Explore your Results

ThumbnailTitle
KryžiusKryžius
IMAGE
Janas Bulhakas. Fotografijų albumas Fotografijos archyvas, t. 10. Benediktinių vienuolyno fragmentas. 1914Janas Bulhakas. Fotografijų albumas Fotografijos archyvas, t. 10. Benediktinių vienuolyno fragmentas. 1914
IMAGE
Janas Bulhakas. Leono Sapiegos antkapis Šv. Mykolo bažnyčioje. 1937Janas Bulhakas. Leono Sapiegos antkapis Šv. Mykolo bažnyčioje. 1937
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Nukryžiuotasis. XIX a.Nežinomas liaudies skulptorius. Nukryžiuotasis. XIX a.
IMAGE
Pranas Domšaitis. a) Čiabuvių gyvenvietė Mamre; b) Peizažas. 1953Pranas Domšaitis. a) Čiabuvių gyvenvietė Mamre; b) Peizažas. 1953
IMAGE
Marija Kurkutienė. Juosta. XIX a. pab. - XX a. pr.Marija Kurkutienė. Juosta. XIX a. pab. - XX a. pr.
IMAGE
Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Vinco Svirskio kryžius, 1890. 1924Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Vinco Svirskio kryžius, 1890. 1924
IMAGE
Vanda Giedrytė. Margutis. 1995Vanda Giedrytė. Margutis. 1995
IMAGE
Žygimanto Vazos (1587–1632) Rygos šilingas. 1620Žygimanto Vazos (1587–1632) Rygos šilingas. 1620
IMAGE
Ilja Fišeris. 30-ųjų Spalio revoliucijos metinių demonstracija. 1946Ilja Fišeris. 30-ųjų Spalio revoliucijos metinių demonstracija. 1946
IMAGE
Vaclovas Straukas. Jis ir ji. 2000Vaclovas Straukas. Jis ir ji. 2000
IMAGE
Gintaro lašasGintaro lašas
IMAGE
MedaliukasMedaliukas
IMAGE
Adolf Šarleman. Korta. 1862Adolf Šarleman. Korta. 1862
IMAGE
Abiejų Tautų Respublikos karinio komisariato antspaudas. 1795Abiejų Tautų Respublikos karinio komisariato antspaudas. 1795
IMAGE
Janas Bulhakas. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero fragmentas. Dekoras. XX a. II ketv.Janas Bulhakas. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero fragmentas. Dekoras. XX a. II ketv.
IMAGE
Paulius Augius. Žemės ilgesys. Iliustracija Salomėjos Bačinskaitės „Žalčio pasakai“. 1947Paulius Augius. Žemės ilgesys. Iliustracija Salomėjos Bačinskaitės „Žalčio pasakai“. 1947
IMAGE
Vanda Giedrytė. Margutis. 1988Vanda Giedrytė. Margutis. 1988
IMAGE
Gražutė Čepaitė-Ragauskienė. Dekoratyvinė skulptūra. 1973Gražutė Čepaitė-Ragauskienė. Dekoratyvinė skulptūra. 1973
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Jurgis. XIX a. pab.–XX a. pr.Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Jurgis. XIX a. pab.–XX a. pr.
IMAGE
Vokiečių nacionalinis muziejus Niurnberge. 1892Vokiečių nacionalinis muziejus Niurnberge. 1892
IMAGE
Palmira Damijonaitienė. Juosta. 1980Palmira Damijonaitienė. Juosta. 1980
IMAGE
Pranas Domšaitis. Moteris. 1958Pranas Domšaitis. Moteris. 1958
IMAGE
MedalisMedalis
IMAGE
Viktoras Petravičius. Liaudies pasakos „Marti iš jaujos iliustracija. 1938Viktoras Petravičius. Liaudies pasakos „Marti iš jaujos" iliustracija. 1938
IMAGE
Natūralaus gintaro gabaliukasNatūralaus gintaro gabaliukas
IMAGE
Korta. 1900Korta. 1900
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Nukryžiuotasis. 1964Mečislovas Sakalauskas. Nukryžiuotasis. 1964
IMAGE
Boleslovas Mykolas Ruseckas. Nežinomo vyro portretas. 1840Boleslovas Mykolas Ruseckas. Nežinomo vyro portretas. 1840
IMAGE
Jonas Martinaitis. Piemenų landynė. 1942Jonas Martinaitis. Piemenų landynė. 1942
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Stogastulpis. 1967Mečislovas Sakalauskas. Stogastulpis. 1967
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šventoji. XIX a. pab. – XX a. pr.Nežinomas liaudies skulptorius. Šventoji. XIX a. pab. – XX a. pr.
IMAGE
Gintaro lašasGintaro lašas
IMAGE
Nežinomas puodžius. Ąsotis. XIX a. pab.Nežinomas puodžius. Ąsotis. XIX a. pab.
IMAGE
Viktoras Petravičius. Ekslibrisas „Zina Krivickienė“. 1948Viktoras Petravičius. Ekslibrisas „Zina Krivickienė“. 1948
IMAGE
Napoleonas Orda. Novomalinas. 1900Napoleonas Orda. Novomalinas. 1900
IMAGE
Nežinomas puodžius. Indas aguonoms trinti. 1950Nežinomas puodžius. Indas aguonoms trinti. 1950
IMAGE
Prano Gudyno kelionės nuotrauka: Miramare kino teatras Algere (Sardinija). 1965Prano Gudyno kelionės nuotrauka: Miramare kino teatras Algere (Sardinija). 1965
IMAGE
Alfonsas Budvytis. Malonumai prie jūros. 1982Alfonsas Budvytis. Malonumai prie jūros. 1982
IMAGE
Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Stogastulpis, apie 1820. 1925Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Stogastulpis, apie 1820. 1925
IMAGE
Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Koplytėlė. 1926Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Koplytėlė. 1926
IMAGE
Prano Gudyno kelionių nuotrauka: Ispanijos miesto bažnyčios fragmentas. 1965Prano Gudyno kelionių nuotrauka: Ispanijos miesto bažnyčios fragmentas. 1965
IMAGE
Vytautas Ignas. Piemenukas. 1970Vytautas Ignas. Piemenukas. 1970
IMAGE
KoplytstulpisKoplytstulpis
IMAGE
Nežinomas puodžius. Puodynėlė. 1925Nežinomas puodžius. Puodynėlė. 1925
IMAGE
Nežinomas XIX a. II p. liaudies dailininkas. a) Kristaus krikštas;  b) Švč. Mergelė Marija su šv. Dominyku ir šv. Kotryna Seniete. 1861Nežinomas XIX a. II p. liaudies dailininkas. a) Kristaus krikštas; b) Švč. Mergelė Marija su šv. Dominyku ir šv. Kotryna Seniete. 1861
IMAGE
Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys : Koplytstulpis, 1886 /Adomas  Varnas. - 1929Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys : Koplytstulpis, 1886 /Adomas Varnas. - 1929
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Koplytstulpis su Pieta. 1965Mečislovas Sakalauskas. Koplytstulpis su Pieta. 1965
IMAGE
Nežinomas Lietuvos XIX a. dailininkas. M. Jelenskytė - Daugirdienė. XIX a.Nežinomas Lietuvos XIX a. dailininkas. M. Jelenskytė - Daugirdienė. XIX a.
IMAGE
Neemija Arbit Blatas. Interjero eskizas. 2000Neemija Arbit Blatas. Interjero eskizas. 2000
IMAGE
Kanutas Ruseckas. Mitologinė pastoralinė scena. XIX a.Kanutas Ruseckas. Mitologinė pastoralinė scena. XIX a.
IMAGE
Virgilijus Šonta. Baltas plastikas. 1979Virgilijus Šonta. Baltas plastikas. 1979
IMAGE
Julija Daniliauskienė. Margutis. 1959Julija Daniliauskienė. Margutis. 1959
IMAGE
Nežinomas italų XVII a. dailininkas. Madona. XIX a.Nežinomas italų XVII a. dailininkas. Madona. XIX a.
IMAGE
Prano Gudyno kelionių nuotrauka: Basilica di Santa Maria del Fiore eksterjero fragmentas Florencijos (Italija) mieste. 1965Prano Gudyno kelionių nuotrauka: Basilica di Santa Maria del Fiore eksterjero fragmentas Florencijos (Italija) mieste. 1965
IMAGE
Vytautas Kairiūkštis. Moterys pajūryje. 1943Vytautas Kairiūkštis. Moterys pajūryje. 1943
IMAGE
Prano Gudyno kelionių nuotrauka: vandens telkinio ir pastato eksterjero fragmentas, Italija. 1965Prano Gudyno kelionių nuotrauka: vandens telkinio ir pastato eksterjero fragmentas, Italija. 1965
IMAGE
Gintaro lašasGintaro lašas
IMAGE
Natūralaus gintaro gabaliukasNatūralaus gintaro gabaliukas
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Kotryna. XIX a. II p.Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Kotryna. XIX a. II p.
IMAGE
Marcelijus Martinaitis. Margutis. 2010Marcelijus Martinaitis. Margutis. 2010
IMAGE
Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys : Koplytstulpis, 1782 /Adomas  Varnas. - 1926Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys : Koplytstulpis, 1782 /Adomas Varnas. - 1926
IMAGE
Jonas Mackevičius. Anykščių bažnyčia. XX a. I p.Jonas Mackevičius. Anykščių bažnyčia. XX a. I p.
IMAGE
Prano Gudyno kelionės nuotrauka: Asyžiaus (Italija) miesto gatvė. 1965Prano Gudyno kelionės nuotrauka: Asyžiaus (Italija) miesto gatvė. 1965
IMAGE
Rudolfas Žukovskis. Igno Danilavičiaus portretas. 1846Rudolfas Žukovskis. Igno Danilavičiaus portretas. 1846
IMAGE
Kazimieras Simanonis. Taurė. 1975Kazimieras Simanonis. Taurė. 1975
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Kalnelio bažnyčios šventoriaus skulptūros „Nukryžiuotasis” fragmentas. 1961Mečislovas Sakalauskas. Kalnelio bažnyčios šventoriaus skulptūros „Nukryžiuotasis” fragmentas. 1961
IMAGE
Julija Daniliauskienė. Margutis. 1970Julija Daniliauskienė. Margutis. 1970
IMAGE
Gintaro lašasGintaro lašas
IMAGE
Tualetinis buteliukas. 1950Tualetinis buteliukas. 1950
IMAGE
Liucija Šulgaitė. Vakarinė šviesa. II. 1979Liucija Šulgaitė. Vakarinė šviesa. II. 1979
IMAGE
Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas. Rinkinys Zigmanto Lazarskio Teka
Švč. Jėzaus kraujo išsiliejimo stebuklas. XIX a.Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas. Rinkinys Zigmanto Lazarskio "Teka" Švč. Jėzaus kraujo išsiliejimo stebuklas. XIX a.
IMAGE
Julija Vyšniauskienė. Indas gėlėms. 1946Julija Vyšniauskienė. Indas gėlėms. 1946
IMAGE
Janas Bulhakas. Fotografijų albumas Fotografijos archyvas, t. 2. Kapitulos namo Pilies gatvėje fragmentas. 1912Janas Bulhakas. Fotografijų albumas Fotografijos archyvas, t. 2. Kapitulos namo Pilies gatvėje fragmentas. 1912
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Trimituojantis angelas. 1964Mečislovas Sakalauskas. Trimituojantis angelas. 1964
IMAGE
Prano Gudyno kelionių nuotrauka: fontanas ir pastato eksterjero fragmentas. 1965Prano Gudyno kelionių nuotrauka: fontanas ir pastato eksterjero fragmentas. 1965
IMAGE
Neemija Arbit Blatas. Nuoga sėdinti moteris iš nugaros. 1975Neemija Arbit Blatas. Nuoga sėdinti moteris iš nugaros. 1975
IMAGE
Nežinomas puodžius. Puodynė. 1950Nežinomas puodžius. Puodynė. 1950
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Šventoji. 1964Mečislovas Sakalauskas. Šventoji. 1964
IMAGE
Romanas Sirotskis. Šilko marginimo projektas. 1975Romanas Sirotskis. Šilko marginimo projektas. 1975
IMAGE
Pranas Domšaitis. Viena figūra. 1954Pranas Domšaitis. Viena figūra. 1954
IMAGE
Juozapas Kamarauskas. Vilniaus muitinės pastatas. 1920Juozapas Kamarauskas. Vilniaus muitinės pastatas. 1920
IMAGE
Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Kryžius, 1900. XX a. 3 deš.Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Kryžius, 1900. XX a. 3 deš.
IMAGE
Neemija Arbit Blatas. Mstislavas Rostropovičius diriguojaNeemija Arbit Blatas. Mstislavas Rostropovičius diriguoja
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Skulptūrinė grupė Skaistgirio bažnyčiojeMečislovas Sakalauskas. Skulptūrinė grupė Skaistgirio bažnyčioje
IMAGE
Algimantas Kezys. Magnolija. Vest Badeno šaltiniai. 1961Algimantas Kezys. Magnolija. Vest Badeno šaltiniai. 1961
IMAGE
Silvestras Džiaukštas. Karo pabėgeliai. 1970Silvestras Džiaukštas. Karo pabėgeliai. 1970
IMAGE
Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys : Koplytstulpis, 1838 /Balys Buračas. - 1926Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys : Koplytstulpis, 1838 /Balys Buračas. - 1926
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Gaurės bažnyčios klausyklaMečislovas Sakalauskas. Gaurės bažnyčios klausykla
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Žibintas Palangos bažnyčiojeMečislovas Sakalauskas. Žibintas Palangos bažnyčioje
IMAGE
Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys : Koplytstulpis, 1912 /Adomas Varnas. - 1926Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys : Koplytstulpis, 1912 /Adomas Varnas. - 1926
IMAGE
Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas. Rinkinys Zigmanto Lazarskio Teka
a) Šv. Kotryna; b) Šv. Barbora. XIX a.Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas. Rinkinys Zigmanto Lazarskio "Teka" a) Šv. Kotryna; b) Šv. Barbora. XIX a.
IMAGE
Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Koplytstulpis, 1910. 1925Adomas Varnas. Rinkinys Adomo Varno fotorinkinys. Koplytstulpis, 1910. 1925
IMAGE
Vaclovas Straukas. Džiūstantys tinklai. 2000Vaclovas Straukas. Džiūstantys tinklai. 2000
IMAGE
Korta. 1905Korta. 1905
IMAGE
Vytautas Kazimieras Jonynas. Niujorko viešoji biblioteka. 1955Vytautas Kazimieras Jonynas. Niujorko viešoji biblioteka. 1955
IMAGE
Pranas Domšaitis. Kralo vaizdas. 1955Pranas Domšaitis. Kralo vaizdas. 1955
IMAGE
Mečislovas Sakalauskas. Vyskupo portretas Telšių katedroje. 1964Mečislovas Sakalauskas. Vyskupo portretas Telšių katedroje. 1964
IMAGE
Eduardas Bonifacas Paulavičius. Autoportretas. 1853Eduardas Bonifacas Paulavičius. Autoportretas. 1853
IMAGE
Karolis Virbalas. Skausmingoji. XIX a. pab.Karolis Virbalas. Skausmingoji. XIX a. pab.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 26609)>>