Explore your Results

ThumbnailTitle
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1851Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1851
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė su kailiniu paltu. 1975Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė su kailiniu paltu. 1975
IMAGE
Plaketė Albrechtas Diureris (Albrecht Dürer)Plaketė Albrechtas Diureris (Albrecht Dürer)
IMAGE
Jonas Buračas. Kryžius prie Anykščių–Kavarsko vieškelio. 1922Jonas Buračas. Kryžius prie Anykščių–Kavarsko vieškelio. 1922
IMAGE
Jėzus Nazarietis. 1900Jėzus Nazarietis. 1900
IMAGE
Šv. Jonas Nepomukas. 1880Šv. Jonas Nepomukas. 1880
IMAGE
Moteris interjere. 1950Moteris interjere. 1950
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Pilkųjų prieblandų tyloje. 1983Vincas Kisarauskas. Pilkųjų prieblandų tyloje. 1983
IMAGE
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Diplomato Stasio Lozoraičio sūnus Kazys. 1950Diplomato Stasio Lozoraičio sūnus Kazys. 1950
IMAGE
Matulaičiai ir Lozoraičiai Domeikuose. 1950Matulaičiai ir Lozoraičiai Domeikuose. 1950
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „Č“. 1919Petras Rimša. Raidė „Č“. 1919
IMAGE
Nežinomas XX a. I p. fotografas. Šaulių sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų draugijos ekskursijos dalyviai ant Rambyno kalno. 1920-06-20Nežinomas XX a. I p. fotografas. Šaulių sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų draugijos ekskursijos dalyviai ant Rambyno kalno. 1920-06-20
IMAGE
Kostas Mockus. Prieverpstė. 1892Kostas Mockus. Prieverpstė. 1892
IMAGE
Jaunimo piknikas miške. 1940Jaunimo piknikas miške. 1940
IMAGE
Šv. Hiacintas. 1800Šv. Hiacintas. 1800
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Iš ciklo „Mickevičius“ (I). 1984-06-11Vincas Kisarauskas. Iš ciklo „Mickevičius“ (I). 1984-06-11
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1883Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1883
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Rotušėje. 1800Kryžiaus kelio stotis: Rotušėje. 1800
IMAGE
Petras Rimša. Vilnius. 1906Petras Rimša. Vilnius. 1906
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Jėzus laidojamas kape. 1800Kryžiaus kelio stotis: Jėzus laidojamas kape. 1800
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė su šviesia kailine apykakle. 1950Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė su šviesia kailine apykakle. 1950
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Į vakarą. 1982Vincas Kisarauskas. Į vakarą. 1982
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Ekspromtai. 1969Vincas Kisarauskas. Ekspromtai. 1969
IMAGE
Šv. Jonas Nepomukas. 1900Šv. Jonas Nepomukas. 1900
IMAGE
Šv. Jurgis. 1800Šv. Jurgis. 1800
IMAGE
Arnotas. 1900Arnotas. 1900
IMAGE
Lietuvos Banko 5 centų 1922 m. lapkričio 16 d. laidos banknoto pavyzdysLietuvos Banko 5 centų 1922 m. lapkričio 16 d. laidos banknoto pavyzdys
IMAGE
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Etiudas iš gamtos. 1955Vincas Kisarauskas. Etiudas iš gamtos. 1955
IMAGE
Šv. Teklė. 1800Šv. Teklė. 1800
IMAGE
Petras Rimša. Vyskupas Motiejus Valančius. 1904Petras Rimša. Vyskupas Motiejus Valančius. 1904
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Triptikas „Mano kelias“. 1955Vincas Kisarauskas. Triptikas „Mano kelias“. 1955
IMAGE
J. Šeinius. Prieverpstė. 1900J. Šeinius. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Antigonė ir Ismenė. 1980Vincas Kisarauskas. Antigonė ir Ismenė. 1980
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Vaitkus. Šv. Ona. 1902Vaitkus. Šv. Ona. 1902
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Nida (?). 1940Nida (?). 1940
IMAGE
Matulaičių sodyboje Domeikuose. 1950Matulaičių sodyboje Domeikuose. 1950
IMAGE
Šv. Jonas Nepomukas, šv. Juozapas, šv. Barbora, šv. Ignacas Lojola, šv. Apolonija. 1800Šv. Jonas Nepomukas, šv. Juozapas, šv. Barbora, šv. Ignacas Lojola, šv. Apolonija. 1800
IMAGE
Šv. Jonas Nepomukas. 1900Šv. Jonas Nepomukas. 1900
IMAGE
James Gillray. Enter Cowslip with bowl of Cream (Įėjo raktažolė su dubeniu grietinėlės). 1795James Gillray. Enter Cowslip with bowl of Cream (Įėjo raktažolė su dubeniu grietinėlės). 1795
IMAGE
Šv. Juozapas. 1900Šv. Juozapas. 1900
IMAGE
Veliumas. 1725Veliumas. 1725
IMAGE
Šv. Antanas Paduvietis. 1800Šv. Antanas Paduvietis. 1800
IMAGE
Imants Žodžiks. 20 latų banknotas. 1992Imants Žodžiks. 20 latų banknotas. 1992
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „E“. 1919Petras Rimša. Raidė „E“. 1919
IMAGE
Veliumas. 1900Veliumas. 1900
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudas Truikys. 2000Nežinomas fotografas. Liudas Truikys. 2000
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Iliustracija Saint-Johno Perse'o poemai „Anabasis“ (III). 1973Vincas Kisarauskas. Iliustracija Saint-Johno Perse'o poemai „Anabasis“ (III). 1973
IMAGE
Šv. Jonas Boskas. 1900Šv. Jonas Boskas. 1900
IMAGE
Petras Rimša. Diena ir naktis. 1927Petras Rimša. Diena ir naktis. 1927
IMAGE
Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1900Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1900
IMAGE
Pasaulio Išganytojas. 1838Pasaulio Išganytojas. 1838
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė su plunksnų vėduokle. 1950Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė su plunksnų vėduokle. 1950
IMAGE
Žydai palaiko Antikristą Mesiju. 1800Žydai palaiko Antikristą Mesiju. 1800
IMAGE
Šv. Jonas Nepomukas. 1900Šv. Jonas Nepomukas. 1900
IMAGE
Nežinomas autorius. Jėzus Nazarietis. 1900Nežinomas autorius. Jėzus Nazarietis. 1900
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Kovojantis riteris. 1966Vincas Kisarauskas. Kovojantis riteris. 1966
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Petras Rimša. Sakalas. 1900Petras Rimša. Sakalas. 1900
IMAGE
Vladislovo II Jogailaičio antspaudo atliejaVladislovo II Jogailaičio antspaudo atlieja
IMAGE
Zigmo Lazarskio raižinių rinkinio titulinis lapas. 1921Zigmo Lazarskio raižinių rinkinio titulinis lapas. 1921
IMAGE
Banknotas hansacu (jap. 藩札 hansatsu) – 1 sidabrinė monmeBanknotas hansacu (jap. 藩札 hansatsu) – 1 sidabrinė monme
IMAGE
Signetinis antspaudasSignetinis antspaudas
IMAGE
Vincas Kisarauskas. Vienatvė. 1982Vincas Kisarauskas. Vienatvė. 1982
IMAGE
Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1928Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1928
IMAGE
Balys Buračas. Kultuvė. 1908Balys Buračas. Kultuvė. 1908
IMAGE
Šaulių moterų sąjungos parodai H. Ivanauskienės sukurta lėlė su lietuvių tautiniais rūbais. 1931Šaulių moterų sąjungos parodai H. Ivanauskienės sukurta lėlė su lietuvių tautiniais rūbais. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė – Venera. 1950Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė – Venera. 1950
IMAGE
Diplomatas Stasys Lozoraitis su žmona Vincenta ir sūneliu Stasiu. 1950Diplomatas Stasys Lozoraitis su žmona Vincenta ir sūneliu Stasiu. 1950
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „T“. 1923Petras Rimša. Raidė „T“. 1923
IMAGE
Matulaičių ir Lozoraičių šeimos Domeikuose. 1950Matulaičių ir Lozoraičių šeimos Domeikuose. 1950
IMAGE
Maldaknygės iliustracija. 1800Maldaknygės iliustracija. 1800
IMAGE
Arnotas. 1900Arnotas. 1900
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1900Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1900
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudas Truikys ir Marijona Rakauskaitė. 2000Nežinomas fotografas. Liudas Truikys ir Marijona Rakauskaitė. 2000
IMAGE
Liepsnojanti Širdis. 1800Liepsnojanti Širdis. 1800
IMAGE
Feliksas Andriekus. Prieverpstė. 1927Feliksas Andriekus. Prieverpstė. 1927
IMAGE
Plaketė Martynas Liuteris (Martin Luther)Plaketė Martynas Liuteris (Martin Luther)
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Jėzus Nazarietis. 1900Jėzus Nazarietis. 1900
IMAGE
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Antspaudas su herbu „Chodkevičius“ (lenk. „Chodkiewicz“)Antspaudas su herbu „Chodkevičius“ (lenk. „Chodkiewicz“)
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Nukryžiavimas. 1800Kryžiaus kelio stotis: Nukryžiavimas. 1800
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė atlieka nežinomą vaidmenį. 1950Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė atlieka nežinomą vaidmenį. 1950
IMAGE
Arnotas. 1500Arnotas. 1500
IMAGE
Informacinis lapelis. Septintoji lietuvių r.-katalikų konferencija. 1930Informacinis lapelis. Septintoji lietuvių r.-katalikų konferencija. 1930
IMAGE
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Banknotas hansacu (jap. 藩札 hansatsu) – 1 sidabrinė monmeBanknotas hansacu (jap. 藩札 hansatsu) – 1 sidabrinė monme
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė kūdikystėje. 1892Nežinomas fotografas. Marijona Rakauskaitė kūdikystėje. 1892
IMAGE
1 - 100 (Total Results 2764)>>