Explore your Results

ThumbnailTitle
Fotodokumentation på Marinbassen i Karlskrona. Förrådshuset, Kansligatan, väster om modellsalsbyggnaden, byggdes i början av 1780-talet. Till portarna leder stensatta ramper. I östra delen av byggnaden finns en lanternin.Fotodokumentation på Marinbassen i Karlskrona. Förrådshuset, Kansligatan, väster om modellsalsbyggnaden, byggdes i början av 1780-talet. Till portarna leder stensatta ramper. I östra delen av byggnaden finns en lanternin.
IMAGE
Främre kanonen i bild: 6½ tums kanon. Har tillhört fregatten Josephines bestyckning.
Kanonen gjuten år 1846 vid Åkers styckebruk i Strängnäs. Tillverkningsnummer 1.Främre kanonen i bild: 6½ tums kanon. Har tillhört fregatten Josephines bestyckning. Kanonen gjuten år 1846 vid Åkers styckebruk i Strängnäs. Tillverkningsnummer 1.
IMAGE
Fotodokumentation på Marinbassen i Karlskrona. Varvsamiralens kansli på Kansligatan, Warf Amirals Canzeli benämndes huset vid uppförandet 1809. Huset användes också av konstruktionschefen som kontor och ritrum.Fotodokumentation på Marinbassen i Karlskrona. Varvsamiralens kansli på Kansligatan, Warf Amirals Canzeli benämndes huset vid uppförandet 1809. Huset användes också av konstruktionschefen som kontor och ritrum.
IMAGE
Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Förrådshuset på Kansligatan byggdes i början av 1780-talet. Till portarna leder stensatta ramper. I östra delen av byggnaden finns en lanternin.Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Förrådshuset på Kansligatan byggdes i början av 1780-talet. Till portarna leder stensatta ramper. I östra delen av byggnaden finns en lanternin.
IMAGE
Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Förrådshuset på Kansligatan byggdes i början av 1780-talet. Till portarna leder stensatta ramper. I östra delen av byggnaden finns en lanternin.Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Förrådshuset på Kansligatan byggdes i början av 1780-talet. Till portarna leder stensatta ramper. I östra delen av byggnaden finns en lanternin.
IMAGE
Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Modellsalsbyggnaden, Kansligatan, uppfördes 1784 efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman. I fronten på byggnadens södra sida finns en oval sköld med Gustav III:s monogram.Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Modellsalsbyggnaden, Kansligatan, uppfördes 1784 efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman. I fronten på byggnadens södra sida finns en oval sköld med Gustav III:s monogram.
IMAGE
Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Förrådshus, Kansligatan, byggdes i början av 1780-talet. En lanternin på taket som fungerat som signalplattform för optisk telegraf för att hålla kontakt med Kungsholmen och Drottningskär.Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Förrådshus, Kansligatan, byggdes i början av 1780-talet. En lanternin på taket som fungerat som signalplattform för optisk telegraf för att hålla kontakt med Kungsholmen och Drottningskär.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Lindholmen. Från vänster: Stora skeppsskjulet uppfördes på 1760-talet och benämdes senare (1778) som Vasa skjul. Byggnaden fungerade som klimatskydd över stapelbädden. Ritningar av byggnaden från 1759 är signerade av arkitekt C J Cronstedt. Mitten: Repslagarebanans banhuvud.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Lindholmen. Från vänster: Stora skeppsskjulet uppfördes på 1760-talet och benämdes senare (1778) som Vasa skjul. Byggnaden fungerade som klimatskydd över stapelbädden. Ritningar av byggnaden från 1759 är signerade av arkitekt C J Cronstedt. Mitten: Repslagarebanans banhuvud.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Varvsport nr 14. Kansligatan.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Varvsport nr 14. Kansligatan.
IMAGE
Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Modellsalsyggnaden uppfördes 1784 på Kansligatan, efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman. I fronten på byggnadens södra sida finns en oval sköld med Gustav III:s monogram.Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Modellsalsyggnaden uppfördes 1784 på Kansligatan, efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman. I fronten på byggnadens södra sida finns en oval sköld med Gustav III:s monogram.
IMAGE
Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Pelare till modellsalsbyggnaden. Byggnaden uppfördes 1784 på Kansligatan efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman.Fotodokumentation på Marinbasen i Karlskrona. Pelare till modellsalsbyggnaden. Byggnaden uppfördes 1784 på Kansligatan efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Kansligatan. Från vänster: Varvsport nr 14 därefter Byggningsförrådshuset. Byggningsförrådshuset är uppfört 1783.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Kansligatan. Från vänster: Varvsport nr 14 därefter Byggningsförrådshuset. Byggningsförrådshuset är uppfört 1783.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Från vänster: Varvsort nr 14, därefter, byggningsförrådshuset på Kansligatan uppfört 1783.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Från vänster: Varvsort nr 14, därefter, byggningsförrådshuset på Kansligatan uppfört 1783.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Bildhuggareverkstaden. Byggd 1782. Här arbetade amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström med linjeskeppens galjonsbilder och sniderier.  Flyttad till sin nuvarande plats, söder om Kansligatan.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Bildhuggareverkstaden. Byggd 1782. Här arbetade amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström med linjeskeppens galjonsbilder och sniderier. Flyttad till sin nuvarande plats, söder om Kansligatan.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Varvsport nr 14. Gavelröstet.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Varvsport nr 14. Gavelröstet.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Varvsport nr 14. Kansligatan.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Varvsport nr 14. Kansligatan.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Bildhuggareverkstaden. Byggd 1782. Här arbetade amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström med linjeskeppens galjonsbilder och sniderier.  Flyttad till sin nuvarande plats, söder om Kansligatan.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Bildhuggareverkstaden. Byggd 1782. Här arbetade amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström med linjeskeppens galjonsbilder och sniderier. Flyttad till sin nuvarande plats, söder om Kansligatan.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Snickeriverkstadsbyggnaden på Kansligatan uppfört i början1780-talet.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Snickeriverkstadsbyggnaden på Kansligatan uppfört i början1780-talet.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Vänster sida: Byggningsförrådshuset på Kansligatan uppfört 1783.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Vänster sida: Byggningsförrådshuset på Kansligatan uppfört 1783.
IMAGE
Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Från vänster: 1. Bildhuggarverkstaden, på gaveln ovanför ingången hänger en maskaron gjord i plast. Originalet förvaras på Marinmuseum i Karlskrona. 2. Snickeverkstadsbyggnaden, uppförd i början på 1780-talet. 3. Varvsporten nr 14.Fotodokumentation av Marinbasens byggnader. Från vänster: 1. Bildhuggarverkstaden, på gaveln ovanför ingången hänger en maskaron gjord i plast. Originalet förvaras på Marinmuseum i Karlskrona. 2. Snickeverkstadsbyggnaden, uppförd i början på 1780-talet. 3. Varvsporten nr 14.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Författaren Einar Már Gugmundsson läser ur sin bok. I oredans öga.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Författaren Einar Már Gugmundsson läser ur sin bok. I oredans öga.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Författaren Katarina Mazetti, stadsbudskårens representant, initiativtagare till litteraturfestivalen Bok & Hav i Karlskrona.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Författaren Katarina Mazetti, stadsbudskårens representant, initiativtagare till litteraturfestivalen Bok & Hav i Karlskrona.
IMAGE
Fotodokumentation av byggnader på Marinbasen. Skeppsgossekasernen i Karlskrona uppfördes 1878 - 1881 och ritades av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Byggnaden planerades för 400 skeppsgossar. 1939 upphörde byggnaden att tjänstgöra som kasern.
Byggnaden blev Marinmuseum mellan 1953 - 1997.Fotodokumentation av byggnader på Marinbasen. Skeppsgossekasernen i Karlskrona uppfördes 1878 - 1881 och ritades av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Byggnaden planerades för 400 skeppsgossar. 1939 upphörde byggnaden att tjänstgöra som kasern. Byggnaden blev Marinmuseum mellan 1953 - 1997.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Fr v Mpho Ludidi sång och Niclas Höglind.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Fr v Mpho Ludidi sång och Niclas Höglind.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Författaren Katarina Mazetti, stadsbudskårens representant, initiativtagare till litteraturfestivalen Bok & Hav i Karlskrona.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Författaren Katarina Mazetti, stadsbudskårens representant, initiativtagare till litteraturfestivalen Bok & Hav i Karlskrona.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Författaren Katarina Mazetti, stadsbudskårens representant, initiativtagare till litteraturfestivalen Bok & Hav i Karlskrona.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Författaren Katarina Mazetti, stadsbudskårens representant, initiativtagare till litteraturfestivalen Bok & Hav i Karlskrona.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Kommunfullmäktiges ordförande i Karlskrona, Rickard Jönsson, hälsar välkommen till Bok och Hav 2017.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Kommunfullmäktiges ordförande i Karlskrona, Rickard Jönsson, hälsar välkommen till Bok och Hav 2017.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Besökare tas emot i Marinmuseums entré.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Besökare tas emot i Marinmuseums entré.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonhallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Konferencier Görel Crona.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonhallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Konferencier Görel Crona.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Fr Ulf Bitte Appelqvist, Adée, Niclas Höglind, Kristofer Johansson.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Fr Ulf "Bitte" Appelqvist, Adée, Niclas Höglind, Kristofer Johansson.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Fr Ulf Bitte Appelqvist, Adée, Niclas Höglind, Kristofer Johansson.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Fr Ulf "Bitte" Appelqvist, Adée, Niclas Höglind, Kristofer Johansson.
IMAGE
Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Besökare tas emot i Marinmuseums entré.Bok och Hav: En internationell litteraturfestival 12 - 14 maj 2017 invigdes i galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Medverkande är författare, poeter, översättare m fl. Besökare tas emot i Marinmuseums entré.
IMAGE
Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Flygförare Hubert Norén.Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Flygförare Hubert Norén.
IMAGE
Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Gruppbild av flygpersonal m fl. Främre raden fr v: Claes Berntsson FF, Hubert Norén Flygförare, Mads Ohlsson Flygförare, Morgan Strandman, Per Smith Sonaroperatör, Magnus Reinhagen Flygförare, Anders Ödfalk, Martin Malmaborg Flygförare.
Bakre raden, stående fr v. Christer Carlsson Flygförare, Magnus Fransson Skvadronschef, Torbjörn Jönsson Flygförare, Lars Fridman, Pål Medrén Flygförare, Gunnar Kjellin FF, Tommy Lindberg Flygförare, Assar Pilot, Michael Bydén, Erik Ekman Mekaniker, Leif Strand FF, Mats Lindemalm Museitjänsteman Marinmuseum, Kjell Moberg Mekaniker, Lars Franzén Flygchef, Manne Dunge 1:e intendent Marinmuseum, Caj-Arne Pettersson FF, Ulf Mattsson Operatör, Peter Jobark, Hans Timan FF.Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Gruppbild av flygpersonal m fl. Främre raden fr v: Claes Berntsson FF, Hubert Norén Flygförare, Mads Ohlsson Flygförare, Morgan Strandman, Per Smith Sonaroperatör, Magnus Reinhagen Flygförare, Anders Ödfalk, Martin Malmaborg Flygförare. Bakre raden, stående fr v. Christer Carlsson Flygförare, Magnus Fransson Skvadronschef, Torbjörn Jönsson Flygförare, Lars Fridman, Pål Medrén Flygförare, Gunnar Kjellin FF, Tommy Lindberg Flygförare, Assar Pilot, Michael Bydén, Erik Ekman Mekaniker, Leif Strand FF, Mats Lindemalm Museitjänsteman Marinmuseum, Kjell Moberg Mekaniker, Lars Franzén Flygchef, Manne Dunge 1:e intendent Marinmuseum, Caj-Arne Pettersson FF, Ulf Mattsson Operatör, Peter Jobark, Hans Timan FF.
IMAGE
Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Interiör av flygplan Y891.Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Interiör av flygplan Y891.
IMAGE
Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Interiör av flygplan Y891.Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Interiör av flygplan Y891.
IMAGE
Pernilla Johansson sätter upp spotlights i ubåtshallen Marinmseum, KarlskronaPernilla Johansson sätter upp spotlights i ubåtshallen Marinmseum, Karlskrona
IMAGE
Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner.Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner.
IMAGE
Byggarbeten pågår till utställningen: YTSPÄNNING, kallt krig i Östersjön 1979-89.Byggarbeten pågår till utställningen: YTSPÄNNING, kallt krig i Östersjön 1979-89.
IMAGE
Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Interiör av cockpiten i flygplan Y891.Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Interiör av cockpiten i flygplan Y891.
IMAGE
Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Flygförare Hubert Norén.Mats Lindemalm, Erling Klintefors och Manne Dunge från Marinmuseum besöker helikopterdivisionen i Ronneby med anledning av att SH-89 läggs ner. Flygförare Hubert Norén.
IMAGE
Tony Svensson bygger  utställningen: YTSPÄNNING, kallt krig i Östersjön 1979-89.Tony Svensson bygger utställningen: YTSPÄNNING, kallt krig i Östersjön 1979-89.
IMAGE
Byggarbeten pågår till utställningen: YTSPÄNNING, kallt krig i Östersjön 1979-89.Byggarbeten pågår till utställningen: YTSPÄNNING, kallt krig i Östersjön 1979-89.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
Snickare Michael Delden arbetar tillfällingt på Marinmuseum i Karlskrona med utställningen: YTSPÄNNING, kallt krig i Östersjön 1979-89.Snickare Michael Delden arbetar tillfällingt på Marinmuseum i Karlskrona med utställningen: YTSPÄNNING, kallt krig i Östersjön 1979-89.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.I samarbete med Karlskrona kommun, Sunnadalskolan och Marinmuseum ges en ny teaterpjäs varje år med elever från Sunnadalskolan. Premiär fredag 9/6 2017 Romeo & Julia.
IMAGE
Bilden föreställer sju uniformsklädda besättningsmän ombord på minfartyget Älvsnabben, vilka ligger på golvet i spisarhörnan med en hög vinylskivor och lyssnar på musik. Bilden är tagen under fartygets långresa 1966-1967.Bilden föreställer sju uniformsklädda besättningsmän ombord på minfartyget Älvsnabben, vilka ligger på golvet i spisarhörnan med en hög vinylskivor och lyssnar på musik. Bilden är tagen under fartygets långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer flera besättningmän i en liten vattenbassäng ombord på minfartyget Älvsnabben. I bakgrunden syns ytterligare besättningsmedlemmar som åskådare till badet. Bilden är tagen i samband med fartygets långresa 1966-1967.Bilden föreställer flera besättningmän i en liten vattenbassäng ombord på minfartyget Älvsnabben. I bakgrunden syns ytterligare besättningsmedlemmar som åskådare till badet. Bilden är tagen i samband med fartygets långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer uniformsklädda besättningsmän som sitter till bords i minfartyget Älvsnabbens mäss för att förtära en middag. Bilden är tagen under fartygets långresa 1966-1967.Bilden föreställer uniformsklädda besättningsmän som sitter till bords i minfartyget Älvsnabbens mäss för att förtära en middag. Bilden är tagen under fartygets långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två bestättningsmän i vita sommaruniformer på en gata med fordon och bebyggelse. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer två bestättningsmän i vita sommaruniformer på en gata med fordon och bebyggelse. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer besättningsmän i vita sommaruniformer på minfartyget Älvsnabbens däck. På däck står även flera pojkar och män som är på besök på fartyget. Bilden är tagen i samband med långresan 1966-1967.Bilden föreställer besättningsmän i vita sommaruniformer på minfartyget Älvsnabbens däck. På däck står även flera pojkar och män som är på besök på fartyget. Bilden är tagen i samband med långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två skolbussar framifrån. I bakgrunden syns viss bebyggelse samt växtlighet med palmer. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer två skolbussar framifrån. I bakgrunden syns viss bebyggelse samt växtlighet med palmer. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer besättningsmän klädda i vita sommaruniformer ombord på minfartyget Älvsnabben. På bilden syns även några civila personer gå ned för en trapp på fartyget. Bilden är tagen under långresan 1966-1967.Bilden föreställer besättningsmän klädda i vita sommaruniformer ombord på minfartyget Älvsnabben. På bilden syns även några civila personer gå ned för en trapp på fartyget. Bilden är tagen under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer ett landskap med vatten och ett trädbeklätt berg. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer ett landskap med vatten och ett trädbeklätt berg. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer Carl XVI Gustaf och Oskar Linde under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967. På bilden använder Carl XVI Gustaf en sextant medan Oskar Linde står bredvid, båda iklädda uniform.Bilden föreställer Carl XVI Gustaf och Oskar Linde under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967. På bilden använder Carl XVI Gustaf en sextant medan Oskar Linde står bredvid, båda iklädda uniform.
IMAGE
Bilden föreställer fyra kvinnor som framför en dans. I bakgrunden syns uniformsklädda män som åskådare. Bilden är tagen i Samoa i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer fyra kvinnor som framför en dans. I bakgrunden syns uniformsklädda män som åskådare. Bilden är tagen i Samoa i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två kvinnor som framför en dans. I bakgrunden syns uniformsklädda män som åskådare. Bilden är tagen i Samoa i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer två kvinnor som framför en dans. I bakgrunden syns uniformsklädda män som åskådare. Bilden är tagen i Samoa i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer besättningsmän i vita uniformer som poserar för en gruppbild i samband med en middag. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer besättningsmän i vita uniformer som poserar för en gruppbild i samband med en middag. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en besättningsman i vit uniform tillsammans med en man och kvinna i lokala kläder. Bilden är tagen i Pago-Pago i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en besättningsman i vit uniform tillsammans med en man och kvinna i lokala kläder. Bilden är tagen i Pago-Pago i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två besättningsmän i vita uniformer som står tillsammans med en man i lokala kläder. Bilden är tagen i Pago-Pago under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer två besättningsmän i vita uniformer som står tillsammans med en man i lokala kläder. Bilden är tagen i Pago-Pago under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en besättningman i vit uniform som skalar en banan. Bredvid står en äldre man. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en besättningman i vit uniform som skalar en banan. Bredvid står en äldre man. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två män i vita uniformer. Mellan dem står en barbröstad man i höftskynke och med ett spjut i ena handen. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer två män i vita uniformer. Mellan dem står en barbröstad man i höftskynke och med ett spjut i ena handen. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en grupp finklädda människor, bestående av två män och fem kvinnor. Om håret bär kvinnorna band med texten ÄLVSNABBEN. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en grupp finklädda människor, bestående av två män och fem kvinnor. Om håret bär kvinnorna band med texten "ÄLVSNABBEN". Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en kvinna i klänning och Carl XVI Gustaf som är utsmyckad med ett huvudband och en mantel med fransar. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en kvinna i klänning och Carl XVI Gustaf som är utsmyckad med ett huvudband och en mantel med fransar. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer ett landskap med kullar och dalar. Vid en gräsplätt syns en rad bänkar, två bussar och uniformsklädda män. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer ett landskap med kullar och dalar. Vid en gräsplätt syns en rad bänkar, två bussar och uniformsklädda män. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en besättningsman ombord på minfartyget Älvsnabben som slår i skeppsklockan iförd sommaruniform under långresan 1966-1967.Bilden föreställer en besättningsman ombord på minfartyget Älvsnabben som slår i skeppsklockan iförd sommaruniform under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en kivifågel i ett grönområde. Bilden är tagen i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en kivifågel i ett grönområde. Bilden är tagen i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en grupp män som står samlade kring en man med rest hand. En del av männen är klädda i skjorta och slips medan de andra är klädda i uniform. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en grupp män som står samlade kring en man med rest hand. En del av männen är klädda i skjorta och slips medan de andra är klädda i uniform. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer minfartyget Älvsnabbens däck fyllt med vatten till följd av stormigt vatten i samband med orkanen Diana. Bilden är tagen under fartygets långresa 1966-1967.Bilden föreställer minfartyget Älvsnabbens däck fyllt med vatten till följd av stormigt vatten i samband med orkanen Diana. Bilden är tagen under fartygets långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två ordentligt påklädda besättningmän ombord på minfartyget Älvsnabbens däck under långresan 1966-1967. På bilden befinner sig fartget på stormigt vatten till följd av orkanen Diana.Bilden föreställer två ordentligt påklädda besättningmän ombord på minfartyget Älvsnabbens däck under långresan 1966-1967. På bilden befinner sig fartget på stormigt vatten till följd av orkanen Diana.
IMAGE
Bilden föreställer Carl XVI Gustaf som blir instruerad i hur man kastar en bumerang av en man i ljus klädsel. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer Carl XVI Gustaf som blir instruerad i hur man kastar en bumerang av en man i ljus klädsel. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en del av minfartyget Älvsnabben på stormigt hav till följd av orkanen Diana. Bilden är tagen under fartygets långresa 1966-1967.Bilden föreställer en del av minfartyget Älvsnabben på stormigt hav till följd av orkanen Diana. Bilden är tagen under fartygets långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två kvinnor som står på varsin sida om Carl XVI Gustaf, som är klädd i uniform och håller i ett paraply. Bilen är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer två kvinnor som står på varsin sida om Carl XVI Gustaf, som är klädd i uniform och håller i ett paraply. Bilen är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en kvinna med en mikrofon som intervjuar Carl XVI Gustaf, som står klädd i uniform. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en kvinna med en mikrofon som intervjuar Carl XVI Gustaf, som står klädd i uniform. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer Carl XVI Gustaf, två män och en kvinna som poserar inför ett gruppfoto. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer Carl XVI Gustaf, två män och en kvinna som poserar inför ett gruppfoto. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer tre män i uniform, en man i kostym och en kvinna som poserar inför en gruppbild. Bilden är tagen i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer tre män i uniform, en man i kostym och en kvinna som poserar inför en gruppbild. Bilden är tagen i samband med minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en samling av motor- och segelbåtar av olika storlekar. I bakgrunden syns kanten av en kuststad med höghus längs med kustlinjen. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en samling av motor- och segelbåtar av olika storlekar. I bakgrunden syns kanten av en kuststad med höghus längs med kustlinjen. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en skräddare och frisör ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967 i klädda uniform.Bilden föreställer en skräddare och frisör ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967 i klädda uniform.
IMAGE
Bilden föreställer en liten pojke i hatt och Carl XVI Gustaf, klädd i uniform. I ena handen håller Carl XVI Gustaf en blombukett. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.Bilden föreställer en liten pojke i hatt och Carl XVI Gustaf, klädd i uniform. I ena handen håller Carl XVI Gustaf en blombukett. Bilden är tagen under minfartyget Älvsnabbens långresa 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer tre uniformsklädda besättningsmedlemmar vid en artilleripjäs ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.Bilden föreställer tre uniformsklädda besättningsmedlemmar vid en artilleripjäs ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer fyra uniformsklädda besättningmän vid en artilleripjäs ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.Bilden föreställer fyra uniformsklädda besättningmän vid en artilleripjäs ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer tre uniformsklädda besättningsmän vid en artilleripjäs ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.Bilden föreställer tre uniformsklädda besättningsmän vid en artilleripjäs ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer minfartyget Älvsnabben med sprinklers på i Gatunsjön under långresan 1966-1967.Bilden föreställer minfartyget Älvsnabben med sprinklers på i Gatunsjön under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer tre uniformsklädda besättningsmedlemmar med vita huvor och handskar ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.Bilden föreställer tre uniformsklädda besättningsmedlemmar med vita huvor och handskar ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer besättningen ombord på minfartyget Älvsnabben uppradade i sommaruniform längs fartygets ena sida under långresan 1966-1967.Bilden föreställer besättningen ombord på minfartyget Älvsnabben uppradade i sommaruniform längs fartygets ena sida under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en uniformsklädd besättnignsman ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.Bilden föreställer en uniformsklädd besättnignsman ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer en uniformsklädd besättningsman som sitter med en pärm med papper i knät ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.Bilden föreställer en uniformsklädd besättningsman som sitter med en pärm med papper i knät ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två män under ceremonierna kring ett linjedop ombord på minfartyget Älvsnabben i samband med långresan 1966-1967. En av männen är klädd i vit uniform och gör honnör. Den andra mannen, Oskar Linde, är klädd i en utklädnad.Bilden föreställer två män under ceremonierna kring ett linjedop ombord på minfartyget Älvsnabben i samband med långresan 1966-1967. En av männen är klädd i vit uniform och gör honnör. Den andra mannen, Oskar Linde, är klädd i en utklädnad.
IMAGE
Bilden föreställer Oskar Linde, som instruerar en grupp av uniformsklädda besättningsmän ombord på minfartyget Älvsnabben i navigation med hjälp av en sextant. Bilden är tagen under långresan 1966-1967.Bilden föreställer Oskar Linde, som instruerar en grupp av uniformsklädda besättningsmän ombord på minfartyget Älvsnabben i navigation med hjälp av en sextant. Bilden är tagen under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer två uniformsklädda besättningsmän ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.Bilden föreställer två uniformsklädda besättningsmän ombord på minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.
IMAGE
Bilden föreställer uniformsklädda besättningmän uppradade på däck ombord på minfartyget Älvsnabben. Två män står mittemot varandra och göra honnör. Bilden är tagen under långresan 1966-1967.Bilden föreställer uniformsklädda besättningmän uppradade på däck ombord på minfartyget Älvsnabben. Två män står mittemot varandra och göra honnör. Bilden är tagen under långresan 1966-1967.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 18019)>>