Explore your Results

ThumbnailTitle
Petras Rimša. Raidė „Č“. 1919Petras Rimša. Raidė „Č“. 1919
IMAGE
Nežinomas XX a. I p. fotografas. Šaulių sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų draugijos ekskursijos dalyviai ant Rambyno kalno. 1920-06-20Nežinomas XX a. I p. fotografas. Šaulių sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų draugijos ekskursijos dalyviai ant Rambyno kalno. 1920-06-20
IMAGE
Matulaičių sodyboje Domeikuose. 1950Matulaičių sodyboje Domeikuose. 1950
IMAGE
Nida (?). 1940Nida (?). 1940
IMAGE
Diplomato Stasio Lozoraičio sūnus Kazys. 1950Diplomato Stasio Lozoraičio sūnus Kazys. 1950
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1851Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1851
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Jėzus laidojamas kape. 1800Kryžiaus kelio stotis: Jėzus laidojamas kape. 1800
IMAGE
Matulaičiai ir Lozoraičiai Domeikuose. 1950Matulaičiai ir Lozoraičiai Domeikuose. 1950
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Jaunimo piknikas miške. 1940Jaunimo piknikas miške. 1940
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Rotušėje. 1800Kryžiaus kelio stotis: Rotušėje. 1800
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Kostas Mockus. Prieverpstė. 1892Kostas Mockus. Prieverpstė. 1892
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Stanislovas Beišys. Rūpintojėlis. 1870Stanislovas Beišys. Rūpintojėlis. 1870
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Šv. Antanas Paduvietis. 1800Šv. Antanas Paduvietis. 1800
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „T“. 1923Petras Rimša. Raidė „T“. 1923
IMAGE
Šv. Teklė. 1800Šv. Teklė. 1800
IMAGE
Žydai palaiko Antikristą Mesiju. 1800Žydai palaiko Antikristą Mesiju. 1800
IMAGE
Liepsnojanti Širdis. 1800Liepsnojanti Širdis. 1800
IMAGE
Zigmo Lazarskio raižinių rinkinio titulinis lapas. 1921Zigmo Lazarskio raižinių rinkinio titulinis lapas. 1921
IMAGE
Informacinis lapelis. Septintoji lietuvių r.-katalikų konferencija. 1930Informacinis lapelis. Septintoji lietuvių r.-katalikų konferencija. 1930
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Moteris interjere. 1950Moteris interjere. 1950
IMAGE
Matulaičių ir Lozoraičių šeimos Domeikuose. 1950Matulaičių ir Lozoraičių šeimos Domeikuose. 1950
IMAGE
J. Šeinius. Prieverpstė. 1900J. Šeinius. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Šv. Jonas Nepomukas, šv. Juozapas, šv. Barbora, šv. Ignacas Lojola, šv. Apolonija. 1800Šv. Jonas Nepomukas, šv. Juozapas, šv. Barbora, šv. Ignacas Lojola, šv. Apolonija. 1800
IMAGE
Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1900Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1900
IMAGE
Diplomatas Stasys Lozoraitis su žmona Vincenta ir sūnumi Stasiu Italijoje. 1950Diplomatas Stasys Lozoraitis su žmona Vincenta ir sūnumi Stasiu Italijoje. 1950
IMAGE
Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1900Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1900
IMAGE
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1911Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1911
IMAGE
Diplomatas Stasys Lozoraitis su žmona Vincenta ir sūneliu Stasiu. 1950Diplomatas Stasys Lozoraitis su žmona Vincenta ir sūneliu Stasiu. 1950
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1883Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1883
IMAGE
Šaulių moterų sąjungos parodai H. Ivanauskienės sukurta lėlė su lietuvių tautiniais rūbais. 1931Šaulių moterų sąjungos parodai H. Ivanauskienės sukurta lėlė su lietuvių tautiniais rūbais. 1931
IMAGE
Maldaknygės iliustracija. 1800Maldaknygės iliustracija. 1800
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Balys Buračas. Kultuvė. 1908Balys Buračas. Kultuvė. 1908
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875
IMAGE
Pasaulio Išganytojas. 1838Pasaulio Išganytojas. 1838
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Nukryžiavimas. 1800Kryžiaus kelio stotis: Nukryžiavimas. 1800
IMAGE
Aleksandras Vinkus-Vitkauskas. Paskutinis teismas Juozapato slėnyje. 1800Aleksandras Vinkus-Vitkauskas. Paskutinis teismas Juozapato slėnyje. 1800
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „E“. 1919Petras Rimša. Raidė „E“. 1919
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Pilotas Jėzų nuteisia mirti. 1800Kryžiaus kelio stotis: Pilotas Jėzų nuteisia mirti. 1800
IMAGE
Feliksas Andriekus. Prieverpstė. 1927Feliksas Andriekus. Prieverpstė. 1927
IMAGE
H. Ivanauskienės vaikų darželis. 1930H. Ivanauskienės vaikų darželis. 1930
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875
IMAGE
Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1928Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1928
IMAGE
Gražina Matulaitytė-Rannit ir Stasys Lozoraitis jaunesnysis Italijoje. 1950Gražina Matulaitytė-Rannit ir Stasys Lozoraitis jaunesnysis Italijoje. 1950
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Nežinomas XX a. I p. fotografas. Šaulių sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų draugijos ekskursijos dalyviai ant Rambyno kalno. 1920-06-20Nežinomas XX a. I p. fotografas. Šaulių sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų draugijos ekskursijos dalyviai ant Rambyno kalno. 1920-06-20
IMAGE
Nežinomas XX a. I p. fotografas. Pirmasis Klaipėdos krašto lietuvių apsilankymas Kaune. 1921-05-15Nežinomas XX a. I p. fotografas. Pirmasis Klaipėdos krašto lietuvių apsilankymas Kaune. 1921-05-15
IMAGE
Šv. Kotryna. 1800Šv. Kotryna. 1800
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė su smeigtuku. 1900Nežinomas drožėjas. Prieverpstė su smeigtuku. 1900
IMAGE
Šaulių moterų sąjungos parodai H. Ivanauskienės sukurta lėlė su lietuvių tautiniais rūbais. 1931Šaulių moterų sąjungos parodai H. Ivanauskienės sukurta lėlė su lietuvių tautiniais rūbais. 1931
IMAGE
Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1850Nežinomas amatininkas. Kultuvė. 1850
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1874Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1874
IMAGE
Mokytojų tobulinimosi kursai. Laisvalaikis kambaryje. 1940Mokytojų tobulinimosi kursai. Laisvalaikis kambaryje. 1940
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875
IMAGE
Bronius Vičius. Prieverpstė. 1900Bronius Vičius. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Maldaknygės iliustracija. 1800Maldaknygės iliustracija. 1800
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „E“. 1923Petras Rimša. Raidė „E“. 1923
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900
IMAGE
Adelė Malaiškaitė su draugėmis. 1940Adelė Malaiškaitė su draugėmis. 1940
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Jėzus pas Pilotą. 1800Kryžiaus kelio stotis: Jėzus pas Pilotą. 1800
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „B“. 1920Petras Rimša. Raidė „B“. 1920
IMAGE
Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė. 1950Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė. 1950
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875
IMAGE
Rožinio iliustracija. 1800Rožinio iliustracija. 1800
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „B“. 1919Petras Rimša. Raidė „B“. 1919
IMAGE
Rūpintojėlis. 1900Rūpintojėlis. 1900
IMAGE
Julius Reivytis. Prieverpstė. 1920Julius Reivytis. Prieverpstė. 1920
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „I“. 1923Petras Rimša. Raidė „I“. 1923
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1875
IMAGE
Mokytojų tobulinimosi kursai. Sportiniai užsiėmimai. 1934Mokytojų tobulinimosi kursai. Sportiniai užsiėmimai. 1934
IMAGE
Jonas Norkus. Kultuvė. 1888Jonas Norkus. Kultuvė. 1888
IMAGE
Šv. Anupras atsiskyrėlis. 1836Šv. Anupras atsiskyrėlis. 1836
IMAGE
Nežinomas XX a. I p. fotografas. Klaipėdos krašto lietuviai Kaune, prie paviljono Vytauto kalne. 1921-05-15Nežinomas XX a. I p. fotografas. Klaipėdos krašto lietuviai Kaune, prie paviljono Vytauto kalne. 1921-05-15
IMAGE
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Liudijimas. Lietuvos Vyčių Čikagos apskrities „Dainos“ choro rėmėjo. 1933Liudijimas. Lietuvos Vyčių Čikagos apskrities „Dainos“ choro rėmėjo. 1933
IMAGE
Pranas Leliūga. Prieverpstė. 1905Pranas Leliūga. Prieverpstė. 1905
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1897Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1897
IMAGE
Loreto Dievo Motina su Kūdikiu. 1800Loreto Dievo Motina su Kūdikiu. 1800
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1850Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1850
IMAGE
Petras Rimša. Raidė „E“. 1912Petras Rimša. Raidė „E“. 1912
IMAGE
Kryžiaus kelio stotis: Jėzus sutinka savo Motiną. 1800Kryžiaus kelio stotis: Jėzus sutinka savo Motiną. 1800
IMAGE
Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900Nežinomas drožėjas. Prieverpstė. 1900
IMAGE
1 - 100 (Total Results 1790)>>