Explore your Results

ThumbnailTitle
Evangelia, inu branie; na nedele, inu prasnike zhes celu leitu, is latinskiga na crainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmerane ...Evangelia, inu branie; na nedele, inu prasnike zhes celu leitu, is latinskiga na crainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmerane ...
TEXT
Boshje zhednosti; t. j. vero, upanje, ljubesen ino grevangoBoshje zhednosti; t. j. vero, upanje, ljubesen ino grevango
TEXT
Slovenska slovnica za domačo in šolsko raboSlovenska slovnica za domačo in šolsko rabo
TEXT
Ta veliki katekismus s' praşhanjami, inu odgovormi sa ozhitnu, inu posebnu podvuzhenje mladih ludy v' zeşarskih krajlevih deshekah !Ta veliki katekismus s' praşhanjami, inu odgovormi sa ozhitnu, inu posebnu podvuzhenje mladih ludy v' zeşarskih krajlevih deshekah !
TEXT
Prirodopis rudninstva ali mineralogija; v knjigo vtisnenih je 37 podob; v porabo nižjim razredom gimnazije in realkePrirodopis rudninstva ali mineralogija; v knjigo vtisnenih je 37 podob; v porabo nižjim razredom gimnazije in realke
TEXT
Nov popravleni plateltaf ali Bukve teh zherk, inu besedi; sa vsse kateri se ozho Kransku brati is fundamenta vuzhitiNov popravleni plateltaf ali Bukve teh zherk, inu besedi; sa vsse kateri se ozho Kransku brati is fundamenta vuzhiti
TEXT
Asbuka slovenska izjasnena Rimskom, po Pravopisaniju Dalmatskomu, Horvatskomu, Slavonskomu, i Kranjskomu; Ljubitelem svojega jezyka i pismaAsbuka slovenska izjasnena Rimskom, po Pravopisaniju Dalmatskomu, Horvatskomu, Slavonskomu, i Kranjskomu; Ljubitelem svojega jezyka i pisma
TEXT
Didaktika  ; obče in posebno ukoslovjeDidaktika ; obče in posebno ukoslovje
TEXT
Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis praedicabileSacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis praedicabile
TEXT
Circulare des kais. königl. Illyrischen Guberniums; Osnanilo zesarskiga kr. Ilirskiga poglavarstvaCirculare des kais. königl. Illyrischen Guberniums; Osnanilo zesarskiga kr. Ilirskiga poglavarstva
TEXT
Kristusovo tęrpljenje vę osęm postnęh pridęgah, kę jih je imel Antoni Pękęc, kaplan pęr s. Jakobę vę Ljubljance, vę létę 1831Kristusovo tęrpljenje vę osęm postnęh pridęgah, kę jih je imel Antoni Pękęc, kaplan pęr s. Jakobę vę Ljubljance, vę létę 1831
TEXT
Vadbe sa branje v' mnogitereh zherkah sa uzhnike v' sholah na kmetih, po zesarskeh kraleveh dershavahVadbe sa branje v' mnogitereh zherkah sa uzhnike v' sholah na kmetih, po zesarskeh kraleveh dershavah
TEXT
Male povésti; sa shole na kmétih po zesarskih kraljévih deshélahMale povésti; sa shole na kmétih po zesarskih kraljévih deshélah
TEXT
Synopsis catechetica tu je: Sbrani nauk karshanski, u' kratkih besedah sapopaden, taku dobru sa poduzhiti te nevedne u' karshanski véri; koker tudi visha te prezhastite molitve s. roshenkranza, si svojmi skriunustmi, inu odpustki; nuzne buquize v'sem zhastitim, inu vissoku urednim gospudam farmanam ... te nyh pashi podloshne karshanske ouzhize poduzhitiSynopsis catechetica tu je: Sbrani nauk karshanski, u' kratkih besedah sapopaden, taku dobru sa poduzhiti te nevedne u' karshanski véri; koker tudi visha te prezhastite molitve s. roshenkranza, si svojmi skriunustmi, inu odpustki; nuzne buquize v'sem zhastitim, inu vissoku urednim gospudam farmanam ... te nyh pashi podloshne karshanske ouzhize poduzhiti
TEXT
Don Quixotte della Blatna vas; načrt tragične komedije v štirih djanjih, s predigro in s petjem za rabo prihodnjih dramatikov, nekoliko v prozi, nekoliko v priprostih rimahDon Quixotte della Blatna vas; načrt tragične komedije v štirih djanjih, s predigro in s petjem za rabo prihodnjih dramatikov, nekoliko v prozi, nekoliko v priprostih rimah
TEXT
Perpomozhik sveti roshni kranz Bogu in Marii dopadljivo molitiPerpomozhik sveti roshni kranz Bogu in Marii dopadljivo moliti
TEXT
Visokovrednemi gospodi Antoni Stranjšaki na den služenja nove meše per Mali NedeliVisokovrednemi gospodi Antoni Stranjšaki na den služenja nove meše per Mali Nedeli
TEXT
Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča; Deutsch-slovenische wissenschaftliche TerminologieZnanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča; Deutsch-slovenische wissenschaftliche Terminologie
TEXT
Te narbolshe molitve; katire je nash sveti ozhe papesh Pius VI. resvetlil, inu resloshil ussim taistim k'nuzu, katiri ta offer svete mashe is andohtjo slishat, inu svete sakramente spodobnu prejeti shelleTe narbolshe molitve; katire je nash sveti ozhe papesh Pius VI. resvetlil, inu resloshil ussim taistim k'nuzu, katiri ta offer svete mashe is andohtjo slishat, inu svete sakramente spodobnu prejeti shelle
TEXT
Instruction für die Verwaltung der Laibacher Zwangsarbeits-AnstaltInstruction für die Verwaltung der Laibacher Zwangsarbeits-Anstalt
TEXT
Pisma iz ParizaPisma iz Pariza
TEXT
Osnanilu povélja Tę nar vikshi krajlęve gospodske, ali Gubernja v' krajnski deshéli. Kaku se je sadersháti, kar steklé pessé amtizhe; Kurrende der königl. Landeshauptmannschaft im Krain. Die Benemung gegen, und bei Hundswutvorfallenheiten betreffendOsnanilu povélja Tę nar vikshi krajlęve gospodske, ali Gubernja v' krajnski deshéli. Kaku se je sadersháti, kar steklé pessé amtizhe; Kurrende der königl. Landeshauptmannschaft im Krain. Die Benemung gegen, und bei Hundswutvorfallenheiten betreffend
TEXT
Buqve sa brati, inu moliti Slavenskem shovnirjam na Shtajerskemu, Koroshkemu, inu Kraynskemu ommisleneBuqve sa brati, inu moliti Slavenskem shovnirjam na Shtajerskemu, Koroshkemu, inu Kraynskemu ommislene
TEXT
Abezédnik sa şhole na kmétih po zesarskih kraljévih deshélahAbezédnik sa şhole na kmétih po zesarskih kraljévih deshélah
TEXT
Krszcsanszke nôve peszmene knige szprávlene evangyelicsánszkim gmainamKrszcsanszke nôve peszmene knige szprávlene evangyelicsánszkim gmainam
TEXT
II. peşme sa kmete ino mlade ljudiII. peşme sa kmete ino mlade ljudi
TEXT
Prestave vaj iz Slov. - nemške gramatike za II. razred glavnih šol. Izdal Fr. Gerkman I. zvezekPrestave vaj iz "Slov. - nemške gramatike za II. razred glavnih šol. Izdal Fr. Gerkman I. zvezek
TEXT
Şrezha v' nesrezhi, ali Popişvanje zhudne sgodbe dvéh dvojzhikov; poduzhenje starim in mladim, révnim in bogatimŞrezha v' nesrezhi, ali Popişvanje zhudne sgodbe dvéh dvojzhikov; poduzhenje starim in mladim, révnim in bogatim
TEXT
Tu malu besedishe treh jesikov.; Das ist: das kleine Wörterbuch in dreyen Sprachen.; Quod est: parvum dictionarium trilingue,Tu malu besedishe treh jesikov.; Das ist: das kleine Wörterbuch in dreyen Sprachen.; Quod est: parvum dictionarium trilingue,
TEXT
Kershanski katolshki nauk sa otrôke, ki se perpravljajo k' svetimu obhajiluKershanski katolshki nauk sa otrôke, ki se perpravljajo k' svetimu obhajilu
TEXT
Malo berilo za slovensko-nemške šole; Kleines Lesebuch für slovenisch-deutsche SchulenMalo berilo za slovensko-nemške šole; Kleines Lesebuch für slovenisch-deutsche Schulen
TEXT
Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini, et B. V. Mariae, praedicabile; e Sacrę Scripturę, Sanctorumque Patrum Scriptis erutum, nec non Veterum, Recentiorumque Authorum Historijs ... roboratumSacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini, et B. V. Mariae, praedicabile; e Sacrę Scripturę, Sanctorumque Patrum Scriptis erutum, nec non Veterum, Recentiorumque Authorum Historijs ... roboratum
TEXT
Kmetijska kemija, to je, natorne postave in kemijske resnice obernjene na človeško in živalsko življenje, na kmetijstvo in njegove pridelkeKmetijska kemija, to je, natorne postave in kemijske resnice obernjene na človeško in živalsko življenje, na kmetijstvo in njegove pridelke
TEXT
Ta veşsęli dan, ali: Matizhek şe shęni; ena komedia v' pęt aktih; obdęlana po ti franzoski: Le folle journée, ou le mariage de Figaro par M. de BeaumarchaisTa veşsęli dan, ali: Matizhek şe shęni; ena komedia v' pęt aktih; obdęlana po ti franzoski: Le folle journée, ou le mariage de Figaro par M. de Beaumarchais
TEXT
Kratki sapopadik kershanskiga navuka, sa otroke, inu kmetiske ludyKratki sapopadik kershanskiga navuka, sa otroke, inu kmetiske ludy
TEXT
Pomuzh shivim, umirejezhim, inu mertvim ali Bukvize Bratovshine britkiga smertniga terplenja Christusoviga na S. Krishu; u'Lublani u'zerkvi Svetiga Jacoba ...Pomuzh shivim, umirejezhim, inu mertvim ali Bukvize Bratovshine britkiga smertniga terplenja Christusoviga na S. Krishu; u'Lublani u'zerkvi Svetiga Jacoba ...
TEXT
Isvlezhik tega velikiga catehisma s' uprashajnami, inu odgovorami; k' poduzhenju te deshelske mladoste v' zesarskeh krayleveh deshelahIsvlezhik tega velikiga catehisma s' uprashajnami, inu odgovorami; k' poduzhenju te deshelske mladoste v' zesarskeh krayleveh deshelah
TEXT
Štęvilstvo za slovénske šóle po zes. kralj. dęržávahŠtęvilstvo za slovénske šóle po zes. kralj. dęržávah
TEXT
Kraynska grammatika, das ist: Die kraynerische Grammatik, oder Kunst die kraynerische Sprache regelrichtig zu reden, und zu schreibenKraynska grammatika, das ist: Die kraynerische Grammatik, oder Kunst die kraynerische Sprache regelrichtig zu reden, und zu schreiben
TEXT
Vojskini sklepi sa zesarsko kralevo armadoVojskini sklepi sa zesarsko kralevo armado
TEXT
Novu letu se voshiNovu letu se voshi
TEXT
Sédim sinóv; povést u pésmiSédim sinóv; povést u pésmi
TEXT
Sacrum promptuarium singulis per totum annum festis, quae tum ex praecepto, tum ex devotione celebrantur praedicabileSacrum promptuarium singulis per totum annum festis, quae tum ex praecepto, tum ex devotione celebrantur praedicabile
TEXT
Gosp. Krishtofa Schmida ... Sgodbe S. písma sa mlade ljudí; okrajshane is nemskiga prestavljeneGosp. Krishtofa Schmida ... Sgodbe S. písma sa mlade ljudí; okrajshane is nemskiga prestavljene
TEXT
Pozhétki gramatike to je Pismenosti Franzoske gospoda Lhomonda; sa latinske franzoske shole v' IlliriiPozhétki gramatike to je Pismenosti Franzoske gospoda Lhomonda; sa latinske franzoske shole v' Illirii
TEXT
Blaznice (norišnice), kakoršne morajo biti, in kaj je njih namenBlaznice (norišnice), kakoršne morajo biti, in kaj je njih namen
TEXT
Evangelia, inu branie; na nedele inu prasnike zhes zelu lejtu, is Latinskiga na Krainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmeraneEvangelia, inu branie; na nedele inu prasnike zhes zelu lejtu, is Latinskiga na Krainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmerane
TEXT
Kaj mora mladina vedeti o alkoholu?Kaj mora mladina vedeti o alkoholu?
TEXT
Mali katekizem v vprašanjih ino od govorih za majnši otroke po cesarskih kraîjevih dezelahMali katekizem v vprašanjih ino od govorih za majnši otroke po cesarskih kraîjevih dezelah
TEXT
Slovénsko-Némshki in Némshko-Slovénski rózhni besédnik; kakor se slovénshina govorí na Shtájerskim, Koroshkim, Krájnskim in v' sahodnih stranih na VógerskimSlovénsko-Némshki in Némshko-Slovénski rózhni besédnik; kakor se slovénshina govorí na Shtájerskim, Koroshkim, Krájnskim in v' sahodnih stranih na Vógerskim
TEXT
Te bukve od teh pomory inu bolesni te govedine, teh ouz, inu teh suin; sa prebivauze na desheliTe bukve od teh pomory inu bolesni te govedine, teh ouz, inu teh suin; sa prebivauze na desheli
TEXT
Bukve sa kméta, kako se ima per kupovanju, plemenenju, reji in opravljanju kónj sploh obnashati, de bi jih bolésen obvaroval in v njih unanjih in notrajnih bolésnih sam sebi svetoval in pomagal; I. dél s podóbshino sa sposnanje starosti is sóbBukve sa kméta, kako se ima per kupovanju, plemenenju, reji in opravljanju kónj sploh obnashati, de bi jih bolésen obvaroval in v njih unanjih in notrajnih bolésnih sam sebi svetoval in pomagal; I. dél s podóbshino sa sposnanje starosti is sób
TEXT
Missionske catholish karshanske pejssmeMissionske catholish karshanske pejssme
TEXT
Tri pridge sa sveto-letoTri pridge sa sveto-leto
TEXT
Kmet Izidor s' svojimi otroki ino lydmi, ali Pripodobni navyki dobrih staršov za svoje otrôke ino podložne; knižica za vsakega kmeta ino težákaKmet Izidor s' svojimi otroki ino lydmi, ali Pripodobni navyki dobrih staršov za svoje otrôke ino podložne; knižica za vsakega kmeta ino težáka
TEXT
Kleines Wörterbuch der slowenischen und deutschen Sprache; Mali besednják slovénskiga in némshiga jesíka: şosebno sa Şlovénze, ktéri se hozhejo némshkiga jesika uzhiti; zunächst für Slowenen, welche die deutsche Sprache lernen wollenKleines Wörterbuch der slowenischen und deutschen Sprache; Mali besednják slovénskiga in némshiga jesíka: şosebno sa Şlovénze, ktéri se hozhejo némshkiga jesika uzhiti; zunächst für Slowenen, welche die deutsche Sprache lernen wollen
TEXT
Slate jabelkaSlate jabelka
TEXT
Premishluvaina na vsaki dan tega tedna od teh nar poglavitishnih navukov nashiga Moistra Jesusa Christusa; is Nemskiga na Crainski jesik prestaulenaPremishluvaina na vsaki dan tega tedna od teh nar poglavitishnih navukov nashiga Moistra Jesusa Christusa; is Nemskiga na Crainski jesik prestaulena
TEXT
Ozhe nash, ktéri si v' nebésih! ali Mnoge molitvize k' zhasti nashiga nebéshkiga ozhétaOzhe nash, ktéri si v' nebésih! ali Mnoge molitvize k' zhasti nashiga nebéshkiga ozhéta
TEXT
Pervo Berilo in slovnica za drugi razred slovenskih šol. (S pesemsko prilogo.)Pervo Berilo in slovnica za drugi razred slovenskih šol. (S pesemsko prilogo.)
TEXT
Currende des k. k. illyrischen Landes-Guberniums zu Laibach; Osnanílo zesarskiga kralj. Ilirskiga poglavarstva v' LjubljaniCurrende des k. k. illyrischen Landes-Guberniums zu Laibach; Osnanílo zesarskiga kralj. Ilirskiga poglavarstva v' Ljubljani
TEXT
Zirkounu leitu ali Evangelski navuki sa usse nedele inu prasnike zeliga leitaZirkounu leitu ali Evangelski navuki sa usse nedele inu prasnike zeliga leita
TEXT
Listi inu evangelji; ... na svetlobo dani po svetim pismi v' krajnski jesik prestavlenim; na vsse nedele, inu prasnike zeliga lejtaListi inu evangelji; ... na svetlobo dani po svetim pismi v' krajnski jesik prestavlenim; na vsse nedele, inu prasnike zeliga lejta
TEXT
Martin mladi puşhavnik; sala perpoved sa otrokeMartin mladi puşhavnik; sala perpoved sa otroke
TEXT
Peşem od şvetiga-leta 1826Peşem od şvetiga-leta 1826
TEXT
Conciones juxta libellum Exercitiorum s. p. Ignatij; in singulas anni Dominicas digestae per P. Bartholomaeum Bassar ...; Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia; sloshene na usako nedelo zhes lejtuConciones juxta libellum Exercitiorum s. p. Ignatij; in singulas anni Dominicas digestae per P. Bartholomaeum Bassar ...; Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia; sloshene na usako nedelo zhes lejtu
TEXT
Postave Slovenskiga družtva v Ljubljani; Statuten des Slovenischen Vereins in LaibachPostave Slovenskiga družtva v Ljubljani; Statuten des Slovenischen Vereins in Laibach
TEXT
Rechnungs-Instruction fur die Verwaltung der Provinzial- Zwangsarbeitshaus-Anstalt in LaibachRechnungs-Instruction fur die Verwaltung der Provinzial- Zwangsarbeitshaus-Anstalt in Laibach
TEXT
Instruction für das Aussichtspersonale des Provinzial- Zwangsarbeitshauses in LaibachInstruction für das Aussichtspersonale des Provinzial- Zwangsarbeitshauses in Laibach
TEXT
Veliko berilo in pogovoriloVeliko berilo in pogovorilo
TEXT
Mi Leopold ta Drugi ... Koker hitru smo nashe kraluvanje nastopili ...; Wir Leopold der Zweite ... Gleich bei unserm Regierungsantritte ...Mi Leopold ta Drugi ... Koker hitru smo nashe kraluvanje nastopili ...; Wir Leopold der Zweite ... Gleich bei unserm Regierungsantritte ...
TEXT
Mesez Boshje lubesni; v' katerimu se sapopade visha te lubesni Boga prou lubitiMesez Boshje lubesni; v' katerimu se sapopade visha te lubesni Boga prou lubiti
TEXT
Pridige sa vse nedele skusi lejtuPridige sa vse nedele skusi lejtu
TEXT
Svete pesmi za šolsko mladostSvete pesmi za šolsko mladost
TEXT
Bojna pesem avstrijanskih vojšakov v Lombardii. Sestavil Potočnik.Bojna pesem avstrijanskih vojšakov v Lombardii. Sestavil Potočnik.
TEXT
Abecedika; sa taiste, katiri se otshejo Krajnsko brati nauzhitiAbecedika; sa taiste, katiri se otshejo Krajnsko brati nauzhiti
TEXT
Pridige sa vse nedelje in prasnike zéliga léta, ktére je pridigoval Gaşhper Şhvab ...Pridige sa vse nedelje in prasnike zéliga léta, ktére je pridigoval Gaşhper Şhvab ...
TEXT
Der Turnier zwischen den beyden Rittern Lamberg und Pegam; ein krainerisches Volkslied mit einer deutschen UebersetzungDer Turnier zwischen den beyden Rittern Lamberg und Pegam; ein krainerisches Volkslied mit einer deutschen Uebersetzung
TEXT
Vezhna pratika od gospodarstva; v kateri je najti, kaku v' saki hischni gospodar Svoje hishne rezhi s'nuzam oberniti te slabe leta previditi, tem naprej stoj'ezhim nadlugam nasproti priti, inu ta perhodni zhas po tih sedem Planetov bode soditi mogelVezhna pratika od gospodarstva; v kateri je najti, kaku v' saki hischni gospodar Svoje hishne rezhi s'nuzam oberniti te slabe leta previditi, tem naprej stoj'ezhim nadlugam nasproti priti, inu ta perhodni zhas po tih sedem Planetov bode soditi mogel
TEXT
Notervsetje mesta Parisa, inu zele Franzosouske dushele; na 31. malitraven v' lettu 1814Notervsetje mesta Parisa, inu zele Franzosouske dushele; na 31. malitraven v' lettu 1814
TEXT
Réd zvelicsánsztva; poleg ednoga znamenüvanya toga nai poglaviteisega recsenya jedro szvetoga piszma, vu kterom te vöre nai véksi artikulusi grüntani jeszo, ravno i tak nistere krátke molitve, i peszmi, vön dán záto, dabi nei li szamo drobna deca zetoga mleiko szpoznanya Bosjega, i Jesussa Kristussa zaimati mogli, szebé vu vori pokreipiti, ... nego i sztarei...Réd zvelicsánsztva; poleg ednoga znamenüvanya toga nai poglaviteisega recsenya jedro szvetoga piszma, vu kterom te vöre nai véksi artikulusi grüntani jeszo, ravno i tak nistere krátke molitve, i peszmi, vön dán záto, dabi nei li szamo drobna deca zetoga mleiko szpoznanya Bosjega, i Jesussa Kristussa zaimati mogli, szebé vu vori pokreipiti, ... nego i sztarei...
TEXT
Cerkvena pesmaricaCerkvena pesmarica
TEXT
Evangelia in lystuvi; na use nedele inu imenítne prásnike, céliga léita po cathóliski vishi, inu po teh ponovlénh máshnih bukvah resdeléniEvangelia in lystuvi; na use nedele inu imenítne prásnike, céliga léita po cathóliski vishi, inu po teh ponovlénh máshnih bukvah resdeléni
TEXT
Kershanskiga navuka islagaine po u' cesarskih deshelah naprei pissanim katechismussiKershanskiga navuka islagaine po u' cesarskih deshelah naprei pissanim katechismussi
TEXT
Osnanilo Zes. kralj. zhasniga poglavarstva v' LublaniOsnanilo Zes. kralj. zhasniga poglavarstva v' Lublani
TEXT
Isloshejna pesemIsloshejna pesem
TEXT
Ta sila te prizheszhe vojske, h'kateri Nass je Franzoski Folk persilil, inu ...Ta sila te prizheszhe vojske, h'kateri Nass je Franzoski Folk persilil, inu ...
TEXT
Christianske resnize, skus premishluvanje napreineshene, inu sa predige tudi naraunaneChristianske resnize, skus premishluvanje napreineshene, inu sa predige tudi naraunane
TEXT
Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius anni; signanter de nonnullis particularibus & extraordinariis, qui in quibusdam locis festive celebrantur, & usque modo sermones de ipsis visi non sunt, compositae ex vitis eorum: Scriptura sacra, ac SS. Patribus: variis conceptibus, symbolis et historiis: praecipue aptis moralitatibus refertae, in II. partes divisae, ac copioso indice provisae, da...Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius anni; signanter de nonnullis particularibus & extraordinariis, qui in quibusdam locis festive celebrantur, & usque modo sermones de ipsis visi non sunt, compositae ex vitis eorum: Scriptura sacra, ac SS. Patribus: variis conceptibus, symbolis et historiis: praecipue aptis moralitatibus refertae, in II. partes divisae, ac copioso indice provisae, da...
TEXT
Pesmi, cerkvene in drugePesmi, cerkvene in druge
TEXT
Duhóvna vôjşkaDuhóvna vôjşka
TEXT
Kalifornske povestiKalifornske povesti
TEXT
Kratko premišljęvánje Kristusovęga tęrpljenja pęr božjim grobę, alę pa sęcer pęr križevęm potęKratko premišljęvánje Kristusovęga tęrpljenja pęr božjim grobę, alę pa sęcer pęr križevęm potę
TEXT
Molitve svete mashe sa spoved inu obhaylu, sjutrejne vezherne inu druge molitve, tudi kershansku premishluvanje sa vsak dan tiga mesza is Svetiga pismaMolitve svete mashe sa spoved inu obhaylu, sjutrejne vezherne inu druge molitve, tudi kershansku premishluvanje sa vsak dan tiga mesza is Svetiga pisma
TEXT
Nôvi abeczedárNôvi abeczedár
TEXT
Fantji! en lep zvet je ta, kar kol lubesen daFantji! en lep zvet je ta, kar kol lubesen da
TEXT
Tugomer; tragedija v 5 dejanjihTugomer; tragedija v 5 dejanjih
TEXT
26 poveşti sa mlade ljudi26 poveşti sa mlade ljudi
TEXT
Şveti véliki teden ali molitve in zeremonije, ki se po sapovedi katolshke zerkve véliki teden opravljajoŞveti véliki teden ali molitve in zeremonije, ki se po sapovedi katolshke zerkve véliki teden opravljajo
TEXT
Abecédnik za šóle po méstihAbecédnik za šóle po méstih
TEXT
1 - 100 (Total Results 212184)>>