Explore your Results

ThumbnailTitle
B. T. Kiršteinas. Grupinė fotografija. 1900B. T. Kiršteinas. Grupinė fotografija. 1900
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vaiko portretas. 1950Nežinomas fotografas. Vaiko portretas. 1950
IMAGE
Nežinomas fotografas. Dvi moterys prie tvenkinio. 1900Nežinomas fotografas. Dvi moterys prie tvenkinio. 1900
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis prie Kelmės pieninės automobilio. 1930Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis prie Kelmės pieninės automobilio. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vaikino portretas. 1958-07-16Nežinomas fotografas. Vaikino portretas. 1958-07-16
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai ant upės kranto. 1940Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai ant upės kranto. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vaiko portretas. 1940-03-25Nežinomas fotografas. Vaiko portretas. 1940-03-25
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai laisvalaikiu. 1940Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai laisvalaikiu. 1940
IMAGE
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atestatas, išduotas Sabaičiui Boliui. 1929Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atestatas, išduotas Sabaičiui Boliui. 1929
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Mergalė Marija. 1900Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Mergalė Marija. 1900
IMAGE
Alfonsas Būtautas. Stasys Pūtvis prie Jurgio Pluščiausko kapo Šaukėnų kapinėse 1939 metais. 1939-03-10Alfonsas Būtautas. Stasys Pūtvis prie Jurgio Pluščiausko kapo Šaukėnų kapinėse 1939 metais. 1939-03-10
IMAGE
Nežinomas fotografas. Veronika Sabaitienė su dukromis. 1930Nežinomas fotografas. Veronika Sabaitienė su dukromis. 1930
IMAGE
I. Rukas. Šauliai prie Vl. Putvinskio kapo Kelmėje 1932 metais. 1932-09-18I. Rukas. Šauliai prie Vl. Putvinskio kapo Kelmėje 1932 metais. 1932-09-18
IMAGE
Bolio Sabaičio pasasBolio Sabaičio pasas
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis su seserim Zose Sabaityte. 1932Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis su seserim Zose Sabaityte. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fabriko „Sanitas“ kolektyvas. 1940Nežinomas fotografas. Fabriko „Sanitas“ kolektyvas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai prie parduotuvės. 1940Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai prie parduotuvės. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai prie savo technikos. 1928Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai prie savo technikos. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis prie Telšių vyskupo automobilio. 1932Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis prie Telšių vyskupo automobilio. 1932
IMAGE
Alfonsas Būtautas. Stasys Pūtvis sako kalbą prie Jurgio Pluščiausko kapo Šaukėnų kapinėse 1939 metais. 1939-03-10Alfonsas Būtautas. Stasys Pūtvis sako kalbą prie Jurgio Pluščiausko kapo Šaukėnų kapinėse 1939 metais. 1939-03-10
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis prie Telšių vyskupo automobilio. 1932Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis prie Telšių vyskupo automobilio. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Graužikų šaulių grandis savo klube 1930 metais. 1930-02-19Nežinomas fotografas. Graužikų šaulių grandis savo klube 1930 metais. 1930-02-19
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys ir Vladislava Sabaičiai. 1970Nežinomas fotografas. Bolys ir Vladislava Sabaičiai. 1970
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis. 1930Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis. 1930
IMAGE
Dovydas Zolinas. Kelmės šaulių vadas Jonas Rusas. 1940-04-11Dovydas Zolinas. Kelmės šaulių vadas Jonas Rusas. 1940-04-11
IMAGE
I. Rukas. Kelmės šaulių būrio namų pašventinimas 1932 metais. 1932-09-18I. Rukas. Kelmės šaulių būrio namų pašventinimas 1932 metais. 1932-09-18
IMAGE
Bolys Sabaitis. Bolio Sabaičio braižybos sąsiuvinis. 1938-10-13Bolys Sabaitis. Bolio Sabaičio braižybos sąsiuvinis. 1938-10-13
IMAGE
Nežinomas fotografas. Aukštadvario pradinės mokyklos mokiniai su mokytojais. 1932-04-23Nežinomas fotografas. Aukštadvario pradinės mokyklos mokiniai su mokytojais. 1932-04-23
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai sportuoja. 1940Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai sportuoja. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Dviejų vyrų portretas. 1930-08-30Nežinomas fotografas. Dviejų vyrų portretas. 1930-08-30
IMAGE
Šaulio liudijimasŠaulio liudijimas
IMAGE
Nežinomas fotografas. Septynių žmonių grupė. 1900Nežinomas fotografas. Septynių žmonių grupė. 1900
IMAGE
Lazaris Daninas. Kelmės šauliai. 1928Lazaris Daninas. Kelmės šauliai. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vasario 16-osios minėjimas Kelmėje. 1934Nežinomas fotografas. Vasario 16-osios minėjimas Kelmėje. 1934
IMAGE
Nežinomas fotografas. Rąstų tašymas. 1940Nežinomas fotografas. Rąstų tašymas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vlado Putvinskio šaulių namai Kelmėje. 1940Nežinomas fotografas. Vlado Putvinskio šaulių namai Kelmėje. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Stasys Sabaitis su artimaisiais. 1967Nežinomas fotografas. Stasys Sabaitis su artimaisiais. 1967
IMAGE
S. Vaismanas. Lietuvos nepriklausomybės 15 metų sukaktuvių minėjimas Aukštadvaryje. 1933-02-16S. Vaismanas. Lietuvos nepriklausomybės 15 metų sukaktuvių minėjimas Aukštadvaryje. 1933-02-16
IMAGE
Petras Rimša. Šaulių Žvaigždės medalis. 1939Petras Rimša. Šaulių Žvaigždės medalis. 1939
IMAGE
Vinokuras. Bolys Sabaitis. 1927Vinokuras. Bolys Sabaitis. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Veronika ir Stanislovas Sabaičiai. 1930Nežinomas fotografas. Veronika ir Stanislovas Sabaičiai. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vaikai žiemą. 1934-02-02Nežinomas fotografas. Vaikai žiemą. 1934-02-02
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos mokomojo būrio 2-oji laida. 1928-10-24Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos mokomojo būrio 2-oji laida. 1928-10-24
IMAGE
Nežinomas fotografas. Stasio ir Irenos Sabaičių vestuvės. 1961Nežinomas fotografas. Stasio ir Irenos Sabaičių vestuvės. 1961
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis su draugais. 1927-12-04Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis su draugais. 1927-12-04
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis su artimaisiais. 1934Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis su artimaisiais. 1934
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis Likėnų sanatorijoje. 1967-07-26Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis Likėnų sanatorijoje. 1967-07-26
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis. 1927-07-22Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis. 1927-07-22
IMAGE
Nežinomas fotografas. Šeimininkių kursai. 1940Nežinomas fotografas. Šeimininkių kursai. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Grupinė fotografija. 1925Nežinomas fotografas. Grupinė fotografija. 1925
IMAGE
Kelmės šaulių būrys. Vlado Putvinskio ir Kelmės šaulių albumas. 1930Kelmės šaulių būrys. Vlado Putvinskio ir Kelmės šaulių albumas. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai pratybose Šančiuose. 1927Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai pratybose Šančiuose. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Rugiapjūtė Aukštadvaryje. 1940Nežinomas fotografas. Rugiapjūtė Aukštadvaryje. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Graužikų grandies šaulys Mikas Dūdėnas 1929 metais. 1929-09-30Nežinomas fotografas. Graužikų grandies šaulys Mikas Dūdėnas 1929 metais. 1929-09-30
IMAGE
I. Rukas. Kelmės šaulių būrio namų atidarymas 1932 metais. 1932-09-18I. Rukas. Kelmės šaulių būrio namų atidarymas 1932 metais. 1932-09-18
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis. 1934Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis. 1934
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kūdikio portretas. 1930Nežinomas fotografas. Kūdikio portretas. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Dviejų vaikų portretas. 1956Nežinomas fotografas. Dviejų vaikų portretas. 1956
IMAGE
Nežinomas fotografas. Zosė Sabaitytė. 1925Nežinomas fotografas. Zosė Sabaitytė. 1925
IMAGE
Lazaris Daninas. Kelmės šauliai po spektaklio „Sąžinė“ šaulių namų salėje. 1932Lazaris Daninas. Kelmės šauliai po spektaklio „Sąžinė“ šaulių namų salėje. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fabriko „Sanitas“ kolektyvas. 1940Nežinomas fotografas. Fabriko „Sanitas“ kolektyvas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vytautas Putvinskis su šauliais. 1930-03-19Nežinomas fotografas. Vytautas Putvinskis su šauliais. 1930-03-19
IMAGE
Nežinomas fotografas. Dirižablio angaras. 1927Nežinomas fotografas. Dirižablio angaras. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Prezidentą Antaną Smetoną sveikina Kelmės šauliai. 1934Nežinomas fotografas. Prezidentą Antaną Smetoną sveikina Kelmės šauliai. 1934
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vaikai po skėčiu. 1934-08-19Nežinomas fotografas. Vaikai po skėčiu. 1934-08-19
IMAGE
Nežinomas fotografas. Zosė Sabaitytė. 1928-12-22Nežinomas fotografas. Zosė Sabaitytė. 1928-12-22
IMAGE
Šuro. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai su karininkais Šančiuose 1927 metais. 1927Šuro. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai su karininkais Šančiuose 1927 metais. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio minėjimas Kelmės šaulių namuose. 1938Nežinomas fotografas. Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio minėjimas Kelmės šaulių namuose. 1938
IMAGE
Lazaris Daninas. Šauliai Kelmėje prie Vilbėno užtvankos. 1940Lazaris Daninas. Šauliai Kelmėje prie Vilbėno užtvankos. 1940
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Mergelė Marija Maloningoji. 1875Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Mergelė Marija Maloningoji. 1875
IMAGE
I. Rukas. Šaulės prie Vl. Putvinskio kapo Kelmėje 1932 metais. 1932-09-18I. Rukas. Šaulės prie Vl. Putvinskio kapo Kelmėje 1932 metais. 1932-09-18
IMAGE
Nežinomas fotografas. Zosė Sabaitytė su drauge. 1930Nežinomas fotografas. Zosė Sabaitytė su drauge. 1930
IMAGE
Edvardas Dubinskas. Šaulio ženklelis. 1935Edvardas Dubinskas. Šaulio ženklelis. 1935
IMAGE
Nežinomas fotografas. Gegužinė Panemunės miške. 1932Nežinomas fotografas. Gegužinė Panemunės miške. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai su dviračiais. 1940Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos kariai su dviračiais. 1940
IMAGE
Boleslovas Savsenavičius. Lietuvos kariuomenės autokuopos karys Bolys Sabaitis su seserim Zose Sabaityte. 1927Boleslovas Savsenavičius. Lietuvos kariuomenės autokuopos karys Bolys Sabaitis su seserim Zose Sabaityte. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys ir Vladislava Sabaičiai su draugais prie automobilio. 1935Nežinomas fotografas. Bolys ir Vladislava Sabaičiai su draugais prie automobilio. 1935
IMAGE
Gimimo metrikų išrašasGimimo metrikų išrašas
IMAGE
Nežinomas fotografas. Dviejų vaikų portretas. 1955Nežinomas fotografas. Dviejų vaikų portretas. 1955
IMAGE
Nežinomas fotografas. Keturių merginų portretas. 1940Nežinomas fotografas. Keturių merginų portretas. 1940
IMAGE
I. Rukas. Kelmės šaulių būrio namų atidarymas 1932 metais. 1932-09-18I. Rukas. Kelmės šaulių būrio namų atidarymas 1932 metais. 1932-09-18
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kelmės būrio šauliai prie Vl. Putvinskio kapo 1929 metais. 1929-08-15Nežinomas fotografas. Kelmės būrio šauliai prie Vl. Putvinskio kapo 1929 metais. 1929-08-15
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis su šeima. 1934-02-02Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis su šeima. 1934-02-02
IMAGE
Asmens liudijimasAsmens liudijimas
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis su draugu Birštone. 1940Nežinomas fotografas. Bolys Sabaitis su draugu Birštone. 1940
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Mergelė Marija Skausmingoji. 1925Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Mergelė Marija Skausmingoji. 1925
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai. 1928Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai. 1928
IMAGE
M. Ehrharok. Kelmės dvaro valdytojai Gruževskiai. 1930M. Ehrharok. Kelmės dvaro valdytojai Gruževskiai. 1930
IMAGE
Domininkas Šimulis. Šaulio ženklas. 1930Domininkas Šimulis. Šaulio ženklas. 1930
IMAGE
Vinokuras. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis. 1926Vinokuras. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis. 1926
IMAGE
I. Rukas. Šaukėnų šaulių būrys 1931 metais žygiuoja per Slabados tiltą. 1931-10-04I. Rukas. Šaukėnų šaulių būrys 1931 metais žygiuoja per Slabados tiltą. 1931-10-04
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai prie automobilių. 1928-08-17Nežinomas fotografas. Lietuvos kariuomenės autokuopos kariai prie automobilių. 1928-08-17
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bolys ir Vladislava Sabaičiai Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune. 1936Nežinomas fotografas. Bolys ir Vladislava Sabaičiai Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune. 1936
IMAGE
Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis su artimaisiais. 1932Nežinomas fotografas. Lietuvos karo aviacijos karys Juozas Sabaitis su artimaisiais. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Žurnalo „Naujas žodis“ (1925–1933) įsteigtas prizas – automobilis. 1932-11-20Nežinomas fotografas. Žurnalo „Naujas žodis“ (1925–1933) įsteigtas prizas – automobilis. 1932-11-20
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kelmės rajkoopsąjungos darbuotojai. 1955Nežinomas fotografas. Kelmės rajkoopsąjungos darbuotojai. 1955
IMAGE
I. Rukas. Garbės paradas Kelmėje, Antano Smetonos 60-mečio proga. 1934I. Rukas. Garbės paradas Kelmėje, Antano Smetonos 60-mečio proga. 1934
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kauno miesto autobusai. 1932-10-30Nežinomas fotografas. Kauno miesto autobusai. 1932-10-30
IMAGE
Nežinomas fotografas. Stasio ir Irenos Sabaičių vestuvės. 1961Nežinomas fotografas. Stasio ir Irenos Sabaičių vestuvės. 1961
IMAGE
Lazaris Daninas. Kelmės šauliai. 1928Lazaris Daninas. Kelmės šauliai. 1928
IMAGE
1 - 100 (Total Results 139)>>