Explore your Results

ThumbnailTitle
Karlsborg.  Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden i början av 1880-talet medpunchveranda.Vid denna tiden dränerades gården ovh sten-trottoarer anlades och en vattenledning  från fästnineen inleddes. I Byggnaden:våning 1: Kassaförvaltningen, väbelns expedition, officersmässen, rum för officerare. Våning 2: Chefsexpedition, dagofficerens rum, rum för officerare. Våning 3:Vapen-och kasernunderofficersexpedition, idrottsexpedition, arkiv, rum för officerare och officersmässens betjäning.Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden i början av 1880-talet medpunchveranda.Vid denna tiden dränerades gården ovh sten-trottoarer anlades och en vattenledning från fästnineen inleddes. I Byggnaden:våning 1: Kassaförvaltningen, väbelns expedition, officersmässen, rum för officerare. Våning 2: Chefsexpedition, dagofficerens rum, rum för officerare. Våning 3:Vapen-och kasernunderofficersexpedition, idrottsexpedition, arkiv, rum för officerare och officersmässens betjäning.
IMAGE
Ammunitionsfabriken i Karlsborg 1920-tal. Från skjutningar på Vanäs udde.Ammunitionsfabriken i Karlsborg 1920-tal. Från skjutningar på Vanäs udde.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Unionsupplösningen firas.Karlsborg i början av 1900-talet.Unionsupplösningen firas.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Göta kanal.Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Göta kanal.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Folkskolan.Karlsborg i början av 1900-talet. Folkskolan.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Torget.Karlsborg i början av 1900-talet. Torget.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Åsen.Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Åsen.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Åsen.Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Åsen.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Kanalhotellet.Karlsborg i början av 1900-talet. Kanalhotellet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Vy från Karlsborg.Karlsborg i början av 1900-talet. Vy från Karlsborg.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Kanalhotellet.Karlsborg i början av 1900-talet. Kanalhotellet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Vy från Forsvik.Karlsborg i början av 1900-talet. Vy från Forsvik.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Vy från Karlsborg.Karlsborg i början av 1900-talet. Vy från Karlsborg.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Vy från Forsvik.Karlsborg i början av 1900-talet. Vy från Forsvik.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Göta kanal.Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Göta kanal.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Strandparti av Vättern.Karlsborg i början av 1900-talet. Strandparti av Vättern.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Skagens offerkyrka.Karlsborg i början av 1900-talet.Skagens offerkyrka.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.E. Berglunds diversehandel Mölltorp.Karlsborg i början av 1900-talet.E. Berglunds diversehandel Mölltorp.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Järnvägsstationen i Mölltorp.Karlsborg i början av 1900-talet. Järnvägsstationen i Mölltorp.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Ingeniörskårens befälsbyggnad.Karlsborg i början av 1900-talet. Ingeniörskårens befälsbyggnad.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Centralförrådet.Karlsborg i början av 1900-talet.Centralförrådet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Hotellet.Karlsborg i början av 1900-talet.Hotellet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Kungsvillan.Karlsborg i början av 1900-talet. Kungsvillan.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Nylandsdahl, Undenäs.Karlsborg i början av 1900-talet. Nylandsdahl, Undenäs.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Strandparti av sjön Unden, Nylandsdahl.Karlsborg i början av 1900-talet.Strandparti av sjön Unden, Nylandsdahl.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Järnvägsstationen.Karlsborg i början av 1900-talet.Järnvägsstationen.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Soldathemmet.Karlsborg i början av 1900-talet. Soldathemmet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Järnvägsstation.Karlsborg i början av 1900-talet. Järnvägsstation.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Skolbyggnaden.Karlsborg i början av 1900-talet. Skolbyggnaden.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Ingeniörkårens 6:te kompani.Karlsborg i början av 1900-talet. Ingeniörkårens 6:te kompani.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Garnisonsjukhuset.Karlsborg i början av 1900-talet. Garnisonsjukhuset.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Volontärskolan.Karlsborg i början av 1900-talet. Volontärskolan.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Centralförrådet.Karlsborg i början av 1900-talet. Centralförrådet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Gjuthuset.Karlsborg i början av 1900-talet. Gjuthuset.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Kommendanthuset.Karlsborg i början av 1900-talet.Kommendanthuset.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Artilleriets befälsbyggnad.Karlsborg i början av 1900-talet. Artilleriets befälsbyggnad.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Palissaden.Karlsborg i början av 1900-talet. Palissaden.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Hotellet.Karlsborg i början av 1900-talet. Hotellet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Hotellet.Karlsborg i början av 1900-talet. Hotellet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Luftvärnskanon.Karlsborg i början av 1900-talet. Luftvärnskanon.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Götiska valvet.Karlsborg i början av 1900-talet. Götiska valvet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Vanäs udde.Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Vanäs udde.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Slutvärnet.Karlsborg i början av 1900-talet. Slutvärnet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Ingeniörkårens övningar.Karlsborg i början av 1900-talet.Från Ingeniörkårens övningar.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Artilleriets övningar.Karlsborg i början av 1900-talet.Från Artilleriets övningar.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Interiör Garnisonskyrkan.Karlsborg i början av 1900-talet. Interiör Garnisonskyrkan.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Ingeniörkårens övningar.Karlsborg i början av 1900-talet.Från Ingeniörkårens övningar.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Kungliga Ingeniörskårens övningar.Karlsborg i början av 1900-talet.Från Kungliga Ingeniörskårens övningar.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Åsen.Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Åsen.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Åsen.Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Åsen.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborg i början av 1900-talet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborgs segelsällskaps kappsegling.Karlsborg i början av 1900-talet.Karlsborgs segelsällskaps kappsegling.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. parti från Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet. parti från Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder. (Svenska turistföreningens fototävling.)Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder. (Svenska turistföreningens fototävling.)
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder. (Svenska turistföreningens fototävling.)Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder. (Svenska turistföreningens fototävling.)
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder. (Svenska turistföreningens fototävling.)Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder. (Svenska turistföreningens fototävling.)
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet.Parti från Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Slutvärnet.Karlsborg i början av 1900-talet. Slutvärnet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Garnisonskyrkan.Karlsborg i början av 1900-talet. Garnisonskyrkan.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Ingeniörskårens befälsbyggnad.Karlsborg i början av 1900-talet.Ingeniörskårens befälsbyggnad.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Kommendanthuset.Karlsborg i början av 1900-talet. Kommendanthuset.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Kanalhotellet.Karlsborg i början av 1900-talet.Kanalhotellet.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Ammunitionsfabriken.Karlsborg i början av 1900-talet. Ammunitionsfabriken.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet. Parti från Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Kungliga Posthuset.Karlsborg i början av 1900-talet. Kungliga Posthuset.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Ingeniörskårens6:te kompani.Karlsborg i början av 1900-talet. Ingeniörskårens6:te kompani.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Kungliga paviljongen.Karlsborg i början av 1900-talet. Kungliga paviljongen.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Missionskyrkan.Karlsborg i början av 1900-talet. Missionskyrkan.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Posthuset.Karlsborg i början av 1900-talet. Posthuset.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Broslagning.Karlsborg i början av 1900-talet. Broslagning.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Volontärskolans övningar.Karlsborg i början av 1900-talet.Från Volontärskolans övningar.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Gatuvy från Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet. Gatuvy från Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Järnvägsstationen.Karlsborg i början av 1900-talet. Järnvägsstationen.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Hotell Gästis.Karlsborg i början av 1900-talet. Hotell Gästis.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-taletKarlsborg i början av 1900-talet
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-taletKarlsborg i början av 1900-talet
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Flygfoto av Rödesund.Karlsborg i början av 1900-talet.Flygfoto av Rödesund.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet. Hinderhoppning.Karlsborg i början av 1900-talet. Hinderhoppning.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.
IMAGE
Karlsborg i början av 1900-talet.Kungsvillan.Karlsborg i början av 1900-talet.Kungsvillan.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 29131)>>