Explore your Results

ThumbnailTitle
Visų metų gyvenimai szventujų. 1904Visų metų gyvenimai szventujų. 1904
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Juozapas Albinas Herbačiauskas. Gabija. Rinktinė knyga. 1908Juozapas Albinas Herbačiauskas. Gabija. Rinktinė knyga. 1908
IMAGE
Kortelė. KvietimasKortelė. Kvietimas
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų maudymas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų maudymas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Albumas „Žydų Vaikų Namai Kaune, Pilies g-vė N 13“Albumas „Žydų Vaikų Namai Kaune, Pilies g-vė N 13“
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Ilja Jasvoinas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1935Ilja Jasvoinas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1935
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Futbolas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Futbolas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Muzikos mokinimas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Muzikos mokinimas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Meno išdirbiniai“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Meno išdirbiniai“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. 1930Nežinomas fotografas. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marija Kuraitytė Varnienė. 1915Nežinomas fotografas. Marija Kuraitytė Varnienė. 1915
IMAGE
Nežinomas fotografas. „Saulės“ draugijos mokytojų I-as kursas Voroneže 1916–1917 m. 1916Nežinomas fotografas. „Saulės“ draugijos mokytojų I-as kursas Voroneže 1916–1917 m. 1916
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924
IMAGE
Juozas Ambraziejus. Elementorius su paveikslais. 1906Juozas Ambraziejus. Elementorius su paveikslais. 1906
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų Namų knygyno skaitykloje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų Namų knygyno skaitykloje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Šiaulių gimnazija 1918 metais. 1918Nežinomas fotografas. Šiaulių gimnazija 1918 metais. 1918
IMAGE
Nežinomas fotografas. Petrapilio lietuviškos mokyklos-bendrabučio mokytojai, auklėtojai ir mokiniai apie 1916 m. 1916Nežinomas fotografas. Petrapilio lietuviškos mokyklos-bendrabučio mokytojai, auklėtojai ir mokiniai apie 1916 m. 1916
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Boleslovas Savsenavičius. Marijos Varnienės „Vaikų namelių“ auklėtiniai Stasys ir Jonas Ragaišiai. 1934Boleslovas Savsenavičius. Marijos Varnienės „Vaikų namelių“ auklėtiniai Stasys ir Jonas Ragaišiai. 1934
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Mažųjų vaikų valgomasis kambarys“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Mažųjų vaikų valgomasis kambarys“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Medžio bei molio išdirbiniai“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Medžio bei molio išdirbiniai“. 1924
IMAGE
Tadas Juzumas. Senas aukso altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikuiTadas Juzumas. Senas aukso altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikui
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų dirbtuvėje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų dirbtuvėje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Dėstymas mokykloje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Dėstymas mokykloje“. 1924
IMAGE
Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. Kauno valstybinės „Aušros“ gimnazijos V laida. 1927Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. Kauno valstybinės „Aušros“ gimnazijos V laida. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Valgomoji salė“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Valgomoji salė“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Motiejus Valančius. ŽEMAJTIU WISKUPISTEMotiejus Valančius. ŽEMAJTIU WISKUPISTE
IMAGE
Chaimas Zaksas. Švietimo ministerijos kūno kultūros kursų gimnazijų mokytojams Palangoje 1925-1929 m. laidos. 1929Chaimas Zaksas. Švietimo ministerijos kūno kultūros kursų gimnazijų mokytojams Palangoje 1925-1929 m. laidos. 1929
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Miegamasis kambarys“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Miegamasis kambarys“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Dėstymas mokykloje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Dėstymas mokykloje“. 1924
IMAGE
VARPASVARPAS
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Kūdikių miegamasis kambarys“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Kūdikių miegamasis kambarys“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikai besidarbuoja šeimininkystėje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikai besidarbuoja šeimininkystėje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. 1930Nežinomas fotografas. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų darželyje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų darželyje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ambulatorija“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ambulatorija“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ant upės kranto“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ant upės kranto“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kalėdų šventė Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1929Nežinomas fotografas. Kalėdų šventė Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1929
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Siuvykla“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Siuvykla“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vieno gabaus vaiko meno išdirbiniai“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vieno gabaus vaiko meno išdirbiniai“. 1924
IMAGE
M. Yčo vardo gimnazijos pedagogų Taryba Voroneže 1916 metaisM. Yčo vardo gimnazijos pedagogų Taryba Voroneže 1916 metais
IMAGE
Petras DumčiusPetras Dumčius
IMAGE
Vilkaviškio apskrities pradžios mokyklų rankų darbų parodaVilkaviškio apskrities pradžios mokyklų rankų darbų paroda
IMAGE
Laikinasis Alytaus gimnazijos pastatas buvusiose kareivinėse prie Įgulos bažnyčiosLaikinasis Alytaus gimnazijos pastatas buvusiose kareivinėse prie Įgulos bažnyčios
IMAGE
Rygos lietuvių I pagrindinės mokyklos mokiniaiRygos lietuvių I pagrindinės mokyklos mokiniai
IMAGE
Rygos lietuvių gimnazijos abiturientai Lietuvoje, KulautuvojeRygos lietuvių gimnazijos abiturientai Lietuvoje, Kulautuvoje
IMAGE
Nežinoma daraktorė mokiusi vaikus Merkinės valsčiujeNežinoma daraktorė mokiusi vaikus Merkinės valsčiuje
IMAGE
Lietuvių šeima pasipuošusi tautiniais kostiumaisLietuvių šeima pasipuošusi tautiniais kostiumais
IMAGE
Kazlų Rūdos mokyklos mokiniai ir mokytoja prie mokyklosKazlų Rūdos mokyklos mokiniai ir mokytoja prie mokyklos
IMAGE
Kauno m. pradinių mokyklų mokytojų pedagoginių darbo kursų dalyviaiKauno m. pradinių mokyklų mokytojų pedagoginių darbo kursų dalyviai
IMAGE
„Kultūros“ kongreso prezidiumas Kaune, universiteto aktų salėje 1927 metais„Kultūros“ kongreso prezidiumas Kaune, universiteto aktų salėje 1927 metais
IMAGE
Lietuvos mokytojų delegacija 1949 m. MaskvojeLietuvos mokytojų delegacija 1949 m. Maskvoje
IMAGE
„Kultūros“ kongresas Kaune, universiteto aktų salėje 1927 metais„Kultūros“ kongresas Kaune, universiteto aktų salėje 1927 metais
IMAGE
Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Centro valdybaLietuvos mokytojų profesinės sąjungos Centro valdyba
IMAGE
Mokytojų kursų žemės ūkio klausimais Vilniuje, ekskursija Panerių kalnuoseMokytojų kursų žemės ūkio klausimais Vilniuje, ekskursija Panerių kalnuose
IMAGE
Kaišiadorių pradžios mokyklos Nr. 1 mokiniai darbelių pamokojeKaišiadorių pradžios mokyklos Nr. 1 mokiniai darbelių pamokoje
IMAGE
Kapčiamiesčio pradžios mokyklos antrasis skyrius 1929 metaisKapčiamiesčio pradžios mokyklos antrasis skyrius 1929 metais
IMAGE
Skapiškio progimnazijos mokiniai ir mokytojai remontuoja mokykląSkapiškio progimnazijos mokiniai ir mokytojai remontuoja mokyklą
IMAGE
Skapiškio progimnazijos mokiniai ir mokytojai remontuoja mokykląSkapiškio progimnazijos mokiniai ir mokytojai remontuoja mokyklą
IMAGE
Skapiškio mokytojų kursų lankytojai 1926 metaisSkapiškio mokytojų kursų lankytojai 1926 metais
IMAGE
Anykščių vidurinės mokyklos mokinių grupės ekskursija KauneAnykščių vidurinės mokyklos mokinių grupės ekskursija Kaune
IMAGE
Skapiškio mokytojų kursų lankytojai 1925 metaisSkapiškio mokytojų kursų lankytojai 1925 metais
IMAGE
1 - 100 (Total Results 193)>>