Explore your Results

ThumbnailTitle
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio laiškas iš Suchobezvodnajos lagerio, Semionovsko rajono, Gorkio srityje šeimai į Kauną 1945 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio laiškas iš Suchobezvodnajos lagerio, Semionovsko rajono, Gorkio srityje šeimai į Kauną 1945 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Žuvusio Lietuvos Nepriklausomybės kovose Vinco Dovydaičio laidotuvės Kauno Karmelitų kapinėse 1920 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Žuvusio Lietuvos Nepriklausomybės kovose Vinco Dovydaičio laidotuvės Kauno Karmelitų kapinėse 1920 metais“. 2016
IMAGE
Sukutis virvėms suktiSukutis virvėms sukti
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukros Asta ir Rita Reda 1957 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukros Asta ir Rita Reda 1957 metais“. 2016
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Lėkštė sriubaiLėkštė sriubai
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Julija Kumetytė-Dovydaitienė savo namuose Kaune Zarasų g. 35, 1953 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Julija Kumetytė-Dovydaitienė savo namuose Kaune Zarasų g. 35, 1953 metais“. 2016
IMAGE
Šepetys išbruktiems linams šukuotiŠepetys išbruktiems linams šukuoti
IMAGE
Lėkštė sriubaiLėkštė sriubai
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukra Rita Reda Vilniuje 1957 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukra Rita Reda Vilniuje 1957 metais“. 2016
IMAGE
Šepetys išbruktiems linams šukuotiŠepetys išbruktiems linams šukuoti
IMAGE
Bruktuvė linams bruktiBruktuvė linams brukti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukra Rita Reda Dagienė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kauno skyriaus susitikimo metu Palangoje 2015 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukra Rita Reda Dagienė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kauno skyriaus susitikimo metu Palangoje 2015 metais“. 2016
IMAGE
CukrinėCukrinė
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Grėbliukas, naudojamas prie dalgelės, kertant rugiusGrėbliukas, naudojamas prie dalgelės, kertant rugius
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Majoro Pijaus Dovydaičio dukra Rita Reda 1937-1938 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Majoro Pijaus Dovydaičio dukra Rita Reda 1937-1938 metais“. 2016
IMAGE
Forma plytoms gamintiForma plytoms gaminti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos atsakymas knygnešiui, vargonininkui Jonui Kumečiui (1861–1949) į „Malonės prašymą“ 1937 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos atsakymas knygnešiui, vargonininkui Jonui Kumečiui (1861–1949) į „Malonės prašymą“ 1937 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Vincas Dovydaitis 1920 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Vincas Dovydaitis 1920 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukros Ritos Redos Dagienės sūnus Giedrius Dagys su magnetofonu Kaune 1985 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukros Ritos Redos Dagienės sūnus Giedrius Dagys su magnetofonu Kaune 1985 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Pranas Dovydaitis (1886–1942) Kauno 1-sios valstybinės gimnazijos direktorius 1921 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Pranas Dovydaitis (1886–1942) Kauno 1-sios valstybinės gimnazijos direktorius 1921 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio laiškas iš Suchobezvodnajos lagerio ligoninės, Semionovsko rajono, Gorkio srityje šeimai į Kauną 1945 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio laiškas iš Suchobezvodnajos lagerio ligoninės, Semionovsko rajono, Gorkio srityje šeimai į Kauną 1945 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukros vestuvinė Ritos Redos ir Rimanto Dagio fotografija 1969 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukros vestuvinė Ritos Redos ir Rimanto Dagio fotografija 1969 metais“. 2016
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Portretinė Julijos Kumenytės-Dovydaitienės fotografija Kaune 1937–1938 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Portretinė Julijos Kumenytės-Dovydaitienės fotografija Kaune 1937–1938 metais“. 2016
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Liudijimas, kuriuo Julija Kumetytė yra apdovanota Dainų Šventės ženkleliu už dalyvavimą II-ojoje Dainų šventėje Kaune 1928 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Liudijimas, kuriuo Julija Kumetytė yra apdovanota Dainų Šventės ženkleliu už dalyvavimą II-ojoje Dainų šventėje Kaune 1928 metais“. 2016
IMAGE
VadelėsVadelės
IMAGE
Forma plytoms gamintiForma plytoms gaminti
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Indelis actuiIndelis actui
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Bruktuvė linams bruktiBruktuvė linams brukti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Antano Dovydaičio žmona Antanina Dovydaitienė su vaikais Višakio Rūdos valsč., Runkių kaime apie 1932-1933 metus“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Antano Dovydaičio žmona Antanina Dovydaitienė su vaikais Višakio Rūdos valsč., Runkių kaime apie 1932-1933 metus“. 2016
IMAGE
Bruktuvė linams bruktiBruktuvė linams brukti
IMAGE
Šepetys kanapėms šukuotiŠepetys kanapėms šukuoti
IMAGE
Šepetys išbruktiems linams šukuotiŠepetys išbruktiems linams šukuoti
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Vėtyklė grūdams vėtytiVėtyklė grūdams vėtyti
IMAGE
Šepetys išbruktiems linams šukuotiŠepetys išbruktiems linams šukuoti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Knygnešio, vargonininko Jono Kumečio (1861–1949) keramikinis antkapio portretas“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Knygnešio, vargonininko Jono Kumečio (1861–1949) keramikinis antkapio portretas“. 2016
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Bruktuvė linams bruktiBruktuvė linams brukti
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Prano Dovydaičio tarnaitė Veronika Brokaitytė (1907-1974), pas kurią nuo tremties slėpėsi buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukra Rita Reda XX a. antra pusė“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Prano Dovydaičio tarnaitė Veronika Brokaitytė (1907-1974), pas kurią nuo tremties slėpėsi buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukra Rita Reda XX a. antra pusė“. 2016
IMAGE
Šepetys išbruktiems linams šukuotiŠepetys išbruktiems linams šukuoti
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Šukuotis linų galvutėms nušukuotiŠukuotis linų galvutėms nušukuoti
IMAGE
Forma plytoms gamintiForma plytoms gaminti
IMAGE
Šepetys išbruktiems linams šukuotiŠepetys išbruktiems linams šukuoti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio atvirlaiškis iš Suchobezvodnajos lagerio, Semionovsko rajone, Gorkio srityje šeimai į Kauną 1945 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio atvirlaiškis iš Suchobezvodnajos lagerio, Semionovsko rajone, Gorkio srityje šeimai į Kauną 1945 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Portretinė Julijos Kumetytės fotografija Kaune 1926 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Portretinė Julijos Kumetytės fotografija Kaune 1926 metais“. 2016
IMAGE
Sukutis virvėms suktiSukutis virvėms sukti
IMAGE
Rogės žirgų lenktynėms ant ledoRogės žirgų lenktynėms ant ledo
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukra Asta Dovydaitytė XX a. 5 dešimtmečio pradžioje“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio dukra Asta Dovydaitytė XX a. 5 dešimtmečio pradžioje“. 2016
IMAGE
Krepšys medžioklės reikmenims nešiotiKrepšys medžioklės reikmenims nešioti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Antano Dovydaičio (1893–1978) ir Antaninos Marūnaitės-Dovydaitienės vestuvės Marijampolės apskr., Višakio Rūdos valsč., Runkių kaime 1918 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Antano Dovydaičio (1893–1978) ir Antaninos Marūnaitės-Dovydaitienės vestuvės Marijampolės apskr., Višakio Rūdos valsč., Runkių kaime 1918 metais“. 2016
IMAGE
Šepetys išbruktiems linams šukuotiŠepetys išbruktiems linams šukuoti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Dainų šventė Kaune 1924 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Dainų šventė Kaune 1924 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Antano Dovydaičio vaikai Višakio Rūdos valsč., Runkių kaime 1930 metais. 2016Skaitmeninis vaizdas „Antano Dovydaičio vaikai Višakio Rūdos valsč., Runkių kaime 1930 metais". 2016
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Lėkštė sriubaiLėkštė sriubai
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
VežimasVežimas
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Skrysčiai sunkumams keltiSkrysčiai sunkumams kelti
IMAGE
Sukutis virvėms suktiSukutis virvėms sukti
IMAGE
Puodelis kavaiPuodelis kavai
IMAGE
Pintinė grūdams laikytiPintinė grūdams laikyti
IMAGE
Pavalkai – išeiginiaiPavalkai – išeiginiai
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Dovydaičiai prie Dovydaičių sodybos klėties Marijampolės apskr., Višakio Rūdos rajone, Runkių kaime 1970 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Dovydaičiai prie Dovydaičių sodybos klėties Marijampolės apskr., Višakio Rūdos rajone, Runkių kaime 1970 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio tardymo bylos viršelis Vilniuje, Lietuvos Ypatingajame archyve XX a. antra pusė“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio tardymo bylos viršelis Vilniuje, Lietuvos Ypatingajame archyve XX a. antra pusė“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Juozas Dovydaitis XX a. 3 dešimtmetyje“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Juozas Dovydaitis XX a. 3 dešimtmetyje“. 2016
IMAGE
Šepetys išbruktiems linams šukuotiŠepetys išbruktiems linams šukuoti
IMAGE
Gorčius – biralų saiko matasGorčius – biralų saiko matas
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Prano Dovydaičio dukros Laimos Dovydaitytės laiškas į Kauną Lietuvos kariuomenės plk. ltn. Pijaus Dovydaičio šeimai Tomsko sritis, Krivošeino rajonas, Vozniesenka 1946 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Prano Dovydaičio dukros Laimos Dovydaitytės laiškas į Kauną Lietuvos kariuomenės plk. ltn. Pijaus Dovydaičio šeimai Tomsko sritis, Krivošeino rajonas, Vozniesenka 1946 metais“. 2016
IMAGE
Sukutis virvėms suktiSukutis virvėms sukti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Knygnešio Jono Kumečio (1861–1949) dukros Anicetos Kumetytės-Aperavičienės dukra Vida Aperavičiūtė-Paskus su savo sūnumi Andriumi Paskus prie Jono Kumečio kapo Veliuonoje 1985 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Knygnešio Jono Kumečio (1861–1949) dukros Anicetos Kumetytės-Aperavičienės dukra Vida Aperavičiūtė-Paskus su savo sūnumi Andriumi Paskus prie Jono Kumečio kapo Veliuonoje 1985 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Kapitonas Pijus Dovydaitis Vytauto Didžiojo karininkų kursuose Technikos skyriuje (IV laid.) Kaune 1930–1932 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Kapitonas Pijus Dovydaitis Vytauto Didžiojo karininkų kursuose Technikos skyriuje (IV laid.) Kaune 1930–1932 metais“. 2016
IMAGE
Sprąstis „spręstis“ – audimo staklių prietaisasSprąstis „spręstis“ – audimo staklių prietaisas
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Knygnešio, vargonininko Jono Kumečio (1861–1949) malonės prašymas Lietuvos respublikos prezidentui Antanui Smetonai 1937 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Knygnešio, vargonininko Jono Kumečio (1861–1949) malonės prašymas Lietuvos respublikos prezidentui Antanui Smetonai 1937 metais“. 2016
IMAGE
Bruktuvė linams bruktiBruktuvė linams brukti
IMAGE
Krijelis virvėms vytiKrijelis virvėms vyti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Prano Dovydaičio dukros Laimos Dovydaitytės laiškas į Kauną Lietuvos kariuomenės plk. ltn. Pijaus Dovydaičio šeimai, Tomsko sritis, Krivošeino rajonas, Vozniesenka 1945 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Prano Dovydaičio dukros Laimos Dovydaitytės laiškas į Kauną Lietuvos kariuomenės plk. ltn. Pijaus Dovydaičio šeimai, Tomsko sritis, Krivošeino rajonas, Vozniesenka 1945 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Kapitonas Pijus Dovydaitis su žmona Julija Kumetyte-Dovydaitiene ir dukra Asta prie savo namo Kaune, Zarasų g. 35 (vėliau Nr. 51) 1930 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Kapitonas Pijus Dovydaitis su žmona Julija Kumetyte-Dovydaitiene ir dukra Asta prie savo namo Kaune, Zarasų g. 35 (vėliau Nr. 51) 1930 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Pijaus Dovydaičio laiškų iš lagerio vokai 1945 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Pijaus Dovydaičio laiškų iš lagerio vokai 1945 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Pijus Dovydaitis su Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universiteto) kolegomis 1968 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Pijus Dovydaitis su Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universiteto) kolegomis 1968 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Kauno rajono, Čekiškės miestelio Prano Dovydaičio vardo vidurinės mokyklos vėliava 2010 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Kauno rajono, Čekiškės miestelio Prano Dovydaičio vardo vidurinės mokyklos vėliava 2010 metais“. 2016
IMAGE
Sprąstis „spręstis“ – audimo staklių prietaisasSprąstis „spręstis“ – audimo staklių prietaisas
IMAGE
Sprąstis – „spręstukas“ audimo staklių prietaisasSprąstis – „spręstukas“ audimo staklių prietaisas
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Kaušas grūdams, miltams semtiKaušas grūdams, miltams semti
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Prano Dovydaičio dukros Laimos Dovydaitytės laiškas ir vokas į Kauną Lietuvos kariuomenės plk. ltn. Pijaus Dovydaičio šeimai, Tomsko sritis, Krivošeino rajonas, Vozniesenka 1946 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Prano Dovydaičio dukros Laimos Dovydaitytės laiškas ir vokas į Kauną Lietuvos kariuomenės plk. ltn. Pijaus Dovydaičio šeimai, Tomsko sritis, Krivošeino rajonas, Vozniesenka 1946 metais“. 2016
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Knygnešio Jono Kumečio dukros Adelė ir Julija ant tvirtovės kalno Veliuonoje 1927 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Knygnešio Jono Kumečio dukros Adelė ir Julija ant tvirtovės kalno Veliuonoje 1927 metais“. 2016
IMAGE
Skaitmeninis vaizdas „Pranas Dovydaitis su studentėmis Šiaulių geležinkelio stotyje 1935 metais“. 2016Skaitmeninis vaizdas „Pranas Dovydaitis su studentėmis Šiaulių geležinkelio stotyje 1935 metais“. 2016
IMAGE
Programa žakardinėms staklėmsPrograma žakardinėms staklėms
IMAGE
1 - 100 (Total Results 601)>>