Explore your Results

ThumbnailTitle
Latv. Kulturas veicināš. Biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa lielā Lubanes ielā Nr17 sestdien, 11. septembrī 1920. gadā izrādīs : Pašam sava saimniecībaLatv. Kulturas veicināš. Biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa lielā Lubanes ielā Nr17 sestdien, 11. septembrī 1920. gadā izrādīs : Pašam sava saimniecība
TEXT
Tirzas Izglītības Biedr. Sarīko teātri. Uzvedīs: No saldenās pudelesTirzas Izglītības Biedr. Sarīko teātri. Uzvedīs: No saldenās pudeles
TEXT
Skultes Pagasta Aizsargu Nod. sarīkos 12. februārī 1922. g. Skultes pagasta namā teātri Uzvedīs Jaunais dakteris. Tulk.R.BrīvnieksSkultes Pagasta Aizsargu Nod. sarīkos 12. februārī 1922. g. Skultes pagasta namā teātri Uzvedīs Jaunais dakteris. Tulk.R.Brīvnieks
TEXT
Salas pagasta Patehretaju beedriba sarihko /../ teatri : uswedis A. Brigader[es] komediju 4 zehleenos Pie latweeschu miljonara : [afiša]Salas pagasta Patehretaju beedriba sarihko /../ teatri : uswedis A. Brigader[es] komediju 4 zehleenos "Pie latweeschu miljonara" : [afiša]
TEXT
Latv. Kult. Veicin. Bdr. Jāņu vārtu nodaļas, dramatiskā trupa, sestdien, 11. decembrī, 1920. g. lielā Lubanes ielā Nr17 izrādīs Nanas tēvsLatv. Kult. Veicin. Bdr. Jāņu vārtu nodaļas, dramatiskā trupa, sestdien, 11. decembrī, 1920. g. lielā Lubanes ielā Nr17 izrādīs Nanas tēvs
TEXT
Kastranes Izglītības B-ba Zieds sarīko pirmos Lieldienas svētkos, 17. aprīlī 1927. g. Kastranes pagasta nama zālē teatri Uzvedīs Aspazijas dramu Neaizsniegs mērķisKastranes Izglītības B-ba "Zieds" sarīko pirmos Lieldienas svētkos, 17. aprīlī 1927. g. Kastranes pagasta nama zālē teatri Uzvedīs Aspazijas dramu Neaizsniegs mērķis
TEXT
Rīgas palīdzības Biedrības telpās Lielā Lubanes ielā 17 svētdien 31. oktobrī 1920. g. teatrs Kārļa Brīvnieka un W. Lindes viesošanās. Izrādīs I. DivkaujaRīgas palīdzības Biedrības telpās Lielā Lubanes ielā 17 svētdien 31. oktobrī 1920. g. teatrs Kārļa Brīvnieka un W. Lindes viesošanās. Izrādīs I. Divkauja
TEXT
Mazsalaces un Apkārtnes Amatnieku Biedr. sarīko svētdien, 14. sept. 1924. g. Mazsalacas Saviesīgās Biedrības zālē teatri Izrādīs: Zaudētās tiesības Aspazijas drāmaMazsalaces un Apkārtnes Amatnieku Biedr. sarīko svētdien, 14. sept. 1924. g. Mazsalacas Saviesīgās Biedrības zālē teatri Izrādīs: Zaudētās tiesības Aspazijas drāma
TEXT
Dzērbenes Lauksaimniecības Biedrības namā 12. februārī 1922. g. sarīko teātra izrādi Uzvedīs Neaizsniegts mērķisDzērbenes Lauksaimniecības Biedrības namā 12. februārī 1922. g. sarīko teātra izrādi Uzvedīs Neaizsniegts mērķis
TEXT
Saikavas Izglītības Biedrība sarīko 15. janvārī 1922. g. aktrises Martas Baltrokas 10 g. skatuves darbības jubileju Uzvedīs J. Raiņa Pūt vējiņiSaikavas Izglītības Biedrība sarīko 15. janvārī 1922. g. aktrises Martas Baltrokas 10 g. skatuves darbības jubileju Uzvedīs J. Raiņa Pūt vējiņi
TEXT
Pawasara beedriba sarihko 25. un 26. dezembrī 1921. g. teatra izrahdes ar sekojoschu deju, lotereju-allegri, Amora pastu ect. : [afiša]Pawasara beedriba sarihko 25. un 26. dezembrī 1921. g. teatra izrahdes ar sekojoschu deju, lotereju-allegri, Amora pastu ect. : [afiša]
TEXT
Skultes draudzes skola sarīko svētdien, 16. maijā 1920. g. Skultes draudzes skolā Dram. Wokalu skoln. Wakaru Kā teātris tā saviesīgs vakars notiks zaļumos pie skolas . Uzvedīs I. Meža karaliene. Vecais mežsargsSkultes draudzes skola sarīko svētdien, 16. maijā 1920. g. Skultes draudzes skolā Dram. Wokalu skoln. Wakaru Kā teātris tā saviesīgs vakars notiks zaļumos pie skolas . Uzvedīs I. Meža karaliene. Vecais mežsargs
TEXT
Latvijas Kultūras veicin.[āšanas] biedrības Sējas nodaļa sarīko Otros Ziemas Svētkos, 26. dec. 1921. g. Sējas muižā Teatri : uzvedīs Ugunī : Rud. Blaumaņa skatu luga 5 cēleenos : [afiša]Latvijas Kultūras veicin.[āšanas] biedrības Sējas nodaļa sarīko Otros Ziemas Svētkos, 26. dec. 1921. g. Sējas muižā Teatri : uzvedīs "Ugunī" : Rud. Blaumaņa skatu luga 5 cēleenos : [afiša]
TEXT
Mālpils labdarības biedrība sarīko Jāņu dienā, 24. jūnijā 1920. g. Mālpils pilī teātri. Uzvedīs I. Meitas pūrsMālpils labdarības biedrība sarīko Jāņu dienā, 24. jūnijā 1920. g. Mālpils pilī teātri. Uzvedīs I. Meitas pūrs
TEXT
Pūt, vējiņi! : J. Raiņa tautas dziesma 5 cēlienos : Latvijas Nacionālais teātris, 17. jūlijā 1924. g. : [programma]"Pūt, vējiņi!" : J. Raiņa tautas dziesma 5 cēlienos : Latvijas Nacionālais teātris, 17. jūlijā 1924. g. : [programma]
TEXT
Ligatē, 10. decembrī 1922. g. Siguldas Raiņa Kluba Teātra viesošanās. Izrādīs Peldētāja SuzannaLigatē, 10. decembrī 1922. g. Siguldas Raiņa Kluba Teātra viesošanās. Izrādīs Peldētāja Suzanna
TEXT
Pūt vējiņi : tautas dziesma 5 cēlienos no J. Raiņa : B. B. Ziemeļblāzma teātra sezonas atklāšana 27. septembrī 1925. g. : [programma]"Pūt vējiņi" : tautas dziesma 5 cēlienos no J. Raiņa : B. B. "Ziemeļblāzma" teātra sezonas atklāšana 27. septembrī 1925. g. : [programma]
TEXT
Skultes Labdarības Biedrība sarīko otros Vasaras svētkos 24. maijā 1920. g. teātri Uzvedīs 1) Seklā pelēkā ikdienība 2) PārcilvēkiSkultes Labdarības Biedrība sarīko otros Vasaras svētkos 24. maijā 1920. g. teātri Uzvedīs 1) Seklā pelēkā ikdienība 2) Pārcilvēki
TEXT
Latw.[ijas] Dselsszeļneeku Beedr.[ibas] Rīgas nod. sarihko /../ Komēdiju wakaru : israhdis [lugas] I. Towers. II. Kas mihlejas, tee ķihwejas. III. Tauriņi : [afiša]Latw.[ijas] Dselsszeļneeku Beedr.[ibas] Rīgas nod. sarihko /../ Komēdiju wakaru : israhdis [lugas] I. Towers. II. Kas mihlejas, tee ķihwejas. III. Tauriņi : [afiša]
TEXT
Rīgas Latviešu Biedrības zālē sestdien, 16. oktobrī 1920. g. atkārtos lielo notikumu lugu ar dziedāšanu un dejām 8 bildēs Trīs klenderi jeb Laime un mīlestībaRīgas Latviešu Biedrības zālē sestdien, 16. oktobrī 1920. g. atkārtos lielo notikumu lugu ar dziedāšanu un dejām 8 bildēs Trīs klenderi jeb Laime un mīlestība
TEXT
Jaun-Gulbenes dziedāšanas biedrība sarīko 20. jūnijā 1920. gadā teātri Uzvedīs Blaumaņa joku lugu Trīnes grēkiJaun-Gulbenes dziedāšanas biedrība sarīko 20. jūnijā 1920. gadā teātri Uzvedīs Blaumaņa joku lugu Trīnes grēki
TEXT
3. Jelgavas Kājinieku pulka dramatiskā trupa. Svētdien, 17. oktobrī 1920. gadā, Teatra izrāde :Mūsu mūža dienas(Studenta mīlestība)3. Jelgavas Kājinieku pulka dramatiskā trupa. Svētdien, 17. oktobrī 1920. gadā, Teatra izrāde :Mūsu mūža dienas(Studenta mīlestība)
TEXT
Zemgales Divizijas teātrs. Daugavpils dzelzceļnieku zālē.Svētdien 28. novembrī 1920. g. izrādīs: IndrāniZemgales Divizijas teātrs. Daugavpils dzelzceļnieku zālē.Svētdien 28. novembrī 1920. g. izrādīs: Indrāni
TEXT
Kuldīgas saviesīga biedrība Otiumizrīkos sestdien, 4. februārī 1922. g. vācu biedrības nama zālē teātra izrādi labdarīgam mērķim. Izrādīs StraumeKuldīgas saviesīga biedrība "Otium"izrīkos sestdien, 4. februārī 1922. g. vācu biedrības nama zālē teātra izrādi labdarīgam mērķim. Izrādīs Straume
TEXT
Nītaures pagasta valde 2. Lieldienas svētku dienā, 5. aprīlī 1920. g. Nītaures Ķikutu zālē teātri uzvedīs: No saldenās pudelesNītaures pagasta valde 2. Lieldienas svētku dienā, 5. aprīlī 1920. g. Nītaures Ķikutu zālē teātri uzvedīs: No saldenās pudeles
TEXT
Liepas Izglīt. Biedrības Nākotne sarīko 6. janv. 1922. g. teātra izrādi atkārtos Ed. Wulfa SensācijaLiepas Izglīt. Biedrības Nākotne sarīko 6. janv. 1922. g. teātra izrādi atkārtos Ed. Wulfa Sensācija
TEXT
Saldus sadraudzīgā Biedrība sarīko 12. februārī 1922. g. Nogrimušais zvans, 19. februērī Maija un PaijaSaldus sadraudzīgā Biedrība sarīko 12. februārī 1922. g. Nogrimušais zvans, 19. februērī Maija un Paija
TEXT
Kuldīgas Sadraudzīgā Biedrība sarīko svētdien, 18. septembrī 1921. g. teatri. Izrādīs ČigānieteKuldīgas Sadraudzīgā Biedrība sarīko svētdien, 18. septembrī 1921. g. teatri. Izrādīs Čigāniete
TEXT
Ramkas Isglihtibas beedriba sarihko Akteeru benefizi : israhdis Rudolfa Blaumaņa joku lugu 4 zehleenos Trihnes grehki : [afiša]Ramkas Isglihtibas beedriba sarihko Akteeru benefizi : israhdis Rudolfa Blaumaņa joku lugu 4 zehleenos "Trihnes grehki" : [afiša]
TEXT
Turaidas pagasta padome sarīko 16. aprīlī 1922. g. teātri Uzvedīs PreilenīteTuraidas pagasta padome sarīko 16. aprīlī 1922. g. teātri Uzvedīs Preilenīte
TEXT
Spēlēju, dancoju : velnu nakts 5 cēlienos (11 ainās) no J. Raiņa : Latvijas Nacionālais teātris : [programma]"Spēlēju, dancoju" : velnu nakts 5 cēlienos (11 ainās) no J. Raiņa : Latvijas Nacionālais teātris : [programma]
TEXT
Raiņa Kluba Torņkalna Nodaļas Bērnu sekcija. Pirmos Ziemas svētkos, 25. decembrī 1921. gadā uzvedīs Annas Brigader bērnu lugu SprīdītīsRaiņa Kluba Torņkalna Nodaļas Bērnu sekcija. Pirmos Ziemas svētkos, 25. decembrī 1921. gadā uzvedīs Annas Brigader bērnu lugu Sprīdītīs
TEXT
Lenču Izglītības biedrība sarīko 5. martā 1922. g. teātri Uzvedīs Seši mazi bundzeniekiLenču Izglītības biedrība sarīko 5. martā 1922. g. teātri Uzvedīs Seši mazi bundzenieki
TEXT
L.K.W.B. Jānu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 6. novembrī 1920. g., lielā Lubanes ielā N17 izrādīs Dzīves sērdieņiL.K.W.B. Jānu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 6. novembrī 1920. g., lielā Lubanes ielā N17 izrādīs Dzīves sērdieņi
TEXT
Jaun-Piebalgas Petera pamatskolas Pad. Sarīko 6. janvārī 1922. g. Literariski-drmatisku vakaru I.Priekšlasījums II. Teātris a)Dzimumdienas rītāJaun-Piebalgas Petera pamatskolas Pad. Sarīko 6. janvārī 1922. g. Literariski-drmatisku vakaru I.Priekšlasījums II. Teātris a)Dzimumdienas rītā
TEXT
Annas pagasta Jaunannas I. pakapes pamatskola sarīko 18. novembrī 1923. g. Latvijas valsts 5. g. pastāvēšanas svētkus programa: III. Teatris izrādīs Aspazijas ZeltīteAnnas pagasta Jaunannas I. pakapes pamatskola sarīko 18. novembrī 1923. g. Latvijas valsts 5. g. pastāvēšanas svētkus programa: III. Teatris izrādīs Aspazijas Zeltīte
TEXT
Latv. Kult. Veiz. Biedrības Jāņu Vārtu nodaļa I. Ziemas svētkos, 25. decembrī 1920. gadā dramatiskās trupas benefice. Izrādīs: Tauriņu kaujaLatv. Kult. Veiz. Biedrības Jāņu Vārtu nodaļa I. Ziemas svētkos, 25. decembrī 1920. gadā dramatiskās trupas benefice. Izrādīs: Tauriņu kauja
TEXT
Weļķu Kulturas Beedriba sarihko swehtdeen, 14. augustā 1921. gadā teatri : israhdis [lugu] Wisi mani radi raud : [afiša]Weļķu Kulturas Beedriba sarihko swehtdeen, 14. augustā 1921. gadā teatri : israhdis [lugu] Wisi mani radi raud : [afiša]
TEXT
Slokas Sadraudsiga Beedriba sarihko teatri : israhdis [drāmu] Ausmā : [afiša]Slokas Sadraudsiga Beedriba sarihko teatri : israhdis [drāmu] Ausmā : [afiša]
TEXT
Jelgavas fabriku un darbnīču strādn. Arodu biedrība sarīko svētdien, 9. oktobrī 1921. gadā Pils teātra telpās teātri Dižūdru Māle no LinduļaJelgavas fabriku un darbnīču strādn. Arodu biedrība sarīko svētdien, 9. oktobrī 1921. gadā Pils teātra telpās teātri Dižūdru Māle no Linduļa
TEXT
Raiņa un Aspazijas svētki dzejnieku-trimdinieku dzimtenē atgriešanās divgada piemiņai 8. maijā [1922. gadā] : Dailes teātris : [programma]Raiņa un Aspazijas svētki dzejnieku-trimdinieku dzimtenē atgriešanās divgada piemiņai 8. maijā [1922. gadā] : Dailes teātris : [programma]
TEXT
Turaidas skolas padome sarīko svētdien, 4. septembrī 1921. g. Turaidas skolā teatri Uzvedīs Kurzemē J. AkurāteraTuraidas skolas padome sarīko svētdien, 4. septembrī 1921. g. Turaidas skolā teatri Uzvedīs Kurzemē J. Akurātera
TEXT
Latvijas Laukstrādnieku Savienības Tirzas nodaļa kopēji ar Tirzas patērētāju biedrību Laukstrādnieks sarīko 12. martā 1922. g. teātri Izrādīs AtriebējaLatvijas Laukstrādnieku Savienības Tirzas nodaļa kopēji ar Tirzas patērētāju biedrību Laukstrādnieks sarīko 12. martā 1922. g. teātri Izrādīs Atriebēja
TEXT
Igauņu Izglītības biedrības telpās 28. janvārī 1922. g. Grandioss atklāšanas vakars ar plašu programu. Uzvedīs WiesnīcnieceIgauņu Izglītības biedrības telpās 28. janvārī 1922. g. Grandioss atklāšanas vakars ar plašu programu. Uzvedīs Wiesnīcniece
TEXT
Latvijas Kulturas veicin. Biedrības Rīgas jūrmalas nodaļa sarīko svētdien, 19. martā 1922. g., plkst. 7 vakarā teātra izrādi Pie latviešu miljonāra Annas BrigaderLatvijas Kulturas veicin. Biedrības Rīgas jūrmalas nodaļa sarīko svētdien, 19. martā 1922. g., plkst. 7 vakarā teātra izrādi Pie latviešu miljonāra Annas Brigader
TEXT
Latv. Nacionālās Jaunatnes Savienības Cēsu nodaļa sarīko 11. februārī 1922. g. Jaunsudrabiņa vakaru ar referātu, teātri un deklamācijām Izrādīs J. Jaunsudrabiņa TraģēdijaLatv. Nacionālās Jaunatnes Savienības Cēsu nodaļa sarīko 11. februārī 1922. g. Jaunsudrabiņa vakaru ar referātu, teātri un deklamācijām Izrādīs J. Jaunsudrabiņa Traģēdija
TEXT
Latvijas Laukstrādnieku Savienība Krapes nodaļa sarīko svētdien, 12. martā 1922. gadā teatri Uzvedīs Kad jūra krāc no P. GruznasLatvijas Laukstrādnieku Savienība Krapes nodaļa sarīko svētdien, 12. martā 1922. gadā teatri Uzvedīs Kad jūra krāc no P. Gruznas
TEXT
Latvijas kultūras veicināšanas biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa. Sestdien, 18. decembrī 1920. gadā lielā Lubanes ielā Nr17 izrādīs: Seklā, pelēkā ikdienībaLatvijas kultūras veicināšanas biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa. Sestdien, 18. decembrī 1920. gadā lielā Lubanes ielā Nr17 izrādīs: Seklā, pelēkā ikdienība
TEXT
Miris latvju tautas lielais dzejnieks un brīvības cīnītājs J. Rainis : ekstra telegrammaMiris latvju tautas lielais dzejnieks un brīvības cīnītājs J. Rainis : ekstra telegramma
TEXT
Lubanas Lauksaimneezibas beedriba /../ sarihko sawā namā teatra israhdi : uswedis Sensazija no Ed. Wulfa : [afiša]Lubanas Lauksaimneezibas beedriba /../ sarihko sawā namā teatra israhdi : uswedis "Sensazija" no Ed. Wulfa : [afiša]
TEXT
Общество Козенской бесплатной библиотеки устроит 19 июля 1909 г. светский концерт и литерат.[урный] вечер = Kosas Besmaksas Bibliotekas Beedriba isrihko swehtdeen, 19. julijā 1909. g., Laizigu konzertu un Literarisku wakaru : [afiša]Общество Козенской бесплатной библиотеки устроит 19 июля 1909 г. светский концерт и литерат.[урный] вечер = Kosas Besmaksas Bibliotekas Beedriba isrihko swehtdeen, 19. julijā 1909. g., Laizigu konzertu un Literarisku wakaru : [afiša]
TEXT
Latviešu Jaunatnes Savienības Pārdaugavas Apvienotā Organizācija sarīko 11. februārī 1922. g. Akciju Sabiedr. Tekstil zālē teātri Nelaime nelaimes galāLatviešu Jaunatnes Savienības Pārdaugavas Apvienotā Organizācija sarīko 11. februārī 1922. g. Akciju Sabiedr. "Tekstil" zālē teātri Nelaime nelaimes galā
TEXT
Ogres miesta brīvprātīgo Aizsargu Nodaļa 22. janvārī 1922. gadā sarīko teātri, uzvedot 1) Medicīnas noslēpums,2)Sasistais spogulisOgres miesta brīvprātīgo Aizsargu Nodaļa 22. janvārī 1922. gadā sarīko teātri, uzvedot 1) Medicīnas noslēpums,2)Sasistais spogulis
TEXT
Mīlgrāvja Bezalkohola Biedrība Ziemeļblāzma sarīko svētdien, 29. janvarī 1922. g. teātri. Ogļraktuvēs(Pakrēšļa ļaudis)Mīlgrāvja Bezalkohola Biedrība Ziemeļblāzma sarīko svētdien, 29. janvarī 1922. g. teātri. Ogļraktuvēs(Pakrēšļa ļaudis)
TEXT
Ramkas Isglihtibas Beedr.[iba] sarihko teatri : israhdis Rudolfa Blaumaņa dramu peezos zehleenos Pasuduschais dehls : [afiša]Ramkas Isglihtibas Beedr.[iba] sarihko teatri : israhdis Rudolfa Blaumaņa dramu peezos zehleenos "Pasuduschais dehls" : [afiša]
TEXT
Sporta Biedr. Krause Bauskas nodaļa saríko 1. janvārī 1922. g., teatri uzvedīs bagātā KrustmāteSporta Biedr. Krause Bauskas nodaļa saríko 1. janvārī 1922. g., teatri uzvedīs bagātā Krustmāte
TEXT
Zelta zirgs : Raiņa saulgriežu pasaka : Latvju Drāmas Ansambļa II. studijas veidojums : [programma]"Zelta zirgs" : Raiņa saulgriežu pasaka : Latvju Drāmas Ansambļa II. studijas veidojums : [programma]
TEXT
Cesvaines-Grašu -Kārsdabas Kulturas Weicināšanas biedrība 29. janvārī 1922. g. Teatrs IndrāniCesvaines-Grašu -Kārsdabas Kulturas Weicināšanas biedrība 29. janvārī 1922. g. Teatrs Indrāni
TEXT
Lehdmanes Dseedaschanas beedriba sarihko /../ teatri : israhdīs [lugu] Wezais pilskungs : [afiša]Lehdmanes Dseedaschanas beedriba sarihko /../ teatri : israhdīs [lugu] Wezais pilskungs : [afiša]
TEXT
Krustpils lauksaimniecības biedrība sarīko Tautas svētkus par piemiņu Latvijas proklamēšanaiKrustpils lauksaimniecības biedrība sarīko Tautas svētkus par piemiņu Latvijas proklamēšanai
TEXT
Jaunpils Sadraudzīga biedrība sarīko 23. oktobrī 1921. g., jaunpils biedrības namā teātri.Uzvedīs Skroderdienas SilmačosJaunpils Sadraudzīga biedrība sarīko 23. oktobrī 1921. g., jaunpils biedrības namā teātri.Uzvedīs Skroderdienas Silmačos
TEXT
Dzejnieka Raiņa viesošanās Rujenē 1922. gada 20. un 21. maijā : programmaDzejnieka Raiņa viesošanās Rujenē 1922. gada 20. un 21. maijā : programma
TEXT
Pūt, vējiņi! : J. Raiņa tautas dziesma 5 cēlienos : Torņkalna tautas teatrs, 30. oktobrī 1927. g. : programma"Pūt, vējiņi!" : J. Raiņa tautas dziesma 5 cēlienos : Torņkalna tautas teatrs, 30. oktobrī 1927. g. : programma
TEXT
Lēdmanes dziedāšaas biedrība izrīko 11. aprīlī 1920. g. teātri un viesīgu sadzīvi Izrādīs Rūdolfa Blaumaņa Skroderdienas SilmačosLēdmanes dziedāšaas biedrība izrīko 11. aprīlī 1920. g. teātri un viesīgu sadzīvi Izrādīs Rūdolfa Blaumaņa Skroderdienas Silmačos
TEXT
Zelta zirgs : J. Raiņa saulgriežu pasaka 5 cēlienos : Torņkalna teatrs : programma"Zelta zirgs" : J. Raiņa saulgriežu pasaka 5 cēlienos : Torņkalna teatrs : programma
TEXT
Raunas Lauksaimneezibas beedriba sarihko /../ teatri : uswedis Pee latweeschu miljonara : komedija 4 zehleenos no A. Brigader[es] : [afiša]Raunas Lauksaimneezibas beedriba sarihko /../ teatri : uswedis Pee latweeschu miljonara : komedija 4 zehleenos no A. Brigader[es] : [afiša]
TEXT
Krimuldas-Engelardta bibliotekas biedriba sarihko Otros Wasaras swehtkos 16. maijā 1921. g. teatri : uswedīs Kurseme : Akuratera komedija 4 zehleenos : [afiša]Krimuldas-Engelardta bibliotekas biedriba sarihko Otros Wasaras swehtkos 16. maijā 1921. g. teatri : uswedīs "Kurseme" : Akuratera komedija 4 zehleenos : [afiša]
TEXT
Cēsu Amatnieku Biedrība sarīko 19. februārī 1922. g. teātri Uzvedīs: Juku jukāmCēsu Amatnieku Biedrība sarīko 19. februārī 1922. g. teātri Uzvedīs: Juku jukām
TEXT
Mehdsules Besmaksas Bibliotekas beedriba sarihko /../ teatra israhdi : uswedīs [lugu] Raudupeete : [afiša]Mehdsules Besmaksas Bibliotekas beedriba sarihko /../ teatra israhdi : uswedīs [lugu] "Raudupeete" : [afiša]
TEXT
Latvijas Jaun. Savien. Rembates organizācija sarīko svētdien,12. februārī 1922. gadā Rembates pamatskolā teatri un dziesmu dziedāšanu. Uzvedīs Pawasara simfonijaLatvijas Jaun. Savien. Rembates organizācija sarīko svētdien,12. februārī 1922. gadā Rembates pamatskolā teatri un dziesmu dziedāšanu. Uzvedīs Pawasara simfonija
TEXT
Krapes Kulturas Biedrība sarīko Plāteresa Biedr. Austrumstelpās 19. februārī 1922. gadā teatri. Uzvedīs: LīčupeKrapes Kulturas Biedrība sarīko Plāteresa Biedr. "Austrums"telpās 19. februārī 1922. gadā teatri. Uzvedīs: Līčupe
TEXT
Daudzevas Saviesīgā Biedrība sarīko 12. februārī 1922. gadā Liel-Salves Izglītības biedrības namā teatri Izrādīs Rud. Blaumaņa Ļaunais garsDaudzevas Saviesīgā Biedrība sarīko 12. februārī 1922. gadā Liel-Salves Izglītības biedrības namā teatri Izrādīs Rud. Blaumaņa Ļaunais gars
TEXT
Stukmaņu Weesigā B-ba sarihko Latwijas Walsts proklameschanas deenā Musikali-dramat.[isku] wakaru un jauneesauzamo karawihru atwadischanas swehtkus : [afiša]Stukmaņu Weesigā B-ba sarihko Latwijas Walsts proklameschanas deenā Musikali-dramat.[isku] wakaru un jauneesauzamo karawihru atwadischanas swehtkus : [afiša]
TEXT
Latv. Kulturas Veicināšanas biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 4. dez. 1920. g., izrādīs Dzīves sērdieņiLatv. Kulturas Veicināšanas biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 4. dez. 1920. g., izrādīs Dzīves sērdieņi
TEXT
Raiņa kluba Sarkandaugavas nodaļa sarīko 4. decembrī 1920. g. teātri PreilenīteRaiņa kluba Sarkandaugavas nodaļa sarīko 4. decembrī 1920. g. teātri Preilenīte
TEXT
Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta Aizkraukles 6-kl. pamatskolas pulciņš sarīko 21 . Augustā 1927. g. teātri uzvedīs Raiņa Pūt, vējiņiLatvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta Aizkraukles 6-kl. pamatskolas pulciņš sarīko 21 . Augustā 1927. g. teātri uzvedīs Raiņa Pūt, vējiņi
TEXT
Latv. Kulturas Weicināšanas Biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 20. novembrī 1920 .g., lelā Lubanes ielā Nr17, izrādīs: Seklā pelēkā ikdienībaLatv. Kulturas Weicināšanas Biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 20. novembrī 1920 .g., lelā Lubanes ielā Nr17, izrādīs: Seklā pelēkā ikdienība
TEXT
Gulbenes draudzes meitu skolas padome sarīko svētdien, 12. martā 1922. gadā Dzelzceļnieku kluba telpās teatri Uzvedīs Nezinamā (La femme X)Gulbenes draudzes meitu skolas padome sarīko svētdien, 12. martā 1922. gadā Dzelzceļnieku kluba telpās teatri Uzvedīs Nezinamā (La femme X)
TEXT
Sprēstiņu Latviešu Palīdzības Biedrības telpās, Ogrē 1. janvārī 1922. gadā ilggadīgā biedrības darboņa B. Weides Benefize ar teātra izrādi, deju Izrādīs Bez vīra ziņasSprēstiņu Latviešu Palīdzības Biedrības telpās, Ogrē 1. janvārī 1922. gadā ilggadīgā biedrības darboņa B. Weides Benefize ar teātra izrādi, deju Izrādīs Bez vīra ziņas
TEXT
Bolderajas-Daugavgrivas-Buļļu- Bilderiņu Zvejniecības biedrība sestdien, 7. augustā 1920. g. teatrs-balle uzvedīs: I.Čuskulēns II. Viesīga sadzīveBolderajas-Daugavgrivas-Buļļu- Bilderiņu Zvejniecības biedrība sestdien, 7. augustā 1920. g. teatrs-balle uzvedīs: I.Čuskulēns II. Viesīga sadzīve
TEXT
Siguldas Raiņa Kluba Teātris [sarihko] swehtdeen, 2. septembrī 1923. g. Siguldas tautas namā [israhdi] Trihnes grehki : [afiša]Siguldas Raiņa Kluba Teātris [sarihko] swehtdeen, 2. septembrī 1923. g. Siguldas tautas namā [israhdi] Trihnes grehki : [afiša]
TEXT
3. Jelgavas kājinieku pulka dramatiskā trupa. Svētdien, 17. oktobrī 1920. gadā, teātra izrāde Mūsu mūža dienas(Studenta mīlestība)3. Jelgavas kājinieku pulka dramatiskā trupa. Svētdien, 17. oktobrī 1920. gadā, teātra izrāde Mūsu mūža dienas(Studenta mīlestība)
TEXT
Cēsu Viesiga biedriba sarīko svētdien, 27. augustā 1922. g. sakarā ar savas biedrības nama nodedzinatās skatuves atjaunošanu teatra izrādi Ziemeļnieki : [afiša]Cēsu Viesiga biedriba sarīko svētdien, 27. augustā 1922. g. sakarā ar savas biedrības nama nodedzinatās skatuves atjaunošanu teatra izrādi Ziemeļnieki : [afiša]
TEXT
Latvijas Laukstrādnieku savienības Skrīveru nodaļa sarīko 29. janvārī 1922. gadā Dramatisku vakaru II. Teātris Izrādīs Pavasara simfonijaLatvijas Laukstrādnieku savienības Skrīveru nodaļa sarīko 29. janvārī 1922. gadā Dramatisku vakaru II. Teātris Izrādīs Pavasara simfonija
TEXT
Ļaudonas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība sarīko 5. martā 1922. g. teātri. Uzvedīs: MeliĻaudonas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība sarīko 5. martā 1922. g. teātri. Uzvedīs: Meli
TEXT
Inčukalna -Vangažu brīvbibl. b-ba sarīko svētdien, 12. martā 1922. g. Inčukalna bijušās viesnīcas telpās teatri Izrādīs Visi manis radi raudInčukalna -Vangažu brīvbibl. b-ba sarīko svētdien, 12. martā 1922. g. Inčukalna bijušās viesnīcas telpās teatri Izrādīs Visi manis radi raud
TEXT
Krustpils dzelzceļnieku savienības kultūras veicināšanas sekcija sarīko saviesīgu vakaru ar teātra izrādi : uzvedīs K. Brīvnieka skatu lugu 5 cēlienos Muzikanta dziesmas : [afiša]Krustpils dzelzceļnieku savienības kultūras veicināšanas sekcija sarīko saviesīgu vakaru ar teātra izrādi : uzvedīs K. Brīvnieka skatu lugu 5 cēlienos "Muzikanta dziesmas" : [afiša]
TEXT
Ropažu Zemkopības Biedrība sarīko 6. janvārī 1922. gadā teātri Uzvedīs LīčupeRopažu Zemkopības Biedrība sarīko 6. janvārī 1922. gadā teātri Uzvedīs Līčupe
TEXT
Pabažu Jūrmalas 6-kl. pamatskolas padome sarīko 12. martā 1922. g teātri Uzvedīs: NezināmāPabažu Jūrmalas 6-kl. pamatskolas padome sarīko 12. martā 1922. g teātri Uzvedīs: Nezināmā
TEXT
Zehsu Amatneeku beedriba sarihko Otros Seemas swehtkos, 26. dez. 1921. g. : teatra israhde No saldenās pudeles : joku luga 4 zehleenos no Rud. Blaumaņa : [afiša]Zehsu Amatneeku beedriba sarihko Otros Seemas swehtkos, 26. dez. 1921. g. : teatra israhde No saldenās pudeles : joku luga 4 zehleenos no Rud. Blaumaņa : [afiša]
TEXT
Latv. Kultūras Weicināšanas Biedrības Jānu wārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 20. novembrī 1920. g., lielā Lubanes ielā Nr17, izrādīs Seklā pelēkā ikdienībaLatv. Kultūras Weicināšanas Biedrības Jānu wārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 20. novembrī 1920. g., lielā Lubanes ielā Nr17, izrādīs Seklā pelēkā ikdienība
TEXT
Latvijas Kultūras Veicin. Biedrības Rīgas jūrmalas nodaļa sarīko 19. martā 1922. g. teātra izrādi Pie latviešu miljonāraLatvijas Kultūras Veicin. Biedrības Rīgas jūrmalas nodaļa sarīko 19. martā 1922. g. teātra izrādi Pie latviešu miljonāra
TEXT
Preekules beedribas mahjā 6. julijā 1919. gadā leels mahkslas Konzerts : [afiša]Preekules beedribas mahjā 6. julijā 1919. gadā leels mahkslas Konzerts : [afiša]
TEXT
Ļaudonas pagasta pamatsk. Padome sarīko 12. februārī 1922. g. teātri Uzvedīs Lāča bērniĻaudonas pagasta pamatsk. Padome sarīko 12. februārī 1922. g. teātri Uzvedīs Lāča bērni
TEXT
Latv. Kult. Veic. biedr. Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 23. oktobrī 1920. gadā lielā Lubanes ielā N17 izrādīs Skolotājs LejiņšLatv. Kult. Veic. biedr. Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 23. oktobrī 1920. gadā lielā Lubanes ielā N17 izrādīs Skolotājs Lejiņš
TEXT
Slokas Sadraudzīgā Biedrība viesosies Tukumā, Wiesīgās Biedrības telpās 19. martā 1922. g. Izrādīs: Zirnekļa tīklā Pavasara simfonijaSlokas Sadraudzīgā Biedrība viesosies Tukumā, Wiesīgās Biedrības telpās 19. martā 1922. g. Izrādīs: Zirnekļa tīklā Pavasara simfonija
TEXT
Jelgavas Raiņa klubs sarīko svētdien, 18. septembrī 1921. gadā pulksten 8 vakarā Amatnieku Biedrības zālē Palejas ielā Nr37 teatri Dzīvais mironisJelgavas Raiņa klubs sarīko svētdien, 18. septembrī 1921. gadā pulksten 8 vakarā Amatnieku Biedrības zālē Palejas ielā Nr37 teatri Dzīvais mironis
TEXT
Krauklītis : J. Raiņa panāksnieku dziesma piecos cēlienos : LPSR Valsts Jaunatnes teātris, [1945. g.]"Krauklītis" : J. Raiņa panāksnieku dziesma piecos cēlienos : LPSR Valsts Jaunatnes teātris, [1945. g.]
TEXT
Ādažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība sarīko svētdien, 14. novembrī 1920. gadā Ādažu pag. namā teātri ar masku balli, uzvedīs vietējie spēki Ganiņa kga vadībā Tapiņa atgriešanās un Paša audzinātsĀdažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība sarīko svētdien, 14. novembrī 1920. gadā Ādažu pag. namā teātri ar masku balli, uzvedīs vietējie spēki Ganiņa kga vadībā Tapiņa atgriešanās un Paša audzināts
TEXT
Inčukalna-Vangažu brīvbibl. b-ba sarīko svētdien, 12. martā 1922. g. teātri Izrādīs Ādolfa Alunāna Visi mani radi raudInčukalna-Vangažu brīvbibl. b-ba sarīko svētdien, 12. martā 1922. g. teātri Izrādīs Ādolfa Alunāna Visi mani radi raud
TEXT
1 - 100 (Total Results 107969)>>