Explore your Results

ThumbnailTitle
Zarasų kraštas / redagavo ir spaudai paruošė Pr. Gipiškis. - 1936Zarasų kraštas / redagavo ir spaudai paruošė Pr. Gipiškis. - 1936
TEXT
Vaikai ir jų auginimas Kupiškio apylinkėje. - 1943Vaikai ir jų auginimas Kupiškio apylinkėje. - 1943
TEXT
Visuotinis Kat. „Blaivybės“ Draugijos Susirinkimas Kaune 12 ir 13 d. vasario mėn. 1913 m. - 1913Visuotinis Kat. „Blaivybės“ Draugijos Susirinkimas Kaune 12 ir 13 d. vasario mėn. 1913 m. - 1913
IMAGE
Dievų saulės akivaizdoje žuvimas / P. Erūnas. - 1938"Dievų" saulės akivaizdoje žuvimas / P. Erūnas. - 1938
TEXT
Katalikiškoji akcija parapijoje / K[un.] V. Butvila. - 1934Katalikiškoji akcija parapijoje / K[un.] V. Butvila. - 1934
TEXT
Zigmantas Kęstutaitis Didysis Lietuvos kunigaikštis (1432-1440) / [dail.] M. BarvickisZigmantas Kęstutaitis Didysis Lietuvos kunigaikštis (1432-1440) / [dail.] M. Barvickis
IMAGE
Ksav. Vanagėlis. - 1921Ksav. Vanagėlis. - 1921
IMAGE
E. Galvanauskio ministerių kabinetas, atvedęs Lietuvą į Steigiamąjį seimąE. Galvanauskio ministerių kabinetas, atvedęs Lietuvą į Steigiamąjį seimą
IMAGE
Gedimino kapas VeliuonojeGedimino kapas Veliuonoje
IMAGE
A. a. kareivis Povilas Lukšys - pirmasis Lietuvos nepriklausomybės kovose žuvęs savanoris. - 1928A. a. kareivis Povilas Lukšys - pirmasis Lietuvos nepriklausomybės kovose žuvęs savanoris. - 1928
IMAGE
Maironis. - 1922Maironis. - 1922
IMAGE
Žemaičių vyskupas, istorikas, švietėjas Motiejus ValančiusŽemaičių vyskupas, istorikas, švietėjas Motiejus Valančius
IMAGE
Prel. K. OlšauskisPrel. K. Olšauskis
IMAGE
MaironisMaironis
IMAGE
M. Krupavičius, Lietuvių Krikš. Dem. Partijos Pirmininkas. Steigiamojo Seimo narysM. Krupavičius, Lietuvių Krikš. Dem. Partijos Pirmininkas. Steigiamojo Seimo narys
IMAGE
D-ras J. Basanavičius 1905 m. prieš pat SeimąD-ras J. Basanavičius 1905 m. prieš pat Seimą
IMAGE
Poetas Juozas Stanikūnas-Žemės Dulkė. Portretinė nuotrauka / Juozas Stanikūnas. - apie 1920Poetas Juozas Stanikūnas-Žemės Dulkė. Portretinė nuotrauka / Juozas Stanikūnas. - apie 1920
IMAGE
Lietuvos kariuomenės 5-ojo pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko kariškiai. Grupinė nuotrauka / Vincas Jonuška ... [et al.]. - apie 1922Lietuvos kariuomenės 5-ojo pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko kariškiai. Grupinė nuotrauka / Vincas Jonuška ... [et al.]. - apie 1922
IMAGE
Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 moksleiviai su mokytoju Motiejumi Lukšiu gamtos pažinimo pamokoje lauke. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1940.06.01Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 moksleiviai su mokytoju Motiejumi Lukšiu gamtos pažinimo pamokoje lauke. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1940.06.01
IMAGE
Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 moksleivių sporto šventė. Nuotrauka. - 1949.05.22Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 moksleivių sporto šventė. Nuotrauka. - 1949.05.22
IMAGE
Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 mokytojai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1937Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 mokytojai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1937
IMAGE
Vabalninko šaulių būrio artistų grupė, suvaidinusi britų dramaturgo B. Thomas komediją „Karolio teta“. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1930.11.23Vabalninko šaulių būrio artistų grupė, suvaidinusi britų dramaturgo B. Thomas komediją „Karolio teta“. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1930.11.23
IMAGE
Karinio parengimo kursų A. Panemunėje kursantų grupė. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1931Karinio parengimo kursų A. Panemunėje kursantų grupė. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1931
IMAGE
Pedagoginių darbų kursų pradžios mokyklų mokytojams, vykusių Telšiuose, dalyviai ekskursijoje Palangoje ant Birutės kalno. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1929.08.02Pedagoginių darbų kursų pradžios mokyklų mokytojams, vykusių Telšiuose, dalyviai ekskursijoje Palangoje ant Birutės kalno. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1929.08.02
IMAGE
Vabalninko miestelio ir aplylinkės kaimų mokyklų mokytojai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1930.05.30Vabalninko miestelio ir aplylinkės kaimų mokyklų mokytojai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1930.05.30
IMAGE
S. Kymantaitės-Čiurlionienės dramos „Aušros sūnūs“ vaidintojai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1929S. Kymantaitės-Čiurlionienės dramos „Aušros sūnūs“ vaidintojai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1929
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų III-iosios laidos absolventai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė / Kostas Barniškis ... [et al.]. - 1927Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų III-iosios laidos absolventai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė / Kostas Barniškis ... [et al.]. - 1927
IMAGE
Naumiesčio ateitininkų šventės dalyviai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1927Naumiesčio ateitininkų šventės dalyviai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1927
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų moksleiviai ateitininkai ir pedagogai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų moksleiviai ateitininkai ir pedagogai. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1926
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventė Petronėlė Aleksaitė. Portretinė nuotrauka / Petrė Aleksaitė. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventė Petronėlė Aleksaitė. Portretinė nuotrauka / Petrė Aleksaitė. - 1926
IMAGE
Salamiesčio pradžios mokyklos vedėjas mokytojas Juozas Vėjelis prie darbo stalo. Nuotrauka / Juozas Vėjelis. - 1929Salamiesčio pradžios mokyklos vedėjas mokytojas Juozas Vėjelis prie darbo stalo. Nuotrauka / Juozas Vėjelis. - 1929
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventas J. Klimaitis. Portretinė nuotrauka / J. Klimaitis. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventas J. Klimaitis. Portretinė nuotrauka / J. Klimaitis. - 1926
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventas Jonas Tumosa. Portretinė nuotrauka / Jonas Tumosa. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventas Jonas Tumosa. Portretinė nuotrauka / Jonas Tumosa. - 1926
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų moksleivė Ona Paukštytė. Portretinė nuotrauka / Ona Paukštytė. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų moksleivė Ona Paukštytė. Portretinė nuotrauka / Ona Paukštytė. - 1926
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventė Elena Kriaučiūnaitė. Portretinė nuotrauka / Elena Kriaučiūnaitė. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventė Elena Kriaučiūnaitė. Portretinė nuotrauka / Elena Kriaučiūnaitė. - 1926
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventas Richardas Švarplaitis. Portretinė nuotrauka / Richardas [Švarplaitis]. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventas Richardas Švarplaitis. Portretinė nuotrauka / Richardas [Švarplaitis]. - 1926
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventė M. Kaunaitė. Portretinė nuotrauka / M. Kaunaitė. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventė M. Kaunaitė. Portretinė nuotrauka / M. Kaunaitė. - 1926
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-osios 1925 m. laidos absolventai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė / Kostas Barniškis ...[et al.]. - 1925Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-osios 1925 m. laidos absolventai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė / Kostas Barniškis ...[et al.]. - 1925
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų moksleivis Jurgis Rastauskas. Portretinė nuotrauka / Jurgis [Rastauskas]. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų moksleivis Jurgis Rastauskas. Portretinė nuotrauka / Jurgis [Rastauskas]. - 1926
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-osios laidos (1925 m.) absolventas J. Mockevičius. Portretinė nuotrauka / J. Mockevičius. - 1925Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-osios laidos (1925 m.) absolventas J. Mockevičius. Portretinė nuotrauka / J. Mockevičius. - 1925
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-o kurso moksleivis Vytautas Stelmokas prie dailės darbų parodos. Nuotrauka / Vytas Stelmokas. - 1925Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-o kurso moksleivis Vytautas Stelmokas prie dailės darbų parodos. Nuotrauka / Vytas Stelmokas. - 1925
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-osios laidos (1925 m.) absolventas J. Kuncaitis. Portretinė nuotrauka / J. Kuncaitis. - 1925Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-osios laidos (1925 m.) absolventas J. Kuncaitis. Portretinė nuotrauka / J. Kuncaitis. - 1925
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų 1924-1925 m. m. moksleivės ateitininkės. Nuotrauka / P. Dielininkaitytė ... [et al.]. - 1924-1925Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų 1924-1925 m. m. moksleivės ateitininkės. Nuotrauka / P. Dielininkaitytė ... [et al.]. - 1924-1925
IMAGE
Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos jaunesniųjų ateitininkų kuopos valdyba. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1924Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos jaunesniųjų ateitininkų kuopos valdyba. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1924
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų (1924-1925 m. m.) moksleivių ateitininkų kuopa su pedagogais. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1924-1925Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų (1924-1925 m. m.) moksleivių ateitininkų kuopa su pedagogais. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1924-1925
IMAGE
Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos IV-os klasės (1923-1924 m. m.) moksleiviai. Nuotrauka. - 1924Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos IV-os klasės (1923-1924 m. m.) moksleiviai. Nuotrauka. - 1924
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I kurso (1924-1925 m. m.) kapsai ir kapsės. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1924-1925Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I kurso (1924-1925 m. m.) kapsai ir kapsės. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1924-1925
IMAGE
Motiejus Lukšys – karinio parengimo kursų A. Panemunėje kursantas. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys. - 1931Motiejus Lukšys – karinio parengimo kursų A. Panemunėje kursantas. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys. - 1931
IMAGE
Mokytojas Motiejus Lukšys su tėvu Motiejumi Lukšiu. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1931Mokytojas Motiejus Lukšys su tėvu Motiejumi Lukšiu. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1931
IMAGE
Mokytojas Motiejus Lukšys. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys. - apie 1933Mokytojas Motiejus Lukšys. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys. - apie 1933
IMAGE
Pedagogas, rašytojas Motiejus Lukšys. Portretinės nuotraukos / Motiejus Lukšys. - apie 1936-1939Pedagogas, rašytojas Motiejus Lukšys. Portretinės nuotraukos / Motiejus Lukšys. - apie 1936-1939
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų moksleivis Motiejus Lukšys. Portretinė nuotrauka / Mot[iejus] Lukšys. - 1925Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų moksleivis Motiejus Lukšys. Portretinė nuotrauka / Mot[iejus] Lukšys. - 1925
IMAGE
Nykštukas / [Jacob Grimm, Wilhelm Grimm]. - 1914Nykštukas / [Jacob Grimm, Wilhelm Grimm]. - 1914
TEXT
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų absolventas Motiejus Lukšys (dešinėje) su draugu. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų absolventas Motiejus Lukšys (dešinėje) su draugu. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1926
IMAGE
Panevėžio cukraus fabriko žaliavų skyriaus darbuotojai pasitarime Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių treste Kaune. Nuotraukos / Kostas Jašinskas ... [et al.]. - 1953.03.30Panevėžio cukraus fabriko žaliavų skyriaus darbuotojai pasitarime Lietuvos cukraus ir cukrinių runkelių treste Kaune. Nuotraukos / Kostas Jašinskas ... [et al.]. - 1953.03.30
IMAGE
Motiejus Lukšys – Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-o kurso (1924-1925 m. m.) moksleivis. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys. - 1924-1925Motiejus Lukšys – Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų I-o kurso (1924-1925 m. m.) moksleivis. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys. - 1924-1925
IMAGE
Panevėžio cukraus fabriko darbuotojai prie fabriko pastato. Grupinė nuotrauka. - 1941Panevėžio cukraus fabriko darbuotojai prie fabriko pastato. Grupinė nuotrauka. - 1941
IMAGE
Smagūs žaidimai / sutaisė Matas Grigonis. - 1914Smagūs žaidimai / sutaisė Matas Grigonis. - 1914
TEXT
Padėkos lapas katalikų mėnesinio žurnalo „Žvaigždė“ platintojui kunigui Felicijonui Leliui / „Žvaigždės“ redakcija ir administracija. - 1933Padėkos lapas katalikų mėnesinio žurnalo „Žvaigždė“ platintojui kunigui Felicijonui Leliui / „Žvaigždės“ redakcija ir administracija. - 1933
TEXT
Trįs legendos apie kūdikėlį Jėzų / vertė M. Grigonis. - 1913Trįs legendos apie kūdikėlį Jėzų / vertė M. Grigonis. - 1913
TEXT
Matuko dirva / iš N. Vučetičio lietuviškai parašė M. Grigonis. - 1911Matuko dirva / iš N. Vučetičio lietuviškai parašė M. Grigonis. - 1911
TEXT
Mokytojo Antano Lesnikausko laidotuvės. Montažinė nuotrauka. - 1930.06.07Mokytojo Antano Lesnikausko laidotuvės. Montažinė nuotrauka. - 1930.06.07
IMAGE
Piešimas lentoje / Br. Murinas. - 1939Piešimas lentoje / Br. Murinas. - 1939
TEXT
Kanauninkas Kleofas Kozmianas švietėjas ir auklėtojas sunkiausiais vergijos laikais / J. Prunskis. - 1934Kanauninkas Kleofas Kozmianas švietėjas ir auklėtojas sunkiausiais vergijos laikais / J. Prunskis. - 1934
TEXT
Katalikiškoji Akcija ir gyvenimas / J. Gobis. - 1932Katalikiškoji Akcija ir gyvenimas / J. Gobis. - 1932
TEXT
Lietuvių Katalikų Jaunimo Federacijos Pavasaris Panevėžio Senamiesčio kuopų penkiolikos metų veikimo apžvalga. - 1934Lietuvių Katalikų Jaunimo Federacijos "Pavasaris" Panevėžio Senamiesčio kuopų penkiolikos metų veikimo apžvalga. - 1934
TEXT
Birbynė / J. Besparnis. - 1910Birbynė / J. Besparnis. - 1910
TEXT
Malda / vyskupas Bougaud. - 1935Malda / vyskupas Bougaud. - 1935
TEXT
Pareiga / J. Prunskis. - 1934Pareiga / J. Prunskis. - 1934
TEXT
Kviečiai ir raugės / P.Orintaitė. - 1938Kviečiai ir raugės / P.Orintaitė. - 1938
TEXT
Saugokime mūsų kūdikius ir jaunimą nuo džiovos / A. Didžiulis. - 1940Saugokime mūsų kūdikius ir jaunimą nuo džiovos / A. Didžiulis. - 1940
TEXT
De frequenti Communione / Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum. - 1938De frequenti Communione / Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum. - 1938
TEXT
Ar mokslas kenkia religijai? / Pius Tautvila. - 1928Ar mokslas kenkia religijai? / Pius Tautvila. - 1928
TEXT
Reformatorius Ulrikas Cvinglis / P. Jakubėnas. - 1932Reformatorius Ulrikas Cvinglis / P. Jakubėnas. - 1932
TEXT
Nulaužtas raktas / Skuju Fridis. - 1935Nulaužtas raktas / Skuju Fridis. - 1935
TEXT
Tėvas jau leido / vertė Žmogelis. - 1933Tėvas jau leido / vertė Žmogelis. - 1933
TEXT
Laimingoji diena / A. Ostrovskis, N. Solovjovas. - 1935Laimingoji diena / A. Ostrovskis, N. Solovjovas. - 1935
TEXT
Žmogžudžio duktė / Stasys Žematis. - 1935Žmogžudžio duktė / Stasys Žematis. - 1935
TEXT
Svajonės / Juozas Stanikūnas]. - 1921Svajonės / Juozas Stanikūnas]. - 1921
TEXT
Daug tamstos rašote... / Juozas Stanikūnas]. - 1933Daug tamstos rašote... / Juozas Stanikūnas]. - 1933
TEXT
Tautybė ir gyvenimas / J. Gobis. - 1929Tautybė ir gyvenimas / J. Gobis. - 1929
TEXT
Panevėžio valstybinės gimnazijos 1927 m. absolventas Stasys Žvirzdinas prie Raguvėlės dvaro rūmų. Nuotrauka / Stasys [Žvirzdinas]. - 1927Panevėžio valstybinės gimnazijos 1927 m. absolventas Stasys Žvirzdinas prie Raguvėlės dvaro rūmų. Nuotrauka / Stasys [Žvirzdinas]. - 1927
IMAGE
Sapnas / Žemės Dulkė. - 1949-1955Sapnas / Žemės Dulkė. - 1949-1955
TEXT
Stasys Žvirzdinas. Portretinė nuotrauka / S[tasys] Žvirzdinas. - 1928.12.22Stasys Žvirzdinas. Portretinė nuotrauka / S[tasys] Žvirzdinas. - 1928.12.22
IMAGE
Panevėžio mokytojų seminarijos 1929 m. absolventė mokytoja Juzė Slavinskaitė. Portretinė nuotrauka / Juzė [Slavinskaitė]. - 1931.10.01Panevėžio mokytojų seminarijos 1929 m. absolventė mokytoja Juzė Slavinskaitė. Portretinė nuotrauka / Juzė [Slavinskaitė]. - 1931.10.01
IMAGE
Prof. Prano Dovydaičio viešnagė Paįstryje. Paįstrio bendruomenės atstovai su prof. Pranu Dovydaičiu prie vaišių stalo. Grupinė nuotrauka / Pranas Dovydaitis ... [et al.]. - 1930Prof. Prano Dovydaičio viešnagė Paįstryje. Paįstrio bendruomenės atstovai su prof. Pranu Dovydaičiu prie vaišių stalo. Grupinė nuotrauka / Pranas Dovydaitis ... [et al.]. - 1930
IMAGE
Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios klebonija. Nuotrauka. - XX a. 2 deš. pab.Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios klebonija. Nuotrauka. - XX a. 2 deš. pab.
IMAGE
Kunigas Stanislovas Dailidonis, prof. Pranas Dovydaitis su Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios choristais ir orkestro muzikantais. Grupinė nuotrauka / Pranas Dovydaitis ... [et al.]. - 1930Kunigas Stanislovas Dailidonis, prof. Pranas Dovydaitis su Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios choristais ir orkestro muzikantais. Grupinė nuotrauka / Pranas Dovydaitis ... [et al.]. - 1930
IMAGE
Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios choristai, pučiamųjų orkestro muzikantai su kunigu Stanislovu Dailidoniu. Grupinė nuotrauka / Stanislovas Dailidonis ... [et al.]. - 1934.06.24Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios choristai, pučiamųjų orkestro muzikantai su kunigu Stanislovu Dailidoniu. Grupinė nuotrauka / Stanislovas Dailidonis ... [et al.]. - 1934.06.24
IMAGE
Pavasarininkų kursų dalyviai su kunigais. Grupinė nuotrauka / Stanislovas Dailidonis ... [et al.]. - 1936Pavasarininkų kursų dalyviai su kunigais. Grupinė nuotrauka / Stanislovas Dailidonis ... [et al.]. - 1936
IMAGE
Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia. Nuotrauka. - XX a. 2 deš. pab.-3 deš.Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia. Nuotrauka. - XX a. 2 deš. pab.-3 deš.
IMAGE
Juozo ir Kotrynos Sabaliauskų šeima su vyskupu Teofiliu Matulioniu, kunigais Napoleonu Sabaliausku ir Stanislovu Dailidoniu. Grupinė nuotrauka / Teofilis Matulionis ... [et al.]. - apie 1933Juozo ir Kotrynos Sabaliauskų šeima su vyskupu Teofiliu Matulioniu, kunigais Napoleonu Sabaliausku ir Stanislovu Dailidoniu. Grupinė nuotrauka / Teofilis Matulionis ... [et al.]. - apie 1933
IMAGE
Bronė Latušinskaitė. Portretinė nuotrauka / Bronė Latušinskaitė. - 1935.05.03Bronė Latušinskaitė. Portretinė nuotrauka / Bronė Latušinskaitė. - 1935.05.03
IMAGE
Pedagogės seserys Kamilė ir Malvina Kielaitės. Grupinė nuotrauka / Kamilė Kielaitė, Malvina Kielaitė. - 1924.06.25Pedagogės seserys Kamilė ir Malvina Kielaitės. Grupinė nuotrauka / Kamilė Kielaitė, Malvina Kielaitė. - 1924.06.25
IMAGE
Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivė Pranė Aukštikalnytė. Nuotrauka / Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė. - 1938.08.18Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivė Pranė Aukštikalnytė. Nuotrauka / Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė. - 1938.08.18
IMAGE
Raguvos parapijos vikaras (1933-1936) kunigas Steponas Pelešynas ant motociklo „Harley-Davidson“ prie Raguvos klebonijos. Nuotrauka / Steponas Pelešynas, Jonas Maciejauskas. - 1935.10.03Raguvos parapijos vikaras (1933-1936) kunigas Steponas Pelešynas ant motociklo „Harley-Davidson“ prie Raguvos klebonijos. Nuotrauka / Steponas Pelešynas, Jonas Maciejauskas. - 1935.10.03
IMAGE
Raguvos parapijos moksleiviai ir studentai su kunigais Juozu Juozevičiumi ir Titu Narbutu. Nuotrauka / Juozas Juozevičius ... [et al.]. - 1937Raguvos parapijos moksleiviai ir studentai su kunigais Juozu Juozevičiumi ir Titu Narbutu. Nuotrauka / Juozas Juozevičius ... [et al.]. - 1937
IMAGE
Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonininkas Antanas Strazdas su žmona. Portretinė vestuvių nuotrauka / Antanas Strazdas ... [et al.]. - 1933.03.10Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonininkas Antanas Strazdas su žmona. Portretinė vestuvių nuotrauka / Antanas Strazdas ... [et al.]. - 1933.03.10
IMAGE
Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Josvainių kuopos nariai su kunigu Pranciškumi Vasiliausku. Nuotrauka / Pranciškus Vasiliauskas ... [et al.]. - XX a. 3 deš.Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Josvainių kuopos nariai su kunigu Pranciškumi Vasiliausku. Nuotrauka / Pranciškus Vasiliauskas ... [et al.]. - XX a. 3 deš.
IMAGE
Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras kunigas Juozas Juozevičius. Portretinė nuotrauka / J. Juozevičius. - 1938Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras kunigas Juozas Juozevičius. Portretinė nuotrauka / J. Juozevičius. - 1938
IMAGE
1 - 100 (Total Results 2717)>>