Explore your Results

ThumbnailTitle
Sint-ChristoffelSint-Christoffel
IMAGE
Sint-FranciscusSint-Franciscus
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
beeldhouwwerken in de doopkapel H. Antonius van Padua en Onze-Lieve-Vrouwbeeldhouwwerken in de doopkapel H. Antonius van Padua en Onze-Lieve-Vrouw
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
godslampengodslampen
IMAGE
credenstafelscredenstafels
IMAGE
tabernakelstabernakels
IMAGE
H. JozefH. Jozef
IMAGE
Sint-FranciscusSint-Franciscus
IMAGE
kruiswegkruisweg
IMAGE
taferelen uit het Onze Vadertaferelen uit het Onze Vader
IMAGE
krukkenkrukken
IMAGE
koorlessenaarskoorlessenaars
IMAGE
stoelenstoelen
IMAGE
gongen (percussieinstrumenten)gongen (percussieinstrumenten)
IMAGE
bidstoelenbidstoelen
IMAGE
bidstoelenbidstoelen
IMAGE
orgelsorgels
IMAGE
altaarschellenaltaarschellen
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
kleerkastenkleerkasten
IMAGE
schelp of hoorn des overvloedsschelp of hoorn des overvloeds
IMAGE
communieschalencommunieschalen
IMAGE
doopvontendoopvonten
IMAGE
Onze-Lieve-Vrouw van Czestochova met kindje Jezus op de armOnze-Lieve-Vrouw van Czestochova met kindje Jezus op de arm
IMAGE
patenenpatenen
IMAGE
Onze-Lieve-Vrouw met kindje Jezus op de armOnze-Lieve-Vrouw met kindje Jezus op de arm
IMAGE
glas-in-lood (raam)glas-in-lood (raam)
IMAGE
wierookstandaardenwierookstandaarden
IMAGE
glasramen H. Paschalis Baylon en Spaanse Franciscaan en H. Clara van Assisiglasramen H. Paschalis Baylon en Spaanse Franciscaan en H. Clara van Assisi
IMAGE
Sint-Franciscus ontvangt de stigmataSint-Franciscus ontvangt de stigmata
IMAGE
triomfkruisentriomfkruisen
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
tapijtentapijten
IMAGE
staande horlogesstaande horloges
IMAGE
standaarden (dragend meubilair)standaarden (dragend meubilair)
IMAGE
standaarden (dragend meubilair)standaarden (dragend meubilair)
IMAGE
verlichtingsarmaturenverlichtingsarmaturen
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
schoudervelaschoudervela
IMAGE
mijnlampenmijnlampen
IMAGE
altaarkledenaltaarkleden
IMAGE
mantels (kleding)mantels (kleding)
IMAGE
misboekenmisboeken
IMAGE
pyxidespyxides
IMAGE
pyxidespyxides
IMAGE
processiekruisenprocessiekruisen
IMAGE
stolen (liturgische kleding)stolen (liturgische kleding)
IMAGE
albenalben
IMAGE
albenalben
IMAGE
lessenaarslessenaars
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
stoelenstoelen
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
bidstoelenbidstoelen
IMAGE
Onze-Lieve-Vrouw en Sint-FranciscusOnze-Lieve-Vrouw en Sint-Franciscus
IMAGE
beeldhouwwerken Heilige Barbara en Kristus beeld van het H. Hartbeeldhouwwerken Heilige Barbara en Kristus beeld van het H. Hart
IMAGE
biechtstoelenbiechtstoelen
IMAGE
altarenaltaren
IMAGE
altarenaltaren
IMAGE
1 - 66 (Total Results 66)