Explore your Results

ThumbnailTitle
Aleksiukas ir motutė / Vaižgantas. - 1976Aleksiukas ir motutė / Vaižgantas. - 1976
TEXT
Per saulėtą gaublį / Judita Vaičiūnaitė. - 1964Per saulėtą gaublį / Judita Vaičiūnaitė. - 1964
TEXT
Spindulys po žeme / Stasys Jonauskas. - 1984Spindulys po žeme / Stasys Jonauskas. - 1984
TEXT
Pavasario akvarelės / Judita Vaičiūnaitė. - 1960Pavasario akvarelės / Judita Vaičiūnaitė. - 1960
TEXT
Seku seku pasaką. Trivainėlis / [iliustravo A. Makūnaitė]. - 1967Seku seku pasaką. Trivainėlis / [iliustravo A. Makūnaitė]. - 1967
TEXT
ספר נופת צופים / און האבין מעתיק גיוועזין אויף עברי טייטש אונ האבין גישטעלט אויף איטליכער סדרה פון וואך ... חברו הרב הדרשן הגדול צבי הירש בהר״ר ירחמיאל זצ״ל האטש מקראקא בן המנוח הרב מוהר״ר יוסי זצ״ל מבינא. - 1865ספר נופת צופים / און האבין מעתיק גיוועזין אויף עברי טייטש אונ האבין גישטעלט אויף איטליכער סדרה פון וואך ... חברו הרב הדרשן הגדול צבי הירש בהר״ר ירחמיאל זצ״ל האטש מקראקא בן המנוח הרב מוהר״ר יוסי זצ״ל מבינא. - 1865
TEXT
כתבי קדש. חלק רביעי מן נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ועם פירוש רש״י ז״ל. - 1860כתבי קדש. חלק רביעי מן נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ועם פירוש רש״י ז״ל. - 1860
TEXT
מחזור. לראש השנה ויום הכפורים. - 1861מחזור. לראש השנה ויום הכפורים. - 1861
TEXT
מחזור. לראש השנה ויום כפורים. - 1865מחזור. לראש השנה ויום כפורים. - 1865
TEXT
כתבי קדש. מן נביאים ראשונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1865כתבי קדש. מן נביאים ראשונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1865
TEXT
Naujoji Lietuva / redaktorius-leidėjas Mikolas Januškevičius. - 1915-1918Naujoji Lietuva / redaktorius-leidėjas Mikolas Januškevičius. - 1915-1918
TEXT
כתבי קדש. מן נביאים ראשונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1865כתבי קדש. מן נביאים ראשונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1865
TEXT
מחזור. לשלש רגלים. - 1861מחזור. לשלש רגלים. - 1861
TEXT
כתבי קדש. כתובים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1874כתבי קדש. כתובים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1874
TEXT
ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1861ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1861
TEXT
כתבי קדש. נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש'' ז'ל. - 1879כתבי קדש. נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש'' ז'ל. - 1879
TEXT
כתבי קדש. כתובים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש''י ז''ל. - 1872כתבי קדש. כתובים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש''י ז''ל. - 1872
TEXT
Vytautas – tai mūsų tikėjimas pačiais savimi. Kaip šviesi lemties žvaigždė teiškils Jam paminklas virš netekties metų griuvėsių. - 1989Vytautas – tai mūsų tikėjimas pačiais savimi. Kaip šviesi lemties žvaigždė teiškils Jam paminklas virš netekties metų griuvėsių. - 1989
IMAGE
Nepriklausomybės diena. - 1990Nepriklausomybės diena. - 1990
IMAGE
Europos kelias 1990. 08. 23, Lazdijai. - 1990"Europos kelias" 1990. 08. 23, Lazdijai. - 1990
IMAGE
Su Sąjūdžiu – už Lietuvą! Rinkimai 90. - 1990Su Sąjūdžiu – už Lietuvą! Rinkimai 90. - 1990
IMAGE
ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1875ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1875
TEXT
ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1865ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1865
TEXT
Kovo 11-os partijos steigiamasis suvažiavimas. - 1990Kovo 11-os partijos steigiamasis suvažiavimas. - 1990
IMAGE
Vinco Kudirkos atstatyto paminklo Tauragėje atidengimas rugsėjo 1 d. - 1990Vinco Kudirkos atstatyto paminklo Tauragėje atidengimas rugsėjo 1 d. - 1990
IMAGE
Vasario 16 d. kviečiame dalyvauti ... / Sąjūdžio Panevėžio taryba. - 1990Vasario 16 d. kviečiame dalyvauti ... / Sąjūdžio Panevėžio taryba. - 1990
IMAGE
ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1875ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1875
TEXT
89 Joninės, Viekšniai. - 198989 Joninės, Viekšniai. - 1989
IMAGE
Būk stipri ir dora, Lietuva!. - 1989Būk stipri ir dora, Lietuva!. - 1989
IMAGE
Rudens gėlės / Ona Miciūtė. - 1979Rudens gėlės / Ona Miciūtė. - 1979
TEXT
Trumpas katekizmas / sutaisė ir išleido Juozapas Koncevičius. - 1918Trumpas katekizmas / sutaisė ir išleido Juozapas Koncevičius. - 1918
TEXT
Tikybos pirmamokslis / [K. Paltarokas]. - 1918Tikybos pirmamokslis / [K. Paltarokas]. - 1918
TEXT
Kaip aš nužudžiau savo kūdikį / Pierre L’Ermite. - 1936Kaip aš nužudžiau savo kūdikį / Pierre L’Ermite. - 1936
TEXT
Karte des westlichen Russlands. Giełwany / herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme. - 1921Karte des westlichen Russlands. Giełwany / herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme. - 1921
IMAGE
Karte des westlichen Russlands. Kielmy / Kartographische Abtheilung d. Preuß. Landesaufnahme. - 1921Karte des westlichen Russlands. Kielmy / Kartographische Abtheilung d. Preuß. Landesaufnahme. - 1921
IMAGE
Melskies ir dirbk! / Antanas. - 1909Melskies ir dirbk! / Antanas. - 1909
TEXT
Panevėžio apygardos balsas / redaktorius Vytautas Kasniūnas,. - 1941-1944Panevėžio apygardos balsas / redaktorius Vytautas Kasniūnas,. - 1941-1944
TEXT
Karte des westlichen Russlands. Janów a. Wilia / herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme. - 1921Karte des westlichen Russlands. Janów a. Wilia / herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme. - 1921
IMAGE
Tegul bus pagarbintas švenčiausias sakramentas!. - 1918Tegul bus pagarbintas švenčiausias sakramentas!. - 1918
TEXT
Trumpas paidagogikos vadovėlis. - 1918Trumpas paidagogikos vadovėlis. - 1918
TEXT
אילוסטרירטער אלמאנאך / מאריץ גראסמאן. - 1925אילוסטרירטער אלמאנאך / מאריץ גראסמאן. - 1925
TEXT
דער יערלעכער באריכט פון קאונאסער האנדלס־געזעלשאפט פאר געגנזייטיגן קרעדיט. - 1940דער יערלעכער באריכט פון קאונאסער האנדלס־געזעלשאפט פאר געגנזייטיגן קרעדיט. - 1940
TEXT
דער יערליכער באריכט פון דער קאוונער האנדלס־געזעלשאפט פאר געגנזייטיגן קרעדיט. - 1932דער יערליכער באריכט פון דער קאוונער האנדלס־געזעלשאפט פאר געגנזייטיגן קרעדיט. - 1932
TEXT
צענטראל־באנק קאוונא. - 1926צענטראל־באנק קאוונא. - 1926
TEXT
1־טע ווילנער יידישע ליי־און שפאר־קאסע פאר האנטווערקער און קליינהענדלער פון 1898 יאר. יידישע באנק. באריכט פארן 1934. - 19351־טע ווילנער יידישע ליי־און שפאר־קאסע פאר האנטווערקער און קליינהענדלער פון 1898 יאר. יידישע באנק. באריכט פארן 1934. - 1935
TEXT
פריהלינג. - 1908פריהלינג. - 1908
TEXT
דער יערליכער באריכט פון קאונאסער האנדלס־געזעלשאפט פאר געגנזייטיגן קרעדיט. - 1935דער יערליכער באריכט פון קאונאסער האנדלס־געזעלשאפט פאר געגנזייטיגן קרעדיט. - 1935
TEXT
Kaip Jonelis raides pažino / Žemaitė. - 1966Kaip Jonelis raides pažino / Žemaitė. - 1966
TEXT
אלע ווערק פון שלום עליכם. אלט־ניי־כתרילעווקע / שלום עליכם. - 1925אלע ווערק פון שלום עליכם. אלט־ניי־כתרילעווקע / שלום עליכם. - 1925
TEXT
Džunglėse [sic] / D.G. Mukerdži. - 1931Džunglėse [sic] / D.G. Mukerdži. - 1931
TEXT
Dirva / [red. Vincas Jokubynas]. - 1916-Dirva / [red. Vincas Jokubynas]. - 1916-
TEXT
א ווארט צו אלע עלטערן וועגן דעם שולצוואנג. - 1926א ווארט צו אלע עלטערן וועגן דעם שולצוואנג. - 1926
TEXT
1929 m. biudžetas. Žemės ūkio ministerijos 1929 metų pajamų ir išlaidų sąmata / Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Finansų departamentas. - 19291929 m. biudžetas. Žemės ūkio ministerijos 1929 metų pajamų ir išlaidų sąmata / Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Finansų departamentas. - 1929
TEXT
Виленский календарь на ... год. 1899. - 1898Виленский календарь на ... год. 1899. - 1898
TEXT
Baronas Ropas / Jonas Marcinkevičius. - 1949Baronas Ropas / Jonas Marcinkevičius. - 1949
TEXT
Baltais takeliais bėga saulytė / S. Nėris. - 1956Baltais takeliais bėga saulytė / S. Nėris. - 1956
TEXT
Senelės pasaka / Salomėja Nėris. - 1950Senelės pasaka / Salomėja Nėris. - 1950
TEXT
Viskas apie mano šeimą / Akvilina Cicėnaitė. - 2009Viskas apie mano šeimą / Akvilina Cicėnaitė. - 2009
TEXT
Dwylika dwasiszku liaupsės ir 27 giesmiu, pagal Seną ir Naują Testamentą lietuwiszkai sutaisytos bei iszdrukawotas. - 1907Dwylika dwasiszku liaupsės ir 27 giesmiu, pagal Seną ir Naują Testamentą lietuwiszkai sutaisytos bei iszdrukawotas. - 1907
TEXT
Šviesos keliai / Em. Bougaud. - 1918Šviesos keliai / Em. Bougaud. - 1918
TEXT
Ukininkų kalendorius .... 1918 metams / sutaisė agronomas A. Stulginskis. - 1917Ukininkų kalendorius .... 1918 metams / sutaisė agronomas A. Stulginskis. - 1917
TEXT
Tretininkybės gyvavimo apyskaitai paklausimai. - 1918Tretininkybės gyvavimo apyskaitai paklausimai. - 1918
TEXT
Valstybės Tarybos statutas. - 1919Valstybės Tarybos statutas. - 1919
TEXT
Valstybinio Klaipėdos teatro programa. Slogučiai. - 1937Valstybinio Klaipėdos teatro programa. Slogučiai. - 1937
TEXT
מחזור. לשלש רגלים. - 1877מחזור. לשלש רגלים. - 1877
TEXT
כתבי קדש. חלק חמישי מן כתובים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1867כתבי קדש. חלק חמישי מן כתובים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1867
TEXT
מחזור. לשלש רגלים / עם הבאורים קרבן אהרן. ובאור אשכנזי (עברי דייטש) בנקודות. - 1890מחזור. לשלש רגלים / עם הבאורים קרבן אהרן. ובאור אשכנזי (עברי דייטש) בנקודות. - 1890
TEXT
ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1878ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1878
TEXT
ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1884ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1884
TEXT
ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1884ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1884
TEXT
כתבי קדש. כתובים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1874כתבי קדש. כתובים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש״י ז״ל. - 1874
TEXT
Dovydas Koperfildas / Čarlzas Dikensas. - 1938Dovydas Koperfildas / Čarlzas Dikensas. - 1938
TEXT
ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1878ספר מנורת המאור. T. II / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1878
TEXT
ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1900ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1900
TEXT
1־טע ווילנער יידישע ליי־און שפאר־קאסע פאר האנטווערקער און קליינהענדלער פון 1898 יאר. יידישע באנק. באריכט פארן 1932. - 19331־טע ווילנער יידישע ליי־און שפאר־קאסע פאר האנטווערקער און קליינהענדלער פון 1898 יאר. יידישע באנק. באריכט פארן 1932. - 1933
TEXT
כתבי קדש. נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל. ופירוש רש״י ז״ל. - 1886כתבי קדש. נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל. ופירוש רש״י ז״ל. - 1886
TEXT
ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1881ספר מנורת המאור. T. I / חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי ז״ל. - 1881
TEXT
מענער־צושניידעריי. מענער־צושניידעריי / י. קונין. - 1939מענער־צושניידעריי. מענער־צושניידעריי / י. קונין. - 1939
TEXT
1־טע ווילנער יידישע ליי־און שפאר־קאסע פאר האנטווערקער און קליינהענדלער פון 1898 יאר. יידישע באנק. באריכט פארן 1936. - 19371־טע ווילנער יידישע ליי־און שפאר־קאסע פאר האנטווערקער און קליינהענדלער פון 1898 יאר. יידישע באנק. באריכט פארן 1936. - 1937
TEXT
ווילנער אלמאנאך / אונטער דער רעדאקציע פון א. י. גרארזענסקי. - 1939ווילנער אלמאנאך / אונטער דער רעדאקציע פון א. י. גרארזענסקי. - 1939
TEXT
יובל־בוך פון פראפ׳ פאריין פון דרוקער־ארבעטער אין ווילנע / פאראנטווארטלעכער רעדאקטאר י. סטעקין. - 1936יובל־בוך פון פראפ׳ פאריין פון דרוקער־ארבעטער אין ווילנע / פאראנטווארטלעכער רעדאקטאר י. סטעקין. - 1936
TEXT
בום און דריידל / נ. שקליאר. - 1921בום און דריידל / נ. שקליאר. - 1921
TEXT
М. Свядосцы / Управленеие военных топографов. - 1931М. Свядосцы / Управленеие военных топографов. - 1931
IMAGE
Karte des westlichen Russlands. Kławany / [Kartographische Abtheilung d. Königl. Preuß. Landes-Aufnahme]. - 1921Karte des westlichen Russlands. Kławany / [Kartographische Abtheilung d. Königl. Preuß. Landes-Aufnahme]. - 1921
IMAGE
כתבי קדש. נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל. ופירוש רש״י ז״ל. - 1896כתבי קדש. נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל. ופירוש רש״י ז״ל. - 1896
TEXT
כתבי קדש. נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל. ופירוש רש״י ז״ל. - 1896כתבי קדש. נביאים אחרונים / עם תרגום יונתן בן עוזיאל. ופירוש רש״י ז״ל. - 1896
TEXT
מחזור. לשלש רגלים / עם הבאורים בית לוי ... מטה לוי ... קרבן אהרן ובאור אשכנזי ... - 1911מחזור. לשלש רגלים / עם הבאורים בית לוי ... מטה לוי ... קרבן אהרן ובאור אשכנזי ... - 1911
TEXT
דער יערליכער באריכט פון קאוונער האנדלס־געזעלשאפט פאר געגנזייטיגן קרעדיט. - 1933דער יערליכער באריכט פון קאוונער האנדלס־געזעלשאפט פאר געגנזייטיגן קרעדיט. - 1933
TEXT
סדר קרובות. לשלש רגלים / עם קרבן אהרן מתורגם ומבואר עברי־טייטש (יהודית אשכנזית) ונלווה עליו ספר לקוטי צבי ועוד הוספות רבות ... עם הבאורים בית לוי ... מטה לוי ... ושם כולל מהבאורים קרבן אהרן חברם הרב המאוה״ג כו׳ מוהר״ר אהרן בהרב מוהר״ר יחיאל מיכל ז״ל אב״ד דמיכיילישאק. - 1883סדר קרובות. לשלש רגלים / עם קרבן אהרן מתורגם ומבואר עברי־טייטש (יהודית אשכנזית) ונלווה עליו ספר לקוטי צבי ועוד הוספות רבות ... עם הבאורים בית לוי ... מטה לוי ... ושם כולל מהבאורים קרבן אהרן חברם הרב המאוה״ג כו׳ מוהר״ר אהרן בהרב מוהר״ר יחיאל מיכל ז״ל אב״ד דמיכיילישאק. - 1883
TEXT
אלע ווערק פון י. ל. פרץ. געדאנקען און אידעען / י. ל. פרץ. - 1925אלע ווערק פון י. ל. פרץ. געדאנקען און אידעען / י. ל. פרץ. - 1925
TEXT
וויספע. וויספע / רעדאקטירט ק. זינגמאן. - 1924וויספע. וויספע / רעדאקטירט ק. זינגמאן. - 1924
TEXT
שריפטן. שריפטן / נ. װ. גאגאל. - 1926שריפטן. שריפטן / נ. װ. גאגאל. - 1926
TEXT
1926 m. Seimo rinkimai. Lietuvos socialdemokratų partijos. - 19261926 m. Seimo rinkimai. Lietuvos socialdemokratų partijos. - 1926
TEXT
Meškeriotojas / Kazys Binkis. - 1935Meškeriotojas / Kazys Binkis. - 1935
TEXT
Jurgis Žiburys / parašė Mikas Gudaitis. - 1918Jurgis Žiburys / parašė Mikas Gudaitis. - 1918
TEXT
Lietuvos vaizdeliai / Mikas Gudaitis. - 1917Lietuvos vaizdeliai / Mikas Gudaitis. - 1917
TEXT
Limpopo / pagal K. Čukovskį parašė K. Binkis. - 1937Limpopo / pagal K. Čukovskį parašė K. Binkis. - 1937
TEXT
Lietuviškoji medicina / Kauno universiteto Medicinos fakultetas, Kauno medikų draugija. - 1941-1944Lietuviškoji medicina / Kauno universiteto Medicinos fakultetas, Kauno medikų draugija. - 1941-1944
TEXT
באריכט פון קאוונער בית מושב זקנים. - 1925באריכט פון קאוונער בית מושב זקנים. - 1925
TEXT
באוועגלעכע כרעסטאמאטיע. קוילנגרעבער / עמיל זאלא. - 1926באוועגלעכע כרעסטאמאטיע. קוילנגרעבער / עמיל זאלא. - 1926
TEXT
1 - 100 (Total Results 20105)>>