Explore your Results

ThumbnailTitle
Marijampolės žydų futbolo komanda „Makabi“. 1929 m.Marijampolės žydų futbolo komanda „Makabi“. 1929 m.
IMAGE
Igliaukos apylinkės sportininkai 1928-1929 m.Igliaukos apylinkės sportininkai 1928-1929 m.
IMAGE
Marijampolės „Pavasario“ kuopos metinė šventė. 1929 m.Marijampolės „Pavasario“ kuopos metinė šventė. 1929 m.
IMAGE
Senosiose Marijampolės miesto kapinėseSenosiose Marijampolės miesto kapinėse
IMAGE
Petro Armino gatvės grindimo darbai. 1932 m.Petro Armino gatvės grindimo darbai. 1932 m.
IMAGE
Marijampolės pavasarininkų kongresas. 1925 m.Marijampolės pavasarininkų kongresas. 1925 m.
IMAGE
Marijampolės „Pavasario“ choras. 1934 m.Marijampolės „Pavasario“ choras. 1934 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai ir mokiniai. 1939 m.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai ir mokiniai. 1939 m.
IMAGE
A. Pimšteino foto atelje Modern. MarijampolėA. Pimšteino foto atelje Modern. Marijampolė
IMAGE
Marijonų vienuolyno biblioteka. 1936 mMarijonų vienuolyno biblioteka. 1936 m
IMAGE
Marijampolės šventojo   Arkangelo Mykolo bazilikaMarijampolės šventojo Arkangelo Mykolo bazilika
IMAGE
Vasaros atostogos. Dešnėje mokytoja R. Paškevičiūtė iš Skriaudžių. 1925m.Vasaros atostogos. Dešnėje mokytoja R. Paškevičiūtė iš Skriaudžių. 1925m.
IMAGE
Šv. Aloyzas. KoplytėlėŠv. Aloyzas. Koplytėlė
IMAGE
Marytės Stalioraitytės  portretas. 1930m.Marytės Stalioraitytės portretas. 1930m.
IMAGE
Kastutės Akelytės portretasKastutės Akelytės portretas
IMAGE
„Dirvos“ bendrovės knygynas Marijampolėje„Dirvos“ bendrovės knygynas Marijampolėje
IMAGE
Pabaigų plytinė. 1925 m.Pabaigų plytinė. 1925 m.
IMAGE
Lietuvių katalikių moterų draugijos Marijampolės skyriusLietuvių katalikių moterų draugijos Marijampolės skyrius
IMAGE
Autobusas Marijampolėje 1925 m.Autobusas Marijampolėje 1925 m.
IMAGE
Pabaigų plytinė. 1925 m.Pabaigų plytinė. 1925 m.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabrikasMarijampolės cukraus fabrikas
IMAGE
1 - 21 (Total Results 21)