Explore your Results

ThumbnailTitle
Sapnas / Žemės Dulkė. - 1949-1955Sapnas / Žemės Dulkė. - 1949-1955
TEXT
Mokytoja Paulina Žitkevičiūtė-Lukoševičienė su drauge / Paulina Žitkevičiūtė ... [et al.]. - 1925.09.25Mokytoja Paulina Žitkevičiūtė-Lukoševičienė su drauge / Paulina Žitkevičiūtė ... [et al.]. - 1925.09.25
TEXT
Vytautas Karka. Pirmosios Komunijos nuotrauka / Vytautas Karka. - 1927Vytautas Karka. Pirmosios Komunijos nuotrauka / Vytautas Karka. - 1927
TEXT
Ex libris kunigo Roberto Pukenio / Henrikas Mazūras. - 1992Ex libris kunigo Roberto Pukenio / Henrikas Mazūras. - 1992
IMAGE
Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija / K. Paltarokas. - 1932Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija / K. Paltarokas. - 1932
TEXT
Panevėžio II-osios mergaičių gimnazijos mokytojos Julijos Juodeškaitės-Rapšienės pažymėjimas Nr. 167 / Panevėžio miesto Vykdomasis komitetas. - 1945.09.27Panevėžio II-osios mergaičių gimnazijos mokytojos Julijos Juodeškaitės-Rapšienės pažymėjimas Nr. 167 / Panevėžio miesto Vykdomasis komitetas. - 1945.09.27
TEXT
Mokytojas Vladas Pranevičius / Vladas Pranevičius. - 1924.06.27Mokytojas Vladas Pranevičius / Vladas Pranevičius. - 1924.06.27
TEXT
Povilas Bukavičius su grupe bendramokslių / Povilas Bukavičius ... [et al.]. - 1936.09.10Povilas Bukavičius su grupe bendramokslių / Povilas Bukavičius ... [et al.]. - 1936.09.10
TEXT
Ex libris Šilutei - 480. Katalikų bažnyčia / Henrikas Mazūras. - 1991Ex libris Šilutei - 480. Katalikų bažnyčia / Henrikas Mazūras. - 1991
IMAGE
Marija Eidrigevičiūtė-Raudonikienė su sūnumi Raimundu Raudonikiu. Grupinė nuotrauka / Marija Eidrigevičiūtė-Raudonikienė, Raimundas Raudonikis. - 1935Marija Eidrigevičiūtė-Raudonikienė su sūnumi Raimundu Raudonikiu. Grupinė nuotrauka / Marija Eidrigevičiūtė-Raudonikienė, Raimundas Raudonikis. - 1935
IMAGE
Ex libris Paulavičiaus A[lgirdo] R[omualdo] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 2002Ex libris Paulavičiaus A[lgirdo] R[omualdo] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 2002
IMAGE
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventų susitikimas po 30-ties metų. Iš kairės: M. Lukšys, M. Karka, J. Survila. 2-oje eilėje: Z. Pilkauskas, Vl. Rutkauskas, Baranauskas, Vl. Trachinas, A. Budavičius, Breiva. / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1978Panevėžio mokytojų seminarijos absolventų susitikimas po 30-ties metų. Iš kairės: M. Lukšys, M. Karka, J. Survila. 2-oje eilėje: Z. Pilkauskas, Vl. Rutkauskas, Baranauskas, Vl. Trachinas, A. Budavičius, Breiva. / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1978
TEXT
Panevėžio apskrities tarybos iškilmingas suvažiavimas 1928.02.16 / fotogr. I[ciko] Frido. - 1928Panevėžio apskrities tarybos iškilmingas suvažiavimas 1928.02.16 / fotogr. I[ciko] Frido. - 1928
TEXT
[Irena Smilgaitė su motina Valerija Smilgiene. Portretinė nuotrauka / Irena Smilgaitė, Valerija Smilgienė]. - 1941[Irena Smilgaitė su motina Valerija Smilgiene. Portretinė nuotrauka / Irena Smilgaitė, Valerija Smilgienė]. - 1941
IMAGE
Raimundas Raudonikis / Raimundas Raudonikis. - 1930.11.28Raimundas Raudonikis / Raimundas Raudonikis. - 1930.11.28
TEXT
Palaužta lelija. Nr. [3]. - 1933Palaužta lelija. Nr. [3]. - 1933
TEXT
Elena Gabulaitė (kairėje), Aleksandra Šilgalytė ir Elena Bujokaitė-Švelnienė poetės Salomėjos Nėries tėviškėje Kiršuose / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1968Elena Gabulaitė (kairėje), Aleksandra Šilgalytė ir Elena Bujokaitė-Švelnienė poetės Salomėjos Nėries tėviškėje Kiršuose / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1968
TEXT
Grupė moksleivių su mokytoju A. Janulevičiumi / A. Janulevičius ... [et al.]. - apie 1920Grupė moksleivių su mokytoju A. Janulevičiumi / A. Janulevičius ... [et al.]. - apie 1920
TEXT
Ex libris Dante Alighieri. Panevėžio komitetas / Henrikas Mazūras. - 1996Ex libris Dante Alighieri. Panevėžio komitetas / Henrikas Mazūras. - 1996
IMAGE
Henriko Prialgausko rankraščių fondas. Atsiminimai, 1949-1958 metai / Stasys Žemaitis. - 1975Henriko Prialgausko rankraščių fondas. Atsiminimai, 1949-1958 metai / Stasys Žemaitis. - 1975
TEXT
[Kunigas Juozas Želvys. Portretinė nuotrauka] / J[uozas] Želvys. - 1961.06.08[Kunigas Juozas Želvys. Portretinė nuotrauka] / J[uozas] Želvys. - 1961.06.08
IMAGE
Profesorius, medicinos mokslų daktaras Mykolas Marcinkevičius / Almonė Marcinkevičiūtė-Bernadišienė. - 2000.05.12Profesorius, medicinos mokslų daktaras Mykolas Marcinkevičius / Almonė Marcinkevičiūtė-Bernadišienė. - 2000.05.12
TEXT
Panevėžio mergaičių gimnazija (dabar - V. Žemkalnio gimnazija). - apie 1933Panevėžio mergaičių gimnazija (dabar - V. Žemkalnio gimnazija). - apie 1933
TEXT
Panevėžio lenkų gimnazijos moksleivės laisvalaikiu gamtoje. Grupinė nuotrauka / Halina Moigytė ... [et al.]. - 1935Panevėžio lenkų gimnazijos moksleivės laisvalaikiu gamtoje. Grupinė nuotrauka / Halina Moigytė ... [et al.]. - 1935
IMAGE
Motiejus Lukšys – karinio parengimo kursų A. Panemunėje kursantas. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys. - 1931Motiejus Lukšys – karinio parengimo kursų A. Panemunėje kursantas. Portretinė nuotrauka / Motiejus Lukšys. - 1931
IMAGE
Tikybos pirmamokslis / K. Paltarokas. - 1941Tikybos pirmamokslis / K. Paltarokas. - 1941
TEXT
Panevėžio lenkų gimnazijos pedagogai ant gimnazijos laiptų / Valerijonas Straševičius ... [et al.]. - 1932Panevėžio lenkų gimnazijos pedagogai ant gimnazijos laiptų / Valerijonas Straševičius ... [et al.]. - 1932
TEXT
Panevėžio mokytojų seminarijos IV-o kurso moksleiviai su mokytoju Juozu Mičiuliu / Juozas Mičiulis ... [et al.]. - 1929.06.07Panevėžio mokytojų seminarijos IV-o kurso moksleiviai su mokytoju Juozu Mičiuliu / Juozas Mičiulis ... [et al.]. - 1929.06.07
TEXT
Mokytoja Kotryna Vilkaitė / Kotryna Vilkaitė. - 1945.02.10Mokytoja Kotryna Vilkaitė / Kotryna Vilkaitė. - 1945.02.10
TEXT
Panevėžio mokytojų seminarijos V-os laidos absolventai 15 m. baigimo-susitikimo proga, 1949-1964 / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1964Panevėžio mokytojų seminarijos V-os laidos absolventai 15 m. baigimo-susitikimo proga, 1949-1964 / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1964
TEXT
Zigmantas Moigis / Zigmantas Moigis. - apie 1910Zigmantas Moigis / Zigmantas Moigis. - apie 1910
TEXT
Meno dienų redakcijos suorganizuoto Kauno valstybinių gimnazijų būrelių literatūros ir muzikos vakaro svečiai / Leonas Kuodys ... [et al.]. - 1938.12.10"Meno dienų" redakcijos suorganizuoto Kauno valstybinių gimnazijų būrelių literatūros ir muzikos vakaro svečiai / Leonas Kuodys ... [et al.]. - 1938.12.10
TEXT
Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas. Lakštinė grafika. Sophie-Ona / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1994Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas. Lakštinė grafika. Sophie-Ona / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1994
IMAGE
[Pedagogės Anelės Plačenytės-Juodvalkienės vestuvės. Nuotrauka] / Anelė [Plačenytė-Juodvalkienė] ... [et al.]. - 1933.06.04[Pedagogės Anelės Plačenytės-Juodvalkienės vestuvės. Nuotrauka] / Anelė [Plačenytė-Juodvalkienė] ... [et al.]. - 1933.06.04
IMAGE
Skudučiai / Bronė Buivydaitė. - 1933Skudučiai / Bronė Buivydaitė. - 1933
TEXT
Panevėžio mergaičių gimnazijos matematikos 1923 m. išleidžiamųjų egzaminų programa / [Panevėžio mergaičių gimnazija]. - 1923Panevėžio mergaičių gimnazijos matematikos 1923 m. išleidžiamųjų egzaminų programa / [Panevėžio mergaičių gimnazija]. - 1923
TEXT
Panevėžio miesto Tarybos deputatų kultūros komisijos posėdis. Iš kairės: Jerutė Vaičekauskienė, neatpažintas asmuo, Valdas Mykolas Jatautis, Kęstutis Vaičiulis / Jerutė Vaičekauskienė ... [et al.]. - apie 1991Panevėžio miesto Tarybos deputatų kultūros komisijos posėdis. Iš kairės: Jerutė Vaičekauskienė, neatpažintas asmuo, Valdas Mykolas Jatautis, Kęstutis Vaičiulis / Jerutė Vaičekauskienė ... [et al.]. - apie 1991
TEXT
Ex libris Aurelijos G[vozdienės] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991Ex libris Aurelijos G[vozdienės] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991
IMAGE
Henriko Mazūro rankraščių fondas F90. Kūrybinės veiklos dokumentai. Ekslibrisai. Ex libris J. Tumas-Vaižgantas / Henrikas Mazūras. - 1989Henriko Mazūro rankraščių fondas F90. Kūrybinės veiklos dokumentai. Ekslibrisai. Ex libris J. Tumas-Vaižgantas / Henrikas Mazūras. - 1989
IMAGE
Panevėžio pradinių mokyklų mokytojų ekskursija Nemuno upe / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1939.07.20Panevėžio pradinių mokyklų mokytojų ekskursija Nemuno upe / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1939.07.20
TEXT
[Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai su mokytojais. Grupinė nuotrauka] / Petras Rapšys ... [et al.]. - 1935.01.14[Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai su mokytojais. Grupinė nuotrauka] / Petras Rapšys ... [et al.]. - 1935.01.14
IMAGE
Pranešimai Nr. 18681 bei Nr. 19616 Petrui Zablockui dėl mokymosi pašto, telegrafo, telefono darbų Biržų pašto įstaigoje / Lietuvos Respublika. S. M. Pašto valdyba. Administracijos skyrius. - 1937.05.13-1937.05.19Pranešimai Nr. 18681 bei Nr. 19616 Petrui Zablockui dėl mokymosi pašto, telegrafo, telefono darbų Biržų pašto įstaigoje / Lietuvos Respublika. S. M. Pašto valdyba. Administracijos skyrius. - 1937.05.13-1937.05.19
TEXT
Ex libris poetės Elenos Mezginaitės / Henrikas Mazūras. - 1988Ex libris poetės Elenos Mezginaitės / Henrikas Mazūras. - 1988
IMAGE
Moksleivių ateitininkų sąjungos Panevėžio kuopa ekskursijoje Biržuose ir Pabiržėje / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1936.05.31-1936.06.01Moksleivių ateitininkų sąjungos Panevėžio kuopa ekskursijoje Biržuose ir Pabiržėje / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1936.05.31-1936.06.01
TEXT
Poetų Mykolo Karčiausko, Antano Drilingos, Eugenijaus Matuzevičiaus, Jono Strielkūno susitikimas su panevėžiečiais. Stovi Panevėžio tiesos redaktorius Alfonsas Dagelis / Alfonsas Dagelis ... [et al.]. - apie 1980Poetų Mykolo Karčiausko, Antano Drilingos, Eugenijaus Matuzevičiaus, Jono Strielkūno susitikimas su panevėžiečiais. Stovi "Panevėžio tiesos" redaktorius Alfonsas Dagelis / Alfonsas Dagelis ... [et al.]. - apie 1980
TEXT
Elena Gabulaitė / Elena Gabulaitė. - apie 1935-1937Elena Gabulaitė / Elena Gabulaitė. - apie 1935-1937
TEXT
Poetas Juozas Stanikūnas-Žemės Dulkė. Portretinė nuotrauka / Juozas Stanikūnas. - apie 1920Poetas Juozas Stanikūnas-Žemės Dulkė. Portretinė nuotrauka / Juozas Stanikūnas. - apie 1920
IMAGE
Mokytoja Elena Gabulaitė su Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos 10 klasės moksleiviais ekskursijoje po Anykščių apylinkes. Ekskursijos dalyviai rašytojo J. Biliūno tėviškėje Niūronyse su rašytoja B. Buivydaite bei A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje Anykščiuose / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1961Mokytoja Elena Gabulaitė su Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos 10 klasės moksleiviais ekskursijoje po Anykščių apylinkes. Ekskursijos dalyviai rašytojo J. Biliūno tėviškėje Niūronyse su rašytoja B. Buivydaite bei A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje Anykščiuose / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1961
IMAGE
[Kanauninkas Jonas Beinorius. Portretinė nuotrauka] / Jonas Beinorius. - 1973.06.24[Kanauninkas Jonas Beinorius. Portretinė nuotrauka] / Jonas Beinorius. - 1973.06.24
IMAGE
Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso šventaisiais 1933 metais vadovas. - 1933Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso šventaisiais 1933 metais vadovas. - 1933
TEXT
Kapitonas Alfonsas Novikas / Alfonsas Novikas. - apie 1905Kapitonas Alfonsas Novikas / Alfonsas Novikas. - apie 1905
TEXT
Panevėžio lėlių liaudies teatro kolektyvas kasmetinėje liaudies teatrų po atviru dangumi festivalio šventinėje eisenoje Palangoje / foto Vytauto Juškevičiaus. - 1984Panevėžio lėlių liaudies teatro kolektyvas kasmetinėje liaudies teatrų po atviru dangumi festivalio šventinėje eisenoje Palangoje / foto Vytauto Juškevičiaus. - 1984
TEXT
Lietuvos sveikatos centrų gydytojų suvažiavimas Kaune / Mykolas Marcinkevičius ...[et al.]. - apie 1936Lietuvos sveikatos centrų gydytojų suvažiavimas Kaune / Mykolas Marcinkevičius ...[et al.]. - apie 1936
TEXT
Panevėžio miesto pradinių mokyklų vaikų dainų ir sporto šventė: šventės dalyvių eisena, muzikiniai ir sportiniai pasirodymai. Nuotraukos. - 1930Panevėžio miesto pradinių mokyklų vaikų dainų ir sporto šventė: šventės dalyvių eisena, muzikiniai ir sportiniai pasirodymai. Nuotraukos. - 1930
IMAGE
Mokytoja Janina Gabrėnienė / Janina Gabrėnienė. - 1961.10.02Mokytoja Janina Gabrėnienė / Janina Gabrėnienė. - 1961.10.02
TEXT
Motiejus Lukšys su Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 pedagogėmis / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1937-1948Motiejus Lukšys su Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 pedagogėmis / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1937-1948
TEXT
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus studentės Elena Gabulaitė ir Emilija Šešeikaitė / Elena Gabulaitė, Emilija Šešeikaitė]. - apie 1939Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus studentės Elena Gabulaitė ir Emilija Šešeikaitė / Elena Gabulaitė, Emilija Šešeikaitė]. - apie 1939
TEXT
Panevėžio lenkų gimnazijos 6-os klasės moksleivės. Grupinė nuotrauka / Irena Moigytė ... [et al.]. - 1931.06.11Panevėžio lenkų gimnazijos 6-os klasės moksleivės. Grupinė nuotrauka / Irena Moigytė ... [et al.]. - 1931.06.11
IMAGE
Zigmantas Moigis / Zigmantas Moigis. - apie 1910Zigmantas Moigis / Zigmantas Moigis. - apie 1910
TEXT
Buvęs Panevėžuio mokytojų seminarijos moksleivis Kazimieras Karosas / Kazimieras Karosas. - 1930.08.28Buvęs Panevėžuio mokytojų seminarijos moksleivis Kazimieras Karosas / Kazimieras Karosas. - 1930.08.28
TEXT
Aleksandra ir Felicija Šilgalytės su Panevėžio mokytojų seminarijos mokslo draugėmis / Aleksandra Šilgalytė ... [et al.]. - 1922-1924.09.06Aleksandra ir Felicija Šilgalytės su Panevėžio mokytojų seminarijos mokslo draugėmis / Aleksandra Šilgalytė ... [et al.]. - 1922-1924.09.06
TEXT
Mokytoja Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė / Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė. - 1932.09.02-1933.07.09Mokytoja Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė / Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė. - 1932.09.02-1933.07.09
TEXT
Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras kunigas Juozas Juozevičius. Portretinė nuotrauka / J. Juozevičius. - 1938Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras kunigas Juozas Juozevičius. Portretinė nuotrauka / J. Juozevičius. - 1938
IMAGE
Vilniaus lietuvių gimnazijos moksleivės / K. Sabaitė, J. Sabaitė. - 1917.08.28Vilniaus lietuvių gimnazijos moksleivės / K. Sabaitė, J. Sabaitė. - 1917.08.28
TEXT
Barklainių pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1930Barklainių pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1930
TEXT
Stasys Šneideris ir mokytojas Bronius Antanaitis Antanaičių šeimos sode / Stasys Šneideris, Bronius Antanaitis. - apie 1974-1975Stasys Šneideris ir mokytojas Bronius Antanaitis Antanaičių šeimos sode / Stasys Šneideris, Bronius Antanaitis. - apie 1974-1975
TEXT
Kunigo Bronislovo Kazakausko antkapinis paminklas Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriujeKunigo Bronislovo Kazakausko antkapinis paminklas Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje
IMAGE
Panevėžio dramos teatro aktorius Bronius Babkauskas vokiečių lakūno vaidmenyje Kijevo A. P. Dovženkos kino studijos režisieriaus V. Grosso filme Kas šiandien mirs? / Bronius Babkauskas. - 1968Panevėžio dramos teatro aktorius Bronius Babkauskas vokiečių lakūno vaidmenyje Kijevo A. P. Dovženkos kino studijos režisieriaus V. Grosso filme "Kas šiandien mirs?" / Bronius Babkauskas. - 1968
TEXT
Ex libris Č[eslovo] Jezersko / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991Ex libris Č[eslovo] Jezersko / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991
IMAGE
[Mokytojas Petras Rapšys (dešinėje) su nežinomu vyru prie mokytojo, šaulio Juozo Bloznelio kapo. Nuotrauka] / Petras Rapšys ... [et al.]. - apie 1927[Mokytojas Petras Rapšys (dešinėje) su nežinomu vyru prie mokytojo, šaulio Juozo Bloznelio kapo. Nuotrauka] / Petras Rapšys ... [et al.]. - apie 1927
IMAGE
Pranešimai Petrui Zablockui dėl studentų sveikatos tikrinimo / A. Kovaliūnas. - 1937.08.21Pranešimai Petrui Zablockui dėl studentų sveikatos tikrinimo / A. Kovaliūnas. - 1937.08.21
TEXT
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 9 / [Kazimieras Paltarokas]. - 1932Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 9 / [Kazimieras Paltarokas]. - 1932
TEXT
Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9. Elenos Gabulaitės laikinas asmens liudijimas Nr. 1118 / Lietuvos Respublika. V[idaus] R[eikalų] M[inisterija]. Biržų miesto burmistras. - 1943.12.20Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9. Elenos Gabulaitės laikinas asmens liudijimas Nr. 1118 / Lietuvos Respublika. V[idaus] R[eikalų] M[inisterija]. Biržų miesto burmistras. - 1943.12.20
TEXT
Aleksandra Šilgalytė su Obelių pradinės mokyklos ketvirto skyriaus mokiniais / Aleksandra Šilgalytė ...[et al.]. - 1936Aleksandra Šilgalytė su Obelių pradinės mokyklos ketvirto skyriaus mokiniais / Aleksandra Šilgalytė ...[et al.]. - 1936
TEXT
[Panevėžio mergaičių gimnazijos pedagogų kolektyvas ant gimnazijos laiptų. Grupinė nuotrauka] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1945[Panevėžio mergaičių gimnazijos pedagogų kolektyvas ant gimnazijos laiptų. Grupinė nuotrauka] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1945
IMAGE
Panevėžio 1-os aštuonmetės mokyklos pedagogai / Petras Zablockas ... [et al.]. - 1972Panevėžio 1-os aštuonmetės mokyklos pedagogai / Petras Zablockas ... [et al.]. - 1972
TEXT
Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Matematikos-fizikos skyriaus studentės Julijos Juodeškaitės-Rapšienės studento asmens liudijimas / Lietuvos universitetas. - 1925.10.21Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Matematikos-fizikos skyriaus studentės Julijos Juodeškaitės-Rapšienės studento asmens liudijimas / Lietuvos universitetas. - 1925.10.21
TEXT
Rašytojo Antano Vienuolio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Raseinių 2-oje vidurinėje mokykloje: moksleiviai dėkoja Teresei Mikeliūnaitei už perskaitytą pranešimą apie A. Vienuolį / Teresė Mikeliūnaitė ... [et al.]. - 1982.04.18Rašytojo Antano Vienuolio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Raseinių 2-oje vidurinėje mokykloje: moksleiviai dėkoja Teresei Mikeliūnaitei už perskaitytą pranešimą apie A. Vienuolį / Teresė Mikeliūnaitė ... [et al.]. - 1982.04.18
TEXT
Ex libris Аслан Мусин. Кудайберген Жубанов, 1899- 1938 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1998Ex libris Аслан Мусин. Кудайберген Жубанов, 1899- 1938 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1998
IMAGE
Onos Juodeškaitės-Žilinskienės ir Prano Žilinsko vestuvių nuotrauka / Ona Juodeškaitė-Žilinskienė, Pranas Žilinskas. - 1926.11.13Onos Juodeškaitės-Žilinskienės ir Prano Žilinsko vestuvių nuotrauka / Ona Juodeškaitė-Žilinskienė, Pranas Žilinskas. - 1926.11.13
TEXT
Moksleivės Elenos Gabulaitės atminimų albumėlis / Eufrozina Buinevičiūtė ... [et al.]. - 1935-1937Moksleivės Elenos Gabulaitės atminimų albumėlis / Eufrozina Buinevičiūtė ... [et al.]. - 1935-1937
TEXT
Lietuvos kariuomenės 5-ojo pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko kariai Vievio geležinkelio stotyje. Grupinė nuotrauka. - 1920.07.14Lietuvos kariuomenės 5-ojo pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko kariai Vievio geležinkelio stotyje. Grupinė nuotrauka. - 1920.07.14
IMAGE
Ramygalos progimnazijos statybos pradžia. - 1925Ramygalos progimnazijos statybos pradžia. - 1925
TEXT
Ex libris Massimo Battolla / Henrikas Mazūras. - 2002Ex libris Massimo Battolla / Henrikas Mazūras. - 2002
IMAGE
Ex libris Gediminui - 650. Napalys Kitkauskas / Henrikas Mazūras. - 1991Ex libris Gediminui - 650. Napalys Kitkauskas / Henrikas Mazūras. - 1991
IMAGE
Kalbininkė Julija Žukauskaitė su kolege Neries krantinėje Vilniuje / Julija Žukauskaitė ... [et al.]. - 1955.05.01Kalbininkė Julija Žukauskaitė su kolege Neries krantinėje Vilniuje / Julija Žukauskaitė ... [et al.]. - 1955.05.01
TEXT
Panevėžio vyskupijos vyskupo Romualdo Krikščiūno 25-erių metų kunigystės jubiliejus / Romualdas Krikščiūnas ... [et al.]. - 1979.09.23Panevėžio vyskupijos vyskupo Romualdo Krikščiūno 25-erių metų kunigystės jubiliejus / Romualdas Krikščiūnas ... [et al.]. - 1979.09.23
TEXT
Draugijos „Daina“ Panevėžio skyriaus vaidintojai po spektaklio „Niervai“. - 1938.04.10Draugijos „Daina“ Panevėžio skyriaus vaidintojai po spektaklio „Niervai“. - 1938.04.10
TEXT
[Pedagogė Paulina Jankevičienė. Portretinė nuotrauka] / P. Jankevičienė. - 1929.03.28[Pedagogė Paulina Jankevičienė. Portretinė nuotrauka] / P. Jankevičienė. - 1929.03.28
IMAGE
[Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinės mokyklos 1970-jų metų laidos abiturientai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1970[Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinės mokyklos 1970-jų metų laidos abiturientai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1970
IMAGE
Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventas Jonas Tumosa. Portretinė nuotrauka / Jonas Tumosa. - 1926Naumiesčio dvimečių mokytojų kursų II-osios laidos (1926 m.) absolventas Jonas Tumosa. Portretinė nuotrauka / Jonas Tumosa. - 1926
IMAGE
Miežiškių kunigai. Kunigas Antanas Valantinas / Antanas Valantinas. - apie 1940Miežiškių kunigai. Kunigas Antanas Valantinas / Antanas Valantinas. - apie 1940
TEXT
Juozas Gudavičius su šeima / Juozas Gudavičius ... [et al.]. - 1939Juozas Gudavičius su šeima / Juozas Gudavičius ... [et al.]. - 1939
IMAGE
Ex libris B. Babkausko, 1917–87. Panevėžys / Henrikas Mazūras. - 1987Ex libris B. Babkausko, 1917–87. Panevėžys / Henrikas Mazūras. - 1987
IMAGE
[Mančesterio lietuviai. Grupinės nuotraukos] / Kazimieras Barėnas ... [et al.]. - apie 1949-1950.07.09[Mančesterio lietuviai. Grupinės nuotraukos] / Kazimieras Barėnas ... [et al.]. - apie 1949-1950.07.09
IMAGE
Ex libris Juškevičienės S[tasės]. Gerard Mercator 1512-1594 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1992Ex libris Juškevičienės S[tasės]. Gerard Mercator 1512-1594 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1992
IMAGE
Pedagogė Emilija Šešeikaitė-Mackevičienė su rašytoja Ale Rūta Vilniuje / Elena Šešeikaitė-Mackevičienė ... [et al.]. - 19--Pedagogė Emilija Šešeikaitė-Mackevičienė su rašytoja Ale Rūta Vilniuje / Elena Šešeikaitė-Mackevičienė ... [et al.]. - 19--
TEXT
Mykolas Karka - Vilniaus J. Montvilos piešimo ir muzikos mokyklos studentas / Mykolas Karka. - 1909Mykolas Karka - Vilniaus J. Montvilos piešimo ir muzikos mokyklos studentas / Mykolas Karka. - 1909
TEXT
Kunigas Felicijonas Lelis Krekenavoje / Felicijonas Lelis ... [et al.]. - 1934.10.14Kunigas Felicijonas Lelis Krekenavoje / Felicijonas Lelis ... [et al.]. - 1934.10.14
TEXT
Vandos Zaborskaitės laiškas Leonui Kuodžiui / V[anda] Zaborskaitė. - 1971.05.17-1973.12.29Vandos Zaborskaitės laiškas Leonui Kuodžiui / V[anda] Zaborskaitė. - 1971.05.17-1973.12.29
TEXT
1 - 100 (Total Results 2717)>>