Explore your Results

ThumbnailTitle
INTERNIRANCI: JANEZ SI VIHA BRKE; R. MIHELIČ; ANDREJ PIRJEVEC (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANCI: JANEZ SI VIHA BRKE; R. MIHELIČ; ANDREJ PIRJEVEC (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRET SITARJAPORTRET SITARJA
IMAGE
INTERNIRANEC SITAR (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANEC SITAR (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRETA LOJZETA NOVAKA IN TOVARIŠA CIUHE (LIST IZ SKICIRKE V)PORTRETA LOJZETA NOVAKA IN TOVARIŠA CIUHE (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
INTERNIRANEC OMAHEN (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANEC OMAHEN (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
INTERNIRANCI: GENERALNA KUHARJA PETROVČIČ IN BELINA; KOTLONOSCI (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANCI: GENERALNA KUHARJA PETROVČIČ IN BELINA; KOTLONOSCI (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
INTERNIRANEC JAMŠEK - DVA PORTRETA (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANEC JAMŠEK - DVA PORTRETA (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
MORILCIMORILCI
IMAGE
FRANJO BAJTFRANJO BAJT
IMAGE
PORTRET INTERNIRANCA ŠLAJPAH FRANCA (LIST IZ SKICIRKE V)PORTRET INTERNIRANCA ŠLAJPAH FRANCA (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRET: CIRIL RUS (LIST IZ SKICIRKE V)PORTRET: CIRIL RUS (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIKPORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIKPORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIKPORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIKPORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK
IMAGE
Prevažanje hrane v taborišče GonarsPrevažanje hrane v taborišče Gonars
IMAGE
LETAK ZA KONCERT SLOVENSKE PESMI V PADOVILETAK ZA KONCERT SLOVENSKE PESMI V PADOVI
IMAGE
PORTRET INTERNIRANCAPORTRET INTERNIRANCA
IMAGE
SEDEČI INTERNIRANECSEDEČI INTERNIRANEC
IMAGE
MOTIV IZ TABORIŠČA PADOVAMOTIV IZ TABORIŠČA PADOVA
IMAGE
MOTIV IZ TABORIŠČA PADOVAMOTIV IZ TABORIŠČA PADOVA
IMAGE
MRLIČA V INTERNACIJIMRLIČA V INTERNACIJI
IMAGE
OLEG  VRTAČNIK (LIST IZ SKICIRKE V)OLEG VRTAČNIK (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRET: BOGOMIR PUST, INŽENIR PORTRET: BOGOMIR PUST, INŽENIR
IMAGE
NA POGRADIH (LIST IZ SKICIRKE V)NA POGRADIH (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
MOTIV IZ TABORIŠČA PADOVA (LIST IZ SKICIRKE IV)MOTIV IZ TABORIŠČA PADOVA (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
MOTIV IZ TABORIŠČA (LIST IZ SKICIRKE IV)MOTIV IZ TABORIŠČA (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
SKICI INTERNIRANCASKICI INTERNIRANCA
IMAGE
INTERNIRANECINTERNIRANEC
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)
IMAGE
PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)PORTRET: IGO GRUDEN, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE VI)
IMAGE
LITERARNI ZGODOVINAR LINO LEGIŠA (LIST IZ SKICIRKE V)LITERARNI ZGODOVINAR LINO LEGIŠA (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
ZGODOVINAR BOGO GRAFENAUER IN LITERARNI ZGODOVINAR LINO LEGIŠA V RAZGOVORU (LIST IZ SKICIRKE V)ZGODOVINAR BOGO GRAFENAUER IN LITERARNI ZGODOVINAR LINO LEGIŠA V RAZGOVORU (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
INTERNIRANECINTERNIRANEC
IMAGE
DR. BOGO GRAFENAUER, PRI BRANJU ČASOPISA (LIST IZ SKICIRKE V)DR. BOGO GRAFENAUER, PRI BRANJU ČASOPISA (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
BOGO GRAFENAUER, ZGODOVINAR V INTERNACIJI (LIST IZ SKICIRKE V)BOGO GRAFENAUER, ZGODOVINAR V INTERNACIJI (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRETPORTRET
IMAGE
DVA PORTRETA: PUST BOGOMIR, ING., IN NEZNANI INTERNIRANEC (LIST IZ SKICIRKE I)DVA PORTRETA: PUST BOGOMIR, ING., IN NEZNANI INTERNIRANEC (LIST IZ SKICIRKE I)
IMAGE
DVA PORTRETA: DR. BOGO GRAFENAUER (LIST IZ SKICIRKE I)DVA PORTRETA: DR. BOGO GRAFENAUER (LIST IZ SKICIRKE I)
IMAGE
INTERNIRANEC (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANEC (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
INTERNIRANEC (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANEC (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRET INTERNIRANCAPORTRET INTERNIRANCA
IMAGE
PORTRET INTERNIRANCAPORTRET INTERNIRANCA
IMAGE
MOTIV IZ TABORIŠČA; MAJOR ČIŽMEK (LIST IZ SKICIRKE V)MOTIV IZ TABORIŠČA; MAJOR ČIŽMEK (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
FRANCE URŠIČ, PROF. (LIST IZ SKICIRKE V)FRANCE URŠIČ, PROF. (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRET JAKLIČ KARLA (LIST IZ SKICIRKE V)PORTRET JAKLIČ KARLA (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
PORTRET INTERNIRANCA: CIRIL RUSPORTRET INTERNIRANCA: CIRIL RUS
IMAGE
POGLED NA TABORIŠČE PADOVA, PORTRET SMOLE FRANJA, SLIKARJA SAMOUKA (LIST IZ SKICIRKE V).POGLED NA TABORIŠČE PADOVA, PORTRET SMOLE FRANJA, SLIKARJA SAMOUKA (LIST IZ SKICIRKE V).
IMAGE
PORTRET: LINO LEGIŠA, LITERARARNI ZGODOVINAR (LIST IZ SKICIRKE V)PORTRET: LINO LEGIŠA, LITERARARNI ZGODOVINAR (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
INTERNIRANEC CENE VIPOTNIK, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANEC CENE VIPOTNIK, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
NEZNANI INTERNIRANEC IN CENE VIPOTNIK, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE V)NEZNANI INTERNIRANEC IN CENE VIPOTNIK, PESNIK (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
INTERNIRANEC CENE VIPOTNIK, LEŽEČ NA POGRADU (LIST IZ SKICIRKE V)INTERNIRANEC CENE VIPOTNIK, LEŽEČ NA POGRADU (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
SEDEČI PARTIZANSEDEČI PARTIZAN
IMAGE
ORNAMENTORNAMENT
IMAGE
ORNAMENTORNAMENT
IMAGE
ORNAMENTAORNAMENTA
IMAGE
ORNAMENTIORNAMENTI
IMAGE
ORNAMENTORNAMENT
IMAGE
ORNAMENTIORNAMENTI
IMAGE
ORNAMENTIORNAMENTI
IMAGE
ORNAMENTAORNAMENTA
IMAGE
INTERNIRANKA DOJI OTROKAINTERNIRANKA DOJI OTROKA
IMAGE
V INTERNACIJIV INTERNACIJI
IMAGE
INTERNIRANKA DOJI OTROKAINTERNIRANKA DOJI OTROKA
IMAGE
INTERNIRANKA DOJI OTROKAINTERNIRANKA DOJI OTROKA
IMAGE
MRLIČ IZ TABORIŠČAMRLIČ IZ TABORIŠČA
IMAGE
AVTOPORTRETAVTOPORTRET
IMAGE
PORUŠENI MARIBORPORUŠENI MARIBOR
IMAGE
INTERNIRANKA Z OTROKOMINTERNIRANKA Z OTROKOM
IMAGE
PORUŠENI MARIBORPORUŠENI MARIBOR
IMAGE
VASVAS
IMAGE
INTERNIRANECINTERNIRANEC
IMAGE
PORTRET SEDEČEGA INTERNIRANCAPORTRET SEDEČEGA INTERNIRANCA
IMAGE
SEDEČI PARTIZANSEDEČI PARTIZAN
IMAGE
PORTRET INTERNIRANCA (FRANJO SMOLE), ŠTUDIJEPORTRET INTERNIRANCA (FRANJO SMOLE), ŠTUDIJE
IMAGE
CENE VIPOTNIK, PESNIKCENE VIPOTNIK, PESNIK
IMAGE
TONČKA DROBNIČTONČKA DROBNIČ
IMAGE
VASVAS
IMAGE
DREVESIDREVESI
IMAGE
ALENKA GERLOVIČ, SLIKARKAALENKA GERLOVIČ, SLIKARKA
IMAGE
STARI PARTIZANSTARI PARTIZAN
IMAGE
MILENA DOLGAN, KIPARKAMILENA DOLGAN, KIPARKA
IMAGE
BORBA ZA MENAŽO; PRI KOSILU (LIST IZ SKICIRKE V)BORBA ZA MENAŽO; PRI KOSILU (LIST IZ SKICIRKE V)
IMAGE
TONČKA DROBNIČTONČKA DROBNIČ
IMAGE
INTERNIRANCA IGRATA ŠAH (LIST IZ SKICIRKE IV)INTERNIRANCA IGRATA ŠAH (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
PORTRETA (LIST IZ SKICIRKE IV)PORTRETA (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
TABORIŠČE (LIST IZ SKICIRKE IV)TABORIŠČE (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
POGLED V SLIKARSKI ATELJE (V SKICIRKI IV)POGLED V SLIKARSKI ATELJE (V SKICIRKI IV)
IMAGE
PORTRETA INTERNIRANCEV: CENE VIPOTNIK, PESNIK IN NEZNANI INTERNIRANEC (LIST IZ SKICIRKE IV)PORTRETA INTERNIRANCEV: CENE VIPOTNIK, PESNIK IN NEZNANI INTERNIRANEC (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
PORTRETA INTERNIRANCEV (V SKICIRKI IV)PORTRETA INTERNIRANCEV (V SKICIRKI IV)
IMAGE
SKUPINA INTERNIRANCEV PRI RAZGOVORU (LIST IZ SKICIRKE IV)SKUPINA INTERNIRANCEV PRI RAZGOVORU (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
PORTRETA DVEH INTERNIRANCEV: JAMŠEK IN NEZNANI (LIST IZ SKICIRKE IV)PORTRETA DVEH INTERNIRANCEV: JAMŠEK IN NEZNANI (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
DVA POGLEDA NA TABORIŠČE (LIST IZ SKICIRKE IV)DVA POGLEDA NA TABORIŠČE (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
DVA MOTIVA IZ TABORIŠČA (LIST IZ SKICIRKE IV)DVA MOTIVA IZ TABORIŠČA (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
TABORIŠČE PADOVA (LIST IZ SKICIRKE IV)TABORIŠČE PADOVA (LIST IZ SKICIRKE IV)
IMAGE
PORTRETNA ŠTUDIJAPORTRETNA ŠTUDIJA
IMAGE
1 - 100 (Total Results 309)>>