Explore your Results

ThumbnailTitle
Nežinomas autorius. Karo laivo „Prezidentas Smetona“  jūreiviai pratybų metu. 1940Nežinomas autorius. Karo laivo „Prezidentas Smetona“ jūreiviai pratybų metu. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja V. Mačiulienė. 1938Nežinomas autorius. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja V. Mačiulienė. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos miesto vaizdas iš Smiltynės kelto prieplaukos. 1925Nežinomas autorius. Klaipėdos miesto vaizdas iš Smiltynės kelto prieplaukos. 1925
IMAGE
Nežinomas autorius. Savanoriškos moterų darbo tarnybos stovykla Lankupiuose. 1940Nežinomas autorius. Savanoriškos moterų darbo tarnybos stovykla Lankupiuose. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. AB „Lietūkio“ sandėlis Klaipėdos Žiemos uosto rajone. 1938Nežinomas autorius. AB „Lietūkio“ sandėlis Klaipėdos Žiemos uosto rajone. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos)  mokiniai ir mokytojai Dangės prieplaukoje. 1927Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) mokiniai ir mokytojai Dangės prieplaukoje. 1927
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos krašto ūkininkų draugijų atstovų suvažiavimas Klaipėdoje. 1940Nežinomas autorius. Klaipėdos krašto ūkininkų draugijų atstovų suvažiavimas Klaipėdoje. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuverstas Borusijos paminklas Klaipėdoje. 1923Nežinomas autorius. Nuverstas Borusijos paminklas Klaipėdoje. 1923
IMAGE
Nežinomas autorius. Prancūzų karo įgulos manevrai Giruliuose. 1922Nežinomas autorius. Prancūzų karo įgulos manevrai Giruliuose. 1922
IMAGE
Charles Angelbeck. Mikas Brizgys iš Klišių kaimo. 1916Charles Angelbeck. Mikas Brizgys iš Klišių kaimo. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Mikas Brizgys Pirmojo pasaulinio karo metais. 1915Nežinomas autorius. Mikas Brizgys Pirmojo pasaulinio karo metais. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Antkapiniai paminklai (krikštai) Nidos kapinėse. 1940Nežinomas autorius. Antkapiniai paminklai (krikštai) Nidos kapinėse. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės karo medicinos gydytojas I-ojo pasaulinio karo metu. 1916Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės karo medicinos gydytojas I-ojo pasaulinio karo metu. 1916
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Jonas NepomukasNežinomas liaudies skulptorius. Šv. Jonas Nepomukas
IMAGE
Nežinomas autorius. Jurgis Ašmys karinės tarnybos metu Vokietijos kariuomenėje. 1915Nežinomas autorius. Jurgis Ašmys karinės tarnybos metu Vokietijos kariuomenėje. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Kulinarijos kursų lankytojos Švėkšnoje. 1935Nežinomas autorius. Kulinarijos kursų lankytojos Švėkšnoje. 1935
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos armijos karinis vilkikas su šarvuočių pabūklais vyksta į Rygą. 1941Nežinomas autorius. Vokietijos armijos karinis vilkikas su šarvuočių pabūklais vyksta į Rygą. 1941
IMAGE
AntkaklėAntkaklė
IMAGE
Carl Anders. Ana Korner su broliu Klaipėdoje. 1916Carl Anders. Ana Korner su broliu Klaipėdoje. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos krašto merginos. 1930Nežinomas autorius. Klaipėdos krašto merginos. 1930
IMAGE
PuodelisPuodelis
IMAGE
Nežinomas autorius. Žuvusiųjų 1923 m. Klaipėdos sukilime kapavietė. 1924Nežinomas autorius. Žuvusiųjų 1923 m. Klaipėdos sukilime kapavietė. 1924
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Lietuvos kariuomenės daliniai Liepojos gatvėje streiko metu. 1923Nežinomas autorius. Klaipėda. Lietuvos kariuomenės daliniai Liepojos gatvėje streiko metu. 1923
IMAGE
Povilas Butkus. Plungės karinės įgulos kariai demonstruoja karinę parengtį per kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventę. 1936Povilas Butkus. Plungės karinės įgulos kariai demonstruoja karinę parengtį per kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventę. 1936
IMAGE
Nežinomas autorius. Karo laivo Prezidentas Smetona jūreiviai veja virves. 1939Nežinomas autorius. Karo laivo "Prezidentas Smetona" jūreiviai veja virves. 1939
IMAGE
Nežinomas autorius. Sužeisti vokiečių kariai gydosi karo ligoninėje Naujųjų metų išvakarėse. 1917Nežinomas autorius. Sužeisti vokiečių kariai gydosi karo ligoninėje Naujųjų metų išvakarėse. 1917
IMAGE
Nežinomas autorius. Naujokų išleistuvės į karinę tarnybą Mosėdyje. 1936Nežinomas autorius. Naujokų išleistuvės į karinę tarnybą Mosėdyje. 1936
IMAGE
Apyrankė žalvarinėApyrankė žalvarinė
IMAGE
Nežinomas autorius. Fotografas mėgėjas Martynas Kavolis (1901–1978) fotografuoja savo sodyboje Diegliuose. 1967Nežinomas autorius. Fotografas mėgėjas Martynas Kavolis (1901–1978) fotografuoja savo sodyboje Diegliuose. 1967
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės karių grupė Paryžiuje. 1941-09-06Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės karių grupė Paryžiuje. 1941-09-06
IMAGE
Nežinomas autorius. Poilsio aikštelė Klaipėdos miesto kapinėse. 1934Nežinomas autorius. Poilsio aikštelė Klaipėdos miesto kapinėse. 1934
IMAGE
Nežinomas autorius. Vėjo semaforas ir signalinė stotis laivams Kopgalyje. 1940Nežinomas autorius. Vėjo semaforas ir signalinė stotis laivams Kopgalyje. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) studentai Bachmano dvaro parke. 1927Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) studentai Bachmano dvaro parke. 1927
IMAGE
Nežinomas autorius. Kompozitoriaus S. Šimkaus artimiejji  sode prie stalo. 1930Nežinomas autorius. Kompozitoriaus S. Šimkaus artimiejji sode prie stalo. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Kiaulių supirkimo punktas Priekulės geležinkelio stotyje. 1940Nežinomas autorius. Kiaulių supirkimo punktas Priekulės geležinkelio stotyje. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Mokytoja Ona Zemturytė išsikrausto iš Žukų, kur dirbo pradinės mokyklos mokytoja. 1930Nežinomas autorius. Mokytoja Ona Zemturytė išsikrausto iš Žukų, kur dirbo pradinės mokyklos mokytoja. 1930
IMAGE
PuodasPuodas
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Gatvelė Bomelio Vitės priemiestyje. 1930Nežinomas autorius. Klaipėda. Gatvelė Bomelio Vitės priemiestyje. 1930
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Švč. Mergelė Marija SopulingojiNežinomas liaudies skulptorius. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
IMAGE
SegėSegė
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Jonas NepomukasNežinomas liaudies skulptorius. Šv. Jonas Nepomukas
IMAGE
Nežinomas autorius. Okeaninis keleivinis laivas Klaipėdos uosto reide. 1940Nežinomas autorius. Okeaninis keleivinis laivas Klaipėdos uosto reide. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos armijos lazarete besigydančių karių išvyka į Harco kalnus. 1943Nežinomas autorius. Vokietijos armijos lazarete besigydančių karių išvyka į Harco kalnus. 1943
IMAGE
Nežinomas autorius. Pirmasis pasaulinis karas. Numuštas prancūzų karo lėktuvas. 1917Nežinomas autorius. Pirmasis pasaulinis karas. Numuštas prancūzų karo lėktuvas. 1917
IMAGE
Nežinomas autorius. Mikas Simonaitis iš Gropiškių kaimo (Klaipėdos apskr.) – Vokietijos imperijos pėstininkų pulko karys. 1914Nežinomas autorius. Mikas Simonaitis iš Gropiškių kaimo (Klaipėdos apskr.) – Vokietijos imperijos pėstininkų pulko karys. 1914
IMAGE
Nežinomas autorius. Evos ir Heinricho Naujokų antkapiniai paminklai Vanagų kapinėse. 1958Nežinomas autorius. Evos ir Heinricho Naujokų antkapiniai paminklai Vanagų kapinėse. 1958
IMAGE
Nežinomas autorius. „Santaros“ Lankupių skyriaus jaunimas. 1934Nežinomas autorius. „Santaros“ Lankupių skyriaus jaunimas. 1934
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. FlorijonasNežinomas liaudies skulptorius. Šv. Florijonas
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kareivis – Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1914Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kareivis – Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1914
IMAGE
Nežinomas autorius. Akcinės bendrovės „Rytas“ viešbutis Klaipėdoje. 1930Nežinomas autorius. Akcinės bendrovės „Rytas“ viešbutis Klaipėdoje. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės šauktiniai Pirmojo pasaulinio karo metu. 1918Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės šauktiniai Pirmojo pasaulinio karo metu. 1918
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos pasienietis jūros sienos apsaugos sargyboje. 1930Nežinomas autorius. Lietuvos pasienietis jūros sienos apsaugos sargyboje. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Karaliaus Wilhelmo kanalo prieplaukoje. 1940Nežinomas autorius. Karaliaus Wilhelmo kanalo prieplaukoje. 1940
IMAGE
PuodelisPuodelis
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės aviacijos dalinys Kelne – Bickendorf'e. 1916Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės aviacijos dalinys Kelne – Bickendorf'e. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) dainavimo klasės mokiniai su mokytoja M. Čerkaskaja. 1925Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) dainavimo klasės mokiniai su mokytoja M. Čerkaskaja. 1925
IMAGE
Nežinomas autorius. Anglų hidroplanas Kuršių mariose prie Klaipėdos. 1930Nežinomas autorius. Anglų hidroplanas Kuršių mariose prie Klaipėdos. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Grupė Vokietijos kariuomenės karių Beverlo (Belgija) kareivinių kieme. 1915Nežinomas autorius. Grupė Vokietijos kariuomenės karių Beverlo (Belgija) kareivinių kieme. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Willy Kiuhnast (dešinėje) iš Gropiškių kaimo, Klaipėdos apskritis. 1915Nežinomas autorius. Willy Kiuhnast (dešinėje) iš Gropiškių kaimo, Klaipėdos apskritis. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Mediniai antkapiniai paminklai Nidos kapinėse. 1930Nežinomas autorius. Mediniai antkapiniai paminklai Nidos kapinėse. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos miesto centrinė dalis prie Biržos tilto. 1940Nežinomas autorius. Klaipėdos miesto centrinė dalis prie Biržos tilto. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Vermachto karių poilsis. 1943Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Vermachto karių poilsis. 1943
IMAGE
Nežinomas autorius. Elzė Jankutė savo bute Toronte. 1960Nežinomas autorius. Elzė Jankutė savo bute Toronte. 1960
IMAGE
Nežinomas autorius. Pirmasis pasaulinis karas. Didžiosios Britanijos kariuomenės tankas. 1918Nežinomas autorius. Pirmasis pasaulinis karas. Didžiosios Britanijos kariuomenės tankas. 1918
IMAGE
Nežinomas autorius. Vytautas Soblys su draugais iškyloje. 1938Nežinomas autorius. Vytautas Soblys su draugais iškyloje. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės gurguolė Latvijoje traukia į Rytus. 1941Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės gurguolė Latvijoje traukia į Rytus. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Didžiosios Britanijos karo laivas prie Klaipėdos uosto krantinės. 1922Nežinomas autorius. Didžiosios Britanijos karo laivas prie Klaipėdos uosto krantinės. 1922
IMAGE
Nežinomas autorius. „Vakarų“ laikraščio žurnalistai šventiniame pobūvyje. 1936Nežinomas autorius. „Vakarų“ laikraščio žurnalistai šventiniame pobūvyje. 1936
IMAGE
Nežinomas autorius. Studentai prie Respublikos Pedagoginio instituto Klaipėdoje. 1940Nežinomas autorius. Studentai prie Respublikos Pedagoginio instituto Klaipėdoje. 1940
IMAGE
PuodelisPuodelis
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Kopgalio tvirtovės (Nerijos forto) kiemas. 1940Nežinomas autorius. Klaipėda. Kopgalio tvirtovės (Nerijos forto) kiemas. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos mokytojų seminarijos studentų orkestras. Vadovas Willy Ludewigsas. 1940Nežinomas autorius. Klaipėdos mokytojų seminarijos studentų orkestras. Vadovas Willy Ludewigsas. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Pamuštas rusų tankas. 1941Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Pamuštas rusų tankas. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės žuvusio kario Walterio Hoppo kapas. 1943Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės žuvusio kario Walterio Hoppo kapas. 1943
IMAGE
Skirstiklis žalvarinis ažūrinisSkirstiklis žalvarinis ažūrinis
IMAGE
GaląstuvasGaląstuvas
IMAGE
Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Žuvusių vokiečių karių kapai. 1943Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Žuvusių vokiečių karių kapai. 1943
IMAGE
Nežinomas autorius. Antrojo artilerijos pulko 4-os baterijos kariai Klaipėdoje. 1927Nežinomas autorius. Antrojo artilerijos pulko 4-os baterijos kariai Klaipėdoje. 1927
IMAGE
Nežinomas autorius. Lankupiai. Audros nuverstas tiltas per Miniją. 1938Nežinomas autorius. Lankupiai. Audros nuverstas tiltas per Miniją. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Atstatinėjamas sugriautas Taurogeno tiltas per Jūros upę prie Tauragės. 1941Nežinomas autorius. Atstatinėjamas sugriautas Taurogeno tiltas per Jūros upę prie Tauragės. 1941
IMAGE
Koklio fragmentasKoklio fragmentas
IMAGE
Nežinomas autorius. Studentų iškyla dviračiais. 1930Nežinomas autorius. Studentų iškyla dviračiais. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Vytautas Soblys Tulūzoje. 1926Nežinomas autorius. Vytautas Soblys Tulūzoje. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos apylinkės vaizdas iš kareivinių. 1930Nežinomas autorius. Klaipėdos apylinkės vaizdas iš kareivinių. 1930
IMAGE
Max Ehrhardt. Šilutė. „Germanijos“ viešbutis po gaisro. 1923Max Ehrhardt. Šilutė. „Germanijos“ viešbutis po gaisro. 1923
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės šauktinis Willy Fischmannas iš Klaipėdos apskrities. 1915Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės šauktinis Willy Fischmannas iš Klaipėdos apskrities. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Dailininkas G. Bagdonavičius ir J. Staniulis su šeima. 1931Nežinomas autorius. Dailininkas G. Bagdonavičius ir J. Staniulis su šeima. 1931
IMAGE
Nežinomas autorius. Antkapinis paminklas Klaipėdos miesto kapinėse. 1940Nežinomas autorius. Antkapinis paminklas Klaipėdos miesto kapinėse. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) dėstytojo prof. I. Prielgausko pamoka  Bachmano dvaro parke. 1926Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) dėstytojo prof. I. Prielgausko pamoka Bachmano dvaro parke. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos m. jaunimo festivalis. 1956Nežinomas autorius. Klaipėdos m. jaunimo festivalis. 1956
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos armijos karių kolona žygiuoja į Rytus (Rusiją). 1941Nežinomas autorius. Vokietijos armijos karių kolona žygiuoja į Rytus (Rusiją). 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kareivis Eduardas Reimonis Pirmojo pasaulinio karo metais. 1916Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kareivis Eduardas Reimonis Pirmojo pasaulinio karo metais. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kariai fronte prie apkasų Pirmojo pasaulinio karo metu. 1915Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kariai fronte prie apkasų Pirmojo pasaulinio karo metu. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Trijų vokiečių karių kapai prie pagrindinio kelio Tauragės apylinkėse. 1941Nežinomas autorius. Trijų vokiečių karių kapai prie pagrindinio kelio Tauragės apylinkėse. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. II pasaulinis karas – Rytų frontas. Tilto statybos darbai. 1941Nežinomas autorius. II pasaulinis karas – Rytų frontas. Tilto statybos darbai. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos cheminių produktų fabrikas „Union“. 1930Nežinomas autorius. Klaipėdos cheminių produktų fabrikas „Union“. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Prūsijos armijos karys Paulas Maibaumas (kairėje) su draugu Pirmojo pasaulinio karo metais. 1918Nežinomas autorius. Prūsijos armijos karys Paulas Maibaumas (kairėje) su draugu Pirmojo pasaulinio karo metais. 1918
IMAGE
Apvara iš žalvarinių karoliųApvara iš žalvarinių karolių
IMAGE
Pr. Didjurgis. Portretinė jaunos moters (Beinorienės) fotografija. 1935Pr. Didjurgis. Portretinė jaunos moters (Beinorienės) fotografija. 1935
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos krašto rinktinės nariai. 1940Nežinomas autorius. Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos krašto rinktinės nariai. 1940
IMAGE
1 - 100 (Total Results 555)>>