Explore your Results

ThumbnailTitle
sacristiekastensacristiekasten
IMAGE
lavabo'slavabo's
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
lavabo'slavabo's
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
credenstafelscredenstafels
IMAGE
verlichtingsarmaturenverlichtingsarmaturen
IMAGE
Jezus aan het KruisJezus aan het Kruis
IMAGE
H. RochusH. Rochus
IMAGE
H. SebastiaanH. Sebastiaan
IMAGE
Onze-Lieve-Vrouw met KindOnze-Lieve-Vrouw met Kind
IMAGE
armstoelenarmstoelen
IMAGE
bidstoelenbidstoelen
IMAGE
koffers (meubilair)koffers (meubilair)
IMAGE
grafsteen van Ludovicus Brouxgrafsteen van Ludovicus Broux
IMAGE
koorlessenaarskoorlessenaars
IMAGE
schalenschalen
IMAGE
orgelsorgels
IMAGE
sacristiekastensacristiekasten
IMAGE
sceptersscepters
IMAGE
sacristiekastensacristiekasten
IMAGE
kronen (hoofdtooien)kronen (hoofdtooien)
IMAGE
grafkruis van Henricus Keesengrafkruis van Henricus Keesen
IMAGE
grafmonumentengrafmonumenten
IMAGE
grafkruis van Emerentiana Herbotsgrafkruis van Emerentiana Herbots
IMAGE
grafmonumentengrafmonumenten
IMAGE
grafkruis van Margaretha Meylaertsgrafkruis van Margaretha Meylaerts
IMAGE
grafkruis van Adrianus van Ceuleersgrafkruis van Adrianus van Ceuleers
IMAGE
Lam van de ApocalypsisLam van de Apocalypsis
IMAGE
H. Margaretha Maria AlacoqueH. Margaretha Maria Alacoque
IMAGE
Boodschap van de Engel Gabriël aan MariaBoodschap van de Engel Gabriël aan Maria
IMAGE
Pelikaan voedt zijn jongenPelikaan voedt zijn jongen
IMAGE
wijwatervatenwijwatervaten
IMAGE
doopvontendoopvonten
IMAGE
wierookvatenwierookvaten
IMAGE
H. RochusH. Rochus
IMAGE
wierookvatenwierookvaten
IMAGE
wierookscheepjeswierookscheepjes
IMAGE
Onze-Lieve-VrouwOnze-Lieve-Vrouw
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
monstransenmonstransen
IMAGE
pyxidespyxides
IMAGE
paternosters (bidsnoer)paternosters (bidsnoer)
IMAGE
monstransenmonstransen
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
processiekruisenprocessiekruisen
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
triomfkruisentriomfkruisen
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
chrismatoriachrismatoria
IMAGE
chrismatoriachrismatoria
IMAGE
ampullensetampullenset
IMAGE
altarenaltaren
IMAGE
biechtstoelenbiechtstoelen
IMAGE
biechtstoelenbiechtstoelen
IMAGE
altarenaltaren
IMAGE
altarenaltaren
IMAGE
processievaandelprocessievaandel
IMAGE
wapenschildenwapenschilden
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
blakersblakers
IMAGE
altaarschellenaltaarschellen
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
blakersblakers
IMAGE
blakersblakers
IMAGE
processiekruisenprocessiekruisen
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
wierookvathouderwierookvathouder
IMAGE
wijwaterkruikwijwaterkruik
IMAGE
altaarschellenaltaarschellen
IMAGE
draaglamp begeleiding H. Sacramentdraaglamp begeleiding H. Sacrament
IMAGE
godslampengodslampen
IMAGE
kruiswegstatieskruiswegstaties
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
klavier orgelklavier orgel
IMAGE
bidbankjesbidbankjes
IMAGE
kofferkoffer
IMAGE
Onze-Lieve-Vrouw van LourdesOnze-Lieve-Vrouw van Lourdes
IMAGE
Sint AntoniusbeeldSint Antoniusbeeld
IMAGE
kroonluchterkroonluchter
IMAGE
kandelaberskandelabers
IMAGE
hanglampenhanglampen
IMAGE
H. HartbeeldH. Hartbeeld
IMAGE
Onze-Lieve-VrouwOnze-Lieve-Vrouw
IMAGE
dienstaltaardienstaltaar
IMAGE
altaarschellenaltaarschellen
IMAGE
H. DominicusH. Dominicus
IMAGE
H. NorbertusH. Norbertus
IMAGE
Sint-Alphonsus OPNSint-Alphonsus OPN
IMAGE
H. HelenaH. Helena
IMAGE
H. Theresia van het Kindje JezusH. Theresia van het Kindje Jezus
IMAGE
Sint-AnnaSint-Anna
IMAGE
Sint-FranciscusSint-Franciscus
IMAGE
1 - 99 (Total Results 99)