Explore your Results

ThumbnailTitle
Szabolcsi Szemle 1942 1 2Szabolcsi Szemle 1942 1 2
TEXT
Szabolcsi Szemle 1941 4Szabolcsi Szemle 1941 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1942 3 4Szabolcsi Szemle 1942 3 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1941 2 3Szabolcsi Szemle 1941 2 3
TEXT
Szabolcsi Szemle 1941 1Szabolcsi Szemle 1941 1
TEXT
Szabolcsi Szemle 1940 5 10Szabolcsi Szemle 1940 5 10
TEXT
Szabolcsi Szemle 1940 1 4Szabolcsi Szemle 1940 1 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1939 1 4Szabolcsi Szemle 1939 1 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1938 9 10Szabolcsi Szemle 1938 9 10
TEXT
Szabolcsi Szemle 1938 5 8Szabolcsi Szemle 1938 5 8
TEXT
Szabolcsi Szemle 1938 1 4Szabolcsi Szemle 1938 1 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1937 5 7Szabolcsi Szemle 1937 5 7
TEXT
Szabolcsi Szemle 1937 1 2Szabolcsi Szemle 1937 1 2
TEXT
Szabolcsi Szemle 1937 3 4Szabolcsi Szemle 1937 3 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1936 7 10Szabolcsi Szemle 1936 7 10
TEXT
Szabolcsi Szemle 1936 5 6Szabolcsi Szemle 1936 5 6
TEXT
Szabolcsi Szemle 1936 3 4Szabolcsi Szemle 1936 3 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1936 2Szabolcsi Szemle 1936 2
TEXT
Szabolcsi Szemle 1936 1Szabolcsi Szemle 1936 1
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 10Szabolcsi Szemle 1935 10
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 9Szabolcsi Szemle 1935 9
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 8Szabolcsi Szemle 1935 8
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 7Szabolcsi Szemle 1935 7
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 6Szabolcsi Szemle 1935 6
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 5Szabolcsi Szemle 1935 5
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 4Szabolcsi Szemle 1935 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 3Szabolcsi Szemle 1935 3
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 2Szabolcsi Szemle 1935 2
TEXT
Szabolcsi Szemle 1935 1Szabolcsi Szemle 1935 1
TEXT
Szabolcsi Szemle 1934 7Szabolcsi Szemle 1934 7
TEXT
Szabolcsi Szemle 1934 6Szabolcsi Szemle 1934 6
TEXT
Szabolcsi Szemle RepertóriumaSzabolcsi Szemle Repertóriuma
TEXT
Szabolcsi Szemle 1934 5Szabolcsi Szemle 1934 5
TEXT
Szabolcsi Szemle 1934 4Szabolcsi Szemle 1934 4
TEXT
Szabolcsi Szemle 1934 3Szabolcsi Szemle 1934 3
TEXT
Szabolcsi Szemle 1934 2Szabolcsi Szemle 1934 2
TEXT
Szabolcsi Szemle 1934 1Szabolcsi Szemle 1934 1
TEXT
Az alföldi futóhomoktalajok okszerű mezőgazdaságaAz alföldi futóhomoktalajok okszerű mezőgazdasága
TEXT
Szatmár vármegye nemes családjaiSzatmár vármegye nemes családjai
TEXT
A parasztélet rendjeA parasztélet rendje
TEXT
Talajkémiai és enzimes vizsgálatok az Ecsedi-láponTalajkémiai és enzimes vizsgálatok az Ecsedi-lápon
TEXT
Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történeteiSzatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei
TEXT
Borzsova monographiájaBorzsova monographiája
TEXT
Emlékeim a tiszaeszlári per idejébőlEmlékeim a tiszaeszlári per idejéből
TEXT
Emléklapok vajai báró Vay Miklós életébőlEmléklapok vajai báró Vay Miklós életéből
TEXT
Közigazgatási évkönyv és szaknaptár 1925. évre vármegyék, városok és községek részéreKözigazgatási évkönyv és szaknaptár 1925. évre vármegyék, városok és községek részére
TEXT
HimnuszHimnusz
TEXT
Szabolcsi anthologiaSzabolcsi anthologia
TEXT
Szabolcsvármegye szabályrendeleteiSzabolcsvármegye szabályrendeletei
TEXT
Szatmárvármegye szabályrendeleteinek gyüjteménye 1.Szatmárvármegye szabályrendeleteinek gyüjteménye 1.
TEXT
Szabolcs-Szatmár megye pedagógiai irodalma 1945-1970.Szabolcs-Szatmár megye pedagógiai irodalma 1945-1970.
TEXT
Szatmár vármegye szabályrendeletei 4.Szatmár vármegye szabályrendeletei 4.
TEXT
Szatmár vármegye szabályrendeletei 2.Szatmár vármegye szabályrendeletei 2.
TEXT
Így vagyunk együttÍgy vagyunk együtt
TEXT
A Nyírség flórája és növényföldrajza = Die flora und die pflanzengeographischen verhaltnisse des NyirségsA Nyírség flórája és növényföldrajza = Die flora und die pflanzengeographischen verhaltnisse des Nyirségs
TEXT
Az ecsedi százéves urbéri per története 1776-1877.Az ecsedi százéves urbéri per története 1776-1877.
TEXT
Az utas könyveAz utas könyve
TEXT
Szabolcs vármegye fonálgombaflórájárólSzabolcs vármegye fonálgombaflórájáról
TEXT
Nyíregyházi Öregdiákok emlékkönyveNyíregyházi Öregdiákok emlékkönyve
TEXT
A Nyíregyházi Kereskedők és Gazdák Körének könyvtárjegyzékeA Nyíregyházi Kereskedők és Gazdák Körének könyvtárjegyzéke
TEXT
Elmult idők emlékeibőlElmult idők emlékeiből
TEXT
Notitia politica, historica, topographica incliti comitatus UgochiensisNotitia politica, historica, topographica incliti comitatus Ugochiensis
TEXT
Boldog emlékü Hám János, szatmári püspök életeBoldog emlékü Hám János, szatmári püspök élete
TEXT
A Felső-Szabolcsi Ev. Ref. Egyházmegye 1903. évi szeptember hó 15-16. napjain Kisvárdában tartott köz- és birósági gyűlésének jegyzőkönyveA Felső-Szabolcsi Ev. Ref. Egyházmegye 1903. évi szeptember hó 15-16. napjain Kisvárdában tartott köz- és birósági gyűlésének jegyzőkönyve
TEXT
A Szatmári egyházmegye statutumaiA Szatmári egyházmegye statutumai
TEXT
Az alkotmányvédelem Szabolcs vármegyében 1905-1906.Az alkotmányvédelem Szabolcs vármegyében 1905-1906.
TEXT
Máriapócsi zarándok naptár az 1943-ik évreMáriapócsi zarándok naptár az 1943-ik évre
TEXT
Ung és Ungvár vármegyeUng és Ungvár vármegye
TEXT
A nagybányai ev. ref. főiskola (schola rivulina) történeteA nagybányai ev. ref. főiskola (schola rivulina) története
TEXT
A nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium emlékkönyve 1806-1956.A nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium emlékkönyve 1806-1956.
TEXT
1846-dik év februárius 23-kán st. k. napokon Nagy-Kállóban tartatott közgyülésben kinyomatni rendelt megyei Tisztviselöséget érdeklő rendszabályok1846-dik év februárius 23-kán st. k. napokon Nagy-Kállóban tartatott közgyülésben kinyomatni rendelt megyei Tisztviselöséget érdeklő rendszabályok
TEXT
Nagykállótól KomáromigNagykállótól Komáromig
TEXT
Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-benBeregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben
TEXT
Politikai újságcikkeim és beszédeim 1889-1911.Politikai újságcikkeim és beszédeim 1889-1911.
TEXT
Vegyes közlemények 1882-1911.Vegyes közlemények 1882-1911.
TEXT
KözügyekrőlKözügyekről
TEXT
Az 50 éves Nyírvidék albumaAz 50 éves Nyírvidék albuma
TEXT
A Nyírvíz Szabályozó Társulat története 1879-1929.A Nyírvíz Szabályozó Társulat története 1879-1929.
TEXT
A nyíregyházai Casino könyvtárának jegyzékeA nyíregyházai Casino könyvtárának jegyzéke
TEXT
Nyíregyháza megyei város, Szabolcs és Ung vármegye szakcímtára 1935-1936. évreNyíregyháza megyei város, Szabolcs és Ung vármegye szakcímtára 1935-1936. évre
TEXT
Szabolcsvármegye tiszti és általános címjegyzéke az 1912-iki év naptárávalSzabolcsvármegye tiszti és általános címjegyzéke az 1912-iki év naptárával
TEXT
Szabolcsvármegye Almanachja 1910.Szabolcsvármegye Almanachja 1910.
TEXT
A Nyírség helységeiA Nyírség helységei
TEXT
A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története a XIX. század végéigA beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig
TEXT
Nyíregyháza az örökváltság századik évébenNyíregyháza az örökváltság századik évében
TEXT
NyírvízszabályozókNyírvízszabályozók
TEXT
A szatmári református egyházmegye történeteA szatmári református egyházmegye története
TEXT
Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községeiNyíregyháza és Szabolcsvármegye községei
TEXT
Az ecsedi uradalom és NyíregyházaAz ecsedi uradalom és Nyíregyháza
TEXT
A munkácsi görög-katholikus püspökség történeteA munkácsi görög-katholikus püspökség története
TEXT
A szatmári béke története és okirattáraA szatmári béke története és okirattára
TEXT
A szatmármegyei német telepítésA szatmármegyei német telepítés
TEXT
Lónyay családLónyay család
TEXT
Szabolcsvármegye s a közigazgatásilag ideiglenesen hozzácsatolt két Ung- és négy Beregvármegyei község hadbavonult és az 1914-1918. világháborubanelesett hős fiainak névjegyzékeSzabolcsvármegye s a közigazgatásilag ideiglenesen hozzácsatolt két Ung- és négy Beregvármegyei község hadbavonult és az 1914-1918. világháborubanelesett hős fiainak névjegyzéke
TEXT
A községi ügykezelés vizsgálatából kifolyólag kiadott rendeletek gyűjteménye 1891-1894A községi ügykezelés vizsgálatából kifolyólag kiadott rendeletek gyűjteménye 1891-1894
TEXT
Szabolcsi kalendárium 1948.Szabolcsi kalendárium 1948.
TEXT
A községi ügykezelés vizsgálatából kifolyólag kiadott rendeletek gyűjteménye 1891-1894A községi ügykezelés vizsgálatából kifolyólag kiadott rendeletek gyűjteménye 1891-1894
TEXT
1 - 97 (Total Results 97)