Explore your Results

ThumbnailTitle
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp studentų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovų. 1930Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp studentų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovų. 1930
IMAGE
Karlas Baulas. Nuotrauka. Danutė Lipčiūtė-Augienė. 1937Karlas Baulas. Nuotrauka. Danutė Lipčiūtė-Augienė. 1937
IMAGE
Vladislovas Zatorskis. Nuotrauka. Kazimiera Dausinaitė. 1900Vladislovas Zatorskis. Nuotrauka. Kazimiera Dausinaitė. 1900
IMAGE
A. Štrausas. Nuotrauka. Nežinomos moters portretas. 1900A. Štrausas. Nuotrauka. Nežinomos moters portretas. 1900
IMAGE
Jankelis Trakmanas. Nuotrauka. Bronys Raila. 1925Jankelis Trakmanas. Nuotrauka. Bronys Raila. 1925
IMAGE
Tiburcijus Chodzka. Nuotrauka. Regina Navickaitė. 1875Tiburcijus Chodzka. Nuotrauka. Regina Navickaitė. 1875
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė vaikų darželyje. 1932Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė vaikų darželyje. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Lazdijų „Žiburio“ gimnazijos pedagogai ekskursijoje. 1930-06-01Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Lazdijų „Žiburio“ gimnazijos pedagogai ekskursijoje. 1930-06-01
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Benamės varnos“ [eilėraštis]. 1937-11-16Salomėja Nėris. Rankraštis. „Benamės varnos“ [eilėraštis]. 1937-11-16
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Iškilmių, pastačius paminklą Lietuvos šauliams, dalyviai. 1933Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Iškilmių, pastačius paminklą Lietuvos šauliams, dalyviai. 1933
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė vaikų darželyje. 1932Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė vaikų darželyje. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Klimų vilos pamatų pašventinimas. 1929Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Klimų vilos pamatų pašventinimas. 1929
IMAGE
Nuotrauka. Baigusių Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją vinjetė. 1924Nuotrauka. Baigusių Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją vinjetė. 1924
IMAGE
Stanislovas Filibertas Fleris. Nuotrauka. Rudziewiczowa z Gulbinskich. 1900Stanislovas Filibertas Fleris. Nuotrauka. Rudziewiczowa z Gulbinskich. 1900
IMAGE
Vladislovas Zatorskis. Nuotrauka. Ona Malakauskaitė-Edelienė. 1875Vladislovas Zatorskis. Nuotrauka. Ona Malakauskaitė-Edelienė. 1875
IMAGE
Nuotrauka. Vydūnas. 1952Nuotrauka. Vydūnas. 1952
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia. 1930Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Minėjimo žiūrovai. 1930Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Minėjimo žiūrovai. 1930
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Jei mirsiu kovoje...“  [eilėraščio posmas]. 1945Salomėja Nėris. Rankraštis. „Jei mirsiu kovoje...“ [eilėraščio posmas]. 1945
IMAGE
Julijus Šteinbergas. Nuotrauka. Kazimieras Jaunius. 1875Julijus Šteinbergas. Nuotrauka. Kazimieras Jaunius. 1875
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė su dėde Kazimieru Sruoga. 1926Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė su dėde Kazimieru Sruoga. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė ir neatpažintas asmuo vaikų darželyje. 1931Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė ir neatpažintas asmuo vaikų darželyje. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Henrikas Nagys prie Alaušo ežero. 1939Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Henrikas Nagys prie Alaušo ežero. 1939
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. 1964Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. 1964
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia Sruogaite. 1935Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia Sruogaite. 1935
IMAGE
Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1978Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1978
IMAGE
Nuotrauka. Vydūnas tarp gimnazijos mokinių. 1921Nuotrauka. Vydūnas tarp gimnazijos mokinių. 1921
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Kauno 3-osios valstybinės gimnazijos mokytojais ir mokiniais. 1930Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Kauno 3-osios valstybinės gimnazijos mokytojais ir mokiniais. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1936Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1936
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su šeima ir prof. Vladimiru Šilkarskiu. 1938Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su šeima ir prof. Vladimiru Šilkarskiu. 1938
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1935Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1935
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Mano dainos [S. Nėries rašytas lietuvių liaudies dainų sąrašas]. 1934Salomėja Nėris. Rankraštis. „Mano dainos" [S. Nėries rašytas lietuvių liaudies dainų sąrašas]. 1934
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Vokiečių liter. suskirst.“ lLapelis iš S. Nėries bloknoto su literatūriniais įrašais vokiečių ir lietuvių k.]. 1928Salomėja Nėris. Rankraštis. „Vokiečių liter. suskirst.“ lLapelis iš S. Nėries bloknoto su literatūriniais įrašais vokiečių ir lietuvių k.]. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Julija Švabaitė Bulonės miške. 1939Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Julija Švabaitė Bulonės miške. 1939
IMAGE
Ch. Marko. Nuotrauka. Salomėja Nėris su mokiniais. 1929-06-15Ch. Marko. Nuotrauka. Salomėja Nėris su mokiniais. 1929-06-15
IMAGE
Boleslovas Savsenavičius. Nuotrauka. Benediktas Babrauskas. 1934Boleslovas Savsenavičius. Nuotrauka. Benediktas Babrauskas. 1934
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia Sruogaite. 1933Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia Sruogaite. 1933
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Juozas Grušas. 1948Nežinomas autorius. Nuotrauka. Juozas Grušas. 1948
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Kauno III-osios valstybinės gimnazijos mokytojai kelionėje. 1940Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Kauno III-osios valstybinės gimnazijos mokytojai kelionėje. 1940
IMAGE
G. Biurgeris. Nuotrauka. Navickų šeima. 1875G. Biurgeris. Nuotrauka. Navickų šeima. 1875
IMAGE
A. Ocup. Nuotrauka. Nežinomo vyro portretas. 1875A. Ocup. Nuotrauka. Nežinomo vyro portretas. 1875
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1932Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1932
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1937Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1937
IMAGE
Jaroslavas Bžozovskis. Nuotrauka. Rudolfas Ostrauskas. 1879Jaroslavas Bžozovskis. Nuotrauka. Rudolfas Ostrauskas. 1879
IMAGE
Nuotrauka. Vydūnas, Fidus (H. Hoppeneris) ir V. Falkenhanas. 1935Nuotrauka. Vydūnas, Fidus (H. Hoppeneris) ir V. Falkenhanas. 1935
IMAGE
Nuotrauka. Nežinomo kariškio portretas. 1875Nuotrauka. Nežinomo kariškio portretas. 1875
IMAGE
Dovydas Zolinas. Nuotrauka. Marcelė Mačiulytė. 1875Dovydas Zolinas. Nuotrauka. Marcelė Mačiulytė. 1875
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. 1930Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. 1930
IMAGE
Olga Wiechert. Nuotrauka. Vydūnas. 1943-09-17Olga Wiechert. Nuotrauka. Vydūnas. 1943-09-17
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis.„Athol. Zeit“ [lapelis iš S. Nėries bloknoto su literatūriniais įrašais vokiečių ir lietuvių k.]. 1928Salomėja Nėris. Rankraštis.„Athol. Zeit“ [lapelis iš S. Nėries bloknoto su literatūriniais įrašais vokiečių ir lietuvių k.]. 1928
IMAGE
Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp Lietuvos universiteto studentų. 1927Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp Lietuvos universiteto studentų. 1927
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga, Kazimieras Daugirdas, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Dalia Sruogaitė ir Ona Bagnickaitė. 1928Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga, Kazimieras Daugirdas, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Dalia Sruogaitė ir Ona Bagnickaitė. 1928
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1932Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1932
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Rašytojas Balys Sruoga. 1938Nežinomas autorius. Nuotrauka. Rašytojas Balys Sruoga. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Marija Nemeikšaitė. 1924Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Marija Nemeikšaitė. 1924
IMAGE
Salomėja Nėris. Mašinraštis. „Dainuok, širdie, gyvenimą“ [eilėraštis]. 1943-04-12Salomėja Nėris. Mašinraštis. „Dainuok, širdie, gyvenimą“ [eilėraštis]. 1943-04-12
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Bronys Raila. 1927Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Bronys Raila. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentų ateitininkų „Šatrijos“ meno draugijos nariai. 1927-05-29Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentų ateitininkų „Šatrijos“ meno draugijos nariai. 1927-05-29
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozo Tumo-Vaižganto laidotuvės. 1933Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozo Tumo-Vaižganto laidotuvės. 1933
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. B. ir V. Sruogų šeima su bičiule T. Rimkiene. 1928Nežinomas autorius. Nuotrauka. B. ir V. Sruogų šeima su bičiule T. Rimkiene. 1928
IMAGE
Serebrine. Nuotrauka. Nežinomos moters portretas. 1906Serebrine. Nuotrauka. Nežinomos moters portretas. 1906
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ir kiti prie statomo namo. 1938Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ir kiti prie statomo namo. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona ir draugais. 1936Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona ir draugais. 1936
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Pirmasis viešas lietuvių moterų rašytojų vakaras. Dalyviai ir svečiai. 1930-12-07Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Pirmasis viešas lietuvių moterų rašytojų vakaras. Dalyviai ir svečiai. 1930-12-07
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga. 1932Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga. 1932
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su draugais. 1935Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su draugais. 1935
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1935Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1935
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Dalia Sruogaitė su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vokietijoje ir UNRRA atstovais. 1946Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Dalia Sruogaitė su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vokietijoje ir UNRRA atstovais. 1946
IMAGE
Vladislavas Savsenovičius. Nuotrauka. Jadvyga Stanelytė tarp savo mokinių. 1910Vladislavas Savsenovičius. Nuotrauka. Jadvyga Stanelytė tarp savo mokinių. 1910
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė su drauge Dana Karužaite. 1934Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė su drauge Dana Karužaite. 1934
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp Rambyno šventės rengėjų. 1930Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp Rambyno šventės rengėjų. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Balys Sruoga. 1938Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Balys Sruoga. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. B. Sruoga, T. Reingardas, K. Penčyla ir nežinomas asmuo prie statomo namo. 1937-07-02Nežinomas autorius. Nuotrauka. B. Sruoga, T. Reingardas, K. Penčyla ir nežinomas asmuo prie statomo namo. 1937-07-02
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga. 1918Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga. 1918
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia ir bičiuliais. 1926Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia ir bičiuliais. 1926
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentai pavasarininkai, liaudies meno dirbinių parodos organizatoriai. 1927-06Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentai pavasarininkai, liaudies meno dirbinių parodos organizatoriai. 1927-06
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Adolfas Sruoga, Balys Sruoga ir Juozas Sruoga. 1914Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Adolfas Sruoga, Balys Sruoga ir Juozas Sruoga. 1914
IMAGE
Nuotrauka. Vydūnas, Fidus (H. Hoppeneris) ir V. Falkenhanas. 1935Nuotrauka. Vydūnas, Fidus (H. Hoppeneris) ir V. Falkenhanas. 1935
IMAGE
Nuotrauka. Vydūnas tarp pirmosios lietuvių moterų dailininkių parodos dalyvių. 1937Nuotrauka. Vydūnas tarp pirmosios lietuvių moterų dailininkių parodos dalyvių. 1937
IMAGE
Paul Beckmann. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1945Paul Beckmann. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1945
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Le souper de la reine“ [prancūzų kalbos pratybų lapelis]. 1937Salomėja Nėris. Rankraštis. „Le souper de la reine“ [prancūzų kalbos pratybų lapelis]. 1937
IMAGE
Jasvoinas. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su dukra Dalia. 1931Jasvoinas. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su dukra Dalia. 1931
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga. 1918Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga. 1918
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas su Linartų šeima iškyloje. 1924Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas su Linartų šeima iškyloje. 1924
IMAGE
K. Bula. Nuotrauka. Nežinomos mergaitės portretas. 1875K. Bula. Nuotrauka. Nežinomos mergaitės portretas. 1875
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė ir Dana Karužaitė vaikų darželyje. 1931Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė ir Dana Karužaitė vaikų darželyje. 1931
IMAGE
Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1930Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1930
IMAGE
Nuotrauka. Liudvika Juškevičiūtė. 1900Nuotrauka. Liudvika Juškevičiūtė. 1900
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp visuomenįės veikėjų. 1930Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp visuomenįės veikėjų. 1930
IMAGE
Nuotrauka. Benediktas Babrauskas ant Birutės kalno. 1937Nuotrauka. Benediktas Babrauskas ant Birutės kalno. 1937
IMAGE
Mejeris Smečechauskas. Nuotrauka. Spaudos darbuotojai priėmime Estijos pasiuntinybėje. 1932Mejeris Smečechauskas. Nuotrauka. Spaudos darbuotojai priėmime Estijos pasiuntinybėje. 1932
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga, Dalia Sruogaitė ir Ignas Šeinius. 1936Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga, Dalia Sruogaitė ir Ignas Šeinius. 1936
IMAGE
O. Lehmann. Nuotrauka. Ieva Simonaitytė. 1938O. Lehmann. Nuotrauka. Ieva Simonaitytė. 1938
IMAGE
Nuotrauka. Butkų Juzė namuose. 1926Nuotrauka. Butkų Juzė namuose. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1936Nežinomas autorius. Nuotrauka. Dalia Sruogaitė. 1936
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Albinas Rimka ir Balys Sruoga. 1935Nežinomas autorius. Nuotrauka. Albinas Rimka ir Balys Sruoga. 1935
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Danutė Lipčiūtė. 1920Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Danutė Lipčiūtė. 1920
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėjos Nėries kelionė po Vilniaus kraštą. 1939-07-06Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėjos Nėries kelionė po Vilniaus kraštą. 1939-07-06
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Filosofas, rašytojas Vydūnas iškilmingo minėjimo prezidiume. 1930Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Filosofas, rašytojas Vydūnas iškilmingo minėjimo prezidiume. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balio ir Vandos Sruogų šeimos namas. 1942Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balio ir Vandos Sruogų šeimos namas. 1942
IMAGE
1 - 100 (Total Results 2141)>>