Explore your Results

ThumbnailTitle
Lietuvos kariuominės karys 1926 m.Lietuvos kariuominės karys 1926 m.
IMAGE
Fizinio lavinimo pratybos Marijampolės Realinėje gimnazijoje 1923 m.Fizinio lavinimo pratybos Marijampolės Realinėje gimnazijoje 1923 m.
IMAGE
Marijampolės pradžios mokyklų inspekcija. Inspektorius Jonas Jarumbavičius.Marijampolės pradžios mokyklų inspekcija. Inspektorius Jonas Jarumbavičius.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos studentaiMarijampolės mokytojų seminarijos studentai
IMAGE
Vargdienių seselių mokykla Marijampolėje. 1937 -1938 mokslo metaiVargdienių seselių mokykla Marijampolėje. 1937 -1938 mokslo metai
IMAGE
A. Januševičius ( 1898 -1943) buvęs Marijamolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriusA. Januševičius ( 1898 -1943) buvęs Marijamolės Rygiškių Jono gimnazijos direktorius
IMAGE
Marijampolės pradžios mokyklos Nr. 2 mokytojai ir svečiai ~ 1934 m.Marijampolės pradžios mokyklos Nr. 2 mokytojai ir svečiai ~ 1934 m.
IMAGE
Labdaros balius, Marijampolės pradžios mokykloje Nr. 2Labdaros balius, Marijampolės pradžios mokykloje Nr. 2
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos mokytojaiMarijampolės mokytojų seminarijos mokytojai
IMAGE
Marijampolės Realinės gimnazijos V -oji laida 1923 m.Marijampolės Realinės gimnazijos V -oji laida 1923 m.
IMAGE
Moksleiviai prie Kvietiškio Žemės ūkio mokyklos pastato 1938 m.Moksleiviai prie Kvietiškio Žemės ūkio mokyklos pastato 1938 m.
IMAGE
II - kurso studentai praktikos metu 1929 m.II - kurso studentai praktikos metu 1929 m.
IMAGE
Prie Ateitininkų paminklo Marijampolės senosiose kapinėse 1939 m.Prie Ateitininkų paminklo Marijampolės senosiose kapinėse 1939 m.
IMAGE
Mokinės ruošia pamokas 1935m.Mokinės ruošia pamokas 1935m.
IMAGE
Grupė žmoniųGrupė žmonių
IMAGE
Grupelė jaunmo prie ŠešupėsGrupelė jaunmo prie Šešupės
IMAGE
Lietuvos kariuominės savanoris Kazys AntaninasLietuvos kariuominės savanoris Kazys Antaninas
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai 1924 m.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai 1924 m.
IMAGE
Marijampolės Ateitininkų grupėMarijampolės Ateitininkų grupė
IMAGE
Braškių rinkimas 1936 m.Braškių rinkimas 1936 m.
IMAGE
Lietuvos savanoris Kazys AntanInasLietuvos savanoris Kazys AntanInas
IMAGE
Pulko vado Svylo laidotuvės MarijampolėjePulko vado Svylo laidotuvės Marijampolėje
IMAGE
Savanoris Vincas Kriščiūnas 1921m.Savanoris Vincas Kriščiūnas 1921m.
IMAGE
Lietuvos savanoris J. Kriščiūnas savo sodybojeLietuvos savanoris J. Kriščiūnas savo sodyboje
IMAGE
Savanoris Jonas Kriščiūnas su draugu ~ 1920 - 21 m.Savanoris Jonas Kriščiūnas su draugu ~ 1920 - 21 m.
IMAGE
Savanoris Pijus Degutis ir Jonas Stankaitis.1927 m.Savanoris Pijus Degutis ir Jonas Stankaitis.1927 m.
IMAGE
Savanoris Pijus Degutis 1921 m.Savanoris Pijus Degutis 1921 m.
IMAGE
Dalijamas maistas nukentėjusiems karo metu. 1919 m. PrienaiDalijamas maistas nukentėjusiems karo metu. 1919 m. Prienai
IMAGE
Savanoris Pijus DegutisSavanoris Pijus Degutis
IMAGE
Savanoris Petras Kriščiūnas ~ 1920-21m.Savanoris Petras Kriščiūnas ~ 1920-21m.
IMAGE
Jonas Kazakevičius 1882 - 1939Jonas Kazakevičius 1882 - 1939
IMAGE
9 - Vytenio pulko vado, pulkininko Aleksandro Svylo laidotuvės.9 - Vytenio pulko vado, pulkininko Aleksandro Svylo laidotuvės.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabrike 1931 m.Marijampolės cukraus fabrike 1931 m.
IMAGE
Miesto sodas MarijampolėjeMiesto sodas Marijampolėje
IMAGE
Prie ateitininkų paminklo Marijampolėje 1930 m.Prie ateitininkų paminklo Marijampolėje 1930 m.
IMAGE
Meškučių piliakalnis Marijampolėje 20a.4 dešimt.Meškučių piliakalnis Marijampolėje 20a.4 dešimt.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabriko saviveiklininkai 1935m.Marijampolės cukraus fabriko saviveiklininkai 1935m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos mokiniai su mokytojais.1936 m.Marijampolės mokytojų seminarijos mokiniai su mokytojais.1936 m.
IMAGE
Kareivių eisena. 1926 m. MarijampolėKareivių eisena. 1926 m. Marijampolė
IMAGE
K. Vikauskas - 1938 -39 m. laimėjęs bėgimo varžybas MarijampolėjeK. Vikauskas - 1938 -39 m. laimėjęs bėgimo varžybas Marijampolėje
IMAGE
Marijampolės cukraus fabrikas1931m.Marijampolės cukraus fabrikas1931m.
IMAGE
Marijampoliečio skulptoriaus V. Kašubos skulptūra „Vyro aktas“ 1938 m.Marijampoliečio skulptoriaus V. Kašubos skulptūra „Vyro aktas“ 1938 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos parengiamųjų kursų klausytojai. 1920 m.Marijampolės mokytojų seminarijos parengiamųjų kursų klausytojai. 1920 m.
IMAGE
Žvilgsnis į MarijampolęŽvilgsnis į Marijampolę
IMAGE
Marijampolės amatų mokyklos auklėtinių P. Vitlibo ir V. Juodzevičiaus darbai.  ~ 1930m.Marijampolės amatų mokyklos auklėtinių P. Vitlibo ir V. Juodzevičiaus darbai. ~ 1930m.
IMAGE
Knygyno „Dirva“ darbuotojos ~1924 m.Knygyno „Dirva“ darbuotojos ~1924 m.
IMAGE
Marijampolės pašto rūmai. 20 a. I -a pusėMarijampolės pašto rūmai. 20 a. I -a pusė
IMAGE
Marijampolės  meteorolinės stoties paroda ~ 1930 m.Marijampolės meteorolinės stoties paroda ~ 1930 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 20 a. - I pusėMarijampolės Rygiškių Jono gimnazija 20 a. - I pusė
IMAGE
Geležinkelio ruožo Marijampolė - Kazlų Rūda tiesimas 1922 m.Geležinkelio ruožo Marijampolė - Kazlų Rūda tiesimas 1922 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos choras .1931- 32 mokslo metaiMarijampolės Rygiškių Jono gimnazijos choras .1931- 32 mokslo metai
IMAGE
Marijampolės kareivinių rajonas XX a. - 4 dešimt.Marijampolės kareivinių rajonas XX a. - 4 dešimt.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos choras . 1934 -35 mokslo metai.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos choras . 1934 -35 mokslo metai.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gmnazija 1935 m.Marijampolės Rygiškių Jono gmnazija 1935 m.
IMAGE
Meškučių piliakalnis ~1924 m.Meškučių piliakalnis ~1924 m.
IMAGE
Lietuvaitės prie karių kapų Marijampolėje 1932 m.Lietuvaitės prie karių kapų Marijampolėje 1932 m.
IMAGE
Meškučių piliakalnis 1924m.Meškučių piliakalnis 1924m.
IMAGE
Cukraus fabrike 1931 m.Cukraus fabrike 1931 m.
IMAGE
Mokiniai su mokytoju Lavicku prie P. Kriaučiūno pradžios mokyklos 1939 m.Mokiniai su mokytoju Lavicku prie P. Kriaučiūno pradžios mokyklos 1939 m.
IMAGE
Cukraus fabrike 1937 m.Cukraus fabrike 1937 m.
IMAGE
Cukraus fabriko statyba 1931 m.Cukraus fabriko statyba 1931 m.
IMAGE
Pileckių gyvenamas namas Marijampolėje.Pileckių gyvenamas namas Marijampolėje.
IMAGE
Marijampolės ūkininkų draugijos „Žagrė“ paroda 1911 m.Marijampolės ūkininkų draugijos „Žagrė“ paroda 1911 m.
IMAGE
Gimnastikos pamokaGimnastikos pamoka
IMAGE
Prie Marijampolės II-pradžios mokyklos „Žaliukės“ pastato. Apie 1927 m.Prie Marijampolės II-pradžios mokyklos „Žaliukės“ pastato. Apie 1927 m.
IMAGE
Gimnazistai Rygiškių Jono gimnazijos kieme. Apie 1934 m.Gimnazistai Rygiškių Jono gimnazijos kieme. Apie 1934 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai. ~1925 -30m.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai. ~1925 -30m.
IMAGE
Marijampolės Marijonų gimnazijos moksleiviai pamokos metu. XX a. 4 dešimt.Marijampolės Marijonų gimnazijos moksleiviai pamokos metu. XX a. 4 dešimt.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos choras 1924 m.Marijampolės mokytojų seminarijos choras 1924 m.
IMAGE
Marijampolės pedagogai 1925-26 m.Marijampolės pedagogai 1925-26 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos I a. kursas 1923m.Marijampolės mokytojų seminarijos I a. kursas 1923m.
IMAGE
Marijampolės Realinės gimnazijos moksleivių grupė 1923 m.Marijampolės Realinės gimnazijos moksleivių grupė 1923 m.
IMAGE
Marijampolės įgulos rusų pulko pėsttininkai 1925 m.Marijampolės įgulos rusų pulko pėsttininkai 1925 m.
IMAGE
Vaizdas. iš Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos bokšto 1930 m.Vaizdas. iš Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos bokšto 1930 m.
IMAGE
Pastatas Vytauto g. Marijampolėje 1928 m.Pastatas Vytauto g. Marijampolėje 1928 m.
IMAGE
Religinės iškilmės Šv. arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos šventoriuje. Apie 1935 m.Religinės iškilmės Šv. arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos šventoriuje. Apie 1935 m.
IMAGE
Bažnyčios gatvė Marijampolėje 1927 m.Bažnyčios gatvė Marijampolėje 1927 m.
IMAGE
Turgaus aikštė Marijampolėje 1920 m.Turgaus aikštė Marijampolėje 1920 m.
IMAGE
Marijampolės Taikos teismas 1928 m.Marijampolės Taikos teismas 1928 m.
IMAGE
Pulko čiuožykloje 1932 sausisPulko čiuožykloje 1932 sausis
IMAGE
Marijampolės kareivinių vartai XX a. 4 dešimt.Marijampolės kareivinių vartai XX a. 4 dešimt.
IMAGE
Bažnyčios g. Marijampolėje 1928 m.Bažnyčios g. Marijampolėje 1928 m.
IMAGE
Moterų šventė Marijampolėje 1939 m.Moterų šventė Marijampolėje 1939 m.
IMAGE
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažosios bazilikos Velykinis altorius 1929 m.Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažosios bazilikos Velykinis altorius 1929 m.
IMAGE
Knygų bendrovės „Dirva“ knygynas Marijampolėje 1924 m.Knygų bendrovės „Dirva“ knygynas Marijampolėje 1924 m.
IMAGE
Kanalizacijos tiesimo darbai Marijampolėje 1938 m.Kanalizacijos tiesimo darbai Marijampolėje 1938 m.
IMAGE
Marijampolės kareivinių kieme XX a. 4 dešmt.Marijampolės kareivinių kieme XX a. 4 dešmt.
IMAGE
Kanalizacijos tiesimo darbai Marijampolėje 1938 m.Kanalizacijos tiesimo darbai Marijampolėje 1938 m.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabriko atidarymas 1931 m.Marijampolės cukraus fabriko atidarymas 1931 m.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabrike 1931 m.Marijampolės cukraus fabrike 1931 m.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabriko atidarymas 1931 spalio 14 d.Marijampolės cukraus fabriko atidarymas 1931 spalio 14 d.
IMAGE
Marijampolės bažnyčios choras 1924 m.Marijampolės bažnyčios choras 1924 m.
IMAGE
A. Danilevičiaus moteriškų, vyriškų ir kariškų rūbų siuvykla Marijampolėje.A. Danilevičiaus moteriškų, vyriškų ir kariškų rūbų siuvykla Marijampolėje.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos auklėtinių darbų paroda 1933 m.Marijampolės mokytojų seminarijos auklėtinių darbų paroda 1933 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos V klasė su auklėtoja Emilija Idzelevičiūte. 1938- 39 mokslo metai.Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos V klasė su auklėtoja Emilija Idzelevičiūte. 1938- 39 mokslo metai.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos sodelyje 1938 m.Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos sodelyje 1938 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos III a. klasė 1937 m.Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos III a. klasė 1937 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos moksleivės su auklėtoja 1936 m.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos moksleivės su auklėtoja 1936 m.
IMAGE
Marijampolės futbolininkai 1935 m.Marijampolės futbolininkai 1935 m.
IMAGE
Marijampolės teatro spektaklio „Genovaitė“ aktoriai 1935 m.Marijampolės teatro spektaklio „Genovaitė“ aktoriai 1935 m.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 224)>>