Explore your Results

ThumbnailTitle
Autografų kolekcija. F7, Laiškai: raidė K. [Laiškai] / Kirkoras (Kirkor) A[domas] - Adomui ZavadskiuiAutografų kolekcija. F7, Laiškai: raidė "K". [Laiškai] / Kirkoras (Kirkor) A[domas] - Adomui Zavadskiui
TEXT
Autografų kolekcija. F7, Laiškai: raidė K. [Laiškai] / Kentas (Kenty) Juzefas - Adomui ZavadskiuiAutografų kolekcija. F7, Laiškai: raidė "K". [Laiškai] / Kentas (Kenty) Juzefas - Adomui Zavadskiui
TEXT
Autografų kolekcija. F7, Laiškai: raidė K. [Laiškai] / Kontkovskis (Kątkowski) Mykolas - Adomui ZavadskiuiAutografų kolekcija. F7, Laiškai: raidė "K". [Laiškai] / Kontkovskis (Kątkowski) Mykolas - Adomui Zavadskiui
TEXT
Autografų kolekcija. F7, Laiškai: raidė V. [Laiškas] / Vaitkevičius (Woytkiewicz) Laurynas - Leonui Palubinskiui. - 1789Autografų kolekcija. F7, Laiškai: raidė "V". [Laiškas] / Vaitkevičius (Woytkiewicz) Laurynas - Leonui Palubinskiui. - 1789
TEXT
Vilniaus kapitulos fondo pergamentai. F6 [Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija, patvirtinanti Vitebsko bažnyčios fundaciją]Vilniaus kapitulos fondo pergamentai. F6 [Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija, patvirtinanti Vitebsko bažnyčios fundaciją]
TEXT
Rėzos Liudviko fondas. F137. Lexicon Germanico - Lithvanicum et Lithvanico - GermanicumRėzos Liudviko fondas. F137. Lexicon Germanico - Lithvanicum et Lithvanico - Germanicum
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Antano Koleckio laiškas nenustatytam adresatui apie Eišiškių kleboniją]..Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Antano Koleckio laiškas nenustatytam adresatui apie Eišiškių kleboniją]..
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [A. Kaluševskio laiškas kan. A. Žebrovskiui apie A. Koleckio laišką]..Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [A. Kaluševskio laiškas kan. A. Žebrovskiui apie A. Koleckio laišką]..
TEXT
Vilniaus kapitulos fondo pergamentai. F6 [Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigakščio Jogailos privilegija Vilniaus katedrai]Vilniaus kapitulos fondo pergamentai. F6 [Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigakščio Jogailos privilegija Vilniaus katedrai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Kunigo Jono Sulevskio paskyrimo Eišiškių klebonu raštas]..Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Kunigo Jono Sulevskio paskyrimo Eišiškių klebonu raštas]..
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [1527 m. Žygimanto Augusto rašto Eišiškių vietininkui Ivanui Michailovičiui, kuriuo jis uždraudžia kištis į Mliniškių žemes, kurios karaliaus privilegija buvo padovanotos bažnyčiai iš Eišiškių karališkųjų valdų, nuorašas]..Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [1527 m. Žygimanto Augusto rašto Eišiškių vietininkui Ivanui Michailovičiui, kuriuo jis uždraudžia kištis į Mliniškių žemes, kurios karaliaus privilegija buvo padovanotos bažnyčiai iš Eišiškių karališkųjų valdų, nuorašas]..
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [1506 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegijos Eišiškių klebonui Jonui ir jo įpėdiniams dėl karčiamos ir sklypo Eišiškių miestelyje nuorašas].Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [1506 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegijos Eišiškių klebonui Jonui ir jo įpėdiniams dėl karčiamos ir sklypo Eišiškių miestelyje nuorašas].
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. Regestr papierów plebanii EyszyszkieyVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. Regestr papierów plebanii Eyszyszkiey
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. Coram officio actisque praesentibus curiae...excellentissimi ac reverendissimi domini Ignatii Jacobi de supremis Ducibus Roxolanis MassalskiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. Coram officio actisque praesentibus curiae...excellentissimi ac reverendissimi domini Ignatii Jacobi de supremis Ducibus Roxolanis Massalski
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Intromisijos raštas, Kulevskių duotas Joakimui ir Rozalijai Mileriams, kuriems jie užstato Trobų parapijos Eigirdų palivarką už paskolintus 1300 auksinų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Intromisijos raštas, Kulevskių duotas Joakimui ir Rozalijai Mileriams, kuriems jie užstato Trobų parapijos Eigirdų palivarką už paskolintus 1300 auksinų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Kauno pavieto Eiborovičių dvaro, esančio Bortkovičių lauke prie Strėvos upės savininkas Mykolas Eiborovičius užrašo pusę dvaro Samueliui Grončevskiui, o likusią jo dalį pasilieka sau iki gyvos galvos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Kauno pavieto Eiborovičių dvaro, esančio Bortkovičių lauke prie Strėvos upės savininkas Mykolas Eiborovičius užrašo pusę dvaro Samueliui Grončevskiui, o likusią jo dalį pasilieka sau iki gyvos galvos]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzevatkavičiai. [Dembravos klebono V. Kuzmickio pranešimai Vilniaus vyskupui apie carinės rusų valdžios uždarytą Dembravos bažnyčią ir Kamenkos parapijos koplyčią]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzevatkavičiai. [Dembravos klebono V. Kuzmickio pranešimai Vilniaus vyskupui apie carinės rusų valdžios uždarytą Dembravos bažnyčią ir Kamenkos parapijos koplyčią]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzieviontkovičiai. [Užrašai apie Gardino pavieto Dzeviatkavičių bažnyčios, varpinės ir kapinių aptvėrimą]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzieviontkovičiai. [Užrašai apie Gardino pavieto Dzeviatkavičių bažnyčios, varpinės ir kapinių aptvėrimą]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Teismo sprendimas Vilniaus vyskupo Masalskio ir Dvarčiaus klebono T. Benevskio byloje su Zavišomis, kaltinamais pasisavinus Dvarčiaus bažnyčios sidabrą ir kitas vertybes]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Teismo sprendimas Vilniaus vyskupo Masalskio ir Dvarčiaus klebono T. Benevskio byloje su Zavišomis, kaltinamais pasisavinus Dvarčiaus bažnyčios sidabrą ir kitas vertybes]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Naugarduko karužo Stepono Radzymanskio pažymėjimas, kad jis gavo duoklę iš Jono Šykieros Naugarduko vaivadijos Dvarčiaus dvaro]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Naugarduko karužo Stepono Radzymanskio pažymėjimas, kad jis gavo duoklę iš Jono Šykieros Naugarduko vaivadijos Dvarčiaus dvaro]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dusmenų bažnyčios kvitas už iš Vilniaus kapitulos gautus ritualinius reikmenis]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dusmenų bažnyčios kvitas už iš Vilniaus kapitulos gautus ritualinius reikmenis]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo A. B. Klongevičiaus rašto Vilniaus kapitulai, kuriuo jis prašo surasti ir atsiųsti J. H. Pliaterio rašto, išduoto 1686 m. Dusetų bažnyčiai dėl uždedamų mokesčių, kopiją, nuorašas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo A. B. Klongevičiaus rašto Vilniaus kapitulai, kuriuo jis prašo surasti ir atsiųsti J. H. Pliaterio rašto, išduoto 1686 m. Dusetų bažnyčiai dėl uždedamų mokesčių, kopiją, nuorašas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo A. B. Klongevičiaus raštas kapitulai dėl likvidacinės komisijos pranešimo, kad Vladislovo ir Cesario Pliaterių Dusetų dvaras konfiskuotas. Kadangi tame dvare buvo vyskupo lokacija 1090 sidabro rublių elgetų išlaikymui, todėl jis įsako šiuos pinigus iš likvidacinės komisijos išieškoti]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo A. B. Klongevičiaus raštas kapitulai dėl likvidacinės komisijos pranešimo, kad Vladislovo ir Cesario Pliaterių Dusetų dvaras konfiskuotas. Kadangi tame dvare buvo vyskupo lokacija 1090 sidabro rublių elgetų išlaikymui, todėl jis įsako šiuos pinigus iš likvidacinės komisijos išieškoti]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dunilovo pono Igno Janiševskio susitaikymo raštas su Dunilovo klebonu Jonu Hladovickiu dėl žemės ribų, žvejybos, malūno ir kt.]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dunilovo pono Igno Janiševskio susitaikymo raštas su Dunilovo klebonu Jonu Hladovickiu dėl žemės ribų, žvejybos, malūno ir kt.]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dunilovo klebono raštas Vilniaus vyskupui, kuriame jis prašo sumažinti bažnytinius įsipareigojimus pagal Pernavos karužos Abramavičiaus testamentą ir išaiškinti Inflantų kanauninko Kominskio testamentu užrašytų pinigų paskirtį]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dunilovo klebono raštas Vilniaus vyskupui, kuriame jis prašo sumažinti bažnytinius įsipareigojimus pagal Pernavos karužos Abramavičiaus testamentą ir išaiškinti Inflantų kanauninko Kominskio testamentu užrašytų pinigų paskirtį]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Maišiagalos klebono T. Kakarchos pranešimas Vilniaus vyskupui apie carinės rusų valdžios uždarytą Dūkštų bažnyčią ir konfiskuotas jos valdas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Maišiagalos klebono T. Kakarchos pranešimas Vilniaus vyskupui apie carinės rusų valdžios uždarytą Dūkštų bažnyčią ir konfiskuotas jos valdas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Uždarytos Dūkštų bažnyčios daiktų, perduotų Vilniaus katedrai, sąrašas. Dūkštų kapinių varpinei katedros duotų daiktų kvitas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Uždarytos Dūkštų bažnyčios daiktų, perduotų Vilniaus katedrai, sąrašas. Dūkštų kapinių varpinei katedros duotų daiktų kvitas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus pavieto Pilies teismo raštas Vilniaus vyskupui A. Klangevičiui apie Dūkštų klebono Jono Viemovskio bylą]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus pavieto Pilies teismo raštas Vilniaus vyskupui A. Klangevičiui apie Dūkštų klebono Jono Viemovskio bylą]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Ribų tarp Dūdų bei Lugamėnų dvarų ir Dūdų klebonijos valdų aprašymas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Ribų tarp Dūdų bei Lugamėnų dvarų ir Dūdų klebonijos valdų aprašymas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [1564 m. Jono Juškevičiaus Dedelos ir kitų bajorų rašto, pagal kurį jie parduoda Ivanui Zareckiui Dubravkos valdas už 30 kapų grašių, nuorašas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [1564 m. Jono Juškevičiaus Dedelos ir kitų bajorų rašto, pagal kurį jie parduoda Ivanui Zareckiui Dubravkos valdas už 30 kapų grašių, nuorašas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [1564 m. Jono Juškevičiaus Dedelos ir kitų bajorų rašto, kuriuo jie parduoda Dubravkos valdas Ivanui Semenovičiui Zareckiui už 30 kapų grašių, nuorašas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [1564 m. Jono Juškevičiaus Dedelos ir kitų bajorų rašto, kuriuo jie parduoda Dubravkos valdas Ivanui Semenovičiui Zareckiui už 30 kapų grašių, nuorašas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo valdų revizoriaus Ksavero Svientodrovskio pranešimas apie Dubrovnios valdų stovį]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo valdų revizoriaus Ksavero Svientodrovskio pranešimas apie Dubrovnios valdų stovį]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Lydos pavieto Dubrovnios palivarko pajamų suvestinė]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Lydos pavieto Dubrovnios palivarko pajamų suvestinė]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dubrovnios palivarko valdytojo kan. Hauvalto ir subarendatoriaus Domeikos atsiskaitymo su Vilniaus kapitula dokumentai: pajamų ir išlaidų apyskaitos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dubrovnios palivarko valdytojo kan. Hauvalto ir subarendatoriaus Domeikos atsiskaitymo su Vilniaus kapitula dokumentai: pajamų ir išlaidų apyskaitos]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Generolo N. Repnino raštas generolui poručikui Knoringui. Jame pažymima, kad Dubrovnios valdų nuomotojui Domeika sumokėjo visus nuomos mokesčius ir turi valdyti palivarką iki sutarties numatyto laiko. Pridėtas generolo N. Repnino raštas generolui Tormasovui dėl ginčo tarp Domeikos ir kan. Hauvalto]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Generolo N. Repnino raštas generolui poručikui Knoringui. Jame pažymima, kad Dubrovnios valdų nuomotojui Domeika sumokėjo visus nuomos mokesčius ir turi valdyti palivarką iki sutarties numatyto laiko. Pridėtas generolo N. Repnino raštas generolui Tormasovui dėl ginčo tarp Domeikos ir kan. Hauvalto]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Išrašas iš Vilniaus vaivadijos pilies teismo knygų apie nuomos mokesčius iš Vilniaus vyskupo Dubrovnios valdų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Išrašas iš Vilniaus vaivadijos pilies teismo knygų apie nuomos mokesčius iš Vilniaus vyskupo Dubrovnios valdų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dubrovnios valdų valstiečių į magaziną atiduotų grūdų apyskaita]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dubrovnios valdų valstiečių į magaziną atiduotų grūdų apyskaita]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo valdų administratoriaus prelato Ig. Hauvalto įgaliojimas, duotas A. Šimanskiui, kuriam pavedamas Dubrovnios, Liubarų, Biskupcų valdų administravimas, įsakoma įvykdyti verifikaciją ir sudaryti inventorių]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo valdų administratoriaus prelato Ig. Hauvalto įgaliojimas, duotas A. Šimanskiui, kuriam pavedamas Dubrovnios, Liubarų, Biskupcų valdų administravimas, įsakoma įvykdyti verifikaciją ir sudaryti inventorių]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Išrašas iš Lydos pavieto Tvarkos komisijos iždo skyriaus protokolų: kvitas, pavirtinantis, kad M. Umiastovskis sumokėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centrinės deputacijos 1794 06 30 nustatytus mokesčius iždui iš Dubrovnios valdos Levaišių ir Tekorių kaimų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Išrašas iš Lydos pavieto Tvarkos komisijos iždo skyriaus protokolų: kvitas, pavirtinantis, kad M. Umiastovskis sumokėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centrinės deputacijos 1794 06 30 nustatytus mokesčius iždui iš Dubrovnios valdos Levaišių ir Tekorių kaimų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo Masalskio plenipotento K. Harnovskio nuomos sutartis su M. Umiastovskiu, kuriam išnuomoti Dubrovnios valdų Levaišių ir Tekorių kaimai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Vilniaus vyskupo Masalskio plenipotento K. Harnovskio nuomos sutartis su M. Umiastovskiu, kuriam išnuomoti Dubrovnios valdų Levaišių ir Tekorių kaimai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dubrovnios valdų Tekorių ir Levaišių kaimų, atskirtų nuo Vilniaus vyskupo valdų, inventorius]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dubrovnios valdų Tekorių ir Levaišių kaimų, atskirtų nuo Vilniaus vyskupo valdų, inventorius]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzieviatkavičiai. [Vyskupo Masalskio sutartis su Tadu Domeika, kuriam šešiems metams Lydos paviete išnuomotos Dubrovnios valdos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzieviatkavičiai. [Vyskupo Masalskio sutartis su Tadu Domeika, kuriam šešiems metams Lydos paviete išnuomotos Dubrovnios valdos]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dubrovnios valdų dūmų, žmonių ir pajamų liustracija]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [Dubrovnios valdų dūmų, žmonių ir pajamų liustracija]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [1772-1793 m. Dubrovnios valdų dokumentų sąrašas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dubrovnia - Dzeviatkavičiai. [1772-1793 m. Dubrovnios valdų dokumentų sąrašas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vilniaus konsistorijos raštas Vilniaus kapitulai, kuriame ji prašo pranešti ar grafienės Giunter valdomo Dubravlianų dvaro įvertinimo 12.150 rublių suma sutampa su kapitulos apyskaitoje esančio Benicos dvaro įvertinimu]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vilniaus konsistorijos raštas Vilniaus kapitulai, kuriame ji prašo pranešti ar grafienės Giunter valdomo Dubravlianų dvaro įvertinimo 12.150 rublių suma sutampa su kapitulos apyskaitoje esančio Benicos dvaro įvertinimu]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Išrašas iš LDK Vyriausiojo Tribunolo pavietų registracinių knygų dėl Dubravlianų dvaro, Žubalaičio palivarko, Stančenėnų ir Zenoviškių kaimų bei Vilniaus kapitulos bylos su kunigaikščiais Sanguškomis]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Išrašas iš LDK Vyriausiojo Tribunolo pavietų registracinių knygų dėl Dubravlianų dvaro, Žubalaičio palivarko, Stančenėnų ir Zenoviškių kaimų bei Vilniaus kapitulos bylos su kunigaikščiais Sanguškomis]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto pateisėjo Mikalojaus Antano Sulistrovskio pranešimas, kad jis kaip Vilniaus kanauninko Aleksandro Pukenio įgaliotinis, negalėjo atlikti savo pareigų, nes jo neįsileido į Dubravlianų dvarą]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto pateisėjo Mikalojaus Antano Sulistrovskio pranešimas, kad jis kaip Vilniaus kanauninko Aleksandro Pukenio įgaliotinis, negalėjo atlikti savo pareigų, nes jo neįsileido į Dubravlianų dvarą]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Kvitas, kuriuo patvirtinama, kad Ašmenos pavieto Dubravlianų administratorius Antanas Jankovskis sumokėjo 4 tūkstančius lenkiškų auksinų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Kvitas, kuriuo patvirtinama, kad Ašmenos pavieto Dubravlianų administratorius Antanas Jankovskis sumokėjo 4 tūkstančius lenkiškų auksinų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Šaukimas į Vyriausiąjį Tribunolą Vilniaus kapitulos prokuratoriui Juozapui Puzynui, Marštynovams, Duninams ir Konstantinui Šaniavskiui, kuriems bylą dėl teisės į Dubravlianų valdas iškėlė Polocko pilies teisėjas Juozapas Dobrogostas Podbipienta]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Šaukimas į Vyriausiąjį Tribunolą Vilniaus kapitulos prokuratoriui Juozapui Puzynui, Marštynovams, Duninams ir Konstantinui Šaniavskiui, kuriems bylą dėl teisės į Dubravlianų valdas iškėlė Polocko pilies teisėjas Juozapas Dobrogostas Podbipienta]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Antano Pranciškaus Dunino pažyma, kad jis iš Dubravlianų dvaro sumokėjo Vilniaus kapitulos paiždininkui A. Žebrovskiui 3500 lenkiškų auksinų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Antano Pranciškaus Dunino pažyma, kad jis iš Dubravlianų dvaro sumokėjo Vilniaus kapitulos paiždininkui A. Žebrovskiui 3500 lenkiškų auksinų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Karūnos regento Jokūbo Dunino ir jo žmonos Marijonos, kilusios iš Grudzinskių giminės, garantiniai raštai, duoti Vilniaus kapitulai, kad jie laiku mokės činčą nuo išpirktinės sumos iš Dubravlianų dvaro]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Karūnos regento Jokūbo Dunino ir jo žmonos Marijonos, kilusios iš Grudzinskių giminės, garantiniai raštai, duoti Vilniaus kapitulai, kad jie laiku mokės činčą nuo išpirktinės sumos iš Dubravlianų dvaro]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Kazimiero Stabrovskio bylinėjimosi dėl Dubravlianų eigos aprašymas. Minimi kun. Vaitiekus Žabinskis, Jonas Stabrovskis ir jo sūnūs – Kasparas, Dadzibogas, Steponas, Jurgis ir Mykolas, Florijonas Podbipienta, Unichovskis]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Kazimiero Stabrovskio bylinėjimosi dėl Dubravlianų eigos aprašymas. Minimi kun. Vaitiekus Žabinskis, Jonas Stabrovskis ir jo sūnūs – Kasparas, Dadzibogas, Steponas, Jurgis ir Mykolas, Florijonas Podbipienta, Unichovskis]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vilniaus kapitulos byla karūnos regentui Jokūbui Duninui ir Kazimierui Stabrovskiui dėl nemokėjimo činšo nuo 70.000 lenkiškų auksinų išpirktinės sumos iš Dubravlianų dvaro: skundas ir šaukimas į Vyriausiąjį Tribunolą bei vaznio reliacija]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vilniaus kapitulos byla karūnos regentui Jokūbui Duninui ir Kazimierui Stabrovskiui dėl nemokėjimo činšo nuo 70.000 lenkiškų auksinų išpirktinės sumos iš Dubravlianų dvaro: skundas ir šaukimas į Vyriausiąjį Tribunolą bei vaznio reliacija]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Bylinėjimosi dėl Ašmenos pavieto Dubravlianų dvaro aprašymas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Bylinėjimosi dėl Ašmenos pavieto Dubravlianų dvaro aprašymas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Dubravlianų valdytoja Barbora Unichovska rašte pažymi, kad ji pagal F. Podbipientos vekselį, duotą vyskupui Benediktui Žuchorskiui, 10.000 sumokėjo Svyrių bažnyčiai – kun. Jonui Jurevičiui, o likusius pinigus pasižada atiduoti Antanui Zienovičiui]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Dubravlianų valdytoja Barbora Unichovska rašte pažymi, kad ji pagal F. Podbipientos vekselį, duotą vyskupui Benediktui Žuchorskiui, 10.000 sumokėjo Svyrių bažnyčiai – kun. Jonui Jurevičiui, o likusius pinigus pasižada atiduoti Antanui Zienovičiui]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Iš Vilniaus dekano Vaitiekaus Žabinskio Stabrovskiams atitekusių pinigų už Dubravlianų dvarą apyskaita]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Iš Vilniaus dekano Vaitiekaus Žabinskio Stabrovskiams atitekusių pinigų už Dubravlianų dvarą apyskaita]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vyriausiojo Tribunolo sprendimas Trakų vaivados Boguslovo Unichovskio byloje su Vilniaus kapitula dėl Dubravlianų dvaro (Ašmenos paviete)]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vyriausiojo Tribunolo sprendimas Trakų vaivados Boguslovo Unichovskio byloje su Vilniaus kapitula dėl Dubravlianų dvaro (Ašmenos paviete)]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Fabijono Žuchorskio iš vyskupo Benedikto Žuchorskio paveldėto vekselio, duoto Florijono Podbipientos, perleidimo Antanui Zienovičiui raštas. Minimas Dubravlianų dvaras]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Fabijono Žuchorskio iš vyskupo Benedikto Žuchorskio paveldėto vekselio, duoto Florijono Podbipientos, perleidimo Antanui Zienovičiui raštas. Minimas Dubravlianų dvaras]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Boguslovo Unichovskio ir F. Podbipientos sutartis, pagal kurią Dubravlianų dvaras su visomis skolomis pereina B. Unichovskio žinion]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Boguslovo Unichovskio ir F. Podbipientos sutartis, pagal kurią Dubravlianų dvaras su visomis skolomis pereina B. Unichovskio žinion]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vilniaus kapitulos bylos su Podbipienta, Morštinova ir kitais dėl Dubravlianų valdų dokumentai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vilniaus kapitulos bylos su Podbipienta, Morštinova ir kitais dėl Dubravlianų valdų dokumentai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Jonas Podbipienta užstato savo žmonai Katerinai Stabrovskai Ašmenos pavieto Dubravlianų ir Polocko vaivadijos Plisos bei Mniutos dvarus, žemės sklypus Polocke ir Vilniuje - Užupio rajone prie Polocko vieškelio]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Jonas Podbipienta užstato savo žmonai Katerinai Stabrovskai Ašmenos pavieto Dubravlianų ir Polocko vaivadijos Plisos bei Mniutos dvarus, žemės sklypus Polocke ir Vilniuje - Užupio rajone prie Polocko vieškelio]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Sprendimo Aleksandro Sviackio byloje su Sofija Stabrovska ir jos sūnumi Kasparu dėl nevykdymo Vyriausiojo Tribunolo sprendimo - Sirmežės dvaro ribų nustatymo – fragmentas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Sprendimo Aleksandro Sviackio byloje su Sofija Stabrovska ir jos sūnumi Kasparu dėl nevykdymo Vyriausiojo Tribunolo sprendimo - Sirmežės dvaro ribų nustatymo – fragmentas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vilniaus dekano Vaitiekaus Žabinskio intromisija į Ašmenos pavieto Dubravlianų, Žubalaičio ir Nestoniškių valdymą]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Vilniaus dekano Vaitiekaus Žabinskio intromisija į Ašmenos pavieto Dubravlianų, Žubalaičio ir Nestoniškių valdymą]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto Dubravlianų dvaro pardavimo dokumentai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto Dubravlianų dvaro pardavimo dokumentai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Mikalojaus Čižo reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Dubravlianų dvaro Radziušų kaimą ir apžiūrėjo Jeronimo Niedroslianskio ir Stanislovo Bujalskio sumuštus žmones]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Mikalojaus Čižo reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Dubravlianų dvaro Radziušų kaimą ir apžiūrėjo Jeronimo Niedroslianskio ir Stanislovo Bujalskio sumuštus žmones]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto pilies teismo sprendimas karaliaus dvariškio ir sekretoriaus, Ašmenos karūžos Fabijono Kozlo Poklevskio byloje su Sofija Stabrovska dėl laiku negrąžintos 200 kapų lietuviškų grašių skolos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto pilies teismo sprendimas karaliaus dvariškio ir sekretoriaus, Ašmenos karūžos Fabijono Kozlo Poklevskio byloje su Sofija Stabrovska dėl laiku negrąžintos 200 kapų lietuviškų grašių skolos]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Jokūbo Čižo reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Sermiežiaus dvarą ir įteikė savininkei Sofijai Stabrovskai raštą nuo Dubravlianų nuomininkų kun. Vaitiekaus Žabinskio ir Sebastijono Šperkovičiaus. Minimi Svyrių miestietis Vaitiekus Litvinovičius ir Ašmenos pavieto žemionis Stanislovas Liubochonskis]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Jokūbo Čižo reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Sermiežiaus dvarą ir įteikė savininkei Sofijai Stabrovskai raštą nuo Dubravlianų nuomininkų kun. Vaitiekaus Žabinskio ir Sebastijono Šperkovičiaus. Minimi Svyrių miestietis Vaitiekus Litvinovičius ir Ašmenos pavieto žemionis Stanislovas Liubochonskis]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Jono Čižo reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Dubravlianų dvarą ir apžiūrėjo Svyrių klebono Kasparo Jasinskio pavaldinių nušienautą pievą]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Jono Čižo reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Dubravlianų dvarą ir apžiūrėjo Svyrių klebono Kasparo Jasinskio pavaldinių nušienautą pievą]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Jurgio Savickio pranešimas, kad jis kelis kartus lankėsi pas Sofiją Stabrovską ir jos sūnų Kasparą Stabrovskį, bet šie vis atsisako patvirtinti žemės užstato raštą Dubravlianų dvaro tuščiai žemei, išduotą Andriejui Bujalskiui]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Jurgio Savickio pranešimas, kad jis kelis kartus lankėsi pas Sofiją Stabrovską ir jos sūnų Kasparą Stabrovskį, bet šie vis atsisako patvirtinti žemės užstato raštą Dubravlianų dvaro tuščiai žemei, išduotą Andriejui Bujalskiui]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto Dubravlianų urėdo Vaitiekaus Mečnikovskio skundas dėl Svyrių klebono Kasparo Jasinskio įvykdytų pievos nušienavimo ir 6 kapų javų nukirtimo Dubravlianų žemėje]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto Dubravlianų urėdo Vaitiekaus Mečnikovskio skundas dėl Svyrių klebono Kasparo Jasinskio įvykdytų pievos nušienavimo ir 6 kapų javų nukirtimo Dubravlianų žemėje]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Kristupo Chojeckio intromisijos (įvesdinimo) aktas, kuriuo jam perduodamas valdyti Dubravlianų dvaro Žubalaičio palivarkas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Kristupo Chojeckio intromisijos (įvesdinimo) aktas, kuriuo jam perduodamas valdyti Dubravlianų dvaro Žubalaičio palivarkas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Dubravlianų, Žubalaičio ir Nestoniškių valdų išnuomojimo aktas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Dubravlianų, Žubalaičio ir Nestoniškių valdų išnuomojimo aktas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Petro Breiko pranešimas, kad jis įteikė šaukimą į teismą Dubravlianų dvaro valdytojams Kasparui ir Katerinai Šveikauskiams, kuriems iškėlė bylą Vilniaus kanauninkas Stanislovas Šidlovskis dėl Kuzmičių palivarko baudžiauninkų žemės puldinėjimo ir plėšimų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. [Ašmenos pavieto vaznio Petro Breiko pranešimas, kad jis įteikė šaukimą į teismą Dubravlianų dvaro valdytojams Kasparui ir Katerinai Šveikauskiams, kuriems iškėlė bylą Vilniaus kanauninkas Stanislovas Šidlovskis dėl Kuzmičių palivarko baudžiauninkų žemės puldinėjimo ir plėšimų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Žikovičių seniūnas Juozapas Koziela laiške nenustatytam adresatui prašo pašventinti bažnytėlę Dubniškių palivarke ir išduoti liudijimą, kad ji yra pašventinta. Liudijimo reikalavo vienuolyno vyresnysis iš Šumsko, kuris buvo atvykęs kartu su keturiais domininkonais]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Žikovičių seniūnas Juozapas Koziela laiške nenustatytam adresatui prašo pašventinti bažnytėlę Dubniškių palivarke ir išduoti liudijimą, kad ji yra pašventinta. Liudijimo reikalavo vienuolyno vyresnysis iš Šumsko, kuris buvo atvykęs kartu su keturiais domininkonais]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Borisovo teisėjo Juozo Harasimovičiaus raštas Vilniaus kapitulai dėl Dubninkų miško priklausomybės. Byloje su kapitula dalyvauja V. Mineika. Prašoma iš Petkevičiaus arba iš archyvo atsiųsti Mikoliškės žemėlapį, reikalingą šiai bylai svarstyti]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Borisovo teisėjo Juozo Harasimovičiaus raštas Vilniaus kapitulai dėl Dubninkų miško priklausomybės. Byloje su kapitula dalyvauja V. Mineika. Prašoma iš Petkevičiaus arba iš archyvo atsiųsti Mikoliškės žemėlapį, reikalingą šiai bylai svarstyti]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Jeronimo Petkevičiaus pateiktos žinios apie Vilniaus kapitulos bylą su Mineika dėl žemės Dubninkų miške]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Jeronimo Petkevičiaus pateiktos žinios apie Vilniaus kapitulos bylą su Mineika dėl žemės Dubninkų miške]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Užrašai apie Vilniaus kapitulos sutartį su Brzostovskiu ir Dubninkų pardavimą. Vykdyta Vilniaus pilies ir žemės teismuose (1790-1814 m.)]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Užrašai apie Vilniaus kapitulos sutartį su Brzostovskiu ir Dubninkų pardavimą. Vykdyta Vilniaus pilies ir žemės teismuose (1790-1814 m.)]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Išrašas iš Vilniaus vaivadijos žemės teismo knygų: 1601 m. nutarimas Kolendos ir kitų byloje su Lulomis dėl pusės Andriaus Lulos pirktų valdų - Dubninkų, Babičių ir kitų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Išrašas iš Vilniaus vaivadijos žemės teismo knygų: 1601 m. nutarimas Kolendos ir kitų byloje su Lulomis dėl pusės Andriaus Lulos pirktų valdų - Dubninkų, Babičių ir kitų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [P. Godlevskio paskolos raštas, pagal kurį jis iš Stanislovo Vasilkovskio pasiskolino 100 zlotų ir pasižada juos grąžinti kitais metais Dubne]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [P. Godlevskio paskolos raštas, pagal kurį jis iš Stanislovo Vasilkovskio pasiskolino 100 zlotų ir pasižada juos grąžinti kitais metais Dubne]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [N. Dobroslavskio 100 auksinų vekselis, išduotas Dubne Kasparui Urtichai su jo parašu ir antspaudu bei pažymėjimu apie skolos grąžinimą]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [N. Dobroslavskio 100 auksinų vekselis, išduotas Dubne Kasparui Urtichai su jo parašu ir antspaudu bei pažymėjimu apie skolos grąžinimą]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Dubingių bažnyčios administratoriaus K. Šileikos pranešimas Vilniaus vyskupui apie Dubingių ir Bijutiškio bažnyčių valdas, konfiskuotas carinės Rusijos valdžios]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Dubingių bažnyčios administratoriaus K. Šileikos pranešimas Vilniaus vyskupui apie Dubingių ir Bijutiškio bažnyčių valdas, konfiskuotas carinės Rusijos valdžios]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Dubingių klebonas T. Augustovskis prašo Vilniaus vyskupo leisti jo parapijiečiui M. Paškevičiui vesti mirusios žmonos giminaitę]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Dubingių klebonas T. Augustovskis prašo Vilniaus vyskupo leisti jo parapijiečiui M. Paškevičiui vesti mirusios žmonos giminaitę]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Dubingių klebono ir altaristos T. Augustovskio pranešimas dekanui apie Dubingių bažnyčios ir altarijos fundacines sumas, žemės valdas ir valstiečius]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Dubingių klebono ir altaristos T. Augustovskio pranešimas dekanui apie Dubingių bažnyčios ir altarijos fundacines sumas, žemės valdas ir valstiečius]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Vilniaus vyskupo kanceliarijos raštas dėl indulto, nusiųsto Maišiagalos klebonui Butkevičiui, persiuntimo Dubingių klebonui Augustauskui]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Vilniaus vyskupo kanceliarijos raštas dėl indulto, nusiųsto Maišiagalos klebonui Butkevičiui, persiuntimo Dubingių klebonui Augustauskui]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Stanislovo Ambrozevičiaus ir jo žmonos Rožės tūkstanties auksinų vekselis, išduotas Dubingių klebonui Petrui Ambrozevičiui]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Stanislovo Ambrozevičiaus ir jo žmonos Rožės tūkstanties auksinų vekselis, išduotas Dubingių klebonui Petrui Ambrozevičiui]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Dubičių bažnyčios administratoriaus J. Paplavskio pranešimas Vilniaus vyskupui apie Dubičių bažnyčios valdas, konfiskuotas carinės Rusijos valdžios]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Dubičių bažnyčios administratoriaus J. Paplavskio pranešimas Vilniaus vyskupui apie Dubičių bažnyčios valdas, konfiskuotas carinės Rusijos valdžios]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [1511-1615m. laikotarpio dokumentų, susijusių su Dubičių karčiamomis, sąrašas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [1511-1615m. laikotarpio dokumentų, susijusių su Dubičių karčiamomis, sąrašas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Rodūnios ir Dubičių klebono M. Krahelskio prašymas kapitulai, kad priskirtų Dubičių klebonijai gretimą Holodovščiznos žemę su dviem karčiamomis]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Rodūnios ir Dubičių klebono M. Krahelskio prašymas kapitulai, kad priskirtų Dubičių klebonijai gretimą Holodovščiznos žemę su dviem karčiamomis]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [A. Sapiegos raštas, kuriuo jis įkeičia Vilniaus kapitulai Drujos valdas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [A. Sapiegos raštas, kuriuo jis įkeičia Vilniaus kapitulai Drujos valdas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Vilniaus kan. Joachimo Sulistrovskio aktas dėl Pranciškaus Sapiegos parduodamų Drujos valdų įkainavimo ir dokumentų, esančių kapitulos archyve, suradimo]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Vilniaus kan. Joachimo Sulistrovskio aktas dėl Pranciškaus Sapiegos parduodamų Drujos valdų įkainavimo ir dokumentų, esančių kapitulos archyve, suradimo]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Gardino gubernatoriaus raštas Vilniaus vyskupijos valdytojui dėl Drohičino pranciškonų vienuolyno skundo, kad dvarininkas Piotras Bogorskis savinasi vienuolyno fondui priklausančią žemę]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Gardino gubernatoriaus raštas Vilniaus vyskupijos valdytojui dėl Drohičino pranciškonų vienuolyno skundo, kad dvarininkas Piotras Bogorskis savinasi vienuolyno fondui priklausančią žemę]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Drohičino parapijos administratoriaus J. Matulevičiaus pranešimas Vilniaus vyskupui apie šioje parapijoje uždarytas katalikų bažnyčias, joms priklausančias valdas, fundatorius, kam dabar šios valdos priklauso, pravoslavus]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Drohičino parapijos administratoriaus J. Matulevičiaus pranešimas Vilniaus vyskupui apie šioje parapijoje uždarytas katalikų bažnyčias, joms priklausančias valdas, fundatorius, kam dabar šios valdos priklauso, pravoslavus]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Sapiegos laiškas nenustatytam adresatui apie Drujos valdų, esančių Polocko vaivadijos Breslaujos paviete, išnuomavimą]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubrovlianai. [Sapiegos laiškas nenustatytam adresatui apie Drujos valdų, esančių Polocko vaivadijos Breslaujos paviete, išnuomavimą]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Drohičino pranciškonų vienuolyno byla su Pinsko pakamore Liudviku Ožeška dėl naujos fundacijos pagal Pinsko maršalkos Stanislovo Ožeškos testamentą. Minimi Dambravos palivarkas ir Pichasų kaimas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Drohičino pranciškonų vienuolyno byla su Pinsko pakamore Liudviku Ožeška dėl naujos fundacijos pagal Pinsko maršalkos Stanislovo Ožeškos testamentą. Minimi Dambravos palivarkas ir Pichasų kaimas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Vilniaus universiteto rektoriaus S. Malevskio raštas Vilniaus kapitulai dėl asignacijų Drohičino pijorams ir bažnyčiai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Vilniaus universiteto rektoriaus S. Malevskio raštas Vilniaus kapitulai dėl asignacijų Drohičino pijorams ir bažnyčiai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Vilniaus vyskupijos kanceliarijos pranešimas Vilniaus komendantui generolui-majorui Jupičevui, kad kunigui pijorui Juozapui Kalasantijui Bartoševičiui liepta atvykti į Karinę tardymo komisiją ir kad kunigas pijoras Elijas Gustynevičius ištremtas į Balstogės apskrities Drohičino pijorų vienuolyną. Minimi Balstogės archidiakonas kun. Piotrovskis, Mogiliovo vyskupijos administratorius vyskupas Kamionka ir teologijos magistras kun. Pliatas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Vilniaus vyskupijos kanceliarijos pranešimas Vilniaus komendantui generolui-majorui Jupičevui, kad kunigui pijorui Juozapui Kalasantijui Bartoševičiui liepta atvykti į Karinę tardymo komisiją ir kad kunigas pijoras Elijas Gustynevičius ištremtas į Balstogės apskrities Drohičino pijorų vienuolyną. Minimi Balstogės archidiakonas kun. Piotrovskis, Mogiliovo vyskupijos administratorius vyskupas Kamionka ir teologijos magistras kun. Pliatas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Drūkšių klebono Ig. Černickio pranešimas dekanui apie Drūkšių bažnyčios fundacines sumas, fundatorius ir žemės valdas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Drūkšių klebono Ig. Černickio pranešimas dekanui apie Drūkšių bažnyčios fundacines sumas, fundatorius ir žemės valdas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Popiežiaus Benedikto XIV indulgencija Drūkšių parapijos bažnyčios Dievo kūno brolijai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Popiežiaus Benedikto XIV indulgencija Drūkšių parapijos bažnyčios Dievo kūno brolijai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Kun. Jono Fridricho Deindendros raštas, kuriuo jis atsisako Drūkšių klebono pareigų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Kun. Jono Fridricho Deindendros raštas, kuriuo jis atsisako Drūkšių klebono pareigų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Pinsko pavieto Doviečorovičių valdininko Jaceko Zakčevskio skundas dvaro savininkui Jonui Kaminskiui neteisingai jį apkaltinus, sumušus ir išplūdus]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Domanovas - Drohičinas. [Pinsko pavieto Doviečorovičių valdininko Jaceko Zakčevskio skundas dvaro savininkui Jonui Kaminskiui neteisingai jį apkaltinus, sumušus ir išplūdus]
TEXT
1 - 100 (Total Results 4509)>>