Explore your Results

ThumbnailTitle
Betongunderstellet med de fire skaftene til Statfjord B er under bygging i Gandsfjorden ved Stavanger. Dimensjonene er gigantiske - så her blir personer små i forhold!Betongunderstellet med de fire skaftene til Statfjord B er under bygging i Gandsfjorden ved Stavanger. Dimensjonene er "gigantiske" - så her blir personer små i forhold!
IMAGE
FlaggFlagg
IMAGE
Eksteriør med navneskilt slik at ingen skal være i tvil om at de befinner seg ved eller på Statfjord C. Påskriften er: Statfjord C - blokk 33/9 - Statfjordgruppen - Operatør Statoil.Eksteriør med navneskilt slik at ingen skal være i tvil om at de befinner seg ved eller på Statfjord C. Påskriften er: Statfjord C - blokk 33/9 - Statfjordgruppen - Operatør Statoil.
IMAGE
Kontraktsignering vedrørende salg av gass fra Statfjordfeltet. Direktør Arve Johnsen sitter med ryggen mot kamera, mens E. Schindewolf, B. Bergmann og K. Liesen sitter på motsatt side av bordet.Kontraktsignering vedrørende salg av gass fra Statfjordfeltet. Direktør Arve Johnsen sitter med ryggen mot kamera, mens E. Schindewolf, B. Bergmann og K. Liesen sitter på motsatt side av bordet.
IMAGE
Livbåtøvelse på boligplattformen (QP) på Valhall-feltet.Livbåtøvelse på boligplattformen (QP) på Valhall-feltet.
IMAGE
Her bygges prosess og kompresjonsplattformen (PCP) på Valhall-feltet. Stålunderstellet må på plass før plattformdekket kan kobles oppå.Her bygges prosess og kompresjonsplattformen (PCP) på Valhall-feltet. Stålunderstellet må på plass før plattformdekket kan kobles oppå.
IMAGE
Livbåtøvelse på boligplattformen (QP) på Valhall-feltet.Livbåtøvelse på boligplattformen (QP) på Valhall-feltet.
IMAGE
Boreplattformen (DP) på Valhall-feltet. DP hadde oppstart i 1981, da med Norges første tildekkede boretårn.Boreplattformen (DP) på Valhall-feltet. DP hadde oppstart i 1981, da med Norges første tildekkede boretårn.
IMAGE
Boligplattformen (QP) til høyre med boreplattformen (DP) til venstre.Boligplattformen (QP) til høyre med boreplattformen (DP) til venstre.
IMAGE
Boligplattformen (QP). Til venstre står kranfartøyet som ble hentet inn til bygging av prosess og kompresjonsplattformen (PCP) på Valhall-feltet.Boligplattformen (QP). Til venstre står kranfartøyet som ble hentet inn til bygging av prosess og kompresjonsplattformen (PCP) på Valhall-feltet.
IMAGE
Dekket til kranfartøyet som ble hentet inn til bygging av prosess og kompresjonsplattformen (PCP) på Valhall-feltet.Dekket til kranfartøyet som ble hentet inn til bygging av prosess og kompresjonsplattformen (PCP) på Valhall-feltet.
IMAGE
Ombord på kranfartøyet som er hentet inn til bygging av den nye prosess og kompresjonsplattformen (PCP) på Valhallfeltet.Ombord på kranfartøyet som er hentet inn til bygging av den nye prosess og kompresjonsplattformen (PCP) på Valhallfeltet.
IMAGE
Livbåtøvelse på QP, boligplattformen på Valhall-feltet.Livbåtøvelse på QP, boligplattformen på Valhall-feltet.
IMAGE
Valhall boligplattform (QP) lengst til venstre, bak boreplattformen (DP). Kranfartøyet er hentet inn til bygging av den nye prosess og kompresjonsplattformen (PCP). Stålunderstellet er allerede på plass.Valhall boligplattform (QP) lengst til venstre, bak boreplattformen (DP). Kranfartøyet er hentet inn til bygging av den nye prosess og kompresjonsplattformen (PCP). Stålunderstellet er allerede på plass.
IMAGE
Dekket til en av Valhallplattformene.Dekket til en av Valhallplattformene.
IMAGE
ombord på Valhall A plattformen.ombord på Valhall A plattformen.
IMAGE
I full gang med installering av ny radar på Valhall-feltet.I full gang med installering av ny radar på Valhall-feltet.
IMAGE
Undersiden av boreriggen på ValhallfeltetUndersiden av boreriggen på Valhallfeltet
IMAGE
Det er høyt fra toppen av boretårnet og ned til boredekket.Det er høyt fra toppen av boretårnet og ned til boredekket.
IMAGE
Den ene livbåten på Valhall A skal få en overhaling.Den ene livbåten på Valhall A skal få en overhaling.
IMAGE
Trolig en øvelse med oljelenser til sjøs.Trolig en øvelse med oljelenser til sjøs.
IMAGE
utenfor boretårnet ligger stabler med borestrenger. Disse fraktes opp i boretårnet vet behov.utenfor boretårnet ligger stabler med borestrenger. Disse fraktes opp i boretårnet vet behov.
IMAGE
Fest for Statfjordfeltet avholdes i Atlantic Hall i Stavanger i februar 1980. Statoildirektør Arve Johnsen holder her tale for de prominente gjester, bl.a. statoils styreformann, tidligere industriministerr Finn Lied - midt i bildet foran Johnsen."Fest" for Statfjordfeltet avholdes i Atlantic Hall i Stavanger i februar 1980. Statoildirektør Arve Johnsen holder her tale for de prominente gjester, bl.a. statoils styreformann, tidligere industriministerr Finn Lied - midt i bildet foran Johnsen.
IMAGE
Byssen på Frigg QPByssen på Frigg QP
IMAGE
En kinesisk delegasjon besøkte Statoil og Statfjord A i 1980. Her er gjestene i munter passiar på privat besøk hjemme hos Solvor og Jakob Bleie, som var ansatt i Statoil.En kinesisk delegasjon besøkte Statoil og Statfjord A i 1980. Her er gjestene i munter passiar på privat besøk hjemme hos Solvor og Jakob Bleie, som var ansatt i Statoil.
IMAGE
FlaggFlagg
IMAGE
BrønnhodeventilBrønnhodeventil
IMAGE
Friggkomplekset. Flare i bakgrunnen.Friggkomplekset. Flare i bakgrunnen.
IMAGE
1 - 28 (Total Results 28)