cortègesLes deux cortèges
IMAGE
[Geschiedenis van Vlaanderen][Geschiedenis van Vlaanderen]
TEXT
[Werkdocumenten van de Staats-Commissie tot Vertaling der Wetboeken][Werkdocumenten van de Staats-Commissie tot Vertaling der Wetboeken]
IMAGE
Hoogeschool te Gent programma der lessen 1916-1917Hoogeschool te Gent programma der lessen 1916-1917
TEXT
Le jeu allemand et la trahison flaminganteLe jeu allemand et la trahison flamingante
IMAGE
Een Oplossing van den Taalstrijd?Een Oplossing van den Taalstrijd?
IMAGE
In Memoriam Jan Coucke en Pieter Goethals. Martelaars van het Belgisch Gerecht, den 16 November 1860In Memoriam Jan Coucke en Pieter Goethals. Martelaars van het Belgisch Gerecht, den 16 November 1860
IMAGE
Wij eischen Vrede! Vrouwen en mannen van Gent, die wilt en durft! Komt allen met ons uitschreeuwen uwen eisch naar Vrede in de Massavergadering die zaterdag 1 December ... Leve de Vrede!Wij eischen Vrede! Vrouwen en mannen van Gent, die wilt en durft! Komt allen met ons uitschreeuwen uwen eisch naar Vrede in de Massavergadering die zaterdag 1 December ... Leve de Vrede!
IMAGE
Vlaanderen bevrijd van allen zuidelijken dwangVlaanderen bevrijd van allen zuidelijken dwang
TEXT
Aan het volk van Gent en omliggende! ... Donderdag 11 juli, om 7 uur 's avonds naar de Groote Kunstuitvoering in den Grooten Schouwburg ... Leve de zelfstandige Staat Vlaanderen!Aan het volk van Gent en omliggende! ... Donderdag 11 juli, om 7 uur 's avonds naar de Groote Kunstuitvoering in den Grooten Schouwburg ... Leve de zelfstandige Staat Vlaanderen!
IMAGE
Gij heult met den Vijand! .. ... Dr. Aug. Borms, ... spreekt zaterdag 4 mei te 8 uur 's avonds met zichten over: 'Fransch Vlaanderen' ... Muziekanten! Sluit U aan bij het Nationalistisch Muziekkorps. ... Komt elken maandag te 7.30 uur naar den groote debat-avond ... Leest De Vlaamsche Smeder .."Gij heult met den Vijand!" .. ... Dr. Aug. Borms, ... spreekt zaterdag 4 mei te 8 uur 's avonds met zichten over: 'Fransch Vlaanderen' ... Muziekanten! Sluit U aan bij het Nationalistisch Muziekkorps. ... Komt elken maandag te 7.30 uur naar den groote debat-avond ... Leest De Vlaamsche Smeder ..
IMAGE
De Historische Beteekenis van de Verklaring der Zelfstandigheid van den Staat VlaanderenDe Historische Beteekenis van de Verklaring der Zelfstandigheid van den Staat Vlaanderen
IMAGE
La Belgique martyre I. La commission d'enquêteLa Belgique martyre I. La commission d'enquête
TEXT
Manifest aan de Gentsche bevolking aan de inwoners van Ledeberg, Gentbrugge, St.-Amandsberg en de omgevende dorpen van GentManifest aan de Gentsche bevolking aan de inwoners van Ledeberg, Gentbrugge, St.-Amandsberg en de omgevende dorpen van Gent
IMAGE
De gepaste politiek voor VlaanderenDe gepaste politiek voor Vlaanderen
IMAGE
In 't geheim uitgegeven publicaties in bezet België een merkwaardige verzameling fac-similé'sIn 't geheim uitgegeven publicaties in bezet België een merkwaardige verzameling fac-similé's
TEXT
Het VertalenHet Vertalen
IMAGE
Een Gentsche Klucht der Vlaamschverdrukkende rechters op het Paleis van Justitie ofte de geldzak en het Fransch Patriotardismus in drie schuifkensEen Gentsche Klucht der Vlaamschverdrukkende rechters op het Paleis van Justitie ofte de geldzak en het Fransch Patriotardismus in drie schuifkens
IMAGE
On sait que le journal Vlaamsche Stem ...On sait que le journal Vlaamsche Stem ...
IMAGE
[Uitnodiging van het voorlopig bestuur voor een algemene partijvergadering van de Vlaamsch-Nationale Partij][Uitnodiging van het voorlopig bestuur voor een algemene partijvergadering van de Vlaamsch-Nationale Partij]
IMAGE
Eeuwfeest der Hoogeschool te Gent op zaterdag 3 november 1917 te 11 uur 's morgensEeuwfeest der Hoogeschool te Gent op zaterdag 3 november 1917 te 11 uur 's morgens
TEXT
Frankrijk in VlaanderenFrankrijk in Vlaanderen
TEXT
Vlaamsche Hoogeschool-CommissieVlaamsche Hoogeschool-Commissie
IMAGE
Oproep aan de Gentsche Werkersbevolking tot het stichten eener maatschappij van onderlingen bijstandOproep aan de Gentsche Werkersbevolking tot het stichten eener maatschappij van onderlingen bijstand
IMAGE
Réception d'une division de l'Armée française à GandRéception d'une division de l'Armée française à Gand
TEXT
[Werkdocumenten van de Staats-Commissie tot Vertaling der Wetboeken: Wetboek van burgerlijke rechtspleging] Tweede boek. Lagere rechtbanken[Werkdocumenten van de Staats-Commissie tot Vertaling der Wetboeken: Wetboek van burgerlijke rechtspleging] Tweede boek. Lagere rechtbanken
IMAGE
Vlaamsche Universiteit (ingezonden)Vlaamsche Universiteit (ingezonden)
IMAGE
La chambre a entr'ouvert la porte le sénat, ouvrira-t'il??La chambre a entr'ouvert la porte le sénat, ouvrira-t'il??
TEXT
Programma van de plechtige propaganda-Avond als herinnering aan de werkzaamheden van de propaganda-commissie van den Gouwraad van Oost-Vlaanderen op zaterdag, 22 december, te 6 uur 's avondsProgramma van de plechtige propaganda-Avond als herinnering aan de werkzaamheden van de propaganda-commissie van den Gouwraad van Oost-Vlaanderen op zaterdag, 22 december, te 6 uur 's avonds
IMAGE
Mannen & vrouwen leest deze drie prachtgedichten van onzen grooten Vlaamschen Dichter en stadgenoot René De Clercq ... liederavond ... gevolgd door de groote openbare Volksvergadering waarop Prof. Steven-Prenau de socialistische leider het woord zal voeren ..Mannen & vrouwen leest deze drie prachtgedichten van onzen grooten Vlaamschen Dichter en stadgenoot René De Clercq ... liederavond ... gevolgd door de groote openbare Volksvergadering waarop Prof. Steven-Prenau de socialistische leider het woord zal voeren ..
IMAGE
Manifest van de Vlaamsch-Nationale Partij aan het Vlaamsche Volk!Manifest van de Vlaamsch-Nationale Partij aan het Vlaamsche Volk!
IMAGE
[Tekening van een Duitse officier (hond) die een Turkse apotheker (pelikaan) berispt][Tekening van een Duitse officier (hond) die een Turkse apotheker (pelikaan) berispt]
IMAGE
President Wilson's Toespraak tot het Congres, 2 april 1917President Wilson's Toespraak tot het Congres, 2 april 1917
TEXT
Au grand roi d'un petit paysAu grand roi d'un petit pays
IMAGE
La brosserieLa brosserie
TEXT
[kaart] Mme [Raeymaekers s. Malines, 24] 27 août 1918[kaart] Mme [Raeymaekers s. Malines, 24] 27 août 1918
TEXT
1 - 100 (Total Results 161597)>>