Explore your Results

ThumbnailTitle
Adalékok Zemplén-vármegye történetéhezAdalékok Zemplén-vármegye történetéhez
TEXT
Adalékok Zemplén-vármegye [Zemplén vármegye] történetéhezAdalékok Zemplén-vármegye [Zemplén vármegye] történetéhez
TEXT
Adalékok Zemplén vármegye történetéhezAdalékok Zemplén vármegye történetéhez
TEXT
Lévay emlékkönyvLévay emlékkönyv
TEXT
Széchenyi-gyász Borsod-vármegye szivében Miskolczon 1860. AprilishóbanSzéchenyi-gyász Borsod-vármegye szivében Miskolczon 1860. Aprilishóban
TEXT
Beszédek, mellyek a miskolczi ref. lyceum bölcsészeti osztályainak 1845-ik nyárhó 7-dik és 8-dik napjain tartott közvizsgálatai alkalmával mondattak elBeszédek, mellyek a miskolczi ref. lyceum bölcsészeti osztályainak 1845-ik nyárhó 7-dik és 8-dik napjain tartott közvizsgálatai alkalmával mondattak el
TEXT
Lévay József ujabb költeményeiLévay József ujabb költeményei
TEXT
A múzsa búcsújaA múzsa búcsúja
TEXT
Vasárnapi, és ünnepi prédikátziókVasárnapi, és ünnepi prédikátziók
TEXT
Vasárnapi, és ünnepi prédikátziókVasárnapi, és ünnepi prédikátziók
TEXT
A magános völgybenn álló urnaA magános völgybenn álló urna
TEXT
Ratio medendi arcanis mixta, juxta synopsin nosologiae methodicaeRatio medendi arcanis mixta, juxta synopsin nosologiae methodicae
TEXT
Initia hermeneuticae sacrae ... proponit et relinquit Stephanus VargaInitia hermeneuticae sacrae ... proponit et relinquit Stephanus Varga
TEXT
Repertorium et extractus sententiarum curialium ...Repertorium et extractus sententiarum curialium ...
TEXT
A miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola évkönyve az 1921-1922. iskolai évrőlA miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola évkönyve az 1921-1922. iskolai évről
TEXT
A miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola értesítője az 1916-17. iskolai évrőlA miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola értesítője az 1916-17. iskolai évről
TEXT
A miskolczi államilag segélyzett Városi Zeneiskola értesítője az 1915-16. iskolai évrőlA miskolczi államilag segélyzett Városi Zeneiskola értesítője az 1915-16. iskolai évről
TEXT
A miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola értesítője 1913-1914. iskolai évrőlA miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola értesítője 1913-1914. iskolai évről
TEXT
A miskolczi áll. segélyezett Városi Zeneiskola értesítője az 1912-1913. iskolai évrőlA miskolczi áll. segélyezett Városi Zeneiskola értesítője az 1912-1913. iskolai évről
TEXT
A miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola értesítője az 1911-1912. iskolai évrőlA miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola értesítője az 1911-1912. iskolai évről
TEXT
A miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola értesítője 1909-1910. iskolai évrőlA miskolczi államilag segélyezett Városi Zeneiskola értesítője 1909-1910. iskolai évről
TEXT
A Miskolczi Városi Zeneiskola értesítője az 1905-1906-ik évrőlA Miskolczi Városi Zeneiskola értesítője az 1905-1906-ik évről
TEXT
A schlägli magyar szójegyzékA schlägli magyar szójegyzék
TEXT
Iskolai értesítők cikk-katalógusaIskolai értesítők cikk-katalógusa
TEXT
Iskolai értesítőkIskolai értesítők
TEXT
Lévay József (1825-1918) élete és műveiLévay József (1825-1918) élete és művei
TEXT
Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1785-1800.Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1785-1800.
TEXT
Régi Magyarországi Nyomtatványok I. 1568-1784.Régi Magyarországi Nyomtatványok I. 1568-1784.
TEXT
Adalékok Zemplén-Vármegye [Zemplén vármegye] történetéhezAdalékok Zemplén-Vármegye [Zemplén vármegye] történetéhez
TEXT
Adalékok Zemplén-vármegye [Zemplén vármegye] történetéhezAdalékok Zemplén-vármegye [Zemplén vármegye] történetéhez
TEXT
Óda néhai méltóságos vajai Vay Jósef úrnak nagy hamvaihozÓda néhai méltóságos vajai Vay Jósef úrnak nagy hamvaihoz
TEXT
A dicsőségesen uralkodó felséges magyar király születése innepére készíttetett hálaadó énekekA dicsőségesen uralkodó felséges magyar király születése innepére készíttetett hálaadó énekek
TEXT
Méltóságos vajai báró Vay Miklós úrnak ...  Borsod vármegye fő-ispáni helytartójának 1831dik esztendőbeli ... Bévezetése ... a köz gyűlésben ... úgy szinte ... tartott beszédekMéltóságos vajai báró Vay Miklós úrnak ... Borsod vármegye fő-ispáni helytartójának 1831dik esztendőbeli ... Bévezetése ... a köz gyűlésben ... úgy szinte ... tartott beszédek
TEXT
Tekintetes nemes Borsod vármegyének ... Vay Miklós ... elől-ülése alatt 1831-dik esztendőben Mikólczon tartatott restaurátiónális köz-gyűlése alkalmatosságával ... mondott ... beszédek ...Tekintetes nemes Borsod vármegyének ... Vay Miklós ... elől-ülése alatt 1831-dik esztendőben Mikólczon tartatott restaurátiónális köz-gyűlése alkalmatosságával ... mondott ... beszédek ...
TEXT
Tekintetes nemes Borsod vármegyének ... Klobusiczky Jósef ... előlűlése alatt, 1825dik Esztendőben ... Miskólcz Várossában tartatott ... restaurationalis köz gyűlése alkalmatosságával ... elmondott orátiókTekintetes nemes Borsod vármegyének ... Klobusiczky Jósef ... előlűlése alatt, 1825dik Esztendőben ... Miskólcz Várossában tartatott ... restaurationalis köz gyűlése alkalmatosságával ... elmondott orátiók
TEXT
Gyász óltár, mellyenn tekíntetes túdós Rozgonyi Jósef úr ... emlékezetének áldozik Kóczán JósefGyász óltár, mellyenn tekíntetes túdós Rozgonyi Jósef úr ... emlékezetének áldozik Kóczán Jósef
TEXT
Tekintetes nemes Borsod vármegyének ... Reviczky Ádám ... elől-ülése alatt 1829 dik esztendőben ... Miskólcz Városában tartatott restaurationalis köz gyűlése alkalmatosságával ... mondott ... beszédek ...Tekintetes nemes Borsod vármegyének ... Reviczky Ádám ... elől-ülése alatt 1829 dik esztendőben ... Miskólcz Városában tartatott restaurationalis köz gyűlése alkalmatosságával ... mondott ... beszédek ...
TEXT
Óda, mellyet ... gróf széki Teleky József úrnak ... midőn Kálló városában fő ispáni székébe béállíttatnék bényujt Majoros AndrásÓda, mellyet ... gróf széki Teleky József úrnak ... midőn Kálló városában fő ispáni székébe béállíttatnék bényujt Majoros András
TEXT
Nagy méltóságú Revisnyei Gróf Reviczky Ádám ... Pyrker János László ... 1828-dik esztendőbeli Miskólcz városában tartatott közgyűlésben köszöntéseik alkalmatosságával mondott ... beszédek ....Nagy méltóságú Revisnyei Gróf Reviczky Ádám ... Pyrker János László ... 1828-dik esztendőbeli Miskólcz városában tartatott közgyűlésben köszöntéseik alkalmatosságával mondott ... beszédek ....
TEXT
Carmen ad Reviczky [Ádám] ... dum supremi comitis munus in i. comitatu Borsodiensi ... per Antonium Mólnár ...Carmen ad Reviczky [Ádám] ... dum supremi comitis munus in i. comitatu Borsodiensi ... per Antonium Mólnár ...
TEXT
Adalékok Zemplén Vármegye TörténetéhezAdalékok Zemplén Vármegye Történetéhez
TEXT
Adalékok Zemplén Vármegye TörténetéhezAdalékok Zemplén Vármegye Történetéhez
TEXT
Miskólcz várossa nemes és adózó lakossai részekre tett ... Borsod vármegye által is megerőssített statutumok vagy rendszabásokMiskólcz várossa nemes és adózó lakossai részekre tett ... Borsod vármegye által is megerőssített statutumok vagy rendszabások
TEXT
Halotti orátió ... Klobusiczky [József] ... halotti exequiáit tartották ...1826-dik esztendőben ...Halotti orátió ... Klobusiczky [József] ... halotti exequiáit tartották ...1826-dik esztendőben ...
TEXT
Tekintetes nemes Borsod vármegyének ... Klobusiczky [József] ... előlűlése alatt, 1825dik esztendőben ... Miskólcz Várossában tartatott ... restaurationalis köz gyülése alkalmatosságával ... elmondott oratiók ...Tekintetes nemes Borsod vármegyének ... Klobusiczky [József] ... előlűlése alatt, 1825dik esztendőben ... Miskólcz Várossában tartatott ... restaurationalis köz gyülése alkalmatosságával ... elmondott oratiók ...
TEXT
VisszatekintésVisszatekintés
TEXT
Emlékdalok de La Grange asszonynakEmlékdalok de La Grange asszonynak
TEXT
Toldy Ferencz emlékezete születése századik évfordulója után az AkadémiábanToldy Ferencz emlékezete születése századik évfordulója után az Akadémiában
TEXT
ElőhangElőhang
TEXT
Szemere Bertalan szobránálSzemere Bertalan szobránál
TEXT
Compendium Hungaricae poeseos in usum jucundo isthoc studio delectantium adolescentum, ...Compendium Hungaricae poeseos in usum jucundo isthoc studio delectantium adolescentum, ...
TEXT
Az 1832/6-ik években szabad királyi Posony Várossában tartott ország gyűlésére ... Borsod Vármegye által kűldött ... követi végső túdósításAz 1832/6-ik években szabad királyi Posony Várossában tartott ország gyűlésére ... Borsod Vármegye által kűldött ... követi végső túdósítás
TEXT
Gróf Tanko Juliusnak különös történetei ...Gróf Tanko Juliusnak különös történetei ...
TEXT
Zachariás Béla gyászjelentéseZachariás Béla gyászjelentése
TEXT
Az emberi életnek játék helyje ...Az emberi életnek játék helyje ...
TEXT
Virágh Ilona gyászjelentéseVirágh Ilona gyászjelentése
TEXT
Vincze István gyászjelentéseVincze István gyászjelentése
TEXT
Vasvári Ferenc gyászjelentéseVasvári Ferenc gyászjelentése
TEXT
Trencsényi Benjamin Béla gyászjelentéseTrencsényi Benjamin Béla gyászjelentése
TEXT
Trakszeller József gyászjelentéseTrakszeller József gyászjelentése
TEXT
Tóth Miklós gyászjelentéseTóth Miklós gyászjelentése
TEXT
Miskolczi nemzeti kalendáriom, ... 1833-dik ... esztendőreMiskolczi nemzeti kalendáriom, ... 1833-dik ... esztendőre
TEXT
Tóth László gyászjelentéseTóth László gyászjelentése
TEXT
Varga József gyászjelentéseVarga József gyászjelentése
TEXT
Urhegyi László gyászjelentéseUrhegyi László gyászjelentése
TEXT
Tóth József gyászjelentéseTóth József gyászjelentése
TEXT
Thiering Rezső gyászjelentéseThiering Rezső gyászjelentése
TEXT
Tersánszky István Géza gyászjelentéseTersánszky István Géza gyászjelentése
TEXT
Tarnóczy Tibor gyászjelentéseTarnóczy Tibor gyászjelentése
TEXT
Miskolczi nemzeti kalendáriom, ... 1831-dik ... esztendőreMiskolczi nemzeti kalendáriom, ... 1831-dik ... esztendőre
TEXT
Miskolczi nemzeti kalendáriom, ... 1830-dik ... esztendőreMiskolczi nemzeti kalendáriom, ... 1830-dik ... esztendőre
TEXT
Talló János gyászjelentéseTalló János gyászjelentése
TEXT
Takaró Erzsébet gyászjelentéseTakaró Erzsébet gyászjelentése
TEXT
Takács Istvánné gyászjelentéseTakács Istvánné gyászjelentése
TEXT
Szigeti Enikő gyászjelentéseSzigeti Enikő gyászjelentése
TEXT
Szendrei László gyászjelentéseSzendrei László gyászjelentése
TEXT
Szenczi Györgyné gyászjelentéseSzenczi Györgyné gyászjelentése
TEXT
Szalánky Gézáné gyászjelentéseSzalánky Gézáné gyászjelentése
TEXT
Szakall Olga gyászjelentéseSzakall Olga gyászjelentése
TEXT
Szabó Károly gyászjelentéseSzabó Károly gyászjelentése
TEXT
Szabó Gézáné gyászjelentéseSzabó Gézáné gyászjelentése
TEXT
Szabady Józsefné gyászjelentéseSzabady Józsefné gyászjelentése
TEXT
Sulcz Vilmos gyászjelentéseSulcz Vilmos gyászjelentése
TEXT
Skarbinecz Györgyné gyászjelentéseSkarbinecz Györgyné gyászjelentése
TEXT
Schreiner István gyászjelentéseSchreiner István gyászjelentése
TEXT
Simándi László gyászjelentéseSimándi László gyászjelentése
TEXT
Rakovszky Gyuláné gyászjelentéseRakovszky Gyuláné gyászjelentése
TEXT
Rácz Béla gyászjelentéseRácz Béla gyászjelentése
TEXT
Piti Miklósné gyászjelentésePiti Miklósné gyászjelentése
TEXT
Pausz Aladár gyászjelentésePausz Aladár gyászjelentése
TEXT
Priscsák Sándor gyászjelentésePriscsák Sándor gyászjelentése
TEXT
Pápay Ferenc gyászjelentésePápay Ferenc gyászjelentése
TEXT
Nonn Jánosné gyászjelentéseNonn Jánosné gyászjelentése
TEXT
Nagy Péterné gyászjelentéseNagy Péterné gyászjelentése
TEXT
Nagy Ferencné gyászjelentéseNagy Ferencné gyászjelentése
TEXT
Mosánszky Vilmos gyászjelentéseMosánszky Vilmos gyászjelentése
TEXT
Molnár Péter gyászjelentéseMolnár Péter gyászjelentése
TEXT
Zeltner János gyászjelentéseZeltner János gyászjelentése
TEXT
Vachter György gyászjelentéseVachter György gyászjelentése
TEXT
Toth Zoltán és felesége gyászjelentéseToth Zoltán és felesége gyászjelentése
TEXT
1 - 100 (Total Results 7060)>>