Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Cartea prin care Constantin Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Ioan Meleghi, vornic şi lui Simion Pelin, căpitan, să cerceteze pricina lui Nicolae, mazil din Dorohoi, pentru moşia Ostopcenii; 1760 (7268) mai 18Cartea prin care Constantin Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Ioan Meleghi, vornic şi lui Simion Pelin, căpitan, să cerceteze pricina lui Nicolae, mazil din Dorohoi, pentru moşia Ostopcenii; 1760 (7268) mai 18
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Cartea prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, orânduieşte pe Gheorghiţă biv vel agă, Stamatie clucer şi pe şetrarul Ioniţă Pruncul, să aleagă moşia lui Vasile Razu hatman, numită Păuneşti; 1760 (7268) iulie 13, IaşiCartea prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, orânduieşte pe Gheorghiţă biv vel agă, Stamatie clucer şi pe şetrarul Ioniţă Pruncul, să aleagă moşia lui Vasile Razu hatman, numită Păuneşti; 1760 (7268) iulie 13, Iaşi
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Cartea prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Costachi biv medelnicer, ispravnicul ţinutului Tecuci, să cerceteze pricina moşiei Năvărneţul; 1761 (7269) iulie 3Cartea prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Costachi biv medelnicer, ispravnicul ţinutului Tecuci, să cerceteze pricina moşiei Năvărneţul; 1761 (7269) iulie 3
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Cartea prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Iordache Fedeleşanul, stăpânirea părţii de moşie din Fedeleşeni şi Măcsăneşti, jud. Roman; 1759 (7267) august 16Cartea prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Iordache Fedeleşanul, stăpânirea părţii de moşie din Fedeleşeni şi Măcsăneşti, jud. Roman; 1759 (7267) august 16
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care face cunoscut că pe Neculai Holban şi pe Constantin Holban, fratele său, mazili i-a iertat de orice dajdie, fiind scăpătaţi; 1759 (7268) noiembrie 4.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care face cunoscut că pe Neculai Holban şi pe Constantin Holban, fratele său, mazili i-a iertat de orice dajdie, fiind scăpătaţi; 1759 (7268) noiembrie 4.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte judecătorilor de Covârlui să cerceteze pricina pentru stăpânirea moşiei Goşeşti; 1760 (7269) septembrie 16.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte judecătorilor de Covârlui să cerceteze pricina pentru stăpânirea moşiei Goşeşti; 1760 (7269) septembrie 16.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Constantin Canano, ispravnicul de Hârlău, să cerceteze pricina dintre egumenul Mănăstirii Solca, ţinutul Sucevei, cu Manole, căpitan de Dorohoi, pentru moşia Mlenăuţi, jud. Botoşani; 1761 (7269) ianuarie 8.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Constantin Canano, ispravnicul de Hârlău, să cerceteze pricina dintre egumenul Mănăstirii Solca, ţinutul Sucevei, cu Manole, căpitan de Dorohoi, pentru moşia Mlenăuţi, jud. Botoşani; 1761 (7269) ianuarie 8.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Iordache Cantacuzino, fost mare paharnic, în privinţa hotărniciei moşiilor Bivolari, Zohoreni, Feşcureni; din Dorohoi, ale lui Gheorghe Arap, fost mare şetrar; 1759 (7267) aprilie 30, Iaşi.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Iordache Cantacuzino, fost mare paharnic, în privinţa hotărniciei moşiilor Bivolari, Zohoreni, Feşcureni; din Dorohoi, ale lui Gheorghe Arap, fost mare şetrar; 1759 (7267) aprilie 30, Iaşi.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Toma Luca, stolnic, a căuta nişte ţigani fugiţi de la Gheorghiţă, paharnic; 1760 (7268) august 5.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul) vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Toma Luca, stolnic, a căuta nişte ţigani fugiţi de la Gheorghiţă, paharnic; 1760 (7268) august 5.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Clamaşul) vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Constantin Paşcanu, fost mare paharnic, să cerceteze şi să aleagă partea Aniţei Ruset, soţie de paharnic, din satul Storeşti, jud. Iaşi; 1760 (7268) august 10.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi (Clamaşul) vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Constantin Paşcanu, fost mare paharnic, să cerceteze şi să aleagă partea Aniţei Ruset, soţie de paharnic, din satul Storeşti, jud. Iaşi; 1760 (7268) august 10.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi Calmaşul vv., domnul Moldovei, prin care prounceşte unui vornic de poartă, să aleagă şi să stăpânească părţile de moşie pe care le avea Irimie şi Gheorghe şi Ion, ruptaşi în Ţuţcani, ţinutul Neamţ; 1759 (7267) ianuarie 2.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi Calmaşul vv., domnul Moldovei, prin care prounceşte unui vornic de poartă, să aleagă şi să stăpânească părţile de moşie pe care le avea Irimie şi Gheorghe şi Ion, ruptaşi în Ţuţcani, ţinutul Neamţ; 1759 (7267) ianuarie 2.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi Calmaşul vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Vasile Rusăt, fost mare vornic şi pe egumenul de la Biserica Sfânta Vineri, a opri oamenii ce zic că au moşie în satul Iucaşi, jud. Neamţ, de a folosi acea moşie, până nu se vor judeca; 1759 (7267) aprilie 8.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi Calmaşul vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Vasile Rusăt, fost mare vornic şi pe egumenul de la Biserica Sfânta Vineri, a opri oamenii ce zic că au moşie în satul Iucaşi, jud. Neamţ, de a folosi acea moşie, până nu se vor judeca; 1759 (7267) aprilie 8.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv, domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Susana, stareţa Mănăstirii Socola, şi pe tot soborul mănăstirii, a stăpâni şi a lua dijma de la toate moşiile ce le are mănăstirea în ţinutul Cârligăturii; 1760 (7268) iulie 21.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv, domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Susana, stareţa Mănăstirii Socola, şi pe tot soborul mănăstirii, a stăpâni şi a lua dijma de la toate moşiile ce le are mănăstirea în ţinutul Cârligăturii; 1760 (7268) iulie 21.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, către Iacob Putneanu, Mitropolitul Moldovei, şi alţi boieri, ca să cerceteze pricina dintre Ioniţă Cuza şi nepoţii lui Davidel, pentru moşia Cuzacul din Dorohoi; 1760 (7268) iunie 2.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, către Iacob Putneanu, Mitropolitul Moldovei, şi alţi boieri, ca să cerceteze pricina dintre Ioniţă Cuza şi nepoţii lui Davidel, pentru moşia Cuzacul din Dorohoi; 1760 (7268) iunie 2.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Gligoraş Hârmizău de a da ţiganii Mănăstirii Cetăţuia; 1760 (7269) noiembrie 22.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Gligoraş Hârmizău de a da ţiganii Mănăstirii Cetăţuia; 1760 (7269) noiembrie 22.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Nicolaie Vârnav, fost mare jitnicer, şi lui Grigoraş Hermeziu, fost postelnic, să aleagă şi să stăpânească partea de moşie a lui Irimie şi nepoţiilui Ion Cozma în Tuţcani; 1758 (7267) noimebrie 16, Iaşi.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Nicolaie Vârnav, fost mare jitnicer, şi lui Grigoraş Hermeziu, fost postelnic, să aleagă şi să stăpânească partea de moşie a lui Irimie şi nepoţiilui Ion Cozma în Tuţcani; 1758 (7267) noimebrie 16, Iaşi.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Constantin Canano, fost mare paharnic, ispravnicul ţinutului Hârlău, şi lui Lefter, fost mare armaş, vornic de Botoşani, să cerceteze pricina dintre egumenul şi soborul Mănăstirii Probota, cu răzeşii din Iacobeni, pentru moşia Oniceni, din ţinutul Hârlău; 1761 (7269) mai 3.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Constantin Canano, fost mare paharnic, ispravnicul ţinutului Hârlău, şi lui Lefter, fost mare armaş, vornic de Botoşani, să cerceteze pricina dintre egumenul şi soborul Mănăstirii Probota, cu răzeşii din Iacobeni, pentru moşia Oniceni, din ţinutul Hârlău; 1761 (7269) mai 3.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Dosoftei Herescu, Episcopul de Rădăuţi, şi lui Iordache Cantacuzino, fost mare paharnic, judecătorii ţinutului Hârlău, să aleagă şi să hotărască, moşia Oniceni, din ţinutul Hârlău, a Mănăstirii Probota; 1760 (7268) iunie 18.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care scrie lui Dosoftei Herescu, Episcopul de Rădăuţi, şi lui Iordache Cantacuzino, fost mare paharnic, judecătorii ţinutului Hârlău, să aleagă şi să hotărască, moşia Oniceni, din ţinutul Hârlău, a Mănăstirii Probota; 1760 (7268) iunie 18.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Ilie Tomiţa, fost mare căpitan, şi pe alţi răzeşi din Borole, ca să strângă tot venitul după moşia Sârbii, şi să-l oprească, până se vor judeca; 1579 (7267) august 15.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Ilie Tomiţa, fost mare căpitan, şi pe alţi răzeşi din Borole, ca să strângă tot venitul după moşia Sârbii, şi să-l oprească, până se vor judeca; 1579 (7267) august 15.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe egumenul Mănăstirii Probota să strângă tot venitul de pe moşia Oniceni din ţinutul Hârlău; 1760 (7268) iunie 18.Hrisov de la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe egumenul Mănăstirii Probota să strângă tot venitul de pe moşia Oniceni din ţinutul Hârlău; 1760 (7268) iunie 18.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte stăpânirea lui Adam vornicelul şi celorlalţi răzeşi de Drujăneni, de la ţinutul Iaşi, peste a patra parte din moşia Boreanii; 1760 (7268) ianuarie 13Hrisov de la Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte stăpânirea lui Adam vornicelul şi celorlalţi răzeşi de Drujăneni, de la ţinutul Iaşi, peste a patra parte din moşia Boreanii; 1760 (7268) ianuarie 13
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Toader vv., domnul Moldovei, dat pentru o ogradă cu casă şi cramă la Odobeşti; 1760 iunie 28Hrisov de la Ioan Toader vv., domnul Moldovei, dat pentru o ogradă cu casă şi cramă la Odobeşti; 1760 iunie 28
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de miluire şi danie de la la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, dat Paraschivei Pităroaiei pentru patru pogoane de vie de la Crucea de Sus, din ţinutul Putnei, din viile domneşti; 1760 (7268) august 29, Iaşi.Hrisov de miluire şi danie de la la Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, dat Paraschivei Pităroaiei pentru patru pogoane de vie de la Crucea de Sus, din ţinutul Putnei, din viile domneşti; 1760 (7268) august 29, Iaşi.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de întărire dat de Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, la anaforaua veliţilor boieri în pricina dintre Vasile Pădure târgoveţ din Suceava cu Sanda medelnicereasa, pentru nişte lână; 1759 (7267) mai 6Hrisov de întărire dat de Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, la anaforaua veliţilor boieri în pricina dintre Vasile Pădure târgoveţ din Suceava cu Sanda medelnicereasa, pentru nişte lână; 1759 (7267) mai 6
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Costandin Ruset biv vel stolnic şi Ştefan Popăscu vornic de Poartă, să meargă la moşia Jurovul din ţinutul Neamţ şi să cerceteze pricina dintre Mănăstirea Aron Vodă şi Ilie Cantacuzino biv vtori vistier, pentru călcarea acestei moşii; 1758 (7267) decembrie 3Hrisov prin care Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Costandin Ruset biv vel stolnic şi Ştefan Popăscu vornic de Poartă, să meargă la moşia Jurovul din ţinutul Neamţ şi să cerceteze pricina dintre Mănăstirea Aron Vodă şi Ilie Cantacuzino biv vtori vistier, pentru călcarea acestei moşii; 1758 (7267) decembrie 3
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, împuterniceşte pe Ursu Iuraşcu, fost mare căpitan, ca în schimbul celor doi cai pe care i l-a luat Iordache Zmăul, fost căpitan, să ia partea acestuia din satul Bătrâneşti, ţinutul Roman; 1761 (7269) martie 22Hrisov prin care Ioan Teodor Callimachi vv., domnul Moldovei, împuterniceşte pe Ursu Iuraşcu, fost mare căpitan, ca în schimbul celor doi cai pe care i l-a luat Iordache Zmăul, fost căpitan, să ia partea acestuia din satul Bătrâneşti, ţinutul Roman; 1761 (7269) martie 22
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, hotărăşte ca mazilul Ilie Boldescu, din ţinutul Neamţ, să fie apărat de slujba boierilor şi de polconul steagului; 1758 (7267) decembrie 20Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, hotărăşte ca mazilul Ilie Boldescu, din ţinutul Neamţ, să fie apărat de slujba boierilor şi de polconul steagului; 1758 (7267) decembrie 20
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte Mitropolitului şi hatmanului, să cerceteze pricina Episcopiei din Roman cu Mănăstirea Precista, pentru nişte ţigani; 1759 (7267) aprilie 9Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte Mitropolitului şi hatmanului, să cerceteze pricina Episcopiei din Roman cu Mănăstirea Precista, pentru nişte ţigani; 1759 (7267) aprilie 9
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte ca Filip, diac din Suceava, să nu fie deranjat de zlotaşii care strâng impozite; 1758 (7276) decembrie 20Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte ca Filip, diac din Suceava, să nu fie deranjat de zlotaşii care strâng impozite; 1758 (7276) decembrie 20
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Gheorghe Lefter, staroste din Cernăuţi, să oblige pe Iordache Perju, să-şi mute casa din hotarul moşiei Iurcăuţi care aparţine lui Cristache Bălăsachi, ginerele lui Vasile Medel; 1759 (7267) mai 1Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte lui Gheorghe Lefter, staroste din Cernăuţi, să oblige pe Iordache Perju, să-şi mute casa din hotarul moşiei Iurcăuţi care aparţine lui Cristache Bălăsachi, ginerele lui Vasile Medel; 1759 (7267) mai 1
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte să nu se încalce hrisovul care stabileşte orânduilala care trebuie urmată în privinţa stăpânirii ţiganilor; 1759 (7268) septembrieHrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte să nu se încalce hrisovul care stabileşte orânduilala care trebuie urmată în privinţa stăpânirii ţiganilor; 1759 (7268) septembrie
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte unei slugi domneşti, să oblige pe Vasile Mătu, din Stănceni, să plătească banii datoraţi lui Petrache Vidale, vel stolnic; 1760 (7268) iulie 30Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, porunceşte unei slugi domneşti, să oblige pe Vasile Mătu, din Stănceni, să plătească banii datoraţi lui Petrache Vidale, vel stolnic; 1760 (7268) iulie 30
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, scrie lui Costin Darie să meargă şi să stâlpească moşia Episcopiei Romanului, din satul Vlădicenii, ţinutul Neamţ; 1760 (7268) august 24Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, scrie lui Costin Darie să meargă şi să stâlpească moşia Episcopiei Romanului, din satul Vlădicenii, ţinutul Neamţ; 1760 (7268) august 24
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, scrie lui Grigore, ceauş, ispravnicul ţinutului Roman şi lui Nicolae Vârnav, jicnicer, să hotărnicească moşia Porceştii a mănăstirii de la Ocna; 1759 (7267) martie 10Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, scrie lui Grigore, ceauş, ispravnicul ţinutului Roman şi lui Nicolae Vârnav, jicnicer, să hotărnicească moşia Porceştii a mănăstirii de la Ocna; 1759 (7267) martie 10
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, volniceşte pe paharnicul Constantin Sturza, să oprească pe uşurgii care au cumpărat dijma moşiilor logofătului Manolache Costache, a lua dijmă şi de la moşia paharnicului, numită Vlădeşti; 1760 (7269) noiembrie 16Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, volniceşte pe paharnicul Constantin Sturza, să oprească pe uşurgii care au cumpărat dijma moşiilor logofătului Manolache Costache, a lua dijmă şi de la moşia paharnicului, numită Vlădeşti; 1760 (7269) noiembrie 16
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, împuterniceşte pe Ioanichie, episcopul Romanului, a-şi apăra toţi ţiganii, căsarii, holteii, cobzarii şi lăutarii, de banii pentru lucrul grajdului domnesc; 1759 (7267) aprilie 15Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, împuterniceşte pe Ioanichie, episcopul Romanului, a-şi apăra toţi ţiganii, căsarii, holteii, cobzarii şi lăutarii, de banii pentru lucrul grajdului domnesc; 1759 (7267) aprilie 15
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, împuterniceşte pe egumenul Mănăstirii Ocna, să-şi stăpânească partea de moşie din Porceşti, din ţinutul Neamţ, danie de la Safta diaconiţă; 1759 (7268) septembrie 20Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, împuterniceşte pe egumenul Mănăstirii Ocna, să-şi stăpânească partea de moşie din Porceşti, din ţinutul Neamţ, danie de la Safta diaconiţă; 1759 (7268) septembrie 20
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, înnoieşte privilegiul de scutire a dărilor deţinut de două cârciumi cu băutură ale Episcopiei Romanului, din târgul Romanului; 1759 (7267) ianuarie 4Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, înnoieşte privilegiul de scutire a dărilor deţinut de două cârciumi cu băutură ale Episcopiei Romanului, din târgul Romanului; 1759 (7267) ianuarie 4
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Druma, să fie giudele ţiganilor lui Ioan Canta, biv vel vistier; 1761 (7269) martie 1Hrisov prin care Ioan Teodor vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Druma, să fie giudele ţiganilor lui Ioan Canta, biv vel vistier; 1761 (7269) martie 1
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, porunceşte ispravnicilor ţinutului Suceava, să cerceteze pricina lui Ştefan Capşa, pentru moşia Lăţcanii de pe apa Moldovei; 1760 (7268) februarie 18Hrisov prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, porunceşte ispravnicilor ţinutului Suceava, să cerceteze pricina lui Ştefan Capşa, pentru moşia Lăţcanii de pe apa Moldovei; 1760 (7268) februarie 18
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, porunceşte veliţilor boieri, să cerceteze pricina lui Ştefan Bosăi logofăt de visterie, pentru podul care vrea să-l construiască pe moşia sa numită Mănzăteşti; 1759 (7267) iulie 27Hrisov prin care Ioan Theodor vv., domnul Moldovei, porunceşte veliţilor boieri, să cerceteze pricina lui Ştefan Bosăi logofăt de visterie, pentru podul care vrea să-l construiască pe moşia sa numită Mănzăteşti; 1759 (7267) iulie 27
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
1 - 41 (Total Results 41)