Explore your Results

ThumbnailTitle
 Fotonegatīvs. Bēru aina kapos &Daugavpils apriķa Asūnes pagastā. Fotonegatīvs. Bēru aina kapos &Daugavpils apriķa Asūnes pagastā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Krievu jarmarka (tirdziņš) &Jāņu dienā  (Jāņa Kristītāja diena) Daugavpils apriņķa Višķu pagasta Viškos. Fotonegatīvs. Krievu jarmarka (tirdziņš) &Jāņu dienā (Jāņa Kristītāja diena) Daugavpils apriņķa Višķu pagasta Viškos.
IMAGE
Fotonegatīvs Fotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Bēru aina Daugavpils apriņķa Višķu pagasta Tukīšu sādžā Mozuļu mājās. Fotonegatīvs. Bēru aina Daugavpils apriņķa Višķu pagasta Tukīšu sādžā Mozuļu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Bēru aina -& mirušā izvadīšana no mājām uz kapsētu Daugavpils apriņķa Višķu pagasta Tukīšu sādžā. Fotonegatīvs. Bēru aina -& mirušā izvadīšana no mājām uz kapsētu Daugavpils apriņķa Višķu pagasta Tukīšu sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Bēru aina Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Ratīšu sādžas kapos. Fotonegatīvs. Bēru aina Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Ratīšu sādžas kapos.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Bēru aina Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Ratīšu sādžā. Fotonegatīvs. Bēru aina Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Ratīšu sādžā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Gani. Sastapti&Talsu apriņķa Pastendes pagasta Anniņu māju saimniecībā. Fotonegatīvs. Gani. Sastapti&Talsu apriņķa Pastendes pagasta Anniņu māju saimniecībā.
IMAGE
 Fotonegatīvs.& Ūdens smelšana no akas Tukuma apriņķa Lestenes pagasta Silagaiļu mājās. Fotonegatīvs.& Ūdens smelšana no akas Tukuma apriņķa Lestenes pagasta Silagaiļu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Kokles spēlēšana Kuldīgas apriņķa Skrundas pagasta Smiltnieku mājās Fotonegatīvs. Kokles spēlēšana Kuldīgas apriņķa Skrundas pagasta Smiltnieku mājās
IMAGE
 Fotonegatīvs. Cītaras spēlēšana Kuldīgas apriņķa Saldus pagasta Zandaru mājās. Fotonegatīvs. Cītaras spēlēšana Kuldīgas apriņķa Saldus pagasta Zandaru mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Kāju aušana, uz darbu ejot, Tukuma apriņķa Smārdes pagasta Ārlavciemā. Fotonegatīvs. Kāju aušana, uz darbu ejot, Tukuma apriņķa Smārdes pagasta Ārlavciemā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Improvizēta kapu svētku bufete Cēsu apriņķa Sērmukšu pagastā pie Cieļu kapiem. Fotonegatīvs. Improvizēta kapu svētku bufete Cēsu apriņķa Sērmukšu pagastā pie Cieļu kapiem.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Kapu svētku tirdziņš Cēsu apriņķa Sērmukšu pagastā pie Cieļu kapsētas. Fotonegatīvs. Kapu svētku tirdziņš Cēsu apriņķa Sērmukšu pagastā pie Cieļu kapsētas.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Veca sieviete gultā Cēsu apriņķa Rāmuļu pagasta& Pūtēju mājās. Fotonegatīvs. Veca sieviete gultā Cēsu apriņķa Rāmuļu pagasta& Pūtēju mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs.& Pie pusdienu galda Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta Kaikašu mājās. Fotonegatīvs.& Pie pusdienu galda Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta Kaikašu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Vienstīdža spēlēšana Ilūkstes apriņķa Prodes pagasta Kalna-Brieķēnu mājās. Fotonegatīvs. Vienstīdža spēlēšana Ilūkstes apriņķa Prodes pagasta Kalna-Brieķēnu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Apkārt ceļojošs tirgotājs Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagasta bijušajā Ilzu muižā. Fotonegatīvs. Apkārt ceļojošs tirgotājs Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagasta bijušajā Ilzu muižā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Gadatirgus aina Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagastā bijušajā Bebrenes muižā. Fotonegatīvs. Gadatirgus aina Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagastā bijušajā Bebrenes muižā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Čigānu apmetne Ilūkstes apriņķa Demenes pagastā meža ielokā pie Purvišķiem. Fotonegatīvs. Čigānu apmetne Ilūkstes apriņķa Demenes pagastā meža ielokā pie Purvišķiem.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Talkas mielasts Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Ratīšu ciemā. Fotonegatīvs. Talkas mielasts Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Ratīšu ciemā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Muzikanti muzicē Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Kandavas kalnā. Fotonegatīvs. Muzikanti muzicē Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Kandavas kalnā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Latgales čigāni Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta Brisku sādžā. Fotonegatīvs. Latgales čigāni Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta Brisku sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs.& Bērni spēlē spēli  Anma Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Hatku sādžā. Fotonegatīvs.& Bērni spēlē spēli Anma Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Hatku sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Ogaiņu ģimene demonstrē dažādas amatu prasmes Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta Ogaiņu sādžā. Fotonegatīvs. Ogaiņu ģimene demonstrē dažādas amatu prasmes Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta Ogaiņu sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Saimnieks iet uz pirti Ludzas apriņķa Pasienes pagasta Jasencu viensētā. Fotonegatīvs. Saimnieks iet uz pirti Ludzas apriņķa Pasienes pagasta Jasencu viensētā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Koklētājs Ludzas apriņķa Brigu pagasta& L. Dauguļa sādžā. Fotonegatīvs. Koklētājs Ludzas apriņķa Brigu pagasta& L. Dauguļa sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Uz lauku ceļa Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagastā sastapta veca māmuļa. Fotonegatīvs. Uz lauku ceļa Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagastā sastapta veca māmuļa.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Svētku aina jaunbūvē Ludzas apriņķa Brigu pagasta Noviku sādžā. Fotonegatīvs. Svētku aina jaunbūvē Ludzas apriņķa Brigu pagasta Noviku sādžā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Muzikantu trio Ludzas apriņķa Nirzas pagasta Nirzas ciemā. Fotonegatīvs. Muzikantu trio Ludzas apriņķa Nirzas pagasta Nirzas ciemā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Vēcāmāte ar mazdēlu Tukuma apriņķa Lestenes pagasta Saliņu-Pūpju mājās. Fotonegatīvs. Vēcāmāte ar mazdēlu Tukuma apriņķa Lestenes pagasta Saliņu-Pūpju mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Vectēvs auklē mazmeitiņu Daugavpils apriņķa Rudzētu pagasta Vydu sādžā. Fotonegatīvs. Vectēvs auklē mazmeitiņu Daugavpils apriņķa Rudzētu pagasta Vydu sādžā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Čigāni Rēzeknes apriņķa Bukmuižas pagasta Bukmuižas gadatirgū. Fotonegatīvs. Čigāni Rēzeknes apriņķa Bukmuižas pagasta Bukmuižas gadatirgū.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Sievas un bērni gaida pārnākam no ganībām ganāmpulku Ludzas apriņķa Zvirgzdenes pagasta Biņivas sādžā. Fotonegatīvs. Sievas un bērni gaida pārnākam no ganībām ganāmpulku Ludzas apriņķa Zvirgzdenes pagasta Biņivas sādžā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Mēslu talkas aina Madonas apriņķa Saikavas pagasta Vilkatu mājās. Fotonegatīvs. Mēslu talkas aina Madonas apriņķa Saikavas pagasta Vilkatu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Ūdens smelšna Ilūkstes apriņķa Skrudalienes pagasta Skrudalienē. Fotonegatīvs. Ūdens smelšna Ilūkstes apriņķa Skrudalienes pagasta Skrudalienē.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Svinības pēc talkas Daugavpils apriņķa Rudzētu pagastā. Fotonegatīvs. Svinības pēc talkas Daugavpils apriņķa Rudzētu pagastā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Attāls skats uz tirgus laukumu Daugavpils apriņķa Preiļos. Fotonegatīvs. Attāls skats uz tirgus laukumu Daugavpils apriņķa Preiļos.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Uz lauku ceļa Ilūkstes apriņķa Gārsenes pagastā&sastapts ebrejs. Fotonegatīvs. Uz lauku ceļa Ilūkstes apriņķa Gārsenes pagastā&sastapts ebrejs.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā. Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Latgalietis izrāda pašaudzētu zirgu Daugavpils apriņķa Jasmuižas pagasta M. Snapšu sādžā. Fotonegatīvs. Latgalietis izrāda pašaudzētu zirgu Daugavpils apriņķa Jasmuižas pagasta M. Snapšu sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Tirgus nodokļa iekasēšana Daugavpils apriņķa Preiļos. Fotonegatīvs. Tirgus nodokļa iekasēšana Daugavpils apriņķa Preiļos.
IMAGE
Fotonegatīvs  Fotonegatīvs
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Mielasts pēc talkas Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Ratīšu ciemā. Fotonegatīvs. Mielasts pēc talkas Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Ratīšu ciemā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā. Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Ļaužu grupas foto Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Michalovā Petrova tirgū. Fotonegatīvs. Ļaužu grupas foto Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Michalovā Petrova tirgū.
IMAGE
 Fotonegatīvs.& Bērni pie krucifiksa Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Silagaiļu ciemā. Fotonegatīvs.& Bērni pie krucifiksa Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Silagaiļu ciemā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Meitene ar skaidu nastu uz pleciem Madonas apriņķa Ļaudonas pagasta Jokās. Fotonegatīvs. Meitene ar skaidu nastu uz pleciem Madonas apriņķa Ļaudonas pagasta Jokās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Lopu saukšana mājās, sitot klapi Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta Jaunģibuļu mājās. Fotonegatīvs. Lopu saukšana mājās, sitot klapi Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta Jaunģibuļu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Siena talka Rēzeknes apriņķa Atašienes pagastā pie Vikšeru sādžas. Fotonegatīvs. Siena talka Rēzeknes apriņķa Atašienes pagastā pie Vikšeru sādžas.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
  Fotonegatīvs. Bērni Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Teilānu sādžā. Fotonegatīvs. Bērni Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Teilānu sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Gane ar govīm uz ceļa Kuldīgas apriņķa Kūrmales pagasta Krežu māju saimniecībā. Fotonegatīvs. Gane ar govīm uz ceļa Kuldīgas apriņķa Kūrmales pagasta Krežu māju saimniecībā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Siena pļāvēji dienvidū Cēsu apriņķa Drabešu pagasta Priekuļu māju saimniecībā. Fotonegatīvs. Siena pļāvēji dienvidū Cēsu apriņķa Drabešu pagasta Priekuļu māju saimniecībā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Ganāmpulks Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta Jaundzemu sādžas ganībās. Fotonegatīvs. Ganāmpulks Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta Jaundzemu sādžas ganībās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Kūtsmēslu vešana Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Vanagu ciemā. Fotonegatīvs. Kūtsmēslu vešana Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Vanagu ciemā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Siena pļāvēji Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Vernaišu ciemā. Fotonegatīvs. Siena pļāvēji Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Vernaišu ciemā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Mēslu vešana Talsu apriņķa Laidzes pagasta Sniķeru māju saimniecībā. Fotonegatīvs. Mēslu vešana Talsu apriņķa Laidzes pagasta Sniķeru māju saimniecībā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Sējējs uz lauka Talsu apriņķa Lubezeres pagasta Rojas ciemā. Fotonegatīvs. Sējējs uz lauka Talsu apriņķa Lubezeres pagasta Rojas ciemā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Striķu vīšana Talsu apriņķa Nogales pagasta Nojnieku mājās. Fotonegatīvs. Striķu vīšana Talsu apriņķa Nogales pagasta Nojnieku mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Siena vākšana Talsu apriņķa Kandavas pagasta Mācītājmuižā. Fotonegatīvs. Siena vākšana Talsu apriņķa Kandavas pagasta Mācītājmuižā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Dzijas spolēšana Talsu apriņķa Strazdes pagasta Āpju mājās. Fotonegatīvs. Dzijas spolēšana Talsu apriņķa Strazdes pagasta Āpju mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Audēja&pie stellēm&Talsu apriņķa Spāres pagasta Spāres pamatskolā. Fotonegatīvs. Audēja&pie stellēm&Talsu apriņķa Spāres pagasta Spāres pamatskolā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Saime pie pusdienu galda Talsu apriņķa Stendes pagasta Maķu mājās. Fotonegatīvs. Saime pie pusdienu galda Talsu apriņķa Stendes pagasta Maķu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs.& Saime pie pusdienu galda Tukuma apriņķa Lestenes pagasta Plinkšu mājās. Fotonegatīvs.& Saime pie pusdienu galda Tukuma apriņķa Lestenes pagasta Plinkšu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs.& Mazuļa šupšana šupulītī Ilūkstes apriņķa Prodes pagasta Josteļu mājās. Fotonegatīvs.& Mazuļa šupšana šupulītī Ilūkstes apriņķa Prodes pagasta Josteļu mājās.
IMAGE
 Fotonegatīvs.& Kāzu pūra vedēji Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Vucanu sādžā. Fotonegatīvs.& Kāzu pūra vedēji Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Vucanu sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Talkas mielasts Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Gravēnu māju pagalmā. Fotonegatīvs. Talkas mielasts Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Gravēnu māju pagalmā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Koklētājs Liepājas apriņķa Aizteres pagasta Apšu mājās. Fotonegatīvs. Koklētājs Liepājas apriņķa Aizteres pagasta Apšu mājās.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Zaļumballe Daugavpils apriņķa Rudzētu pagasta bijušajā Rudzētu muižā. Fotonegatīvs. Zaļumballe Daugavpils apriņķa Rudzētu pagasta bijušajā Rudzētu muižā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Kāzu brauciens Liepājas apriņķa Rucavas pagastā. Fotonegatīvs. Kāzu brauciens Liepājas apriņķa Rucavas pagastā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Spāru svētki jaunuzceltai klētij Cēsu apriņķa Raunas pagasta Ulpu mājās. Fotonegatīvs. Spāru svētki jaunuzceltai klētij Cēsu apriņķa Raunas pagasta Ulpu mājās.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Vīrietis demonstrē paša izgatavotu velosipēdu Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagastā. Fotonegatīvs. Vīrietis demonstrē paša izgatavotu velosipēdu Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagastā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā. Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā. Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
FotonegatīvsFotonegatīvs
IMAGE
 Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā. Fotonegatīvs. Latgales čigānu salidojums Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Kāzinieku pajūgi uz lauka ceļa Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagasta Kokaru sādžā. Fotonegatīvs. Kāzinieku pajūgi uz lauka ceļa Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagasta Kokaru sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Pūra vedēji Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Vucanu sādžā. Fotonegatīvs. Pūra vedēji Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Vucanu sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Kāzu aina &Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta  
Vucanu sādžā. Fotonegatīvs. Kāzu aina &Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Vucanu sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Aina Pēterdienā Ilūkstes apriņķa Kalkūnes pagasta&Laukesu sādžā. Fotonegatīvs. Aina Pēterdienā Ilūkstes apriņķa Kalkūnes pagasta&Laukesu sādžā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Vasarsvētku atzīmēšana Rēzeknes apriņķa Makašēnu pagasta Kulnevas ciema kapsētā. Fotonegatīvs. Vasarsvētku atzīmēšana Rēzeknes apriņķa Makašēnu pagasta Kulnevas ciema kapsētā.
IMAGE
 Fotonegatīvs. Pēterdienas svinības Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Liel-Ciematnieku sādžā. Fotonegatīvs. Pēterdienas svinības Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Liel-Ciematnieku sādžā.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 1758)>>