Explore your Results

ThumbnailTitle
Tre kvinnor kommer springande mot en trappa som är överbyggd med en ställning. Till höger i bilden finns en byggnad och en kärve på ställningens högra sida.Tre kvinnor kommer springande mot en trappa som är överbyggd med en ställning. Till höger i bilden finns en byggnad och en kärve på ställningens högra sida.
IMAGE
Två kvinnor iförda vita mössor och förkläden står framför en grupp kvinnor. De övriga kvinnorna sitter runt bord och lyssnar samt vissa håller i papper.Två kvinnor iförda vita mössor och förkläden står framför en grupp kvinnor. De övriga kvinnorna sitter runt bord och lyssnar samt vissa håller i papper.
IMAGE
En grupp kvinnor poserar framför en öppen spis 27 november 1953.En grupp kvinnor poserar framför en öppen spis 27 november 1953.
IMAGE
Två män skakar hand med varandra och mannen till vänster böjer sig ned i en bugning samtidigt. Bakom männen hänger tavlor med stora ramar på väggen och stolar står uppradade.Två män skakar hand med varandra och mannen till vänster böjer sig ned i en bugning samtidigt. Bakom männen hänger tavlor med stora ramar på väggen och stolar står uppradade.
IMAGE
Förstukvisten vid gården Knuss 4 juli 1979. Förstukvisten är inramad av två pelare som bär taket samt har dekorativt målade pardörrar.Förstukvisten vid gården Knuss 4 juli 1979. Förstukvisten är inramad av två pelare som bär taket samt har dekorativt målade pardörrar.
IMAGE
En grupp byggnader står i bakgrunden till vilka snöspår från fordon och människor leder.En grupp byggnader står i bakgrunden till vilka snöspår från fordon och människor leder.
IMAGE
Landskapsbild med en gård vid foten av en bergås.Landskapsbild med en gård vid foten av en bergås.
IMAGE
Rikt utsmyckad balkong vid gården Skinnars 1979. Balkongen har smyckats med snickarglädje under taket.Rikt utsmyckad balkong vid gården Skinnars 1979. Balkongen har smyckats med snickarglädje under taket.
IMAGE
En man, Språngs-Mickel, poserar på en trappa framför en timmerbyggnads dörrpost. Han är skomakaren i Västra Höle och bär skjorta, väst och kostymbyxor vid fotograferingen.En man, Språngs-Mickel, poserar på en trappa framför en timmerbyggnads dörrpost. Han är skomakaren i Västra Höle och bär skjorta, väst och kostymbyxor vid fotograferingen.
IMAGE
Gården PerJons i Östra Höle.Gården PerJons i Östra Höle.
IMAGE
En flicka går ut genom en dörröppning till en innergård omgiven av timmerbyggnader med sadeltak. Halva marken är upplyst av solsken medan andra halvan ligger i skugga.En flicka går ut genom en dörröppning till en innergård omgiven av timmerbyggnader med sadeltak. Halva marken är upplyst av solsken medan andra halvan ligger i skugga.
IMAGE
Diskmaskinen heter THOR.
 Kylskåpet heter FALLCO.Diskmaskinen heter THOR. Kylskåpet heter FALLCO.
IMAGE
I Edsbyn står en kvinna i företaget Edsbyverkens lokaler och arbetar med möbeltillverkning. Framför henne på arbetsbordet ligger skivor av faner som hon mäter. Bakom kvinnan kan urskiljas ytterligare faner och maskiner för dess bearbetning. Fabrikslokalen är uppförd i tegel samt ett fönsterband sträcker sig längs toppen på väggen.I Edsbyn står en kvinna i företaget Edsbyverkens lokaler och arbetar med möbeltillverkning. Framför henne på arbetsbordet ligger skivor av faner som hon mäter. Bakom kvinnan kan urskiljas ytterligare faner och maskiner för dess bearbetning. Fabrikslokalen är uppförd i tegel samt ett fönsterband sträcker sig längs toppen på väggen.
IMAGE
I skogen runt Långvind 1966 finns en tall med lustig form. Bakom den ovanligt formade tallen står yttterligare träd glest utspridda.I skogen runt Långvind 1966 finns en tall med lustig form. Bakom den ovanligt formade tallen står yttterligare träd glest utspridda.
IMAGE
Vid sidan av ett vattendrag har en publik ansamlats med män, kvinnor och barn. I bakgrunden syns en kyrka samt utkanterna av Bollnäs.Vid sidan av ett vattendrag har en publik ansamlats med män, kvinnor och barn. I bakgrunden syns en kyrka samt utkanterna av Bollnäs.
IMAGE
I denna musikälskandes rum blir väggmålningarna sekundära till affischerna med idoler. Planscher med leende musiker som poserar med sina gitarrer pryder väggarna i gården Ersk-Ers i Grängsbo. En kulturkrock kan tyckas eller en sammansmältning av gammal och ny kultur?I denna musikälskandes rum blir väggmålningarna sekundära till affischerna med idoler. Planscher med leende musiker som poserar med sina gitarrer pryder väggarna i gården Ersk-Ers i Grängsbo. En kulturkrock kan tyckas eller en sammansmältning av gammal och ny kultur?
IMAGE
Gården Kristofers sedd från Kalvstigen.Gården Kristofers sedd från Kalvstigen.
IMAGE
Gammelbyggningen på gården Kristofers med sina smala, högresta vitmenade skorstenar. Byggnader med denna typ av skorstensrad kallas ibland för tremastare.Gammelbyggningen på gården Kristofers med sina smala, högresta vitmenade skorstenar. Byggnader med denna typ av skorstensrad kallas ibland för "tremastare".
IMAGE
Gammelbyggningen på gården Kristofers med sina smala, högresta vitmenade skorstenar. Byggnader med denna typ av skorstensrad kallas ibland för tremastare.Gammelbyggningen på gården Kristofers med sina smala, högresta vitmenade skorstenar. Byggnader med denna typ av skorstensrad kallas ibland för "tremastare".
IMAGE
Gammelbyggningen på gården Kristofers med sina smala, högresta vitmenade skorstenar. Byggnader med denna typ av skorstensrad kallas ibland för tremastare.Gammelbyggningen på gården Kristofers med sina smala, högresta vitmenade skorstenar. Byggnader med denna typ av skorstensrad kallas ibland för "tremastare".
IMAGE
Fäboden Eriks i Flätsbo under vintern 1965.Fäboden Eriks i Flätsbo under vintern 1965.
IMAGE
Dörr med omfattning och trappa vid gården Schols i Näsbyn 1964.Dörr med omfattning och trappa vid gården Schols i Näsbyn 1964.
IMAGE
Fäboden Eriks i Flätsbo under vintern 1965.Fäboden Eriks i Flätsbo under vintern 1965.
IMAGE
Fotografi av konstnären Oskar Johansson. Oskar poserar med ena handen vilande innanför kavajen och den andra bakom ryggen.Fotografi av konstnären Oskar Johansson. Oskar poserar med ena handen vilande innanför kavajen och den andra bakom ryggen.
IMAGE
Per-Jens N. VeckeboPer-Jens N. Veckebo
IMAGE
Utsikt över sjön Siljan i Tällberg 14 maj 1976. I sjön finns landmassor som punkterar vattnets reflektioner från omgivnade natur.Utsikt över sjön Siljan i Tällberg 14 maj 1976. I sjön finns landmassor som punkterar vattnets reflektioner från omgivnade natur.
IMAGE
På toppen av en kulle ligger några byggnader belägna, bland annat bostadshus och lador. Nedanför gården växer gräs på åkermarken i Lillhärdal 1961.På toppen av en kulle ligger några byggnader belägna, bland annat bostadshus och lador. Nedanför gården växer gräs på åkermarken i Lillhärdal 1961.
IMAGE
Genom ett träds grenverk syns ett hus i stadsmiljö bakom ett staket. Staketet delas upp av pelare i vit sten och står bakom en häck.Genom ett träds grenverk syns ett hus i stadsmiljö bakom ett staket. Staketet delas upp av pelare i vit sten och står bakom en häck.
IMAGE
Några män står med cyklar vid åns kant och metar i Gävle 18 augusti 1955. I bakgrunden finns en gata längs vilken bostadshus står radade.Några män står med cyklar vid åns kant och metar i Gävle 18 augusti 1955. I bakgrunden finns en gata längs vilken bostadshus står radade.
IMAGE
Den här mannen sjunger och spelar i Trönö 1951. Han bär en trenchcoat, hatt och har långt skägg. Han är gårdsmusikant och hans lådliknande instrument kallas för positiv. Det är ett orgelinstrument som spelar när man snurrar på veven. Av den anledningen kallades dessa musiker ofta för positivhalare.Den här mannen sjunger och spelar i Trönö 1951. Han bär en trenchcoat, hatt och har långt skägg. Han är gårdsmusikant och hans lådliknande instrument kallas för positiv. Det är ett orgelinstrument som spelar när man snurrar på veven. Av den anledningen kallades dessa musiker ofta för positivhalare.
IMAGE
Två kvinnor sitter i en fönsterkram och tittar ut genom de vidöppna fönstrena. Ena kvinnan stöder sig mot fönstrets mittparti.Två kvinnor sitter i en fönsterkram och tittar ut genom de vidöppna fönstrena. Ena kvinnan stöder sig mot fönstrets mittparti.
IMAGE
En lärkfalk sitter på en handskbeklädd hand i Vallsta 17 juni 1957. I bakgrunden syns konturerna från ett fönster.En lärkfalk sitter på en handskbeklädd hand i Vallsta 17 juni 1957. I bakgrunden syns konturerna från ett fönster.
IMAGE
Två berguvar vilar på en sittpinne i en bur byggd av nät 31 januari 1981. I burens mitt står en trädstam från ett dött träd.Två berguvar vilar på en sittpinne i en bur byggd av nät 31 januari 1981. I burens mitt står en trädstam från ett dött träd.
IMAGE
En pärluggla sitter på en gren vid gården Broddens i Glösbo 1959. Grenen är täckt av mossor och lavar.En pärluggla sitter på en gren vid gården Broddens i Glösbo 1959. Grenen är täckt av mossor och lavar.
IMAGE
En gles, snöig skog med smala tallar, rotvältor och andra träd. Mickelsson har benämnt platsen slaguggleterräng den 1 maj 1960.En gles, snöig skog med smala tallar, rotvältor och andra träd. Mickelsson har benämnt platsen "slaguggleterräng" den 1 maj 1960.
IMAGE
En pojke står vid en entre med pardörrar. Ingången markeras av pilastrar, broskydd och en trappa med räcken.En pojke står vid en entre med pardörrar. Ingången markeras av pilastrar, broskydd och en trappa med räcken.
IMAGE
En kvinna sitter vid en vävstol och arbetar. Hon är klädd i ett förkläde och glasögon.En kvinna sitter vid en vävstol och arbetar. Hon är klädd i ett förkläde och glasögon.
IMAGE
En man och en kvinna står lutade mot en kärra innehållande en näverryggsäck. Bredvid dem sitter en barbröstad man och tittar mot dem.En man och en kvinna står lutade mot en kärra innehållande en näverryggsäck. Bredvid dem sitter en barbröstad man och tittar mot dem.
IMAGE
En kam och en borste med snidade orneringar på fästet.En kam och en borste med snidade orneringar på fästet.
IMAGE
Vid gården Pallars i Alfta fotograferas denna väderbitna grind 1981. Runtom grinden växter högt gräs och bakom den breder åkermarker ut sig.Vid gården Pallars i Alfta fotograferas denna väderbitna grind 1981. Runtom grinden växter högt gräs och bakom den breder åkermarker ut sig.
IMAGE
Snidad och utsmyckad bandsked.Snidad och utsmyckad bandsked.
IMAGE
En knutkorg står på gräsmattan.En knutkorg står på gräsmattan.
IMAGE
I skogen står en murstock kvar efter en byggnad som är borta sedan länge. Runt murstocken finns stenar och träd samt längre bort syns ett hygge.I skogen står en murstock kvar efter en byggnad som är borta sedan länge. Runt murstocken finns stenar och träd samt längre bort syns ett hygge.
IMAGE
En trädstam ligger över en bäck med rinnande vatten. Trädstammen är täckt av snö såsom omgivande marken.En trädstam ligger över en bäck med rinnande vatten. Trädstammen är täckt av snö såsom omgivande marken.
IMAGE
En snötäckt väg går över en kulle i skogen. Vägen är full av hjulspår.En snötäckt väg går över en kulle i skogen. Vägen är full av hjulspår.
IMAGE
Prinsa- Brita och Abrahams - Kalla i Onils bakstuga.Prinsa- Brita och Abrahams - Kalla i Onils bakstuga.
IMAGE
En pojke står vid en fönsteröppning tillhörande ett förfallet timmerhus. Han är klädd i rock och keps samt håller ena handen mot fönstrets mittparti.En pojke står vid en fönsteröppning tillhörande ett förfallet timmerhus. Han är klädd i rock och keps samt håller ena handen mot fönstrets mittparti.
IMAGE
Några timrade lador står framför skogsbrynet i vinterskrud. Framför ladorna är marken snötäckt förutom några stenar, buskar och grässtrån som sticker upp.Några timrade lador står framför skogsbrynet i vinterskrud. Framför ladorna är marken snötäckt förutom några stenar, buskar och grässtrån som sticker upp.
IMAGE
Ett vattendrag för med sig isflak genom ett dimmigt landskap. I bakgrunden står en lada och en skog i en snöig omgivning.Ett vattendrag för med sig isflak genom ett dimmigt landskap. I bakgrunden står en lada och en skog i en snöig omgivning.
IMAGE
Utställning vid Kulturhuset i Stockholm 29 september 1978. En glasmonter innehållande friargåvor med bland annat mortel, olika skålar samt en rutig textil.Utställning vid Kulturhuset i Stockholm 29 september 1978. En glasmonter innehållande friargåvor med bland annat mortel, olika skålar samt en rutig textil.
IMAGE
En gren är fastkilad i marken via istappar som hänger från den.En gren är fastkilad i marken via istappar som hänger från den.
IMAGE
En kvinna visar upp sina målade korgar i ett tv-program 1983.En kvinna visar upp sina målade korgar i ett tv-program 1983.
IMAGE
På ljusa väggar hänger fotografier vid en utställning i Ljusdal oktober 1963.På ljusa väggar hänger fotografier vid en utställning i Ljusdal oktober 1963.
IMAGE
Ljus textil med vitsömnsbroderi.Ljus textil med vitsömnsbroderi.
IMAGE
En antal bilar står parkerade nedanför ett skogsbryn och några jägare är på väg uppför slänten in i skogen.En antal bilar står parkerade nedanför ett skogsbryn och några jägare är på väg uppför slänten in i skogen.
IMAGE
En kvinna står vid spisen och lagar mat i en stekpanna. På spisen står också en kaffekanna och i köket finns andra kärl och formar för matlagning upphängda på väggarna.En kvinna står vid spisen och lagar mat i en stekpanna. På spisen står också en kaffekanna och i köket finns andra kärl och formar för matlagning upphängda på väggarna.
IMAGE
Per-Jens N. VeckeboPer-Jens N. Veckebo
IMAGE
I förgrunden står en lada på en åker intill en gärdesgård. På himlen bakom ladan bildar solen och molnen ett ljusfenomen när solen lyser igenom de tunna molnen.I förgrunden står en lada på en åker intill en gärdesgård. På himlen bakom ladan bildar solen och molnen ett ljusfenomen när solen lyser igenom de tunna molnen.
IMAGE
En spelman sitter på en stubbe intill en lada och spelar på sin fiol. Bakom ladan ligger en åker som avslutas med en skog.En spelman sitter på en stubbe intill en lada och spelar på sin fiol. Bakom ladan ligger en åker som avslutas med en skog.
IMAGE
På en sjö omgiven av skog drar sig dimman tillbaka. I spegelbilden på sjön reflekteras solen och molnen runt den.På en sjö omgiven av skog drar sig dimman tillbaka. I spegelbilden på sjön reflekteras solen och molnen runt den.
IMAGE
Två hästar står intill varandra vid vattenbrynet. Bortom vattnet syns skogen längs horisonten.Två hästar står intill varandra vid vattenbrynet. Bortom vattnet syns skogen längs horisonten.
IMAGE
På en åker står ett antal snöplank utplacerade med ett avstånd mellan varje. Vid varje plank finns en snöhög kvar på den annars framtinade åkermarken.På en åker står ett antal snöplank utplacerade med ett avstånd mellan varje. Vid varje plank finns en snöhög kvar på den annars framtinade åkermarken.
IMAGE
En gris i stian vid Nytorpskola 4 september 1957. Grisen får foder i en skopa som sträcks in via ett hål i spjälorna.En gris i stian vid Nytorpskola 4 september 1957. Grisen får foder i en skopa som sträcks in via ett hål i spjälorna.
IMAGE
En sommardag 1967 badar människor vid Orbadens strand.En sommardag 1967 badar människor vid Orbadens strand.
IMAGE
Två män skördar hö som hängt på tork på en hässja. Ena mannen kör hästen som drar en vagn lastad med hö medan den andra står på marken bredvid.Två män skördar hö som hängt på tork på en hässja. Ena mannen kör hästen som drar en vagn lastad med hö medan den andra står på marken bredvid.
IMAGE
En gård i vinterskrud bakom en snötäckt åker. På åkern står en lada och en träddunge med olika träd.En gård i vinterskrud bakom en snötäckt åker. På åkern står en lada och en träddunge med olika träd.
IMAGE
En kvinna står lutad mot ett stenbord på vilket en pojke sitter. Bordet står i en trädgård med äppelträd och i bakgruden står bostadshuset samt ett uthus.En kvinna står lutad mot ett stenbord på vilket en pojke sitter. Bordet står i en trädgård med äppelträd och i bakgruden står bostadshuset samt ett uthus.
IMAGE
En flicka sitter i en tältöppning och blickar upp mot något utanför tältet. Utanför tältöppningen hänger en tvättlina med kläder på tork 13 augusti 1953.En flicka sitter i en tältöppning och blickar upp mot något utanför tältet. Utanför tältöppningen hänger en tvättlina med kläder på tork 13 augusti 1953.
IMAGE
Under vintern 1980 är trädens grenar tyngda av snö och hänger mot marken. I bakgrunden syns skog med fler träd och en avrundad bergstopp.Under vintern 1980 är trädens grenar tyngda av snö och hänger mot marken. I bakgrunden syns skog med fler träd och en avrundad bergstopp.
IMAGE
En man på väg ut från ett förrådetsutrymme hukar sig under bjälklaget. I handen bär han en plåthink och solen lyser upp hans ansikte.En man på väg ut från ett förrådetsutrymme hukar sig under bjälklaget. I handen bär han en plåthink och solen lyser upp hans ansikte.
IMAGE
En pojke är högtidligt klädd kavaj och kostymbyxor. Han står med huvudet lutat över en dopfunt medan prästen med kupad hand häller vatten över hjässan. Han tas upp i den kristna tron genom dopet. Prästen bär en svart mantel, vit elva runt halsen och glasögon. Runt om pojken och prästen är kapellet tomt, framför dem står en stol och bakom prästen skymtar altaret fram. Dopet tar plats i finnskogskapellet i Gruvberget, Bollnäs och prästens namn är Carl David Othzen.En pojke är högtidligt klädd kavaj och kostymbyxor. Han står med huvudet lutat över en dopfunt medan prästen med kupad hand häller vatten över hjässan. Han tas upp i den kristna tron genom dopet. Prästen bär en svart mantel, vit elva runt halsen och glasögon. Runt om pojken och prästen är kapellet tomt, framför dem står en stol och bakom prästen skymtar altaret fram. Dopet tar plats i finnskogskapellet i Gruvberget, Bollnäs och prästens namn är Carl David Othzen.
IMAGE
Sex män och en kvinna sitter runt ett bord. Runt dem hänger några tavlor på väggarna och en rislampa från taket.Sex män och en kvinna sitter runt ett bord. Runt dem hänger några tavlor på väggarna och en rislampa från taket.
IMAGE
På gården Sunnanåker står två män och den ena bär på en mapp medan den andra sträcker sig efter en väska placerad på marken. Bakom männen står två bilar parkerade på gården framför en ladugårdsbyggnad.På gården Sunnanåker står två män och den ena bär på en mapp medan den andra sträcker sig efter en väska placerad på marken. Bakom männen står två bilar parkerade på gården framför en ladugårdsbyggnad.
IMAGE
I en trädgård framför en fontän poserar en grupp mörkt klädda människor. De står på gräsmattan och bakom dem avskärmas bilden av en häck samt träd.I en trädgård framför en fontän poserar en grupp mörkt klädda människor. De står på gräsmattan och bakom dem avskärmas bilden av en häck samt träd.
IMAGE
Grupporträtt av Albert Vikstens syskon med flera vid författarens begravning 29 juni 1969.Grupporträtt av Albert Vikstens syskon med flera vid författarens begravning 29 juni 1969.
IMAGE
Albert Vikstens kista placerad i bårbilen för att köras vidare från kyrkan efter begravningen 29 juni 1969.Albert Vikstens kista placerad i bårbilen för att köras vidare från kyrkan efter begravningen 29 juni 1969.
IMAGE
Albert Vikstens syskon med flera vid författarens begravning 29 juni 1969.Albert Vikstens syskon med flera vid författarens begravning 29 juni 1969.
IMAGE
Män och kvinnor rör sig runt ett timrat hus i skogen 21 maj 1967.Män och kvinnor rör sig runt ett timrat hus i skogen 21 maj 1967.
IMAGE
En man och en kvinna står framför ett timrat hus med sadeltak. Bilden är tagen vid Lassekrog 1966.En man och en kvinna står framför ett timrat hus med sadeltak. Bilden är tagen vid Lassekrog 1966.
IMAGE
Fyra personer sitter runt ett matbord på en veranda. Runt dem hänger en klängväxt om sträcker sig längs verandas tak och väggar.Fyra personer sitter runt ett matbord på en veranda. Runt dem hänger en klängväxt om sträcker sig längs verandas tak och väggar.
IMAGE
Två män sitter på var sin sida av ett bord på en veranda. Ena mannen sitter på en stol och den andre sitter på en bänk intill väggen vilken en växt klättrar längs.Två män sitter på var sin sida av ett bord på en veranda. Ena mannen sitter på en stol och den andre sitter på en bänk intill väggen vilken en växt klättrar längs.
IMAGE
Två män sitter lutade mot en trädstam vid Ängratörn 19 juli 1966. Ena mannen pekar mot något och den andra tittar mot det hållet medan han tuggar på något han håller i handen.Två män sitter lutade mot en trädstam vid Ängratörn 19 juli 1966. Ena mannen pekar mot något och den andra tittar mot det hållet medan han tuggar på något han håller i handen.
IMAGE
Vid en brygga i sjön Ängratörn ligger två båtar med metspön. En man står på bryggan för att stiga i ena båten och i den andra båten står en man i fören.Vid en brygga i sjön Ängratörn ligger två båtar med metspön. En man står på bryggan för att stiga i ena båten och i den andra båten står en man i fören.
IMAGE
Två män står vid en dörröppning med solljus som lyser upp bakom dem. I byggnaden framför dem står mjölkhinkar på golvet den 18 juli 1966.Två män står vid en dörröppning med solljus som lyser upp bakom dem. I byggnaden framför dem står mjölkhinkar på golvet den 18 juli 1966.
IMAGE
Två kvinnor och en man står vinterklädda på en väg den 8 april 1966. Ena kvinnan skrattar medan den andra pratar med mannen.Två kvinnor och en man står vinterklädda på en väg den 8 april 1966. Ena kvinnan skrattar medan den andra pratar med mannen.
IMAGE
En skogstäkt ås ligger bredvid en sjö och speglas i vattenytan. Ängratörn 7 juni 1965.En skogstäkt ås ligger bredvid en sjö och speglas i vattenytan. Ängratörn 7 juni 1965.
IMAGE
Landskapsbild föreställande sjön Ängratörn med björkgrenar hängande i förgrunden och bergsformationer i bakgrunden.Landskapsbild föreställande sjön Ängratörn med björkgrenar hängande i förgrunden och bergsformationer i bakgrunden.
IMAGE
Grupporträtt av män, kvinnor och barn i utomhusmiljö. Alla är uppklädda i stiliga kläder.Grupporträtt av män, kvinnor och barn i utomhusmiljö. Alla är uppklädda i stiliga kläder.
IMAGE
Mellan trädstammarna syns älven Ljusnan i augusti 1975.Mellan trädstammarna syns älven Ljusnan i augusti 1975.
IMAGE
I Norrala under mitten av 1900-talet har ett boningshus nått slutet av sitt levnadslopp. Rivningen av huset har börjat och där fönster en gång satt gapar nu tomma hålrum. Tegelpannorna har avlägsnats från taket och dörren är nedtagen. Travar av timmer, planor och bråte ligger framför huset. Kvar finns dörromfattningen och stentrappan som skvallrar om den skönhet huset en gång besuttit.I Norrala under mitten av 1900-talet har ett boningshus nått slutet av sitt levnadslopp. Rivningen av huset har börjat och där fönster en gång satt gapar nu tomma hålrum. Tegelpannorna har avlägsnats från taket och dörren är nedtagen. Travar av timmer, planor och bråte ligger framför huset. Kvar finns dörromfattningen och stentrappan som skvallrar om den skönhet huset en gång besuttit.
IMAGE
Grästuvor sticker upp ur snön vid Sillratjärn 4 april 1964. I bakgrunden syns en skog.Grästuvor sticker upp ur snön vid Sillratjärn 4 april 1964. I bakgrunden syns en skog.
IMAGE
Myggor svärmar runt vattenytan intill en eka i Ängratörn den 3 september 1958.Myggor svärmar runt vattenytan intill en eka i Ängratörn den 3 september 1958.
IMAGE
Högt upp på en elstolpe monterar två elektriker kraftledningar som ska leda ström genom Hälsingland. Året är 1951 och ena elektrikern bär som arbetskläder hatt och kavaj medan den andre bär, för ändamålet lämpligare, jacka och keps.Högt upp på en elstolpe monterar två elektriker kraftledningar som ska leda ström genom Hälsingland. Året är 1951 och ena elektrikern bär som arbetskläder hatt och kavaj medan den andre bär, för ändamålet lämpligare, jacka och keps.
IMAGE
Vid flottning av timmer har det uppstått en timmerbröt. Stockarna ligger i total oordning och snart är hela bäcken blockerad. I förgrunden maskerar några av skogens träd eländet men bröten är ett faktum.Vid flottning av timmer har det uppstått en timmerbröt. Stockarna ligger i total oordning och snart är hela bäcken blockerad. I förgrunden maskerar några av skogens träd eländet men bröten är ett faktum.
IMAGE
Med handsbeklädda händer lyfts en stock med hjälp av en timmersax. Vintern har täckt marken med ett snötäcke och skogsarbetaren bär kraftiga vinterstövlar av läder som skydd mot kyla och snö.Med handsbeklädda händer lyfts en stock med hjälp av en timmersax. Vintern har täckt marken med ett snötäcke och skogsarbetaren bär kraftiga vinterstövlar av läder som skydd mot kyla och snö.
IMAGE
En man brukar jorden med hjälp av en häst förspänd framför en lantbruksmaskin 1964.En man brukar jorden med hjälp av en häst förspänd framför en lantbruksmaskin 1964.
IMAGE
På fäbodvallen Ofärne i Forsa 1954 har anordnats stor folkfest. En man iförd kostym och skjorta har somnat i höet med en tom flaska bredvid sig. Han sover ruset av sig efter en kväll av onyktert nöje.På fäbodvallen Ofärne i Forsa 1954 har anordnats stor folkfest. En man iförd kostym och skjorta har somnat i höet med en tom flaska bredvid sig. Han "sover ruset av sig" efter en kväll av onyktert nöje.
IMAGE
En skiss av ett mansansikte med skägg och kraftigt hår. Skissen är fotograferad i Bergsjö 31 maj 1971.En skiss av ett mansansikte med skägg och kraftigt hår. Skissen är fotograferad i Bergsjö 31 maj 1971.
IMAGE
En kvinna poserar framför ett hemslöjdsarbete med strumpor i en cirkulär form. Hantverket är utställt i Hudiksvall 10 september 1957.En kvinna poserar framför ett hemslöjdsarbete med strumpor i en cirkulär form. Hantverket är utställt i Hudiksvall 10 september 1957.
IMAGE
På innergård i Hudiksvall 1954 står en kvinna på trappen och kikar ut. Vardagens göromål som tvättning och barnpassning är representerade via kläder som hänger på tork och en barnvagn ute på gården. I förgrunden skymmer en trädkrona delvis insikten på innergården men bakom denna breder en stadsmiljö med hustak och skorstenar ut sig.På innergård i Hudiksvall 1954 står en kvinna på trappen och kikar ut. Vardagens göromål som tvättning och barnpassning är representerade via kläder som hänger på tork och en barnvagn ute på gården. I förgrunden skymmer en trädkrona delvis insikten på innergården men bakom denna breder en stadsmiljö med hustak och skorstenar ut sig.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 718)>>