Explore your Results

ThumbnailTitle
Apdovanojimas Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius. 2009Apdovanojimas "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžius. 2009
IMAGE
Ieva Jankutė skaito pranešimą 1984 m. NiujorkeIeva Jankutė skaito pranešimą 1984 m. Niujorke
IMAGE
Jonas Šliūpas Kaune prie savo namo 1929 m. 1929-05-12Jonas Šliūpas Kaune prie savo namo 1929 m. 1929-05-12
IMAGE
Jonas Vanagaitis. Jono Vanagaičio išleistas patriotinis atvirukasJonas Vanagaitis. Jono Vanagaičio išleistas patriotinis atvirukas
IMAGE
Ieva Jankutė su LR Prezidente Dalia Grybauskaite valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonijoje. 2011-07-06Ieva Jankutė su LR Prezidente Dalia Grybauskaite valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonijoje. 2011-07-06
IMAGE
Kunigo B. Šveikausko rožinisKunigo B. Šveikausko rožinis
IMAGE
Elzės Jankutės gimtadienis. 1974Elzės Jankutės gimtadienis. 1974
IMAGE
Elzės Jankutės laidotuvės. 1985Elzės Jankutės laidotuvės. 1985
IMAGE
Mortos Zauniūtės laiškas. 1907-09-04Mortos Zauniūtės laiškas. 1907-09-04
IMAGE
Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus vaikaičiai Ieva Jankutė ir Endrius JankusMažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus vaikaičiai Ieva Jankutė ir Endrius Jankus
IMAGE
Jurgis Jankus vasaroja pas savo senelį Martyną Jankų ir tetą Elzę Jankutę 1936 m. Bitėnai.Jurgis Jankus vasaroja pas savo senelį Martyną Jankų ir tetą Elzę Jankutę 1936 m. Bitėnai.
IMAGE
Martyno Jankaus vaikaitis Jurgis Jankus pakeliui į StalingradąMartyno Jankaus vaikaitis Jurgis Jankus pakeliui į Stalingradą
IMAGE
Elzės Jankutės laidotuvės. 1985Elzės Jankutės laidotuvės. 1985
IMAGE
Elzė Jankutė ir Marija Dambarienė, 1978 m. Torontas. 1978Elzė Jankutė ir Marija Dambarienė, 1978 m. Torontas. 1978
IMAGE
Ieva Jankutė vidurinės mokyklos moksleivė, 1941 m. VokietijaIeva Jankutė vidurinės mokyklos moksleivė, 1941 m. Vokietija
IMAGE
Maldų knyga- brevijoriusMaldų knyga- brevijorius
IMAGE
Vasario 16-osios minėjimas ToronteVasario 16-osios minėjimas Toronte
IMAGE
Jono Vanagaičio automobilio vairavimo leidimas, 1926 m.Jono Vanagaičio automobilio vairavimo leidimas, 1926 m.
IMAGE
Elzė ir Edė Jankutės su Dambarų šeima, 1971 m. Torontas. 1971Elzė ir Edė Jankutės su Dambarų šeima, 1971 m. Torontas. 1971
IMAGE
Pagėgių geležinkelio viršininkas Jakutis. 1939Pagėgių geležinkelio viršininkas Jakutis. 1939
IMAGE
Ieva Jankutė su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonijojeIeva Jankutė su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonijoje
IMAGE
Pagėgių garbės piliečio vardo liudijimas Nr. 4. 2013-01-30Pagėgių garbės piliečio vardo liudijimas Nr. 4. 2013-01-30
IMAGE
Apdovanojimas Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius. 2009Apdovanojimas "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžius. 2009
IMAGE
Kunigo B. Šveikausko Sibire naudota kortelė su lotyniška sentencija iš Biblijos. 1950Kunigo B. Šveikausko Sibire naudota kortelė su lotyniška sentencija iš Biblijos. 1950
IMAGE
Elzė Jankutė tautiniu kostiumu. 1969Elzė Jankutė tautiniu kostiumu. 1969
IMAGE
Elzės Jankutės laidotuvių procesija. 1985Elzės Jankutės laidotuvių procesija. 1985
IMAGE
Pagėgių Romos katalikų parapijos bažnyčios inventorinė knyga. 1949-01-01Pagėgių Romos katalikų parapijos bažnyčios inventorinė knyga. 1949-01-01
IMAGE
Mortos Zauniūtės laiškas. 1907-06-27Mortos Zauniūtės laiškas. 1907-06-27
IMAGE
Maldų knyga- brevijoriusMaldų knyga- brevijorius
IMAGE
Jono Vanagaičio išleistas atvirukasJono Vanagaičio išleistas atvirukas
IMAGE
Svečiuose pas Elzę Jankutę Kristina Dambaraitė su tėvu. 1984Svečiuose pas Elzę Jankutę Kristina Dambaraitė su tėvu. 1984
IMAGE
Elzė Jankutė per sesers Edės laidotuves. 1977Elzė Jankutė per sesers Edės laidotuves. 1977
IMAGE
Pagėgių geležinkelio pasienio karininkai. 1939Pagėgių geležinkelio pasienio karininkai. 1939
IMAGE
Vydūno laiškas. 1908-07-05Vydūno laiškas. 1908-07-05
IMAGE
Maldų knyga- brevijoriusMaldų knyga- brevijorius
IMAGE
Pagėgių Šv. Kyžiaus bažnyčiaPagėgių Šv. Kyžiaus bažnyčia
IMAGE
Jonas Vanagaitis. Jono Vanagaičio išleistas atvirukasJonas Vanagaitis. Jono Vanagaičio išleistas atvirukas
IMAGE
Geležinkelio tilto Pagėgiai- Tilžė statybos darbai. 1970Geležinkelio tilto Pagėgiai- Tilžė statybos darbai. 1970
IMAGE
Apdovanojimas Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiaus miniatiūra. 2009Apdovanojimas "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiaus miniatiūra. 2009
IMAGE
Elzės Jankutės laidotuvių procesija. 1985Elzės Jankutės laidotuvių procesija. 1985
IMAGE
Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas. 1959-06-12Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas. 1959-06-12
IMAGE
Birutės draugijos pirmininkas Jonas Vanagaitis"Birutės" draugijos pirmininkas Jonas Vanagaitis
IMAGE
Padėka Mažosios Lietuvos Enciklopedijos garbės leidėjai Ievai Jankutei. 2010-01Padėka Mažosios Lietuvos Enciklopedijos garbės leidėjai Ievai Jankutei. 2010-01
IMAGE
Elzė JankutėElzė Jankutė
IMAGE
Lietuvos jūrų skautas Endrius Jankus. 1947 m. rugsėjo 10 d., Flensburgas, Vokietija.Lietuvos jūrų skautas Endrius Jankus. 1947 m. rugsėjo 10 d., Flensburgas, Vokietija.
IMAGE
Atvirukas siųstas Valteriui Didžiui nuo VLIKo seimo dalyvių, Torontas 1973 m. 1973-12-01Atvirukas siųstas Valteriui Didžiui nuo VLIKo seimo dalyvių, Torontas 1973 m. 1973-12-01
IMAGE
Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus. 1939Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus. 1939
IMAGE
Ieva Jankutė prie tetos Elzės Jankutės karsto. 1985Ieva Jankutė prie tetos Elzės Jankutės karsto. 1985
IMAGE
Vydūno laiškas. 1910-07-19Vydūno laiškas. 1910-07-19
IMAGE
Mažosios Lietuvos Patriarcho Martyno Jankaus perlaidojimo ceremonijaMažosios Lietuvos Patriarcho Martyno Jankaus perlaidojimo ceremonija
IMAGE
Pagėgių garbės piliečio medalio miniatiūra. 2013Pagėgių garbės piliečio medalio miniatiūra. 2013
IMAGE
Visuotinis darbininkų suvažiavimas su Pagėgių skyriaus geležinkelio darbuotojais,1938 m.Visuotinis darbininkų suvažiavimas su Pagėgių skyriaus geležinkelio darbuotojais,1938 m.
IMAGE
Kunigo Bronislovo Šveikausko kapasKunigo Bronislovo Šveikausko kapas
IMAGE
Marija Šlapelienė su seserimi Elena Klišeikiene. 1958Marija Šlapelienė su seserimi Elena Klišeikiene. 1958
IMAGE
Pagėgių Romos katalikų koplyčios rekonstrukcijos-pristatymo brėžinys. 1960Pagėgių Romos katalikų koplyčios rekonstrukcijos-pristatymo brėžinys. 1960
IMAGE
Jaunius Žvirblis. 1934-04-08Jaunius Žvirblis. 1934-04-08
IMAGE
Jonas Vanagaitis. Birutės draugijos lietuvaitėsJonas Vanagaitis. Birutės draugijos lietuvaitės
IMAGE
Maldų knyga- brevijoriusMaldų knyga- brevijorius
IMAGE
Vanagaičių namas KauneVanagaičių namas Kaune
IMAGE
Enzys Jagomastas. Enzio Jagomasto laiškas Jurgiui Šlapeliui, 1908 m. 1908Enzys Jagomastas. Enzio Jagomasto laiškas Jurgiui Šlapeliui, 1908 m. 1908
IMAGE
Ievos Jankutės auštojo mokslo diplomasIevos Jankutės auštojo mokslo diplomas
IMAGE
Ieva Jankutė. 1939Ieva Jankutė. 1939
IMAGE
Elzė Jankutė ir Marija Dambarienė su dukra Kristina, 1980 m. Torontas. 1980Elzė Jankutė ir Marija Dambarienė su dukra Kristina, 1980 m. Torontas. 1980
IMAGE
Kunigo B. Šveikausko Sibire naudota kortelė su lotyniška sentencija iš Biblijos. 1950Kunigo B. Šveikausko Sibire naudota kortelė su lotyniška sentencija iš Biblijos. 1950
IMAGE
Pagėgių Šv. Kyžiaus bažnyčiaPagėgių Šv. Kyžiaus bažnyčia
IMAGE
Filosofas, rašytojas Vydūnas (Vilhelmas Storostas)Filosofas, rašytojas Vydūnas (Vilhelmas Storostas)
IMAGE
Marija Brožaitytė – Vanagaitienė su vaikaičiais Tautvydu ir Romu. 1943Marija Brožaitytė – Vanagaitienė su vaikaičiais Tautvydu ir Romu. 1943
IMAGE
Antrą kartą perstatoma Pagėgių kapinių koplyčia. 1970Antrą kartą perstatoma Pagėgių kapinių koplyčia. 1970
IMAGE
Jono Vanagaičio Pensininko – šelpiamoji kortelė. 1942-07-01Jono Vanagaičio Pensininko – šelpiamoji kortelė. 1942-07-01
IMAGE
Elzė ir Edė Jankutės. 1971Elzė ir Edė Jankutės. 1971
IMAGE
Ieva Vanagaitytė Rambyne 1937 m. 1937Ieva Vanagaitytė Rambyne 1937 m. 1937
IMAGE
Kunigo Bronislovo Šveikausko mirties liudijimas. 1969-10-03Kunigo Bronislovo Šveikausko mirties liudijimas. 1969-10-03
IMAGE
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas Nr. 1K-735Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas Nr. 1K-735
IMAGE
Vydūnas senattvėjeVydūnas senattvėje
IMAGE
Pagėgių kapinių koplyčia po pirmojo perstatymo. 1968Pagėgių kapinių koplyčia po pirmojo perstatymo. 1968
IMAGE
Marmūrinė dėžutė su geležinio šuns skulptūrėle, dovanota Jonui Vanagaičiui 1934 m.Marmūrinė dėžutė su geležinio šuns skulptūrėle, dovanota Jonui Vanagaičiui 1934 m.
IMAGE
Ieva Jankutė su Vytuku Bakaičiu prie tetos Elzės Jankutės karsto. 1985-09-13Ieva Jankutė su Vytuku Bakaičiu prie tetos Elzės Jankutės karsto. 1985-09-13
IMAGE
Ievos Jankutės Amerikos pilietybės suteikimo dokumentas 1957 m. 1957-01-22Ievos Jankutės Amerikos pilietybės suteikimo dokumentas 1957 m. 1957-01-22
IMAGE
Pagėgių garbės piliečio medalis. 2013Pagėgių garbės piliečio medalis. 2013
IMAGE
Enzys Jagomastas. Enzio Jagomasto laiškas Jurgiui Šlapeliui, 1909 m. 1909-03-08Enzys Jagomastas. Enzio Jagomasto laiškas Jurgiui Šlapeliui, 1909 m. 1909-03-08
IMAGE
Ieva Simonaitytė. Laiškas rašytas Valteriui Didžiui nuo Ievos Simonaitytės, 1961 m. 1961-09-13Ieva Simonaitytė. Laiškas rašytas Valteriui Didžiui nuo Ievos Simonaitytės, 1961 m. 1961-09-13
IMAGE
Vokietijos pilietybės suteikimo dokumentas. 1944-10-25Vokietijos pilietybės suteikimo dokumentas. 1944-10-25
IMAGE
Kunigo B. Šveikausko Sibire naudota kortelė su lotyniška sentencija iš Biblijos. 1950Kunigo B. Šveikausko Sibire naudota kortelė su lotyniška sentencija iš Biblijos. 1950
IMAGE
Medinis kryželisMedinis kryželis
IMAGE
Viešnagė Martyno Jankaus sodyboje, 1936 m. BitėnaiViešnagė Martyno Jankaus sodyboje, 1936 m. Bitėnai
IMAGE
1970 m. klebono Petro Stuko perstatyta Pagėgių kapinių koplyčia1970 m. klebono Petro Stuko perstatyta Pagėgių kapinių koplyčia
IMAGE
Endrius JankusEndrius Jankus
IMAGE
Valstybės Tarybos narys, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio ir politikos veikėjas, aušrininkas Martynas Jankus tarpukariu.Valstybės Tarybos narys, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio ir politikos veikėjas, aušrininkas Martynas Jankus tarpukariu.
IMAGE
Birutės draugijos kanklininkės"Birutės" draugijos kanklininkės
IMAGE
Ieva Jankutė su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonijoje. 2011-07-06Ieva Jankutė su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonijoje. 2011-07-06
IMAGE
Pagėgių evangelikų liuteronų kapinių koplyčia. 1964Pagėgių evangelikų liuteronų kapinių koplyčia. 1964
IMAGE
Elzės Jankutės laidotuvės. 1985Elzės Jankutės laidotuvės. 1985
IMAGE
Ieva Jankutė, 2011 m. 2011-07-06Ieva Jankutė, 2011 m. 2011-07-06
IMAGE
Kunigo Bronislovo Šveikausko gimimo liudijimas. 1969-01-23Kunigo Bronislovo Šveikausko gimimo liudijimas. 1969-01-23
IMAGE
Vilhelmas Storosta; Vilius Storosta; Vydūnas. Vydūno rašytas laiškas Jurgiui Šlapeliui, Tilžė 1939 m. 1939-06-11Vilhelmas Storosta; Vilius Storosta; Vydūnas. Vydūno rašytas laiškas Jurgiui Šlapeliui, Tilžė 1939 m. 1939-06-11
IMAGE
1 - 95 (Total Results 95)