Stasys Šilingas su žmona Emilija ir šešiomis dukromis. Misiūnai, Paežerėlių valsčius, Šakių apskritis, Lietuva, apie 1925–1926 m.

Stasys Šilingas su žmona Emilija ir šešiomis dukromis. Misiūnai, Paežerėlių valsčius, Šakių apskritis, Lietuva, apie 1925–1926 m.Emilija Šilingienė (1889–1943) 1941 06 14 su dukra Raminta Šilingaite ištremta į Ust Kaną Ust Kano r. Kalnų Altajaus autonominę sritį Altajaus kr. 1943 02 22 tremtyje mirė. 1944 m. birželio 7 d. tremtyje mirė dukra Raminta Šilingaitė. 1999 m. palaikai parvežti į Lietuvą ir perlaidoti Ilguvos kapinėse Stasys Šilingas (1885–1962). Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. Lietuvos Valstybės Tarybos narys ir prezidiumo vicepirmininkas, 1919–1920 m., 1928–1938 m. – pirmininkas, 1922 m. lapkričio 13–1923 m. kovo 13 d. I Seimo, 1923 m. birželio 5–1926 m. birželio 2 d. II Seimo Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovas. XIV (1926 12 17–1928 01 31), XVI (1934 06 12–1935 09 06), XVII (1935 09 06-1938 03 24) vyriausybių teisingumo ministras. Padėjo parengti 1938 m. Lietuvos valstybės konstituciją, Tautai ir valstybei saugoti įstatymą, Teismų santvarkos įstatymą, Spaudos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. 1938 m. iš valstybės tarnybos pasitraukė ir su šeima apsigyveno savo ūkyje Šakių apskrityje Paežerėlių valsčiuje Misiūnų kaime. 1941 06 14 su žmona Emilija ir dukra Raminta išvežtas iš Misiūnų dvaro. Pilviškių geležinkelio stotyje atskirtas nuo šeimos. Išvežtas į Krasnojarsko kr. lagerį – Nižniaja Poimos 7-ąjį lagerio punktą, vėliau – Tugačo skyriaus Bolšaja Rečka lagerio punktą Sajano r., Krasnojarsko kr.; 1942 m. – Temlagas Mordovijos ASSR; 1952 m. išvežtas į Vladimiro kalėjimą. Kalėjo kartu su prezidentu A. Stulginskiu, buvusiais ministrais J. Tonkūnu, K. Šakeniu. Ypatingojo pasitarimo 1952 02 27 nuteistas 25 metams kalėjimo. 1954 06 03 paleistas. Grįžo į Lietuvą. Apsistojo Kaune. 1954 m. liepos mėn., remiantis Kauno milicijos įsakymu, suimtas ir išvežtas į Dovbyšo invalidų namus Žytomyro r. Ukrainoje, kuriuose išbuvo iki 1961 m. 1961 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kelmėje. 1962 11 13 mirė. Palaidotas Kelmėje. 1999 m. rugpjūčio 27 d. palaikai perlaidoti Ilguvos kapinėse.

CountryLithuania
CollectionOkupacijų ir laisvės kovų muziejus / Museum of Occupations and Freedom Fights
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/2021802/LIMIS_2246622...
Web Pagehttp://www.epaveldas.lt/recordDescription/OLKM/LIMIS-2246622...
Subject TermsHistory
ProviderLT-Aggregator Service National Library of Lithuania