Explore your Results

ThumbnailTitle
Kyk, kyk dit zijn rare snaaken,  Jongens wil u nu vermaakenKyk, kyk dit zijn rare snaaken, Jongens wil u nu vermaaken
IMAGE
Gepaste boertery mag u, o jeugd vermaken, Doch volg geen guitentrek van Uilenspiegel opGepaste boertery mag u, o jeugd vermaken, Doch volg geen guitentrek van Uilenspiegel op
IMAGE
Roodkapje wijst den wolf haar wegRoodkapje wijst den wolf haar weg
IMAGE
Geschiedenis van Robinson-CrusoeGeschiedenis van Robinson-Crusoe
IMAGE
De geboorte des HeerenDe geboorte des Heeren
IMAGE
De buitenkermisDe buitenkermis
IMAGE
Cavalerie francaiseCavalerie francaise
IMAGE
Zie in deez' prent de vrolijkheid van Saartje Jans de keukenmeidZie in deez' prent de vrolijkheid van Saartje Jans de keukenmeid
IMAGE
Printverbeeldingen van 't Oude en Nieuwe TestamentPrintverbeeldingen van 't Oude en Nieuwe Testament
IMAGE
HarmonieHarmonie
IMAGE
Naturis artis magistraNaturis artis magistra
IMAGE
Moraal uit het dierenlevenMoraal uit het dierenleven
IMAGE
MorgenstondMorgenstond
IMAGE
Lacht, ô kindren! om de mode, die de zotheid bragt ter baanLacht, ô kindren! om de mode, die de zotheid bragt ter baan
IMAGE
Belgisch legerBelgisch leger
IMAGE
De geschiedenis van den Zwitser Willem Tell: Beschreven door Arrenberg: Historiën en zonderlinge gevallen; Deel 3 bl. 25-29 en door F.L. Graaf van Stolberg: Reis door Duitschland, Zwitserland, enz.De geschiedenis van den Zwitser Willem Tell: Beschreven door Arrenberg: Historiën en zonderlinge gevallen; Deel 3 bl. 25-29 en door F.L. Graaf van Stolberg: Reis door Duitschland, Zwitserland, enz.
IMAGE
Deez' dieren, toonen zich als leevend voor uwe oogenDeez' dieren, toonen zich als leevend voor uwe oogen
IMAGE
Zie, zoo, zie zoo ha! dat gaat wel , Daar heb je 't nieuwe honden spelZie, zoo, zie zoo ha! dat gaat wel , Daar heb je 't nieuwe honden spel
IMAGE
In deze prent, ô jonge lien, Kunt gij veel fraaije zaken zienIn deze prent, ô jonge lien, Kunt gij veel fraaije zaken zien
IMAGE
Ziet, kindren hoe men in de jeugd Al spelende kan zijn verheugdZiet, kindren hoe men in de jeugd Al spelende kan zijn verheugd
IMAGE
Gevecht tusschen de Russen en TurkenGevecht tusschen de Russen en Turken
IMAGE
In hooimaand biedt het zomertijdeIn hooimaand biedt het zomertijde
IMAGE
Al wat uw oog op deze prentAl wat uw oog op deze prent
IMAGE
Als gij, lieve kleinen, deez' prent hebt gelezen, En welligt verlangend naar and'ren mogt wezenAls gij, lieve kleinen, deez' prent hebt gelezen, En welligt verlangend naar and'ren mogt wezen
IMAGE
Wij streven steeds naar plicht, in onzen krijgrenstandWij streven steeds naar plicht, in onzen krijgrenstand
IMAGE
Sint Nicolaas te paard gezeten, Laat alle goede kindren wetenSint Nicolaas te paard gezeten, Laat alle goede kindren weten
IMAGE
Hier wordt u, ô jeugd! gegeven, Tetjeroen zijn kluchtig levenHier wordt u, ô jeugd! gegeven, Tetjeroen zijn kluchtig leven
IMAGE
De wyze en de dwaze MaegdenDe wyze en de dwaze Maegden
IMAGE
Hier wordt de Klederpracht bespotHier wordt de Klederpracht bespot
IMAGE
Wel kinderen! wat zoudt gij nu meer wenschen? Deez' beesten lijkenen hier wel menschenWel kinderen! wat zoudt gij nu meer wenschen? Deez' beesten lijkenen hier wel menschen
IMAGE
Een Indiaansche man en vrouw, de Penekaas geheeten, de kerel heeft 2 spooren aan, als of hy had te paard geseetenEen Indiaansche man en vrouw, de Penekaas geheeten, de kerel heeft 2 spooren aan, als of hy had te paard geseeten
IMAGE
Straat-neringStraat-nering
IMAGE
De moeijelijke togtDe moeijelijke togt
IMAGE
Bij 't achtenveertigtal van deez' verscheidenhedenBij 't achtenveertigtal van deez' verscheidenheden
IMAGE
Het hert, het stekelvarken, de ezel, de koeHet hert, het stekelvarken, de ezel, de koe
IMAGE
Wel, juffertje! gy zult wel zweeten, zou men meenenWel, juffertje! gy zult wel zweeten, zou men meenen
IMAGE
Als het den ezel te goed gaat, dan gaat hij op 't ijs dansenAls het den ezel te goed gaat, dan gaat hij op 't ijs dansen
IMAGE
Engelsche jagersEngelsche jagers
IMAGE
Hier vindt ge een negental van dieren , groot en klein. die uitgezondert èèn door 't menschdom nuttig zynHier vindt ge een negental van dieren , groot en klein. die uitgezondert èèn door 't menschdom nuttig zyn
IMAGE
Meisjes-spelenMeisjes-spelen
IMAGE
Wilt in uw jongen tijd, toch lustig, ijvrig leerenWilt in uw jongen tijd, toch lustig, ijvrig leeren
IMAGE
KrijgsmuzijkKrijgsmuzijk
IMAGE
Neemt gij, ô leezer! naam en kragt, van ieder werktuig wel in achtNeemt gij, ô leezer! naam en kragt, van ieder werktuig wel in acht
IMAGE
Le cheval de la fée PrintempsLe cheval de la fée Printemps
IMAGE
De Amsterdamsche kermis vreugdDe Amsterdamsche kermis vreugd
IMAGE
Arlequin met een vaste hand, rijdt met de slede heel galantArlequin met een vaste hand, rijdt met de slede heel galant
IMAGE
Soldaten levenSoldaten leven
IMAGE
De levensgeschiedenis van Robinson CrusoëDe levensgeschiedenis van Robinson Crusoë
IMAGE
Afbeeldingen van vogels en dierenAfbeeldingen van vogels en dieren
IMAGE
Zie hier, o lieve jeugd! van uit het verre OostenZie hier, o lieve jeugd! van uit het verre Oosten
IMAGE
De viergetyden des jaarsDe viergetyden des jaars
IMAGE
Hoe welgemoed: hoe blij van zin! Drijft dezen boer zijn beestjes henenHoe welgemoed: hoe blij van zin! Drijft dezen boer zijn beestjes henen
IMAGE
Van al de letters, op de letterlijst gesteldVan al de letters, op de letterlijst gesteld
IMAGE
De bok, de vriend van u, ô jeugd! Die u de schuldelooste vreugtDe bok, de vriend van u, ô jeugd! Die u de schuldelooste vreugt
IMAGE
VogelenVogelen
IMAGE
Paul en VirginiePaul en Virginie
IMAGE
Kavalleristen der Koninklijke Nederlandsche ArmeeKavalleristen der Koninklijke Nederlandsche Armee
IMAGE
Deez' beide houwen om het grootste stukDeez' beide houwen om het grootste stuk
IMAGE
ô Kinders! ziet in deez' tafrelen uw wroeders en uw zusters spelenô Kinders! ziet in deez' tafrelen uw wroeders en uw zusters spelen
IMAGE
De goede Schepper gaf in Zijn alwijs bestieren, Tot voeding van den mensch de redelooze dierenDe goede Schepper gaf in Zijn alwijs bestieren, Tot voeding van den mensch de redelooze dieren
IMAGE
Kinderen doorlees deeze prentKinderen doorlees deeze prent
IMAGE
Fransche DragondersFransche Dragonders
IMAGE
Les quatre evangelistesLes quatre evangelistes
IMAGE
HondenwraakHondenwraak
IMAGE
Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te ScherpenheuvelMirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel
IMAGE
Zie hier, tot uw vermaak, dees Kinderspreuken vloeijenZie hier, tot uw vermaak, dees Kinderspreuken vloeijen
IMAGE
KrygsverrigtingenKrygsverrigtingen
IMAGE
De twaalfjarige Jezus in den tempelDe twaalfjarige Jezus in den tempel
IMAGE
Tamboers en hoornblazers der koninklijke gardeTamboers en hoornblazers der koninklijke garde
IMAGE
Edmond draagt Calista tegen de rots opEdmond draagt Calista tegen de rots op
IMAGE
Golo in zijn snood bedrijf om Genoveva omtebrengen door zijn medgezel weerhoudenGolo in zijn snood bedrijf om Genoveva omtebrengen door zijn medgezel weerhouden
IMAGE
November 'slagters beste tijd, Mits goed gemest en vet geweidNovember 'slagters beste tijd, Mits goed gemest en vet geweid
IMAGE
De twee reizigersDe twee reizigers
IMAGE
Geschiedenis van CartoucheGeschiedenis van Cartouche
IMAGE
Le caquet de dame FrançoiseLe caquet de dame Françoise
IMAGE
Thijl Uilen-spiegelThijl Uilen-spiegel
IMAGE
Ziet hier al weer een nieuwe prentZiet hier al weer een nieuwe prent
IMAGE
De vertelling van RoodkapjeDe vertelling van Roodkapje
IMAGE
Le pantin merveilleuxLe pantin merveilleux
IMAGE
Bybelsche figuren uyt het Nieuwe TestamentBybelsche figuren uyt het Nieuwe Testament
IMAGE
SchutterijSchutterij
IMAGE
Als gij, mijne kinderen uw' les hebt geleerd, Dan wordt ge tot loon met deez' prenten vereerdAls gij, mijne kinderen uw' les hebt geleerd, Dan wordt ge tot loon met deez' prenten vereerd
IMAGE
De twaalf aartsvaderen, de zonen Jacobs ziet Men hier ten trappenrei gesteld met hunne namenDe twaalf aartsvaderen, de zonen Jacobs ziet Men hier ten trappenrei gesteld met hunne namen
IMAGE
Vermakelijke kinderoefeningenVermakelijke kinderoefeningen
IMAGE
Kolven is een heerlijk spelKolven is een heerlijk spel
IMAGE
Kindervreugd, of plaatjes voor kleine teekenaars en prentevriendjesKindervreugd, of plaatjes voor kleine teekenaars en prentevriendjes
IMAGE
Ziet hier, tot uw vermaak dees kinder-spreken vloeienZiet hier, tot uw vermaak dees kinder-spreken vloeien
IMAGE
LanciersLanciers
IMAGE
Ziet hier al weer een nieuwe prent, die m'om uw leerzaamheid nu schektZiet hier al weer een nieuwe prent, die m'om uw leerzaamheid nu schekt
IMAGE
Artillerie légèreArtillerie légère
IMAGE
Geschiedenis van Robert de duivelGeschiedenis van Robert de duivel
IMAGE
Wil, jeugd! uw oog en geest vermaakenWil, jeugd! uw oog en geest vermaaken
IMAGE
Bybelsche figuren van 't Nieuwe TestamentBybelsche figuren van 't Nieuwe Testament
IMAGE
Hier is al weer wat nieuws voor u kinders in deze prent, van Jan van Spanje en Trijn Salie 't is heel pertinentHier is al weer wat nieuws voor u kinders in deze prent, van Jan van Spanje en Trijn Salie 't is heel pertinent
IMAGE
De oude Rotterdamsche rustbewaardersDe oude Rotterdamsche rustbewaarders
IMAGE
KinderschrikKinderschrik
IMAGE
Klein Duimkens levenKlein Duimkens leven
IMAGE
De vier getijden des jaarsDe vier getijden des jaars
IMAGE
Wilt gij van mij wat huisraad koopen?Wilt gij van mij wat huisraad koopen?
IMAGE
Le pantin merveilleuxLe pantin merveilleux
IMAGE
1 - 100 (Total Results 1294904)>>