Explore your Results

ThumbnailTitle
Kruthorn, s.k. holländskt, 1608.Kruthorn, s.k. holländskt, 1608.
IMAGE
SchabrakSchabrak
IMAGE
Schabrak.Schabrak.
IMAGE
Ländschabrak.Ländschabrak.
IMAGE
SchabrakSchabrak
IMAGE
SchabrakSchabrak
IMAGE
pistolhölsterpistolhölster
IMAGE
ländschabrakländschabrak
IMAGE
LändschabrakLändschabrak
IMAGE
Kruthorn, 1600-tal.Kruthorn, 1600-tal.
IMAGE
Kruthorn, Sachsen(?) ca 1610.Kruthorn, Sachsen(?) ca 1610.
IMAGE
Fängkruthorn, Sverige, 1691.Fängkruthorn, Sverige, 1691.
IMAGE
Fängkruthorn, 1600-talet (?).Fängkruthorn, 1600-talet (?).
IMAGE
Kruthorn av rosenträ, möjligen arbete av den s.k. Meister der Tierkopfranke, Österrike (Wien?), ca 1650.Kruthorn av rosenträ, möjligen arbete av den s.k. Meister der Tierkopfranke, Österrike (Wien?), ca 1650.
IMAGE
Kruthorn, Tyskland(?), 1600-talets första hälft.Kruthorn, Tyskland(?), 1600-talets första hälft.
IMAGE
Kruthorn, Tyskland, 1500-talets slut.Kruthorn, Tyskland, 1500-talets slut.
IMAGE
Kruthorn för fängkrut, Tyskland (?), 1600-talet.Kruthorn för fängkrut, Tyskland (?), 1600-talet.
IMAGE
Kruthorn, Tyskland(?), 1500-talets slut.Kruthorn, Tyskland(?), 1500-talets slut.
IMAGE
Kruthorn, Tyskland(?), 1600-talets början.Kruthorn, Tyskland(?), 1600-talets början.
IMAGE
Lodbössa med svenskt snapplås, lägglås, infjäderslås, 1660-taletLodbössa med svenskt snapplås, lägglås, infjäderslås, 1660-talet
IMAGE
Bössa med snapplås, infjäderslås, pipa Bayern ca 1625, låset och stocken svenska.Bössa med snapplås, infjäderslås, pipa Bayern ca 1625, låset och stocken svenska.
IMAGE
Snapplåslodbössa med svenskt snapplås, springlås, infjäderslås svensk tillverkning (Livland?) 1660-tal, jfr nr 3037.Snapplåslodbössa med svenskt snapplås, springlås, infjäderslås svensk tillverkning (Livland?) 1660-tal, jfr nr 3037.
IMAGE
Snapplåslodbössa, med svenskt lägglås, infjäderslås, signerat Starbus Stockholm, 1600-talet slut, pipa av teschitztyp, stock av polsk-litauisk typ.Snapplåslodbössa, med svenskt lägglås, infjäderslås, signerat Starbus Stockholm, 1600-talet slut, pipa av teschitztyp, stock av polsk-litauisk typ.
IMAGE
Snapplåslodbössa, lägglås, infjdäerslås, Sverige, 1650-1675 c.Snapplåslodbössa, lägglås, infjdäerslås, Sverige, 1650-1675 c.
IMAGE
Snapplåslodbössa med svenskt snapplås, springlås, 1660-tal,infjäderslås.Snapplåslodbössa med svenskt snapplås, springlås, 1660-tal,infjäderslås.
IMAGE
Snapplåsbösssa, troligen svensk, 1600-talett mitt, lägglås, infjäderslås.Snapplåsbösssa, troligen svensk, 1600-talett mitt, lägglås, infjäderslås.
IMAGE
Lodbössa med svenskt snapplås, lägglås, infjäderslås, ca 1665.Lodbössa med svenskt snapplås, lägglås, infjäderslås, ca 1665.
IMAGE
Snapplåsbössa, lägglås, infjäderslås, Daniel Donadtz, Stockholm ca 1670,Snapplåsbössa, lägglås, infjäderslås, Daniel Donadtz, Stockholm ca 1670,
IMAGE
Snapplåsbössa, lägglås, infjäderslås, Daniel Donadtz, Stockholm ca 1670.Snapplåsbössa, lägglås, infjäderslås, Daniel Donadtz, Stockholm ca 1670.
IMAGE
Snapplåsstudsare, springlås, infjdäerslås, ca 1660, pipa av Barthel Bauer, Durlach.Snapplåsstudsare, springlås, infjdäerslås, ca 1660, pipa av Barthel Bauer, Durlach.
IMAGE
Snapplåsbössa, springlås, infjäderslås, ca 1660, pipa av Barthel Bauer, Durlach. Jfr nr 3008.Snapplåsbössa, springlås, infjäderslås, ca 1660, pipa av Barthel Bauer, Durlach. Jfr nr 3008.
IMAGE
Kruthorn ca 1700.Kruthorn ca 1700.
IMAGE
Fängkruthorn, tysk tillverkning (?), 1600-tal.Fängkruthorn, tysk tillverkning (?), 1600-tal.
IMAGE
Kruthorn, 1600-t slut.Kruthorn, 1600-t slut.
IMAGE
Kruthorn med kulpung, Sachsen ca 1600.Kruthorn med kulpung, Sachsen ca 1600.
IMAGE
Kruthorn, 1700-tal, Danmark (?).Kruthorn, 1700-tal, Danmark (?).
IMAGE
Kruthorn med kulpung, Sachsen ca 1600.Kruthorn med kulpung, Sachsen ca 1600.
IMAGE
Kruthorn av norsk typ. Ca 1640.Kruthorn av norsk typ. Ca 1640.
IMAGE
Kruthorn för fängkrut, tyskt arbete(?), 1500-tal. JordfyndKruthorn för fängkrut, tyskt arbete(?), 1500-tal. Jordfynd
IMAGE
Kruthorn, troligen tyskt, 1500-talets senare hälft (1560-1580?).Kruthorn, troligen tyskt, 1500-talets senare hälft (1560-1580?).
IMAGE
Fängkruthorn, troligen tyskt från 1500-talet.Fängkruthorn, troligen tyskt från 1500-talet.
IMAGE
Fängkruthorn, Tyskland, 1500-talets första hälft.Fängkruthorn, Tyskland, 1500-talets första hälft.
IMAGE
Fängkruthorn, troligen tyskt från 1500-talets första hälft.Fängkruthorn, troligen tyskt från 1500-talets första hälft.
IMAGE
Kruthorn av norsk typ, ca 1600.Kruthorn av norsk typ, ca 1600.
IMAGE
Kruthorn, tillverkat av Mas Massön, Norge 1698.Kruthorn, tillverkat av Mas Massön, Norge 1698.
IMAGE
Fängkruthorn (snusdosa?)Fängkruthorn (snusdosa?)
IMAGE
Kruthorn, 1500-talets senare del eller 1600-talets början, troligen tillverkat i Tyskland.Kruthorn, 1500-talets senare del eller 1600-talets början, troligen tillverkat i Tyskland.
IMAGE
Fängkruthorn, ca 1700.Fängkruthorn, ca 1700.
IMAGE
Kruthorn med kulpung, Samuel Kluge, Landshut ca 1680.Kruthorn med kulpung, Samuel Kluge, Landshut ca 1680.
IMAGE
Kruthorn, 1500-talets slut.Kruthorn, 1500-talets slut.
IMAGE
Fängkruthorn, Tyskland, 1500-talet.Fängkruthorn, Tyskland, 1500-talet.
IMAGE
Fängkruthorn av hjorthorn, Tyskland, 1500-talets senare hälft.Fängkruthorn av hjorthorn, Tyskland, 1500-talets senare hälft.
IMAGE
Fängkruthorn, till bantlär (nr 9054).Fängkruthorn, till bantlär (nr 9054).
IMAGE
Fängkruthorn, daterat 1726.Fängkruthorn, daterat 1726.
IMAGE
Kruthorn av s k holländsk typ, Sydtyskland 1604.Kruthorn av s k holländsk typ, Sydtyskland 1604.
IMAGE
Kruthorn av s k holländsk typ, Sydtyskland 1591.Kruthorn av s k holländsk typ, Sydtyskland 1591.
IMAGE
Kruthorn av s k holländsk typ, Sydtyskland 1602.Kruthorn av s k holländsk typ, Sydtyskland 1602.
IMAGE
Kruthorn, Frankrike(?), 1600-talets slut.Kruthorn, Frankrike(?), 1600-talets slut.
IMAGE
Kruthorn, 1500-talets slut.Kruthorn, 1500-talets slut.
IMAGE
Kruthorn.Kruthorn.
IMAGE
Fängkruthorn, ca 1700.Fängkruthorn, ca 1700.
IMAGE
Fängkruthorn, 1700-tal.Fängkruthorn, 1700-tal.
IMAGE
Kruthorn, 1600-tal.Kruthorn, 1600-tal.
IMAGE
Kruthorn 1600-tal.Kruthorn 1600-tal.
IMAGE
Kruthorn av s.k. holländsk typ, Sydtyskland ca 1600.Kruthorn av s.k. holländsk typ, Sydtyskland ca 1600.
IMAGE
Kruthorn av tidig militär typ för hakeskyttar och musketerare, Tyskland, 1500-talets senare hälft.Kruthorn av tidig militär typ för hakeskyttar och musketerare, Tyskland, 1500-talets senare hälft.
IMAGE
Fängkruthorn av tidig millitär typ för hakeskyttar och musketerare, Tyskland, 1500-talets senare hälft.Fängkruthorn av tidig millitär typ för hakeskyttar och musketerare, Tyskland, 1500-talets senare hälft.
IMAGE
Fängkruthorn, daterat 1742.Fängkruthorn, daterat 1742.
IMAGE
Fängkruthorn, Tyskland(?), 1500-talets senare hälft.Fängkruthorn, Tyskland(?), 1500-talets senare hälft.
IMAGE
Kruthorn, Italien(?), 1600-talets första hälft.Kruthorn, Italien(?), 1600-talets första hälft.
IMAGE
Kruthorn, Björgulf Targesön, Norge ca 1700.Kruthorn, Björgulf Targesön, Norge ca 1700.
IMAGE
Fängkruthorn, Tyskland (?), 1500-talFängkruthorn, Tyskland (?), 1500-tal
IMAGE
Fängkruthorn av trä, Tyskland(?), 1500-tal.Fängkruthorn av trä, Tyskland(?), 1500-tal.
IMAGE
Kruthorn, Italien (?), 1600-tal.Kruthorn, Italien (?), 1600-tal.
IMAGE
Kruthorn av tidig militär typ för hakeskyttar och musketerare, Tyskland (?), 1500-talets senare hälft.Kruthorn av tidig militär typ för hakeskyttar och musketerare, Tyskland (?), 1500-talets senare hälft.
IMAGE
Kruthorn, Tyskland(?) , 1600-tal.Kruthorn, Tyskland(?) , 1600-tal.
IMAGE
Slaglåsstudsare med orientalisk pipa med påskrift Athen 1822.Slaglåsstudsare med orientalisk pipa med påskrift Athen 1822.
IMAGE
Snapplåslodbössa med lägglås, låset signerat Peter Froomen och Arendt Reuterkrantz.Snapplåslodbössa med lägglås, låset signerat Peter Froomen och Arendt Reuterkrantz.
IMAGE
Krutflaska för hakeskyttar och musketerare, Tyskland, 1500-talets senare hälft.Krutflaska för hakeskyttar och musketerare, Tyskland, 1500-talets senare hälft.
IMAGE
Dolk, jambiyah, Osmanska riket, 1600-talets mittDolk, jambiyah, Osmanska riket, 1600-talets mitt
IMAGE
Balja till jambiyah nr 2937, Osmanska riket, 1600-talets slut.Balja till jambiyah nr 2937, Osmanska riket, 1600-talets slut.
IMAGE
Sköld, 1500-tal (?).Sköld, 1500-tal (?).
IMAGE
Slaglåsstudsare för målskjutning, Mastig, Tyrnau, 1800-talets mitt.Slaglåsstudsare för målskjutning, Mastig, Tyrnau, 1800-talets mitt.
IMAGE
Rundsköld gjord i Polen cirka 1550 efter italiensk förebild. Krigsbyte taget i Warszawa under stormaktstiden.Rundsköld gjord i Polen cirka 1550 efter italiensk förebild. Krigsbyte taget i Warszawa under stormaktstiden.
IMAGE
Bössa som haft flintlås, Frankrike, 1600-talets slut.Bössa som haft flintlås, Frankrike, 1600-talets slut.
IMAGE
Snapplåslodbössa med lägglås.Snapplåslodbössa med lägglås.
IMAGE
Lodbössa ändrad till flintlås, Teschen(?), 1600-talets slut.Lodbössa ändrad till flintlås, Teschen(?), 1600-talets slut.
IMAGE
Flintlåslodbössa, Teschen(?), 1600-talets andra hälftFlintlåslodbössa, Teschen(?), 1600-talets andra hälft
IMAGE
Snapplåsbössa, Teschitzbössa, 1600-talets mitt, låset troligen utbytt.Snapplåsbössa, Teschitzbössa, 1600-talets mitt, låset troligen utbytt.
IMAGE
Hjullåsstudsare, Westphalen ca 1660.Hjullåsstudsare, Westphalen ca 1660.
IMAGE
Fodral till en av Karl XI:s elfenbensbössor, nr 2919-2920Fodral till en av Karl XI:s elfenbensbössor, nr 2919-2920
IMAGE
Fodral till en av Karl XI:s elfenbensbössor nr 2919-2920Fodral till en av Karl XI:s elfenbensbössor nr 2919-2920
IMAGE
Lodbössa med svenskt snapplås, lägglås, infjäderslås, pipa och stock av teschitztyp, 1600-talets mitt, låset utbytt.Lodbössa med svenskt snapplås, lägglås, infjäderslås, pipa och stock av teschitztyp, 1600-talets mitt, låset utbytt.
IMAGE
Hjullåslodbössa, Tyskland, 1500-talets slut, under 1600-talet försedd med svenskt snapplås, infjäderslås, lägglås).Hjullåslodbössa, Tyskland, 1500-talets slut, under 1600-talet försedd med svenskt snapplås, infjäderslås, lägglås).
IMAGE
Hjullåsstudsare, Westphalen ca 1660Hjullåsstudsare, Westphalen ca 1660
IMAGE
Hjullåsbössa, Teschen, 1600-talets mitt.Hjullåsbössa, Teschen, 1600-talets mitt.
IMAGE
Hjullåsstudsare, Teschen, 1630-tal, stocken möjligen av Hans Kaluza.Hjullåsstudsare, Teschen, 1630-tal, stocken möjligen av Hans Kaluza.
IMAGE
Hjullåslodbössa, Teschen, 1600-talets mitt.Hjullåslodbössa, Teschen, 1600-talets mitt.
IMAGE
Hjullåslodbössa, Teschitzbössa 1600-1640, pipan möjligen av Georg Kurland.Hjullåslodbössa, Teschitzbössa 1600-1640, pipan möjligen av Georg Kurland.
IMAGE
Hjullåslodbössa, Teschen, 1600-talets mitt. Pipan troligen tillverkad av Thomas Ritter, stocken möjligen av Hans Kaluza.Hjullåslodbössa, Teschen, 1600-talets mitt. Pipan troligen tillverkad av Thomas Ritter, stocken möjligen av Hans Kaluza.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 22150)>>