Explore your Results

ThumbnailTitle
gedenkplaat voor gesneuvelden 1914-1918 van de parochiegedenkplaat voor gesneuvelden 1914-1918 van de parochie
IMAGE
missale romanummissale romanum
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
abt Bernard Burletabt Bernard Burlet
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
missale romanummissale romanum
IMAGE
liturgische boeken voor de rouwdienst, ritus Missae pro defunctis en ritus van de absoutenliturgische boeken voor de rouwdienst, ritus Missae pro defunctis en ritus van de absouten
IMAGE
misboekenmisboeken
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
koorkappenkoorkappen
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kruisen (objecten)kruisen (objecten)
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
Sint-VincentiusSint-Vincentius
IMAGE
kruisen (objecten)kruisen (objecten)
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
doopbenodigdhedendoopbenodigdheden
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
communieschalencommunieschalen
IMAGE
ViolonViolon
IMAGE
LeënLeën
IMAGE
LuikLuik
IMAGE
A. BullenA. Bullen
IMAGE
NamenNamen
IMAGE
K. PinxtenK. Pinxten
IMAGE
H. CuppensH. Cuppens
IMAGE
LeënLeën
IMAGE
DierckxDierckx
IMAGE
monstransenmonstransen
IMAGE
EsserEsser
IMAGE
godslampengodslampen
IMAGE
Calvarie of Christus sterft aan het kruisCalvarie of Christus sterft aan het kruis
IMAGE
petroleumlampenpetroleumlampen
IMAGE
Onze-Lieve-VrouwOnze-Lieve-Vrouw
IMAGE
Sint-Jan-de-DoperSint-Jan-de-Doper
IMAGE
H. Lucia met naambordjeH. Lucia met naambordje
IMAGE
lusters (verlichtingsmiddelen)lusters (verlichtingsmiddelen)
IMAGE
biechtstoelenbiechtstoelen
IMAGE
Lam GodsLam Gods
IMAGE
H. Genoveva van Parijs met naambordjeH. Genoveva van Parijs met naambordje
IMAGE
Paus Pius IX en het dogma van Maria Onbevlekte OntvangenisPaus Pius IX en het dogma van Maria Onbevlekte Ontvangenis
IMAGE
H. Antonius AbtH. Antonius Abt
IMAGE
collectebussencollectebussen
IMAGE
secretaires (meubilair)secretaires (meubilair)
IMAGE
Onze-Lieve-VrouwOnze-Lieve-Vrouw
IMAGE
hoogaltarenhoogaltaren
IMAGE
hoogaltarenhoogaltaren
IMAGE
Sint-Martinus te paard deelt zijn mantel met twee bedelaarsSint-Martinus te paard deelt zijn mantel met twee bedelaars
IMAGE
Sint-JanskapelSint-Janskapel
IMAGE
pastorieënpastorieën
IMAGE
klokken (idiofonen)klokken (idiofonen)
IMAGE
wijwaterkwastenwijwaterkwasten
IMAGE
bidsnoerenbidsnoeren
IMAGE
kronen (hoofdtooien)kronen (hoofdtooien)
IMAGE
Onze-Lieve-VrouwOnze-Lieve-Vrouw
IMAGE
gedenkplaat van inwijdinggedenkplaat van inwijding
IMAGE
borden (informatie)borden (informatie)
IMAGE
borden (informatie)borden (informatie)
IMAGE
Lijst van de pastoors van Overpelt, Sint-MartinusLijst van de pastoors van Overpelt, Sint-Martinus
IMAGE
bisschoppelijke vergunning voor de stichting van een broederschapbisschoppelijke vergunning voor de stichting van een broederschap
IMAGE
diploma van plaatselijk bestuurder van de Bond van het H. Hartdiploma van plaatselijk bestuurder van de Bond van het H. Hart
IMAGE
diploma van de oprichting van de Bond van het H. Hartdiploma van de oprichting van de Bond van het H. Hart
IMAGE
wijding van de twee zijaltarenwijding van de twee zijaltaren
IMAGE
WijdingsoorkondeWijdingsoorkonde
IMAGE
Missale romanumMissale romanum
IMAGE
misboekenmisboeken
IMAGE
misboekenmisboeken
IMAGE
misboekenmisboeken
IMAGE
Missale romanumMissale romanum
IMAGE
misboekenmisboeken
IMAGE
misboekenmisboeken
IMAGE
Missale romanumMissale romanum
IMAGE
gebedenbordjesgebedenbordjes
IMAGE
Orationes et preces variae in benedictione SSmi Sacramenti vel alias pro opportunitae dicendaeOrationes et preces variae in benedictione SSmi Sacramenti vel alias pro opportunitae dicendae
IMAGE
DiplomaDiploma
IMAGE
Voetgebeden voor het altaar in het NederlandsVoetgebeden voor het altaar in het Nederlands
IMAGE
evangelarium voor zon- en feestdagenevangelarium voor zon- en feestdagen
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
koorkappenkoorkappen
IMAGE
altaardwalenaltaardwalen
IMAGE
schoudervelaschoudervela
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
1 - 100 (Total Results 354)>>